Fortsæt til indhold
Bjarke er Vaaben og Elektronikteknisk Officer

Premierløjtnant i Søværnet

Våben- og Elektronikteknisk Officer i Søværnet

vil du have ansvar for højteknologisk udstyr?

... og ønsker du et arbejde, hvor du fra første dag er leder for et team i et helt ekstraordinært miljø? Et sted, hvor dit ansvar er stort og udfordringerne mange, men hvor du også får brugt din faglige baggrund. Du vil opleve en hverdag, hvor du får et særligt fællesskab med dine kolleger og resten af besætningen. Så har du en teknisk baggrund på (professions) bachelorniveau med en polyteknisk forståelse? Så kan du uddanne dig til Våben- og Elektronikteknisk Officer i Søværnet
Du vil efter endt uddannelse blive en del af skibets ledelse og få direkte ledelsesansvar i enten Våben- eller Elektroniksektionen, som organisatorisk består af både sergenter og konstabler, og indeholder højteknologisk udstyr.

Du kommer altså til at arbejde med våben-, sensor-, kommando- og kontrolsystemer og får også ansvar for at samle det fulde billede over skibets tilstand under øvelser og i kampsituationer med højt beredskab. Det betyder, at det er dig, der giver din anbefaling til chefen om, hvordan teknik og taktik mødes.

Tjenesten bærer præg af, at du udvikler dig som leder og den stiller derfor krav til din personlighed, såvel som din faglighed - krav som sikrer, at du hele tiden udvikler dig i stillingen. 

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, skal du søge som Våben og Elektroniskofficer-uddannelsen

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Lønninger pr. 1. august 2022

Ved uddannelsesstart 1. august 2022
Kadet kr. 23.811,65 pr. måned + 3% pension

Ved indtræden på diplomuddannelsen på officersskolen
Løjtnant kr. 27.067,28 pr. måned + 5,5% pension

Ved udnævnelse til
Premierløjtnant kr. 31.664,66 pr. måned + 17,1% pension

Hertil kommer de ydelser, du får for at sejle.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 2 år og 10 måneder

Hvor kan jeg bo? 
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2022

Hvornår starter jeg?
1. august 2022

Hvornår er der afprøvning?
2. halvår 2021:
1. Selektion uge 44, telefoninterview med en psykolog
2. Selektion uge 48, fremmøde på Nyholm

1. halvår 2022
Efter endt ansøgningsfrist


Adgangskrav

En teknisk bacheloruddannelse eller en professionsbachelor som maskinmester gerne med maritimt tilvalg.
Din uddannelse bør indeholde elementer af, eller du skal have gode forudsætninger for at sætte dig ind i nedenstående:

 • Analog og digitale systemer
  • Signalbehandling
  • Sensorteknologi
  • Elektromagnetisme
  • Trådløs kommunikation
 • Mekaniske systemer
  •  Hydraulik
  • Køleteknik
  • Drivlinje
 • Programmering
 • Systemdesign
  • Netværk og kommunikations protokoller.
  • Software og Hardware Interfaces
  • Integrerede Systemer

Alle ansøgninger vurderes individuelt. 

FOR AT KOMME IND SKAL DU

Bestå optagelsesprøven
Kunne sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvaret helbredskrav

Hvis du har tidligere erfaring med sejlads i Søværnet opfordrer vi dig til at vedlægge en eventuel bedømmelse, når du søger.

Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som menig eller befalingsmand kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Søværnets Officersskole. Læs mere om uddannelsen til løjtnant i Søværnet.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på 25 55 22 47 eller mail fak-ktp-sos@fiin.dk.

 

Uddannelsens opbygning

 • Frederikshavn og sejlads 5 mdr.

  Grundlæggende sømilitær uddannelse, hvor du lærer at sejle og varetage funktioner samt får viden om praktik of kultur ombord på Søværnets skibe. Du lærer desuden førstehjælp, brandslukning, redning og håndtering af våben mm. 
   
  Sømilitært grunduddannelsesmodul
  Frederikshavn 7 uger
  Du opnår grundlæggende kompetencer som orlogsgast, så du kan fungere på menigt niveau. Desuden bliver du helbredsmæssigt godkendt til sejlads og får grundlæggende viden om ledelse.
   
  Pistol, navigation og indsatslederkursus
  Frederikshavn 4 uger
  En del af det samlede grundforløb i den militære grunduddannelse, som derudover forståelse for vigtigheden i at kunne imødegå havari samt at få forståelse for enhedens indre kamp.
   
