Maskinteknisk officer

Premierløjtnant i Søværnet

Maskinteknisk
Officer

Vil du lede mennesker i pressede situationer?

Har du en baggrund som maskinmester med maritimt tilvalg? Så kan du uddanne dig til Maskinteknisk officer i Søværnet. Du bliver uddannet til at lede mennesker i pressede situationer. Du får derfor dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis. 

Som færdiguddannet får du en nøglerolle på skibet og ansvaret for, at skibet kan sejle og teknisk set kan løse opgaver. Du bliver grundigt uddannet i Søværnets maskintekniske udstyr - blandt andet fremdrivningssystemer og maskinkontrolanlæg. Arbejdet er en god blanding af hands-on-opgaver og ledelsesmæssige udfordringer i et højteknologisk miljø.

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig? 

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen: 22.500 kr./md.
Som færdiguddannet: ca. 30.000 kr./md. + 17% pension

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 20 måneder og 2 uger

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2020

Hvornår starter jeg?
Primo august 2020

Adgangskrav

Har du en professionsbacheloruddannelse i Maritim og Maskinteknisk Ledelse og Drift med maritimt tilvalg, og er du god til dansk og engelsk, kan du søge direkte ind på Forsvarets uddannelse til Maskinteknisk Officer. 
Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet. 

FOR AT KOMME IND SKAL DU:

Bestå optagelsesprøven
Kunne sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvaret helbredskrav

Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som befalingsmand eller løjtnant kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Søværnets officersskole. Læs mere om uddannelsen til løjtnant i Søværnet.

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på 25 55 22 47 eller mail fak-ktp-sos@fiin.dk.
Uddannelsens opbygning
 • Frederikshavn og sejlads 3 mdr.

  Grundlæggende sømilitær uddannelse, hvor du lærer at sejle og varetage funktioner samt får viden om praktik of kultur ombord på Søværnets skibe. Du lærer desuden førstehjælp, brandslukning, redning og håndtering af våben mm. Uddannelsen foregår i regi af Søværnets Skole og er forankret ved Center for Sergent og Maritim uddannelse i Frederikshavn. 

  Sømilitært grunduddannelsesmodul
  Frederikshavn 7 uger
  Du opnår grundlæggende kompetencer som orlogsgast, så du kan fungere på menigt niveau. Desuden bliver du helbredsmæssigt godkendt til sejlads og får grundlæggende viden om ledelse.

  Sejladsmodul I
  Frederikshavn 4 uger
  Du bliver introduceret til livet til søs på et orlogsskib og får en grundlæggende uddannelse i navigationstjeneste, vagttjeneste og dæksarbejde. 

  Sejladsmodul II på større orlogsskib
  Sejlads 4 uger
  Du bruger din læring fra de tidligere moduler i praksis på et togt med et større orlogsskib. Du bliver præsenteret for grundlæggende viden og arbejdsmetoder, der forbereder dig på funktionsuddannelsen. 

 • København og sejlads 4 mdr.

  Her får du en sømilitær uddannelse og omskoling, så du kan virke som maskinteknisk sektionsofficer i teknikdivisionen på Søværnets skibe. Du lærer at anvende søværnets systemer og arbejdsprocesser – herunder fremdriftssystemer, maskinkontrolanlæg, sensor og navigatoriske systemer og stifter bekendtskab med internationale konventioner for beskyttelse af havmiljøet.

  Indsatsledelse

  Søværnets Officersskole 3 uger
  Du lærer at løse specifikke opgaver inden for skibets organisation.

  Sømilitært maskinteknisk modul
  Søværnets Officersskole 10 uger
  Du får viden om Søværnets systemer og bestemmelser under det maskintekniske område. Du lærer at bruge dine kompetencer i sømilitær sammenhæng og bliver forberedt på din første tjeneste.

  Kommunikation & warfares introduction
  Søværnets Officersskole 1 uge
  Du lærer at anvende basal kommunikation som vagtchef og får en introduktion til begreberne ”warfares” og ”Flag/Danish Officer Sea Training”.

  MAS-togt
  Søværnets Officersskole 6 uger
  Du lærer at forstå og bruge systemer og procedurer i Søværnet, så du efter uddannelsen kan fungere som maskinteknisk sektionsofficer på laveste niveau i teknikdivisionen på Søværnets skibe.
 • København 12 mdr.

  Her ligger det primære fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer med vægt på den maritime operative praksis, hvor vi inddrager den erfaring, som du har opnået ved tjeneste og funktionsuddannelsen i Søværnet. Uddannelsen foregår ved Søværnets Officersskole i København.

