Fortsæt til indhold

Premierløjtnant

Våben- og Elektronikteknisk Officer i Søværnet

vil du have ansvar for højteknologisk udstyr?

... og ønsker du et arbejde, hvor du fra første dag er leder for et team i et helt ekstraordinært miljø? Et sted, hvor dit ansvar er stort og udfordringerne mange, men hvor du også får brugt din faglige baggrund. Du vil opleve en hverdag, hvor du får et særligt fællesskab med dine kolleger og resten af besætningen. Så har du en teknisk baggrund på (professions)bachelorniveau med en polyteknisk forståelse? Så kan du uddanne dig til våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet
Du vil efter endt uddannelse blive en del af skibets ledelse og få direkte ledelsesansvar i enten våben- eller elektroniksektionen, som organisatorisk består af både sergenter og konstabler, og indeholder højteknologisk udstyr.

Du kommer altså til at arbejde med våben-, sensor-, kommando- og kontrolsystemer og får også ansvar for at samle det fulde billede over skibets tilstand under øvelser og i kampsituationer med højt beredskab. Det betyder, at det er dig, der giver din anbefaling til chefen om, hvordan teknik og taktik mødes.

Tjenesten bærer præg af, at du udvikler dig som leder og den stiller derfor krav til din personlighed, såvel som din faglighed - krav som sikrer, at du hele tiden udvikler dig i stillingen. 

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel, er den våben- og elektroniktekniske officersuddannelse noget for dig?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
På OBU og funktionsuddannelsen:

 • Basisløn ca. 24.338,5 kr./md. + 3 % pension.

På diplomuddannelsen:

 • Basisløn ca. 25.598,9 kr./md.
 • + tillæg til kadetter på diplomuddannelsen på 2.067,2 kr./md.
 • + 5,5 % pension.

Som nyudnævnt premierløjtnant:

 • Basisløn 27.854 kr./md.
 • + kvalifikationstillæg til premierløjtnanter på 2.443,97 kr./md.
 • + forsvars- og beredskabstillæg på 2.067,2 kr./md. + 17 % pension.

Hertil kommer der ydelser i forbindelse med sejlads.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
3 år.

Hvor kan jeg bo? 
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
28. april 2024.

Hvornår starter jeg?
August 2024.

Hvornår er der afprøvning?
December 2023 og marts, april og maj 2024.Adgangskrav

Hvordan bliver man våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet? En mellemlang teknisk uddannelse, f.eks. bachelor eller professionsbachelor. Din uddannelse bør indeholde elementer af, eller du skal have gode forudsætninger for at sætte dig ind i nedenstående:

 • Analog og digitale systemer
  • Signalbehandling

  • Sensorteknologi

  • Elektromagnetisme

  • Trådløs kommunikation

 • Mekaniske systemer
  • Hydraulik

  • Køleteknik

  • Drivlinje

 • Programmering
  • Systemdesign

  • Netværk og kommunikations protokoller.

  • Software og Hardware Interfaces

  • Integrerede Systemer

Alle ansøgninger vurderes individuelt.

FOR AT BLIVE OPTAGET PÅ UDDANNELSEN SKAL DU

BESTÅ OPTAGELSESPRØVEN

Der vil være løbende sagsbehandling af ansøgninger fra februar og frem til to uger efter ansøgningsfristen. Når din ansøgning er blevet behandlet vil du få fremsendt mere information om afprøvningsforløbet, samt modtage et link til en personlighedstest. Derudover skal du lave en selvbiografi og udfylde et spørgeskema. Du vil herefter blive kontaktet af en psykolog med henblik på at aftale en tid til et telefonisk interview af 1 times varighed. Går du videre i afprøvningsforløbet, vil du modtage et link, hvor du kan booke dig en plads til afprøvning.

Afprøvningen varer en dag, og gennemføres ved Forsvarets Rekruttering på Nyholm i København. Her skal du gennemgå en række tests, der tilsammen giver et billede af, om du er egnet som officer.  En vigtig del af afprøvningen til officer er at undersøge dit lederpotentiale. Det er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder, men en helhedsvurdering ud fra din ansøgning og dine resultater. Vi kigger bl.a. efter sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid.

På baggrund af optagelsesprøven vurderes det, om du kan optages på den våben- og elektroniktekniske officersuddannelse for Søværnet.

