Fotograf Henrik Palshøj

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Flyvevåbnet Senior Sergent

Seniorsergent

Som seniorsergent i Flyvevåbnet er du god til mandskabsbehandling og har en høj faglighed.

SOM SENIORSERGENT ER DU ENHEDENS OMDREJNINGSPUNKT

Du fastholder korpsånd, værdier og kontinuitet
Din opgave som seniorsergent i Flyvevåbnet er at fastholde korpsånd, værdier og kontinuitet som mentor og vejleder for de øvrige befalingsmænd, konstabler og korporaler. Seniorsergenten i Flyvevåbnet er leder på højeste funktionsniveau og skaber de nødvendige forudsætninger for undergivnes opgaveløsning til gavn for det samlede Flyvevåben.

Faglig ekspert, sagsbehandler og forbillede
Som seniorsergent har du mange roller og forskelligt ansvar at leve op til. Du er både den erfarne faglige ekspert og virker som sagsbehandler og/eller leder af en større enhed (flere teams). Men du også rollemodel for underlagt personel såvel som de øvrige befalingsmænd og officerer.

 

Optimal opgaveløsning er udbyttet af din rådgivning både fagligt og ledelsesmæssigt
Som seniorsergent er du bindeleddet mellem officerer, befalingsmænd og konstabler og gennem dialog og forventningsafstemning sikrer du et professionelt og fagligt højt niveau i opgaveløsningen. Som Seniorsergent er du ikke blot vejleder og mentor for andre befalingsmænd og konstabler. Du rådgiver også officerer i faglige og ledelsesmæssige aspekter, med fokus på den optimale opgaveløsning.

HVILKE KARRIEREMULIGHEDER HAR DU SOM SENIORSERGENT I FLYVEVÅBNET?

Du har mulighed for at blive chefsergent eller officer, herunder ansøge om Late Entry til kaptajnsniveauet. Ønsker du at blive officer kan du tage uddannelsen gennem den interne vej via Akademiuddannelsen.
Flyvevåbnet chef sergent

Chefsergent

Afhænger af stillingen

SPØRGSMÅL OG SVAR OM KARRIERE

Det kan du når du har mindst 6 års tjeneste som seniorsergent i Forsvaret, og har ansøgt og fået en chefsergentstilling. Derudover skal du i forbindelse med din tjeneste og bedømmelse været fundet egnet til udnævnelse. Du skal endvidere have som minimum en akademiuddannelse på uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Hvis du ikke har en uddannelse på niveau 5 og helst en militær akademiuddannelse, kan du ikke udnævnes. Du kan godt ansættes i en chefsergentstilling, men så sker det på en uddannelsesaftale, hvor du forpligtiger dig til at tage en akademiuddannelse. Du vil først blive udnævnt når uddannelsen er gennemført og du i øvrigt har mindst 6 års tjeneste som seniorsergent.

Som udgangspunkt nej, idet du naturligvis ved ansøgning kan vedlægge al relevant uddannelsesdokumentation fra tidligere erhvervede uddannelser. Herved vil Forsvarsakademiet tage stilling til, hvilke fag, som du kan meddeles merit for, og hvilke fag du skal gennemføre. Du skal dog altid afslutte uddannelsen med et afgangsprojekt.

Det kan du ikke, med mindre du har en akademiuddannelse på uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring, idet Flyvevåbnet ønsker at hæve det akademiske niveau for chefsergenter. Chefsergenter skal kunne indgå på strategisk niveau og kvalificere beslutninger, herunder gennemføre sagsbehandling med en kompleksitet, som kræver ikke kun en stor grad af faglig ekspertise udi et speciale, men også kræver en indsigt på andre niveauer, herunder evne til at formulere sig i tale og skrift.

