Almen sergent søværnet 1

Leder

Sergent i Søværnet

scroll down

Er du en god kommunikator og kan tage initiativ?

Vil du have ansvar for mennesker og materiel og lære at omsætte teoretisk viden til hurtige, præcise og konkrete beslutninger? Som mellemleder, instruktør og sergent vil du fungere som instruktør for værnepligtige på Søværnets basisuddannelse (SBU) eller som leder for konstabler på et af Søværnets skibe eller ved et af Søværnets tjenestesteder på land.

Så hvis en fremtid som rollemodel for andre, der er under uddannelse lyder som noget for dig, så skal du måske søge uddannelsen som Sergent i Søværnet?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Ca. 22.280 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 6 måneder

Hvad er ansøgningsfristen?
Fristen for at søge er 1. juni 2019

Adgangskrav
For at søge uddannelsen skal du have gennemført en basisuddannelse i Søværnet og i udgangspunktet have mindst 2 års tjeneste som konstabel i Søværnet (dog ikke i forplejning i Søværnet), hvor du skal have sejladserfaring samt erfaring fra Søværnets tjenestesteder på land. Derudover skal du have minimumskarakteren 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk fra folkeskolens afgangsprøve, eller højere.
Selve afprøvningen til uddannelsen tager en dag. 

Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet.

FOR AT KOMME IND SKAL DU:

   Bestå optagelsesprøven
• Skriftlige prøver
• Interview med psykolog


Øvrige krav
Har gyldigt sundhedsbevis
Har gyldigt røgdykkerbevis
Har gyldigt "Blåt bevis"
Har gyldigt Q i Forsvarets basale helbredskrav og Forsvarets basistest
Har opdateret fokusbedømmelse fra egen chef
Er vurderet egnet til national og international tjeneste
Er uddannet på Karabin M/96
Har gode it kompetencer (Office, internet)

Kunne sikkerhedsgodkendes til hemmelig 

   

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om sergentuddannelsen i Søværnet, så kontakt os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8-14 eller fredag kl. 8-11.
Uddannelsens opbygning
  • Uddannelsen indeholder både en grunduddannelse og kompetencekurser og hovedsageligt foregår på Søværnets Sergentskole. Uddannelsen indeholder bl.a. fag indenfor ledelse, instruktørvirke, administration og sikkerhed.
  • Der er ingen standard for udsendelser til internationale operationer i Søværnet. Der er imidlertid under alle omstændigheder kortere eller længere fraværsperioder fra sit normale tjenestested uden at der er tale om en egentlig udsendelse.
Almen sergent søværnet 2

Min fremtid

Du kan videreuddanne dig til over-, senior eller chefsergent. Du kan også videreuddanne dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret.

Læs mere om Våben- og Elektronikteknisk Officer
Læs mere om Maskinteknisk Officer
Læs mere om Taktisk officer
Læs mere om Akademiuddannelse i Søværnet