Fortsæt til indhold

Leder

Sergentuddannelsen for stampersonel

scroll down

VIL DU HAVE ANSVAR FOR MENNESKER OG MATERIEL?

 

Bemærk: Dette ansøgningssite er for konstabler i Søværnet – er du ikke det, så søg og læs mere om den almene sergentuddannnelse i Søværnet her

Falder det dig naturligt tage initiativ, og ser du sig selv som en fremtidig rollemodel i Søværnet? Brænder du for at lære at omsætte teoretisk viden til hurtige, præcise og konkrete beslutninger? Som sergent har du et stort ansvar – du vil fungere som instruktør for værnepligtige og elever på Søværnets uddannelsescentre eller som leder for konstabler på et af Søværnets skibe.

Som sergent forventes det at du tager aktiv del i den daglige træning og rutinering af besætningen, hvor du i samarbejde med dine kolleger skal omsætte skibschefens beslutninger til praksis.

Søværnets sergentuddannelse kan søges af Søværnets stampersonel.

Som stampersonel (SVN) har du med sergentuddannelsen mulighed for at fortsætte din karriere inden for din tjenestegren om bord sejlende enheder efter afslutning af sergentuddannelsen.

Hvis du brænder for en fremtid, hvor du er en rollemodel for andre, så skal du blive sergent i Søværnet. Ansøg allerede i dag!

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Ca. 26.000 kr. (Ca. 34.000 kr. ved 130 sejldage som ufaglært).

Faglærte vil tillige oppebære fagligt kvalifikationstillæg på ca. 5.700 kr. pr. måned.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 17 uger og efterfølgende funktionskurser af ca. 7 ugers varighed.

Hvad er ansøgningsfristen?
For fastansatte: 1. juli 2024

For værnepligtige i 2024: 1. oktober 2024

Hvornår starter jeg?
Januar 2025.

Hvornår finder afprøvningen sted?
Løbende (august - november, 2024).Adgangskrav

Du har som stampersonel typisk haft 18 – 30 måneders tjeneste i din tjenestegren.

Du skal have minimumskarakteren 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk fra folkeskolens afgangsprøve, eller højere.

Afprøvning til uddannelsen tager én dag.

 

FOR AT KOMME IND SKAL DU:

Bestå optagelsesprøven

 • Intelligenstest

 • Simultankapacitetstest

 • Interview med psykolog


Øvrige krav

 • Har røgdykkerbevis fra Søværnet

 • Har gyldig helbredsvurdering: ”Egnet uden begrænsninger, inkl. blåt bevis”.

 • FOKUS-bedømmelse, CV samt eksamensbeviser vedlægges din ansøgning.

 • Kunne sikkerhedsgodkendes til hemmelig 

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på telefon 72819000 mandag til torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-12 eller på mail fps-ktp-vej-stu@mil.dk

Alternativt til Søværnskommandoens Personel- og Uddannelsessektion: FKO-KTP-SV-PU@mil.dk

 

Uddannelsens opbygning

Min fremtid

Søværnets sergenter varetager en lang række ledelsesmæssige og specialiserede opgaver om bord på sejlende enheder og på uddannelsestjenestesteder i land:

 • Vagtholdsleder i operationsrummet.
 • Vagtholdsleder på radiostationen.
 • Daglig leder i sektionerne i besætningerne.
 • Delingsinstruktør på Søværnets Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed.
 • Faginstruktør på Søværnets Center for Taktik (Frederikshavn), Søværnets Center for Våben (Sjællands Odde) eller Søværnets Center for Sømilitær Teknologi (København). 

Som sergent åbner der sig en række muligheder for videre- og efteruddannelser i hele Forsvaret. 

Du har mulighed for at specialisere dig inden for en række en Søværnets tjenestegrene – fx kampinformation eller kommunikation. 

Egnede sergenter kan efter videreuddannelse og erfaring i tjenesten (typisk to – fire år) blive oversergenter, hvor der stilles højere krav til selvstændighed og ekspertise inden for specifikke fagområder. 

Yderligere avancement inden for sergentgruppen kræver i lighed med officersgruppen videreuddannelse og tjenesteerfaring.

Læs mere om udsendelser med Forsvaret

Læs mere om våben- og elektronikteknisk officer
Læs mere om maskinteknisk officer
Læs mere om taktisk officer
Læs mere om den militær akademiuddannelse