Fortsæt til indhold

Premierløjtnant

Maskinteknisk Officer i Søværnet

VIL DU LEDE MENNESKER I PRESSEDE SITUATIONER?

Har du en baggrund som maskinmester med maritimt tilvalg? Så kan du uddanne dig til maskinteknisk officer i Søværnet. Du bliver uddannet til at lede mennesker i pressede situationer. Du får derfor dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis. 

Som færdiguddannet får du en nøglerolle på skibet og ansvaret for, at skibet kan sejle og teknisk set kan løse opgaver. Du bliver grundigt uddannet i Søværnets maskintekniske udstyr - blandt andet fremdrivningssystemer og maskinkontrolanlæg. Arbejdet er en god blanding af hands-on-opgaver og ledelsesmæssige udfordringer i et højteknologisk miljø.

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel, er den maskintekniske officersuddannelse måske noget for dig? 

Er du maskinmesterstuderende, og ønsker du at blive klogere på jobbet som maskinteknisk officer?

Vi tilbyder bachelorpraktik på. 9. semester! Søg bachelorpraktik på 9. semester her

Er du færdig som maskinmester i januar og ønsker du at starte på officersuddannelsen? Vi tilbyder ansættelse i Søværnet indtil uddannelsesstart i august. Søg ansættelse som marinekonstabel her

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
På OBU og funktionsuddannelsen:

 • Basisløn ca. 24.338,5 kr./md. + 3 % pension.

På diplomuddannelsen:

 • Basisløn ca. 25.598,9 kr./md.
 • + tillæg til kadetter på diplomuddannelsen på 2.067,2 kr./md. 
 • + 5,5 % pension.

Som nyudnævnt premierløjtnant:

 • Basisløn 27.854 kr./md.
 • + kvalifikationstillæg til premierløjtnanter på 2.443,97 kr./md.
 • + forsvars- og beredskabstillæg på 2.067,2 kr./md. + 17 % pension.

Hertil kommer der ydelser i forbindelse med sejlads.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
2 år.

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder.

Hvad er ansøgningsfristen?
Sidste ansøgningsfrist var den 28. april 2024. Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
-

Hvornår er der afprøvning?
-Adgangskrav

Hvordan bliver man maskinteknisk officer i Søværnet? En maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg. Alle ansøgninger vurderes individuelt.

FOR AT BLIVE OPTAGET PÅ UDDANNELSEN SKAL DU:

BESTÅ OPTAGELSESPRØVEN

Der vil være løbende sagsbehandling af ansøgninger fra februar og frem til to uger efter ansøgningsfristen. Når din ansøgning er blevet behandlet vil du få fremsendt mere information om afprøvningsforløbet, samt modtage et link til en personlighedstest. Derudover skal du lave en selvbiografi og udfylde et spørgeskema. Du vil herefter blive kontaktet af en psykolog med henblik på at aftale en tid til et telefonisk interview af 1 times varighed. Går du videre i ansøgningsprocessen, vil du modtage et link, hvor du kan booke dig en plads til afprøvning.

Afprøvningen varer en dag, og gennemføres ved Forsvarets Rekruttering på Nyholm i København. Her skal du gennemgå en række tests, der tilsammen giver et billede af, om du er egnet som officer.  En vigtig del af afprøvningen til officer er at undersøge dit lederpotentiale. Det er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder, men en helhedsvurdering ud fra din ansøgning og dine resultater. Vi kigger bl.a. efter sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid.

På baggrund af optagelsesprøven vurderes det, om du kan optages på den maskintekniske officersuddannelse i Søværnet.

Optagelsesprøven indeholder følgende:

 Derudover skal du kunne:

Du vil modtage svar i din e-boks snarest muligt efter optagelsesprøven. Her vil det fremgå, om du vurderes egnet, ikke egnet eller om vi gerne ser en ny ansøgning fra dig på et senere tidspunkt. Er du i tvivl om du er i form til at bestå den fysiske test, kan du få hjælp af ”Træn med Forsvaret” app’en, hvor du kan se de præcise krav og lægge et målrettet træningsprogram.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på 40 21 48 33 eller mail fak-sos-u04@mil.dk.

Uddannelsens opbygning

 • Officersbasisuddannelse
  5 mdr. - Frederikshavn og sejlads
 • Funktionsuddannelse
  5 mdr. - København og sejlads
 • Diplomuddannelse
  12 mdr. - København
Søværnet 04

DIN FREMTID

Hvis du optages på officersuddannelsen ansættes du som kadet og starter på officersbasisuddannelsen i august. Det foregår i Frederikshavn ved Søværnets Sergentskole, og består dels af et grundskoleforløb, dels af sejlads, dels af elementer fra sergentuddannelsen. 
 
Herefter overgår du til Søværnets Officersskole i København, og påbegynder din funktionsuddannelse, hvor du bliver omskolet til at blive vagthavende maskinofficer om bord på et af Søværnets skibe, når du er færdiguddannet. Efter funktionsuddannelsen skal du læse den Militære Diplomuddannelse, der tager 12 måneder. Når du har færdiggjort diplomuddannelsen, udnævnes du premierløjtnant. Din førstegangstjeneste vil typisk være som driftsofficer eller elektroofficer på Søværnets fregatter på international operation med NATO i Middelhavet eller på Søværnets inspektionsskibe i Nordatlanten. Her får du som vagthavende maskinofficer ansvaret for de maskin- eller elektrotekniske systemer om bord.

Der kan være mulighed for udsendelse:
Læs mere om udsendelser med Forsvaret

Dit arbejde vil skifte imellem perioder hvor du sejler, perioder hvor du gør tjeneste i skibets basehavn og perioder, hvor du holder fri. 

Maskinteknisk officer i Søværnet

Det er en god mulighed for at få erfaring som sejlende maskinmester samt at erhverve dig en god og anerkendt lederuddannelse, som kan hjælpe med at differentiere dig fra andre maskinmestre. Her bygges der ovenpå uddannelsen, du har som maskinmester med maritimt valgfag, og du bliver skarpere på det, du allerede kender og lærer om de systemer, der ikke bruges i det civile. Du bliver selvfølgelig også uddannet soldat med alt, hvad det indebærer!

Nicolai, maskinteknisk officer, Søværnet

DINE KARRIEREMULIGHEDER

Der er mange karriereveje i Søværnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker – både til lands og til vands, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold.

Du kan vælge at avancere om bord og ende med at blive divisionsofficer – eller teknikofficer (maskinchef) – på et af de store skibe. Du kan også skifte skibstype og blive teknikofficer på nogle af Søværnets mindre enheder. Det er helt op til dig, hvad du på sigt ønsker. Alternativt kan du gå i land og blive sagsbehandler i en stab i enten Søværnet eller et værnfælles område. Det kan bl.a. være inden for teknik, udvikling, HR eller uddannelse.

For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og søge en stilling på orlogskaptajnsniveau.

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med en sømilitær lederuddannelse kombineret med nogle års ledelseserfaring i skibene får en baggrund, der er unik. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er officerer fra Søværnet eftertragtede hos en bred vifte af virksomheder netop grundet erfaringen med at lede meget forskellige medarbejdere og medarbejdergrupper, kunne håndtere et stort pres og er god til at planlægge og eksekvere.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Søværnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.

 
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.
Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.

 
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.

 
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Ja, under Søværnets Officersbasisuddannelse er der indlagt to gange fire-ugers moduler på et skib. Under Funktionsuddannelsen er der også indlagt sejladsmoduler, og disses længde afhænger af, hvilken retning du har valgt.