Fotograf Henrik Palshøj

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Flyvevåbnet chef sergent

Chefsergent

Som chefsergent optræder du som rollemodel og udviser helhedssyn i opgaveløsningen. Du har en god forståelse for Flyvevåbnets struktur og opgaver.

SOM CHEFSERGENT ER DU DEN STRATEGISKE BEFALINGSMAND

Som chefsergent i Flyvevåbnet er du helhedsorienteret og dialogsøgende
Du har integritet og er ansvarsbevidst - også uden for egen myndighed.

Chefsergenten er beslutningsdygtig og vejleder undergivne og rådgiver foranstående i faglige og holdningsmæssige spørgsmål.

Chefsergenten er højeste grad inden for befalingsmandskorpset
Du er et forbillede, der udviser en særlig høj grad af ansvarsbevidsthed, engagement, beslutsomhed og diplomatisk sans. Som chefsergent i Flyvevåbnet er du den strategiske befalingsmand med både stor og bred tjenesteerfaring fra Forsvaret og Flyvevåbnet med mindst 15 års erfaring som befalingsmand, hvoraf de 6 år skal være som Seniorsergent.

Som chefsergent i Flyvevåbnet fremmer du den samlede opgaveløsning
Du er fyrtårnet blandt befalingsmænd, der driver opgaveløsningen. Det gør du ved dit personlige eksempel og ved at rådgive og være mentor for befalingsmænd og officerer. Som chefsergent varetager du ansvarsfulde og komplekse opgaver i nært samarbejde med øvrige befalingsmænd og officerer. Chefsergenten i Flyvevåbner er fagligt funderet og udøver sit virke som sagsbehandler og rådgiver typisk i stabe og kommandoer og kan have ledelsesansvar over større enheder.

SPØRGSMÅL OG SVAR OM KARRIERE

I forhold til kompetenceudvikling inden for ledelse eller i forhold til kommende befalingsmænds uddannelsesniveau, kan du med fordel undersøge muligheden for at tage hele eller dele af den militære akademiuddannelse (MAU). Uddannelsen er på uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring og giver dit en unikt indblik i en akademisk tilgang, koblet med en praksisnær ledelsesgerning i Flyvevåbnet. Uddannelsen giver dig endvidere adgang til Late Entry, samt øvrige uddannelser på højere niveau i den civile uddannelsesverden.

Late Entry er benævnelsen for en mulighed, som særligt dygtige og erfarne seniorsergenter og chefsergenter har, for at skifte karrierespor til officer. Intentionen er at skabe endnu en karrieremulighed for seniorsergenter og chefsergenter ved at kunne skifte fra befalingsmandsgruppen til officersgruppen, uden at skulle starte på en officersgrunduddannelse, idet udnævnelse kan ske direkte på kaptajnsniveau. For øvrige befalingsmænd er den primære vej til officersgruppen fortsat den grundlæggende officersuddannelse eller løjtnantsuddannelse.

Du skal være identificeret ved din myndighed, som et særligt talent og have potentiale til at indgå i officersgruppen på kaptajnsniveau. Dit potentiale beskrives som en del af din udviklingskontrakt, idet dine ønsker behandles ved myndighedens udnævnelsesråd og påtegnes af din wingchef og wingchefsergent. Det er således ikke en åben uddannelse, som kan søges af alle. Såfremt wingchefen og wingchefsergenten er enige i, at du har potentialet, vil du i din udviklingskontrakt skulle beskrive dit uddannelsesforløb i forhold til at opnå rette kompetencer til at kunne indgå på kaptajnsniveau. Du kan herefter påbegynde uddannelse i forhold til at opnå de nødvendige kompetencer.

Det gør du, når du har opnået de relevante kompetencer i forhold til at kunne indgå på kaptajnsniveau, og har ansøgt og fået en stilling på dette niveau.

Nej, det kan du ikke. Befalingsmandsområdet og officersområdet er to forskellige ansættelseskontrakter/områder, hvor man ikke kan ansættes som befalingsmand i en officersstilling. Det betyder, at du skal have erhvervet de nødvendige kompetencer inden du ansøger om en kaptajnsstilling og kan udnævnes.

Du kan altså ikke ansættes i en kaptajnsstilling som befalingsmand, og undervejs uddanne dig med henblik på udnævnelse.

Du skal have en akademiuddannelse på uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring, idet det er en klar fordel at have en militær akademiuddannelse (MAU). Dette med afsæt i, at MAU indeholder elementer som også indeholdes i uddannelsen til officer herunder kaptajn, hvilket gør overgangen nemmere. Derudover skal du gennemføre enkelte fag ved Forsvarsakademiet, som besluttes af Flyverkommandoen, svarende til at kunne varetage kaptajnsniveauet i Flyvevåbnet, også på tværs af myndighederne. Disse fagområder er under evaluering, men omfatter i dag Air Operations Course, Forsvarets Indsættelser, Sagsbehandling og Forvaltningsjura.

