Fortsæt til indhold

Leder

Sergent i Søværnet

scroll down

ER DU INITIATIVRIG OG EN FREMTIDIG ROLLEMODEL I SØVÆRNET?

 

Vil du have ansvar for mennesker og materiel, og lære at omsætte teoretisk viden til hurtige, præcise og konkrete beslutninger? Som sergent, vil du fungere som instruktør for værnepligtige og elever på Søværnets uddannelsescentre eller som leder for konstabler på et af Søværnets skibe 

Som sergent forventes du at deltage aktivt i den dagtige træning og rutinering af besætningen, hvor du sammen med dine kolleger skal omsætte skibschefens beslutninger til praksis.

Søværnets sergentuddannelse kan søges af forsvarets personel, samt nuværende og tidligere værnepligtige fra Søværnet, Hæren og Flyvevåbnet. 

Hvis du har mod på en fremtid som rollemodel for andre, så skal du blive sergent i Søværnet. Ansøg allerede i dag!

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Ca. 26.000 kr. (Ca. 34.000 kr. ved 130 sejldage som ufaglært).

Faglærte vil tillige oppebære fagligt kvalifikationstillæg på ca. 5.700 kr. pr. måned.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 17 uger og efterfølgende funktionskurser af ca. 7 ugers varighed..

Hvad er ansøgningsfristen?
For fastansatte: 1. juni 2024

For værnepligtige i 2024: 1. oktober 2024

Hvornår starter jeg?
Januar 2025.

Hvornår finder afprøvningen sted?
Løbende (august - november, 2024).Adgangskrav

For at søge uddannelsen skal du have gennemført Søværnets basisuddannelse (SBU) eller Basisomskoling til Søværnet (BtS). 

For ansøgere med Hærens eller Flyvevåbnets Basisuddannelse (HBU/FBU) gennemføres BtS forud for sergentuddannelsen. Du vil automatisk blive tilmeldt et BtS-hold forud for start på sergentskolen forudsat tilfredsstillende gennemførelse af optagelsesprøven.

Datoer for BtS i 2. halvår 2024:
16. september – 25. oktober eller 4. november – 13. december 2024.  

Du skal have minimumskarakteren 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk fra folkeskolens afgangsprøve, eller højere.
Afprøvning til uddannelsen tager én dag. 

 

FOR AT KOMME IND SKAL DU:

Bestå optagelsesprøven


Øvrige krav

  • Har røgdykkerbevis fra Søværnet (en del af BtS).
  • Har gyldig helbredsvurdering: ”Egnet uden begrænsninger, inkl. blåt bevis”.
  • For ansatte i Søværnet skal ny FOKUS-bedømmelse, CV samt eksamensbeviser vedlægges din ansøgning.
  • For nuværende eller tidligere værnepligtige skal eventuel forholdskarakter og personudtalelse vedlægges.
  • Kunne sikkerhedsgodkendes til hemmelig 

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på telefon 72819000 mandag til torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-12 eller på mail fps-ktp-vej-stu@mil.dk

Alternativt til Søværnskommandoens Personel- og Uddannelsessektion: FKO-KTP-SV-PU@mil.dk

 

Uddannelsens opbygning

Min fremtid

Søværnets sergenter varetager en lang række ledelsesmæssige og specialiserede opgaver om bord på sejlende enheder og på uddannelsestjenestesteder i land:

  • Vagtholdsleder i operationsrummet.
  • Vagtholdsleder på radiostationen.
  • Daglig leder i sektionerne i besætningerne.
  • Delingsinstruktør på Søværnets Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed.
  • Faginstruktør på Søværnets Center for Taktik (Frederikshavn), Søværnets Center for Våben (Sjællands Odde) eller Søværnets Center for Sømilitær Teknologi (København). 

Som sergent åbner der sig en række muligheder for videre- og efteruddannelser i hele Forsvaret. 

Du har mulighed for at specialisere dig inden for en række en Søværnets tjenestegrene – fx kampinformation eller kommunikation. 

Egnede sergenter kan efter videreuddannelse og erfaring i tjenesten (typisk to – fire år) blive oversergenter, hvor der stilles højere krav til selvstændighed og ekspertise inden for specifikke fagområder. 

Yderligere avancement inden for sergentgruppen kræver i lighed med officersgruppen videreuddannelse og tjenesteerfaring.

Læs mere om udsendelser med Forsvaret

Læs mere om våben- og elektronikteknisk officer
Læs mere om maskinteknisk officer
Læs mere om taktisk officer
Læs mere om den militær akademiuddannelse