Under forudsætning af, at du har tilpas tjenesteerfaring (6 år) vil du skulle redegøre for din erhvervede uddannelse. Det betyder, at du skal realkompetenceafklares og dokumentere dit uddannelsesniveau. For at opnå merit i forhold til den militære akademiuddannelse (MAU) skal du fremlægge dokumentation for tilsvarende niveau i den uddannelse, som du har taget. Du kan ikke opnå merit for MAU ved at fremlægge dokumentation for en uddannelse på f.eks. niveau 6 eller højere. Meritafklaringen foretages af Forsvarsakademiet og realkompetenceafklaringen vurderes af Flyverkommandoen. Du skal således starte med at blive afklaret i forhold til merit for MAU ved Forsvarsakademiet. På baggrund af denne afgørelse, skal du forelægge hele din sag (inkl. udtalelse fra Forsvarsakademiet) med øvrige forhold, som du mener, er relevant i forhold til at beskrive dine opnåede kompetencer gennem din tjenesteerfaring. Hele sagen fremsendes til Flyverkommandoen. Afhængig af din tidligere tjeneste, og uanset uddannelsesniveau, kan det være, at du skal gennemføre enkelte fag fra den militære akademiuddannelse f.eks. Operationer i Flyvevåbnet, Sagsbehandling og Strategi. Ikke nødvendigvis dem alle, men det vil realkompetenceafklaringen afdække.

Late Entry er benævnelsen for en mulighed, som særligt dygtige og erfarne seniorsergenter og chefsergenter har, for at skifte karrierespor til officer. Intentionen er at skabe endnu en karrieremulighed for seniorsergenter og chefsergenter ved at kunne skifte fra befalingsmandsgruppen til officersgruppen, uden at skulle starte på en officersgrunduddannelse, idet udnævnelse kan ske direkte på kaptajnsniveau. For øvrige befalingsmænd er den primære vej til officersgruppen fortsat den grundlæggende officersuddannelse eller løjtnantsuddannelse.

Du skal være identificeret ved din myndighed, som et særligt talent og have potentiale til at indgå i officersgruppen på kaptajnsniveau. Dit potentiale beskrives som en del af din udviklingskontrakt, idet dine ønsker behandles ved myndighedens udnævnelsesråd og påtegnes af din wingchef og wingchefsergent. Det er således ikke en åben uddannelse, som kan søges af alle. Såfremt wingchefen og wingchefsergenten er enige i, at du har potentialet, vil du i din udviklingskontrakt skulle beskrive dit uddannelsesforløb i forhold til at opnå rette kompetencer til at kunne indgå på kaptajnsniveau. Du kan herefter påbegynde uddannelse i forhold til at opnå de nødvendige kompetencer.

Det gør du, når du har opnået de relevante kompetencer i forhold til at kunne indgå på kaptajnsniveau, og har ansøgt og fået en stilling på dette niveau.

Nej, det kan du ikke. Befalingsmandsområdet og officersområdet er to forskellige ansættelseskontrakter/områder, hvor man ikke kan ansættes som befalingsmand i en officersstilling. Det betyder, at du skal have erhvervet de nødvendige kompetencer inden du ansøger om en kaptajnsstilling og kan udnævnes.

Du kan altså ikke ansættes i en kaptajnsstilling som befalingsmand, og undervejs uddanne dig med henblik på udnævnelse.

Du skal have en akademiuddannelse på uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring, idet det er en klar fordel at have en militær akademiuddannelse (MAU). Dette med afsæt i, at MAU indeholder elementer som også indeholdes i uddannelsen til officer herunder kaptajn, hvilket gør overgangen nemmere. Derudover skal du gennemføre enkelte fag ved Forsvarsakademiet, som besluttes af Flyverkommandoen, svarende til at kunne varetage kaptajnsniveauet i Flyvevåbnet, også på tværs af myndighederne. Disse fagområder er under evaluering, men omfatter i dag Air Operations Course, Forsvarets Indsættelser, Sagsbehandling og Forvaltningsjura.

Nej, det gør den ikke. Du indgår i officersgruppen på lige vilkår som øvrige officerer og kan dermed søge om kompetenceudvikling i forhold til at opnå højere grad/stillinger.

Som udgangspunkt nej. Når du først har truffet valget og søgt officersvejen, så forbliver du i officersgerningen. Det er ikke intentionen, at du kan skifte spor (befalingsmand/officer/befalingsmand) som du har lyst til. Du skal derfor træffe et aktivt og bevidst valg, inden du vælger denne karrieremulighed.