  Sejladsmodul II på større orlogsskib
  Sejlads 4 uger
  Du bruger din læring fra de tidligere moduler i praksis på et togt med et større orlogsskib. Du bliver præsenteret for grundlæggende viden og arbejdsmetoder, der forbereder dig på funktionsuddannelsen. 

  Instruktør/ledelsesmodul
  Frederikshavn 4 uger
  En overbygning og samling af de tre foregående moduler. Her sammenkøres de praktiske erfaringer med teori inden for instruktørvirke, føring og ledelse. Det hele afsluttes af en ledertræningsuge.
   
 • Frederikshavn, København, Sjællands Odde og sejlads i 17 mdr.

  Her får du en sømilitær uddannelse, så du kan virke som Våben- og maskinteknisk Officer Søværnets skibe.

  Basis teknologi og analyse
  22 uger
  Skaber et teoretisk, teknologisk og praksisnært fundament, som du skal bruge i det videre uddannelsesforløb på funktionsuddannelsen.

  Operativ teknologi, sensor & kommunikation
  14 uger
  Skaber et grundlæggende begrebsteknisk fundament samt en systemteknisk forståelse for operative sensor- og kommunikationssystemer i Søværnet.

  Maskinteknisk modul
  3 uger
  Giver indsigt i maskintekniske systemer om bord i Søværnets skibe, således at den studerende vil være i stand til at indgå i en kvalificeret dialog om skibets samlede materieltekniske status, samt opnår forståelse for relevante maskintekniske systemer.

  Taktisk modul
  1 uge
  Giver indsigt i sømilitære doktriner og operationer med fokus på våben- og sensorsystemernes betydning for Søværnets sejlende enheder.

  Integrerede våben og sensorsystemer
  12 uger
  Skaber et våben- og sensorteknologisk fundament, som gør dig i stand til at forstå, anvende og vurdere de enkelte våben- og sensorsystemers opbygning, funktionalitet, integration og koble disse til taktiske forhold.

  Drift og vedligeholdelse
  3 uger
  Tilegner sig viden og færdigheder om Søværnets arbejdsprocesser og vedligeholdelsesstruktur for at kunne forestå den daglige drift og vedligeholdelse som en del af førstegangstjenesten om bord i Søværnets sejlende enheder.

  Cybersikkerhed og elektronisk krigsførelse
  3 uger
  Tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer inden for fagområderne cybersikkerhed og elektronisk krigsførelse, så du kan vurdere sømilitære praksisnære problemstillinger inden for defensive aktiviteter i cyberspace og det elektromagnetiske miljø.

  BDM
  2 uger
  Har de grundlæggende militærfaglige og metodiske forudsætninger for at kunne indgå i ledelsen af våben- og elektronikdivisionen under klart skib samt kunne bidrage til planlægning og afvikling af øvelsesvirksomhed. Under modulet skal læring fra funktionsuddannelsens foregående moduler bringes til anvendelse sammen med metoder fra DOST.
   
 • København 12 mdr.

  Her ligger det primære fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer med vægt på den maritime operative praksis, hvor vi inddrager den erfaring, som du har opnået ved tjeneste og funktionsuddannelsen i Søværnet. Uddannelsen foregår ved Søværnets Officersskole i København.

  Grundlæggende militær ledelse
  Du bliver i stand til at lede personelenheder, som normalt tildeles premierløjtnanten samt reflektere over egen ledelsespraksis med henblik på at skabe forudsætning for udvikling.
  10 ECTS

  Danmark som strategisk aktør I
  Du opnår viden om de centrale forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, således at den studerende bliver i stand til at kunne analysere og forstå baggrunden for de nationale og internationale opgaver, den pågældende står overfor i sit virke som officer og kan handle i overensstemmelse hermed.
  5 ECTS

  Sømilitære operationer
  Du får viden om og forståelse for Søværnets virke og rolle i samvirke med andre værn og ikke-militære aktører, således at den studerende er i stand til at indgå i ledelsen af, og kan anvende doktrinære metoder og redskaber til planlægning og gennemførelse af, maritime militære operationer. Samtidig er formålet, at den studerende kan håndtere komplekse situationer, herunder indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde.
  10 ECTS

  Maritime myndighedsopgaver
  Du opnår viden om statens rettigheder og pligter til søs og lærer at anvende de værktøjer, der ligger til grund for den maritime myndighedsudøvelse og de maritime styrkers rolle som en del af statens magtapparat.
  5 ECTS