Nej, det gør den ikke. Du indgår i officersgruppen på lige vilkår som øvrige officerer og kan dermed søge om kompetenceudvikling i forhold til at opnå højere grad/stillinger.

Som udgangspunkt nej. Når du først har truffet valget og søgt officersvejen, så forbliver du i officersgerningen. Det er ikke intentionen, at du kan skifte spor (befalingsmand/officer/befalingsmand) som du har lyst til. Du skal derfor træffe et aktivt og bevidst valg, inden du vælger denne karrieremulighed.

Nej, du fortsætter som tjenestemand og optjener pension i henhold til de aftaler, som eksisterer inden for Statens område og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD). Nærmere forhold vedr. ansættelsesforhold og overenskomstaftaler kan rettes til de faglige organisationer og Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Hvis du allerede har gennemførst en videreuddannelse for mellemledere i dit værn, kan du blive meriteret og en del af MAU. Der er dog værnsspecifikke forskelle på meriteringen. Præcis hvilke kan du læse mere om her

Har du en anden civil kompenseerende uddannelse på akademiniveau, kan du også søge om merit for en del af MAU. Meritten afhænger afhænger af, hvilken uddannelse du har gennemført, og bliver vurderet af studiekotoret.

Job i Forsvaret

Din nuværende rang af chefsergent i Flyvevåbnet, giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Titel Værn Sted Ansøgningsfrist

Centerbefalingsmand til Center for Militær Fysisk Træning

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles København, Danmark 27.01.2021 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Dygtig, professionel og operativt tænkende sektionsleder søges til Military Working Dog

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Karup, Danmark 07.02.2021 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

HR Partner til 1. og 3. Eskadre på Flådestation Frederikshavn

Værnsfælles

Region Nordjylland

Værnsfælles Frederikshavn, Danmark 06.02.2021 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Sagsbehandler til sektionen for DeMars HR udvikling og support

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Ballerup, Danmark 31.01.2021 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden
To befalingsmænd kigger på kort

DEN MILITÆRE AKADEMIUDDANNELSER ER OGSÅ TIL DEN ERFARNE CHEFSERGENT

Uddannelsen vil kvalificere chefsergent til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau og give oversergenten kompetencer til at kunne deltage professionelt i et fagligt og tværfagligt.

Læs mere om - Den Militære Akademiuddannelse

BLIV OFFICER VIA DEN INTERNE VEJ

Hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel, er officersuddannelsen måske noget for dig. At blive Officer er nemlig at blive uddannet til at lede mennesker i alle slags situationer. Du kan søge direkte ind på Officersuddannelserne, hvis du har en bachelor (kvalifikationsniveau 6).

Akademiuddannelsen i ledelse er for dig, der er befalingsmand i flyvevåbnet og har ambitioner om at blive officer i Flyvevåbnet. Du ønsker at gennemføre en akademiuddannelse, som et målrettet forløb med henblik på at kvalificere dig til indtræden på Flyvevåbnets officersuddannelse.

Læs mere om 
Akademiuddannelsen 
Teknikofficer 
Operationsstøtteofficer 
Kontrol- og Varslingsofficer 
Pilot

Akademi flyvevåbnet
Flyvevåbnet løjtnant

OM FLYVEVÅBNET

Flyvevåbnets befalingsmandskorps er historisk den del af Flyvevåbnet, der sammen med konstabelgruppen udgør kontinuiteten på de faglige områder. Befalingsmandskorpset skal gennem personlige eksempler danne rammerne for de rette holdninger, værdier og korpsånd, som kendetegner Flyvevåbnet.

Befalingsmandskorpset er både garant for en stor grad af faglighed og kvalitet i udførelsen, men er også en del af den samlede ledelseskraft, som sammen med officererne er en medvirkende faktor til at øge effektiviteten i opgaveløsningen.

Flyvevåbnets befalingsmandskorps arbejder efter devisen ”Altid indsat – Altid klar".

Overordnet har Flyvevåbnets befalingsmandskorps fokus på to kompetencer; at kunne sagsbehandle med stor faglighed og erfaring (sagsbehandler/specialist), at være leder med stor faglighed og erfaring (mellemleder/specialist). Gennem karrieren vil befalingsmanden typisk bevæge sig på tværs af disse to områder.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du skal kontakte Flyvevåbnets uddannelser, hvis du vil vide mere om uddannelser. Kontakt os på 25511899 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.