Nej, du fortsætter som tjenestemand og optjener pension i henhold til de aftaler, som eksisterer inden for Statens område og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD). Nærmere forhold vedr. ansættelsesforhold og overenskomstaftaler kan rettes til de faglige organisationer og Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Hvis du allerede har gennemført en videreuddannelse for mellemledere i dit værn, kan du blive meriteret og en del af MAU. Der er dog værns specifikke forskelle på meriteringen. Præcis hvilke kan du læse mere om her 

Har du en anden civil kompenserende uddannelse på akademiniveau, kan du også søge om merit for en del af MAU. Meritten afhænger af, hvilken uddannelse du har gennemført, og bliver vurderet af studiekontoret.

JOB I FORSVARET

Din nuværende rang af Seniorsergent i Flyvevåbnet, giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Titel Værn Sted Ansøgningsfrist

Auditor, senior-teknisk sasgsbehandler og underviser ved Air Transport Wing (genpslag)

Flyvevåbnet

Region Nordjylland

Flyvevåbnet Aalborg, Danmark 31.01.2021 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Efterretningsbefalingsmand til J2 ved Forsvarskommandoen

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Karup, Danmark 31.01.2021 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Lineleder af EH101 Linen ved Vedligeholdelsesområde Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Karup, Danmark 11.02.2021 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sagsbehandler til Fighter Wing, Aviation Safety - genslag

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Flyvevåbnet Skrydstrup, Danmark 05.02.2021 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Security Generelist til F-35 sikkerhedsorganisation

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Flyvevåbnet Skrydstrup, Danmark 21.01.2021 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark
To befalingsmænd kigger på kort

DEN MILITÆRE AKADEMIUDDANNELSER ER OGSÅ TIL DEN ERFARNE SENIORSERGENT

Uddannelsen vil kvalificere seniorsergent til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau og give oversergenten kompetencer til at kunne deltage professionelt i et fagligt og tværfagligt.

Læs mere om - Den Militære Akademiuddannelse

BLIV OFFICER VIA DEN INTERNE VEJ

Hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel, er officersuddannelsen måske noget for dig. At blive Officer er nemlig at blive uddannet til at lede mennesker i alle slags situationer. Du kan søge direkte ind på Officersuddannelserne, hvis du har en bachelor (kvalifikationsniveau 6).

Akademiuddannelsen i ledelse er for dig, der er befalingsmand i flyvevåbnet og har ambitioner om at blive officer i Flyvevåbnet. Du ønsker at gennemføre en akademiuddannelse, som et målrettet forløb med henblik på at kvalificere dig til indtræden på Flyvevåbnets officersuddannelse.

Læs mere om 
Akademiuddannelsen 
Teknikofficer 
Operationsstøtteofficer 
Kontrol- og Varslingsofficer 
Pilot

Akademi flyvevåbnet
Flyvevåbnet løjtnant

OM FLYVEVÅBNET

Flyvevåbnets befalingsmandskorps er historisk den del af Flyvevåbnet, der sammen med konstabelgruppen udgør kontinuiteten på de faglige områder. Befalingsmandskorpset skal gennem personlige eksempler danne rammerne for de rette holdninger, værdier og korpsånd, som kendetegner Flyvevåbnet.

Befalingsmandskorpset er både garant for en stor grad af faglighed og kvalitet i udførelsen, men er også en del af den samlede ledelseskraft, som sammen med officererne er en medvirkende faktor til at øge effektiviteten i opgaveløsningen.

Flyvevåbnets befalingsmandskorps arbejder efter devisen ”Altid indsat – Altid klar".

Overordnet har Flyvevåbnets befalingsmandskorps fokus på to kompetencer; at kunne sagsbehandle med stor faglighed og erfaring (sagsbehandler/specialist), at være leder med stor faglighed og erfaring (mellemleder/specialist). Gennem karrieren vil befalingsmanden typisk bevæge sig på tværs af disse to områder

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du skal kontakte Flyvevåbnets uddannelser, hvis du vil vide mere om uddannelser. Kontakt os på 25511899 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.