Kampinformation

Konstabel i Søværnet

Kampinformation

scroll down

kan du bevare Overblikket?

Vil du arbejde med kampinformationstjeneste og indsamle og evaluere informationer via bl.a. satellitkommunikation, egne radarsystemer, elektroniske krigsførelsesudstyr, andre skibe eller fly? Som uddannet indenfor kampinformationstjenesten vil du danne et komplet billede af situationen og efterfølgende videregive informationerne til skibets ledelse. Du vil hermed støtte ledelsen i at træffe beslutninger, der skal føre til løsning af opgaven.

Som færdiguddannet vil du typisk arbejde på Søværnets fregatter, inspektionsskibe, støtteskibe eller maritime hovedkvarter. Dit arbejde vil være med til at bidrage til at skabe overblik over situationen i de tre domæner luft, overflade og under vandet.

Så hvis du ønsker en uddannelse, hvor din indsats hjælper ledere til at træffe afgørende beslutninger og giver dig mulighed for oplevelser rundt om i verden, så skal du måske søge denne uddannelse?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn under uddannelsen?
17.500 kr./mdr.

HOLD 2019-1 (start februar/marts 2019)

Hvad er ansøgningsfristen?
Ansøgere med Hærens- og Flyvevåbnets basisuddannelse 20. januar 2019

Ansøgere med Søværnets Basisuddannelse 25. februar 2019

Hvornår starter jeg?
Ansøgere med Hærens- og Flyvevåbnets basisuddannelse m.h.p. BST start 21. februar 2019

Ansøgere med Søværnets Basisuddannelse 18. marts 2019

Søg her

HOLD 2019-2 (start september/oktober 2019)

Hvad er ansøgningsfristen?
Ansøgere uden basisuddannelse 17. marts 2019 (afprøvning 27.-28. marts)

Ansøgere med Hærens- og Flyvevåbnets basisuddannelse 4. august 2019 (afprøvning uge 25 og 34)

Ansøgere med Søværnets Basisuddannelse 1. september 2019

Hvornår starter jeg?
Ansøgere uden basisuddannelse starter på søværnets basisuddannelse 29. april 2019.

Ansøgere med Hærens- og Flyvevåbnets basisuddannelse m.h.p. BST start 23. september 2019

Ansøgere med Søværnets Basisuddannelse oktober 2019

Søg her


Adgangskrav
For at søge uddannelsen skal du være fyldt 18 år ved uddannelsens start og have folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 eller tilsvarende i fagene dansk, engelsk og matematik. Du skal derudover have gode engelsk kundskaber.

Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet.

FOR AT KOMME IND SKAL DU:

Bestå optagelsesprøven
• Skriftlige prøver
• Interview med psykolog
• Helbredsundersøgelse

Kunne sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav
Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om uddannelsen indenfor kampinformationstjenesten i Forsvaret, kan du kontakte os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8-11.
Uddannelsens opbygning
 • Du starter på en basisuddannelse i Søværnet i Frederikshavn. Du vil herefter få en ca. 2 måneders funktionsuddannelse i Frederikshavn på Center for Taktik. Under funktionsuddannelsen specialiserer du dig indenfor kampinformation. Herefter vil du om bord på et af Søværnets skibe, bruge og udvikle det du har lært på skolen.
 • Som færdiguddannet vil dine opgaver og roller omfatte:
  • Plotter, hvor du ved hjælp af en radar og et taktisk datasystem følger de forskellige mål og opbygger et situationsbillede.
  • Konsoloperatør, hvor du sender og modtager informationer fra eksterne enheder.
  • Sonaroperatør, hvor du er specialuddannet til at anvende sonarsystemer til blandt andet at finde ubåde og miner.
  • ESM operatør, hvor du er specialuddannet til at finde, analysere og videresende informationer om andre radarsystemer der sender i området.
 • Der er ingen standard for udsendelser til internationale operationer i Søværnet. Der er fraværsperioder af kortere eller længere tid fra dit normale tjenestested uden at der er tale om en egentlig udsendelse. Søværnet løser opgaver ved Færøerne og Grønland samt oversøisk som led i Forsvarets internationale operationer.
Søværnet 04

Min fremtid

Du kan blive ansat som konstabel i Søværnet, efter endt uddannelse. I takt med at du får mere uddannelse og erfaring, kan du specialisere dig yderligere indenfor eksempelvis Søværnets elektroniske krigsførelse eller som operatør på en maritim helikopter. Du kan efterfølgende søge videre på Center for Sergent og Maritim Uddannelse og uddanne dig til sergent, hvor du får mulighed for at kombinere din faglige uddannelse med en mellemlederuddannelse.

Fra sergent kan du uddanne dig videre til henholdsvis oversergent og seniorsergent. Dermed har du gode muligheder for en bred karriere i Søværnet, hvor du eksempelvis kan anvende din faglighed ombord på sejlende enheder, eller du kan være med til at undervise nye kolleger.