Fortsæt til indhold

Professionel soldat i Søværnet

Marine­konstabel

Start din karriere i Søværnet som marinekonstabel!


Har du mod på at arbejde og få karriere i Søværnet – så kan du søge her.

Som professionel marinesoldat i Søværnet bliver du en del af et helt specielt fællesskab, hvor alle besætningsmedlemmer om bord har et konkret ansvar for, at enheden fungerer optimalt.

Du skal i forbindelse med din ansøgning tage stilling til, hvilket speciale (tjenestegren) du ønsker. De forskellige tjenestegrene findes på dette site. Bemærk, at flere specialer forudsætter en allerede gennemført militær basisuddannelse.

Din hverdag vil, uanset tjenestegren, være en vekslen mellem sejlads, daglig tjeneste ombord, deltagelse i kurser og afvikling af frihed, som primært optjenes ved sejlads.
Sejladsperioderne er varierende fra én uges varighed og op til to-tre måneder, alt afhængig af skibstype og opgaven som skal løses.

Under uddannelsen i Frederikshavn vil du blive introduceret til de forskellige sejladsmønstre og den daglige tjeneste forud for endeligt valg af tjenestested/geografi (Frederikshavn eller Korsør). Der vil være mulighed for at blive indkvarteret i Frederikshavn, under den grundlæggende uddannelsesperiode.

Som marinekonstabel er der gode muligheder for at specialisere sig yderligere og/eller videreuddanne sig og stige i graderne og avancere mod sergent- eller officersniveauet – alt afhængig af dine kompetencer og interesser.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til marinekonstabel kan du kontakte os på telefon 7285 5230 eller på mail SC-KTP-CMS-KOORDIN@mil.dk.

Din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært kvalifikationstillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ufaglært:

  • Marineelev (første fire måneder): Ca. 8.500 kr. mdr. - hertil kostpenge ca. 5.200 kr. mdr. (skattefri).
  • Marinekonstabel (under uddannelse): Ca. 20.000 kr. mdr.
  • Marinekonstabel (efter uddannelse): Ca. 24.000 kr. mdr.
  • Marinekonstabel - Løneksempel: Ca. 32.000 kr. mdr. (ved 130 sejldage).

Faglært:

Som faglært bliver du aflønnet som marinekonstabel (inkl. fagligt kvalifikationstillæg)

  • Marinekonstabel – faglært: Ca. 29.700 kr. mdr.
  • Marinekonstabel – faglært: Ca. 37.700 kr. mdr. (ved 130 sejldage)

Hvor lang tid tager grunduddannelsen?
3-4 måneder.

Hvad er ansøgningsfristen?
Løbende og optag efter Søværnets behov.

Hvornår starter jeg?
Løbende efter en individuel aftale og Søværnets behov.

Hvornår er der afprøvning?
Du vil blive tilmeldt afprøvning i forbindelse med et ansættelsesforløb.Adgangskrav

Du som minimum have gennemført Folkeskolens 9 kl. afgangsprøve med minimumskarakter 02 i matematik, dansk og engelsk.

Proviant, maskinteknik og elektriker kræver du har et svendebrev.

Efter din ansøgning er modtaget, kan du forvente at blive kontaktet med henblik på en kort telefonisk samtale. Næste skridt vil være en afprøvning, der finder sted i København eller Fredericia.

Hvis optagelsesprøven gennemføres med tilfredsstillende resultat, vil du blive ansat til start på den sømilitære grunduddannelse i Frederikshavn.

Såfremt du allerede har en basisuddannelse fra Hæren, Flyvevåbnet eller Beredskabsstyrelsen, vil du kunne meriteres for dele af Søværnets militære grunduddannelse. Denne meritering vurderes individuelt.

Optagelsesprøven består af følgende:

Afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund, ønsker og Søværnets behov tildeles du ét speciale – i Søværnet benævnt "tjenestegren".

NB! Ansættelse i Forsvarsministeriets område forudsætter sikkerhedsgodkendelse. Find ud af hvad en sikkerhedsgodkendelse betyder

Specialer/tjenestegren

  • Artilleri, torpedo og mine

Søværnet

Min fremtid

 

Søværnet – og Forsvaret generelt – tilbyder et væld af karrieremuligheder alt efter dine ønsker og kvalifikationer. Dette omfatter efteruddannelse og specialisering inden for dit valgte fagområde eller videreuddannelse til højere funktionsniveauer som sergent eller officer.   

Ligeledes har du mulighed for at skifte mellem Søværnets forskellige eskadrer:

Hver tjenestegren har sine egne specialiseringskurser, som bl.a. giver dig større forståelse for dit arbejdsområde, ligesom det kvalificerer dig til at blive sergent i tjenestegrenen.

Sergent i Søværnet
Sergenten er daglig leder i sit fagområde og varetager den direkte medarbejderudvikling og planlægning af tjenesten og fordeling af arbejdsopgaver. Sergentuddannelsen gennemføres på Søværnets Sergentskole i Frederikshavn og varer ca. 14 uger. Gennem efteruddannelse har du mulighed for at avancere til over- og seniorsergent.

Officer i Søværnet
Som officer i Søværnet har du ligesom sergenten ansvar for at lede. Afhængig af tjenesteretningen forretter du tjeneste på enhedens kommandobro, maskinkontrolrum eller våben- og elektronikområdet.

Officerer uddannes i tre retninger:

Udsendelse

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Læs mere om udsendelse

Ofte stillede spørgsmål

(Sejlende) tjeneste gør, at det oftest ikke er nødvendigt at flytte til én af flådestationerne, da tjenesten primært består af sejlads og afspadseringsperioder. I forbindelse med vagttjeneste i basehavn bor man om bord på enhederne. 

Bemærk dog, at Forsvaret ikke dækker kørselsudgifter til og fra tjenestestedet (arbejdsplads). 

Nej, ikke altid, men Søværnet forsøger i videst muligt omfang, at tilgodese medarbejdernes ønsker. 

Nej, Søværnets Basisuddannelse – eller én af de øvrige militære basisuddannelser – er ikke en forudsætning for at komme i betragtning. 

Søværnet vælger kandidater ud fra en helhedsbetragtning, herunder civil og militær uddannelsesbaggrund, af ansøgeren. 

Bemærk, at der er oftest stor ansøgning fra værnepligtsholdene til stillinger som fx dæks-, forplejnings- og våbengast.

Optagelsesprøven og Forsvarets Dag kan til forveksling ligne hinanden. Forskellen imellem dem er bl.a., at du til Forsvarets Dag bliver vurderet i forhold til værnepligtstjeneste mens du til optagelsesprøven bliver vurderet i forhold til at være professionel soldat. 

Én af de store forskelle er, at du som professionel soldat skal kunne udsendes som en del af en militær enhed i internationale operationer. 

Søværnets værnepligtige skal gennemføre optagelsesprøven under værnepligtstjenesten såfremt fastansættelse ønskes efter endt uddannelse.

Marinekonstabel uddannelser