Fortsæt til indhold

Premierløjtnant i Søværnet

Maskinteknisk Officer i Søværnet

Vil du lede mennesker i pressede situationer?

Har du en baggrund som maskinmester med maritimt tilvalg? Så kan du uddanne dig til maskinteknisk officer i Søværnet. Du bliver uddannet til at lede mennesker i pressede situationer. Du får derfor dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis. 

Som færdiguddannet får du en nøglerolle på skibet og ansvaret for, at skibet kan sejle og teknisk set kan løse opgaver. Du bliver grundigt uddannet i Søværnets maskintekniske udstyr - blandt andet fremdrivningssystemer og maskinkontrolanlæg. Arbejdet er en god blanding af hands-on-opgaver og ledelsesmæssige udfordringer i et højteknologisk miljø.

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig? 

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Lønninger pr. 1. august 2022

Ved uddannelsesstart 1. august 2022
Kadet kr. 23.811,65 pr. måned + 3% pension

Ved indtræden på diplomuddannelsen på officersskolen
Løjtnant kr. 27.067,28 pr. måned + 5,5% pension

Ved udnævnelse til
Premierløjtnant kr. 31.664,66 pr. måned + 17,1% pension

Hertil kommer de ydelser, du får for at sejle.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 22 måneder

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
Sidste ansøgningfrist var den 23. april 2023. Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
1. august 2023.

Hvornår er der afprøvning?
1. Selektion uge 13-19, 2023
2. Selektion uge 15-22, 2023Adgangskrav

Har du en professionsbacheloruddannelse i maritim og maskinteknisk ledelse og Drift med maritimt tilvalg, og er du god til dansk og engelsk, kan du søge direkte ind på Forsvarets uddannelse til maskinteknisk officer. Erfaringsmæssigt anbefales det, at du har bestået matematik og fysik på B-niveau (minimum med karakteren 4). Hvis ikke du har de anbefalede kompetencer kan du med fordel supplere din studentereksamen eller tilsvarende uddannelse inden du starter på løjtnantsuddannelsen.

FOR AT KOMME IND SKAL DU:

Hvis du har tidligere erfaring med sejlads i Søværnet opfordrer vi dig til at vedlægge en eventuel bedømmelse, når du søger.

Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som menig eller befalingsmand kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Søværnets Officersskole. Læs mere om uddannelsen til løjtnant i Søværnet.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på 50 99 98 68 og 51 64 27 21 eller mail fak-ktp-sos@fiin.dk.

Uddannelsens opbygning

  • 5 mdr. - Frederikshavn og sejlads

  • 5 mdr. - København og sejlads

  • 12 mdr. - København

MØD OS TIL ÅBENT HUS PÅ OFFICERSUDDANNELSEN

Kom til Åbent Hus / Webinar og hør mere om dine uddannelsesmuligheder og om en spændende karriere i en helt anden verden. 

Tilmeld dig åbent hus her

Søværnet 04

Hvad kommer jeg til at lave?


Som udgangspunkt omskoler vi dig til at være maskinmester ombord på et af Søværnets skibe, hvilket du skal regne med bliver din førstegangstjeneste. Det kan være som driftsofficer eller elektroofficer på vores fregatter på international mission med NATO i Middelhavet eller på vores inspektionsskibe i Nordatlanten. Du får ansvaret for bl.a. fremdrivning, affaldssystemer, køleanlæg, aircondition og hovedmaskinerne på skibet. Kort sagt får du en unik teknisk arbejdsplads og udvikling af dit personel.

Dit arbejde vil som regel være i turnus, så du sejler i perioder og derefter er hjemme - du kan eksempelvis være tre måneder til søs og tre måneder hjemme eller tre uger til søs og nogle uger hjemme.

Læs mere om udsendelser med Forsvaret
Maskinteknisk officer i Søværnet

Det er en god mulighed for at få erfaring som sejlende maskinmester samt at erhverve dig en god og anerkendt lederuddannelse, som kan hjælpe med at differentiere dig fra andre maskinmestre. Her bygges der ovenpå uddannelsen, du har som maskinmester med maritimt valgfag, og du bliver skarpere på det, du allerede kender og lærer om de systemer, der ikke bruges i det civile. Du bliver selvfølgelig også uddannet soldat med alt, hvad det indebærer!

Nicolai, maskinteknisk officer, Søværnet

Hvordan kan min karriere udvikle sig

Der er mange karriereveje i Søværnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker – både til lands og til vands, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold.

Du kan vælge at avancere ombord og ende med at blive divisionsofficer på de store skibe. Så vil du blive Teknik Officer (en slags ”maskinchef”) og have flere sektioner under dig og være en del af skibsledelsen. Du kan også skifte skibstype og blive Teknik Officer på nogle af Søværnets mindre enheder. Alternativt kan du gå i land og blive sagsbehandler i en stab i enten Søværnet eller et værnfælles område. Det kan bl.a. være inden for teknik, udvikling, HR eller uddannelse.

For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive orlogskaptajn.

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praktisk erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er officerer i Søværnet eftertragtede på arbejdsmarkedet i en bred vifte af virksomheder.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Søværnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.

 
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.
Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.

 
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.

 
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Ja, under Søværnets Officersbasisuddannelse er der indlagt to gange fire-ugers moduler på et skib. Under Funktionsuddannelsen er der også indlagt sejladsmoduler, og disses længde afhænger af, hvilken retning du har valgt.