Fortsæt til indhold
Almen sergent i Søværnet

Leder

Sergent i Søværnet

scroll down

Er du en god kommunikator og kan tage initiativ?

Vil du have ansvar for mennesker og materiel og lære at omsætte teoretisk viden til hurtige, præcise og konkrete beslutninger? Som mellemleder, instruktør og sergent vil du fungere som instruktør for værnepligtige på Søværnets basisuddannelse (SBU) eller som leder for konstabler på et af Søværnets skibe eller ved et af Søværnets tjenestesteder på land.

Så hvis en fremtid som rollemodel for andre, der er under uddannelse lyder som noget for dig, så skal du måske søge uddannelsen som Sergent i Søværnet?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Ca. 22.280 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 4 måneder

Hvad er ansøgningsfristen?
2. december 2021

Hvornår starter jeg?
Løbende, 2021

Hvornår finder afprøvningen sted?
Løbende, 2021


Adgangskrav

For at søge uddannelsen skal du have gennemført en basisuddannelse i Søværnet og i udgangspunktet have mindst 2 års tjeneste som konstabel i Søværnet (dog ikke i forplejning i Søværnet), hvor du skal have sejladserfaring samt erfaring fra Søværnets tjenestesteder på land. Derudover skal du have minimumskarakteren 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk fra folkeskolens afgangsprøve, eller højere.
Selve afprøvningen til uddannelsen tager en dag. 


FOR AT KOMME IND SKAL DU:

Bestå optagelsesprøven

• Intelligenstest
• Simultankapacitetstest
• Interview med psykolog


Øvrige krav
Har gyldigt sundhedsbevis.
Har gyldigt "blåt bevis".
Har gyldigt røgdykkerbevis (Gælder kun ansatte i Søværnet).
Har gyldigt Q i Forsvarets basale helbredskrav og Forsvarets basistest.
Ny FOKUS bedømmelse samt eksamensbeviser skal vedlægges din ansøgning.
Er vurderet egnet til national og international tjeneste.
Er uddannet på Karabin M/96.

Kunne sikkerhedsgodkendes til hemmelig 

   

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om sergentuddannelsen i Søværnet, så kontakt os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8-14 eller fredag kl. 8-11.

Uddannelsens opbygning

  • Søværnets Sergentskole

    Uddannelsen er opbygget af fem moduler og har en samlet varighed på 14 uger. Modulerne afsluttes separat, men udbydes i forlængelse af hinanden og i den rækkefølge, der giver det bedste udbytte for dig som sergentelev. Uddannelsen foregår på Søværnets Sergentskole og indeholder bl.a. instruktørvirke, ledelse og administration.

  • Der er ingen standard for udsendelser til internationale operationer i Søværnet. Der er imidlertid under alle omstændigheder kortere eller længere fraværsperioder fra sit normale tjenestested uden at der er tale om en egentlig udsendelse.
Almen sergent søværnet 2

Min fremtid

Med en uddannelse som sergent i Søværnet, kan der være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelser med Forsvaret

Du kan også videreuddanne dig til over-, senior- eller chefsergent. En anden mulighed er at videreudvikle dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret, eller at kvalificere dig til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau med en Militær Akademiuddannelse.

Læs mere om Våben- og Elektronikteknisk Officer
Læs mere om Maskinteknisk Officer
Læs mere om Taktisk officer
Læs mere om Militær Akademiuddannelse