Optagelsesprøven indeholder følgende:

Derudover skal du kunne:

Du vil modtage svar i din e-boks snarest muligt efter optagelsesprøven. Her vil det fremgå, om du vurderes egnet, ikke egnet eller om vi gerne ser en ny ansøgning fra dig på et senere tidspunkt. Er du i tvivl om du er i form til at bestå den fysiske test, kan du få hjælp af ”Træn med Forsvaret” app’en, hvor du kan se de præcise krav og lægge et målrettet træningsprogram.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på 40 21 48 33 eller mail fak-sos-u04@mil.dk.

 

Uddannelsens opbygning

 • OFFICERSBASISUDDANNELSEN
  5 mdr. - Frederikshavn og sejlads
 • FUNKTIONSUDDANNELSE
  19 mdr. - København, Frederikshavn, Sjællands Odde og sejlads
 • DIPLOMUDDANNELSE
  12 mdr. - København
Søværnet 04

DIN FREMTID

Hvis du optages på officersuddannelsen ansættes du som kadet og starter på officersbasisuddannelsen i august. Det foregår i Frederikshavn ved Søværnets Sergentskole, og består dels af et grundskoleforløb, dels af sejlads, dels af elementer fra sergentuddannelsen. 
 
Herefter overgår du til Søværnets Officersskole i København, og påbegynder din funktionsuddannelse, hvor du lærer alt om Søværnets skibes våben-, sensor-, elektroniktekniske- og IT-systemer, så du kan virke som våben- og elektronikteknisk officer om bord på Søværnets skibe, når du er færdiguddannet. Efter funktionsuddannelsen skal du tage den Militære Diplomuddannelse, der tager 12 måneder. Når du har færdiggjort diplomuddannelsen, udnævnes du premierløjtnant. Din førstegangstjeneste vil typisk være som våbenteknisk officer eller elektronikteknisk officer på Søværnets fregatter på international operation med NATO i Middelhavet eller på Søværnets inspektionsskibe i Nordatlanten. Som våbenteknisk officer får du ansvaret for skibets våben- og sensorsystemer.

Der kan være mulighed for udsendelse:
Læs mere om udsendelser med Forsvaret 

Dit arbejde vil skifte imellem perioder hvor du sejler, perioder hvor du gør tjeneste i skibets basehavn og perioder, hvor du holder fri.

Våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet

Jeg ville være et sted, hvor jeg kunne komme ud og bruge min teoretiske uddannelse i praksis, samtidig med at jeg fik noget ledelseserfaring. At være på et skib, hvor du indenfor kan arbejde med noget af det mest højteknologiske udstyr der findes, for derefter at gå ud og se en fantastisk solnedgang - det er der ikke mange jobs, der kan tilbyde. Det er vildt! At være så intensivt sammen på så lidt plads, som man er på en sejlende enhed, gør også at sammenholdet og fællesskabet bliver helt unikt.

Morten, våben- og elektronikteknisk Officer, Søværnet.

Dine karrieremuligheder

Der er mange karriereveje i Søværnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker – både til lands og til vands, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold.

Du kan vælge at avancere om bord og ende med at blive divisionsofficer – eller våben- og elektronikteknisk officer – på en af Søværnets fregatter. Alternativt kan du gå i land og blive sagsbehandler i en stab i enten Søværnet eller et værnfælles område. Det kan bl.a. være inden for teknik, udvikling, HR eller uddannelse. Grundet dit indblik i operationerne om bord som rådgiver for chefen vil du også kunne indgå i operationsplanlægning.

For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og søge en stilling på orlogskaptajnsniveau.

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med en sømilitær lederuddannelse kombineret med nogle års ledelseserfaring i skibene får en baggrund, der er unik. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er officerer fra Søværnet eftertragtede hos en bred vifte af virksomheder netop grundet erfaringen med at lede meget forskellige medarbejdere og medarbejdergrupper, kunne håndtere et stort pres og er god til at planlægge og eksekvere.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Søværnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.

Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse.


Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.

 
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.

Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.

 
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.

For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet. Du kan dog ikke optages som Taktisk officer i Søværnet, hvis du er rød/grøn farveblind.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Ja, under Søværnets Officersbasisuddannelse er der indlagt to gange fire-ugers moduler på et skib. Under Funktionsuddannelsen er der også indlagt sejladsmoduler, og disses længde afhænger af, hvilken retning du har valgt.