Fortsæt til indhold
Kampinformation

Konstabel i Søværnet

Kampinformationstjeneste i Forsvaret

scroll down

kan du bevare Overblikket?

Vil du arbejde med kampinformationstjeneste og indsamle og evaluere informationer via bl.a. satellitkommunikation, egne radarsystemer, elektroniske krigsførelsesudstyr, andre skibe eller fly? Som uddannet indenfor kampinformationstjenesten vil du danne et komplet billede af situationen og efterfølgende videregive informationerne til skibets ledelse. Du vil hermed støtte ledelsen i at træffe beslutninger, der skal føre til løsning af opgaven.

Som færdiguddannet vil du typisk arbejde på Søværnets fregatter, inspektionsskibe, støtteskibe eller maritime hovedkvarter. Dit arbejde vil være med til at bidrage til at skabe overblik over situationen i de tre domæner luft, overflade og under vandet.

Så hvis du ønsker en uddannelse, hvor din indsats hjælper ledere til at træffe afgørende beslutninger og giver dig mulighed for oplevelser rundt om i verden, så skal du måske søge denne uddannelse?

Løbende ansættelse!

 
Søværnet har identificeret et behov for at få ansat egnede ansøgere til Kampinformationsgast og Kommunikationsgast uddannelserne løbende

Ansøgere med SBU ansættes hurtigst muligt efter individuel aftale med SVN, da der f.eks. skal tages hensyn til nuværende job der skal opsige eller andet.  Ansøgere vil blive ansat på et skib frem til uddannelsesstart.
 
Civile ansøgere ansættes på førstkommende SBU hold. Hvis der er en periode mellem SBU og uddannelsesstart, vil de blive tilknyttet et skib.
 
Ansøgere med HBU/FBU ansættes til start på førstkommende BTS kursus. Hvis der er en periode mellem BTS og uddannelsesstart, vil de blive tilknyttet et skib

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn under uddannelsen?
17.500 kr./mdr.

Hvad er ansøgningsfristen?
23. maj 2022.

Hvornår starter jeg?
Uddannelsesstart efter individuel aftale og uddannelsesmæssig baggrund.

Hvornår er der afprøvning?
Der er løbende afprøvning.


Adgangskrav

Hvis du har og bestået folkeskolens afgangsprøve med en minimumskarakter på 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk, så kan du søge ind på uddannelsen. Uddannelsen kan søges hvis du har gennemført en basisuddannelse i Søværnet men også fra civil.


FOR AT KOMME IND SKAL DU:

Bestå optagelsesprøven
• Skriftlige prøver
• Interview med psykolog
• Helbredsundersøgelse


Kunne sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav


Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på telefon 72819000 mandag til torsdag kl. 10-14 eller fredag kl. 10-12 eller på mail fps-ktp-vej-stu@mil.dk

Uddannelsens opbygning

 • Du starter på en basisuddannelse i Søværnet i Frederikshavn. Du vil herefter få en ca. 2 måneders funktionsuddannelse i Frederikshavn på Center for Taktik. Under funktionsuddannelsen specialiserer du dig indenfor kampinformation. Herefter vil du om bord på et af Søværnets skibe, bruge og udvikle det du har lært på skolen.
 • Som færdiguddannet vil dine opgaver og roller omfatte:
  • Plotter, hvor du ved hjælp af en radar og et taktisk datasystem følger de forskellige mål og opbygger et situationsbillede.
  • Konsoloperatør, hvor du sender og modtager informationer fra eksterne enheder.
  • Sonaroperatør, hvor du er specialuddannet til at anvende sonarsystemer til blandt andet at finde ubåde og miner.
  • ESM operatør, hvor du er specialuddannet til at finde, analysere og videresende informationer om andre radarsystemer der sender i området.
 • Der er ingen standard for udsendelser til internationale operationer i Søværnet. Der er fraværsperioder af kortere eller længere tid fra dit normale tjenestested uden at der er tale om en egentlig udsendelse. Søværnet løser opgaver ved Færøerne og Grønland samt oversøisk som led i Forsvarets internationale operationer.
Søværnet 04

Min fremtid

Du kan blive ansat som konstabel i Søværnet, efter endt uddannelse. I den forbindelse kan der være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelse med Forsvaret

I takt med at du får mere uddannelse og erfaring, kan du specialisere dig yderligere indenfor eksempelvis Søværnets elektroniske krigsførelse eller som operatør på en maritim helikopter. Du kan efterfølgende søge videre på Center for Sergent og Maritim Uddannelse og uddanne dig til sergent, hvor du får mulighed for at kombinere din faglige uddannelse med en mellemlederuddannelse.

Fra sergent kan du uddanne dig videre til henholdsvis oversergent og seniorsergent. Dermed har du gode muligheder for en bred karriere i Søværnet, hvor du eksempelvis kan anvende din faglighed ombord på sejlende enheder, eller du kan være med til at undervise nye kolleger.

Du kan også tage en løjtnantsuddannelse i Søværnet inden for taktisk, maskinteknisk eller våben og elektronikteknisk linje.

Læs mere om løjtnantsuddannelserne i Søværnet