  Ledelse

  Søværnets Officersskole
  Du lærer at anvende grundlæggende teorier, metoder, værktøjer og Forsvarets ledelsesredskaber, så du kan fungere som militær leder. Desuden lærer du at forholde dig refleksivt til din egen lederrolle og den militære kontekst.
  10 ECTS

  Forsvarets rolle i samfundet
  Søværnets Officersskole
  Du undervises i de overordnede forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du får en kritisk forståelse for baggrunden for nationale og internationale opgaver.
  5 ECTS

  Militære operationer
  Søværnets Officersskole
  Du får viden om Søværnets rolle og samarbejde med ikke-militære aktører og de andre værn. Du lærer at håndtere komplekse situationer og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.
  10 ECTS

  Maritime myndighedsopgaver
  Søværnets Officersskole
  Du får viden om de regler, der knytter sig til den maritime myndighedsudøvelse og rollen som en del af statsmagtsapparatet. Herunder rollen som nationalt beredskab til sikring af havmiljø, suverænitetshåndhævelse, søredning og katastrofeberedskab.
  5 ECTS

  Maritim Emergency
  Søværnets Officersskole
  Du får en forståelse for de maritime platformes komplekse systemer, sårbarheden i systemet og hvordan ekstreme hændelser påvirker systemet, så du kan træffe hensigtsmæssige beslutninger som leder.
  5 ECTS

  Sømilitær ledelse
  Søværnets Officersskole
  Du opnår ledelsesmæssige evner, så du kan udvikle dig og fungere som leder på et skib i Søværnet under de særlige forhold, som gælder der.
  10 ECTS

  Afgangsprojekt
  Søværnets Officersskole
  Du afslutter diplomuddannelsen med et selvstændigt skriftligt projekt, der viser din evne til identificere, reflektere og analysere en militær problemstilling, diskutere løsninger og anvende teori og metode.
  15 ECTS

  Sejlads i 6 uger
 • Sejlads
  1 mdr.
Søværnet 02

Smugkig på hverdagen som Officer

Søværnet 04

Hvad kommer jeg til at lave?


Som udgangspunkt omskoler vi dig til at være maskinmester ombord på et af Søværnets skibe, hvilket du skal regne med bliver din førstegangstjeneste. Det kan være som driftsofficer eller elektroofficer på vores fregatter på international mission med NATO i middelhavet eller på vores inspektionsskibe i Nordatlanten. Du får ansvaret for bl.a. fremdrivning, affaldssystemer, køleanlæg, aircondition og hovedmaskinerne på skibet. Kort sagt får du en unik teknisk arbejdsplads.

Soevaernet_01.jpg
Dit arbejde vil som regel være i turnus, så du sejler i perioder og derefter er hjemme - du kan eksempelvis være tre måneder til søs og tre måneder hjemme eller 14 dage til søs og 14 dage hjemme.

Jeg valgte Beredskabsstyrelsens sergentuddannelse, da jeg godt kan lide den alsidige hverdag samt muligheden for at kunne undervise og indgå i det daglige beredskab. Dagene er aldrig ens, og blandingen mellem undervisning og det daglige beredskab er super fed.

Christian Askebjerg Madsen, sergent, Beredskabsstyrelsen Midtjylland

BRS SG Christian
Søværnet 02

Hvordan kan min karriere udvikle sig

Der er mange karriereveje i Søværnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker – både til lands og til vands, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold.

Du kan vælge at avancere ombord og ende med at blive divisionsofficer på de store skibe. Så vil du blive Teknik Officer (en slags ”maskinchef”) og have flere sektioner under dig og være en del af skibsledelsen. Du kan også skifte skibstype og blive Teknik Officer på nogle af Søværnets mindre enheder. Alternativt kan du gå i land og blive sagsbehandler i en stab i enten Søværnet eller et værnfælles område. Det kan bl.a. være inden for teknik, udvikling, HR eller uddannelse.

For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive orlogskaptajn.

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praktisk erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er officerer i Søværnet eftertragtede på arbejdsmarkedet i en bred vifte af virksomheder.

Kommende arrangementer

Overvejer du at søge maskinteknisk officer i Søværnet? Kom og mød os ansigt til ansigt og bliv klogere på, om uddanelsen er noget for dig. Vi afholder introdage flere gange om året og deltager på forskellige uddannelsesmesser.

Mød os her
Mød os på messer
Følg vores hverdag

Følg kadetternes hverdag

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Vi har ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Dannelse og kammeratskab er en meget vigtig del af uddannelsen. Følg med i kadetternes hverdag her:

Kadetliv

Du kan også se endnu mere om uddannelserne i Forsvaret her:

Facebook
Instagram

Officersuddannelser i Hæren og Flyvevåbnet


Der er Officersuddannelser inden for alle vores tre værn, som favner vidt forskellige kompetencer, men samtidig har det tilfælles, at de giver stor praktisk ledererfaring.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Søværnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.
Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.

 
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.
Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.

 
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
Du kan se studieordningerne for de enkelte uddannelser her.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.

 
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Ja, under Søværnets Officersbasisuddannelse er der indlagt to gange fire-ugers moduler på et skib. Under Funktionsuddannelsen er der også indlagt sejladsmoduler, og disses længde afhænger af, hvilken retning du har valgt.