  Maritime Emergency Management
  Du opnår det teoretiske og metodiske grundlag for at udvikle evnen til at træffe hensigtsmæssige beslutninger under den maritime kamp.
  5 ECTS

  Sømilitær ledelse
  Du kommer til at kunne fungere som leder om bord på et skib i Søværnet og indgå i skibets organisation under de særlige fysiske, psykiske og sociale forhold, som gør sig gældende i det maritime miljø.
  10 ECTS

  Afgangsprojekt
  Du bliver i stand til selvstændigt at identificere, reflektere og analysere en praksisorienteret militær problemstilling samt diskutere og/eller begrunde eventuelle løsnings- og/eller handlemuligheder gennem anvendelse af teori og metode.
  15 ECTS

MØD OS TIL ÅBENT HUS PÅ OFFICERSUDDANNELSEN

Kom til Åbent Hus (Webinar) og hør mere om dine uddannelsesmuligheder og om en spændende karriere i en helt anden verden. 

Tilmeld dig åbent hus her

Søværnet 02

Hvad kommer jeg til at lave?


Som udgangspunkt uddanner vi dig til at være våbenteknisk eller elektroteknisk officer på en af Søværnets større skibe, hvilket du skal regne med bliver din førstegangstjeneste. Du kommer ud som våbenteknisk eller elektroteknisk officer på vores fregatter på international mission med NATO i eksempelvis Middelhavet eller under opkøring til en kæmpestor militær øvelse. Du kommer ud til en unik teknisk arbejdsplads, hvor du får ansvaret for bl.a. navigationssystemer, radarsystemer og våbensystemer. Læs mere om udsendelser med Forsvaret 
Våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet

Jeg ville være et sted, hvor jeg kunne komme ud og bruge min teoretiske uddannelse i praksis, samtidig med at jeg fik noget ledelseserfaring. At være på et skib, hvor du indenfor kan arbejde med noget af det mest højteknologiske udstyr der findes, for derefter at gå ud og se en fantastisk solnedgang - det er der ikke mange jobs, der kan tilbyde. Det er vildt! At være så intensivt sammen på så lidt plads, som man er på en sejlende enhed, gør også at sammenholdet og fællesskabet bliver helt unikt.

Morten, Våben- og Elektronikteknisk Officer, Søværnet.

Søværnet 03

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Der er mange karriereveje i Søværnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker – både til lands og til vands, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold.

Du kan vælge at avancere ombord og ende med at blive divisionsofficer på fregatterne. Så vil du blive Våben- og Elektronikteknisk officer og have flere sektioner under dig og være en del af skibsledelsen. Efter nogle år til søs kan du gå i land og blive sagsbehandler i en stab i enten Søværnet eller et værnfælles område. Det kan bl.a. være inden for materielindkøb eller –udvikling til Søværnet eller de andre værn. Grundet dit indblik i operationerne om bord som command advisor for chefen vil du også kunne indgå i operationsplanlægning. Vil du engagere dig i HR eller uddannelse er der også gode muligheder herfor.

For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive orlogskaptajn. 

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores sømilitære lederuddannelse kombineret med nogle års ledelseserfaring i skibene får en baggrund, der er unik for søofficerer. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er søofficerer eftertragtede i en bred vifte af virksomheder netop grundet vores erfaring med at lede meget forskellige medarbejdere, håndtere stort pres, planlægge og eksekvere.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Søværnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.

Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse.


Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.

 
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.

Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.

 
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.

For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet. Du kan dog ikke optages som Taktisk officer i Søværnet, hvis du er rød/grøn farveblind.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Ja, under Søværnets Officersbasisuddannelse er der indlagt to gange fire-ugers moduler på et skib. Under Funktionsuddannelsen er der også indlagt sejladsmoduler, og disses længde afhænger af, hvilken retning du har valgt.

HVILKEN OFFICERSUDDANNELSE PASSER TIL DIG?

Du kan vælge mellem otte forskellige officersuddannelser fordelt på tre værn og Beredskabsstyrelsen.

Officer i Hæren

1 uddannelse

Se uddannelse i Hæren

Officer i Søværnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser i Søværnet

Officer i Flyvevåbnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser i Flyvevåbnet

Officer i Beredskabsstyrelsen

1 uddannelse

Se uddannelse i Beredskabsstyrelsen