Vaaben og elektronikteknisk officer

Premierløjtnant i Søværnet

Våben- og Elektronikteknisk Officer

vil du have ansvar for højteknologisk udstyr?

... og ønsker du et arbejde, hvor du fra første dag er leder for et team i et helt ekstraordinært miljø? Et sted, hvor dit ansvar et stort og udfordringerne mange, men hvor du også får brugt din faglighed indenfor det elektroniske område. Til gengæld får du en hverdag, hvor du får et særligt fællesskab med dine kolleger og resten af besætningen.
Har du en elektronikteknisk baggrund på (professions) bachelorniveau? Så kan du uddanne dig til Våben- og Elektronikteknisk Officer i søværnet. Her bliver du en del af skibets ledelse med ansvaret for det højteknologiske udstyr som våben-, sensor- og kommando- og kontrolsystemer. Du bliver også nøglepersonen, når elektroniksystemer skal opgraderes og moderniseres. Og som kommende officer bliver du grundigt uddannet og trænet i at lede mennesker i pressede situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis. 

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen: 22.500 kr./md.
Som færdiguddannet: ca. 30.000 kr./md. + 17% pension

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 2 år og 7 måneder

Hvor kan jeg bo? 
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2020

Hvornår starter jeg?
Primo august 2020

Adgangskrav
En mellemlang uddannelse, fx en bachelor eller professionsbachelor der bygger videre på følgende gymnasiale forudsætninger: Matematik A, Fysik B, Kemi C, Dansk A og Engelsk B, og som indeholder elementer af:
 • Elektroteknik
 • Grundlæggende- og anvendt elektronik (analog og digital)
 • IT, programmering og komunikationsteknologi

Derudover skal du have forudsætninger for relativt let at kunne sætte dig ind i:
 • Sensorteknologi (opto, sonar, radar)
 • Mikrobølgeteknik og antenner
 • Digital signalbehandling
 • Microcontrollere

Alle ansøgninger vurderes individuelt. Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet. 


FOR AT KOMME IND SKAL DU
Bestå optagelsesprøven
Kunne sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvaret helbredskrav

Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som befalingsmand eller løjtnant kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Søværnets officersskole. Læs mere om uddannelsen til løjtnant i Søværnet.

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på 25 55 22 47 eller mail fak-ktp-sos@fiin.dk.

 

Uddannelsens opbygning
 • Frederikshavn og sejlads 4 mdr.

  Grundlæggende sømilitær uddannelse, hvor du lærer at sejle og varetage funktioner samt får viden om praktik of kultur ombord på Søværnets skibe. Du lærer desuden førstehjælp, brandslukning, redning og håndtering af våben mm. 
   
  Uddannelsen foregår i regi af Søværnets Skole og er forankret ved Center for Sergent og Maritim uddannelse i Frederikshavn. 
   
  Sømilitært grunduddannelsesmodul
  Frederikshavn 7 uger
  Du opnår grundlæggende kompetencer som orlogsgast, så du kan fungere på menigt niveau. Desuden bliver du helbredsmæssigt godkendt til sejlads og får grundlæggende viden om ledelse.
   
  Sejladsmodul I
  Frederikshavn 4 uger
  Du bliver introduceret til livet til søs på et orlogsskib og får en grundlæggende uddannelse i navigationstjeneste, vagttjeneste og dæksarbejde. 
   
  Sejladsmodul II på større orlogsskib
  Sejlads 4 uger
  Du bruger din læring fra de tidligere moduler i praksis på et togt med et større orlogsskib. Du bliver præsenteret for grundlæggende viden og arbejdsmetoder, der forbereder dig på funktionsuddannelsen. 
   
 • Frederikshavn, København, Sjællands Odde og sejlads i 16 mdr.

  Her får du en sømilitær uddannelse, så du kan virke som Våben- og maskinteknisk Officer Søværnets skibe.
   
  Basis Teknologi og Analyse
  24 uger
  Du får et grundlæggende teknologisk og begrebsteknisk fundament, som du skal bruge videre på din uddannelse som Våben- og elektronikofficer. Du bliver introduceret for Søværnets samlede våben-, sensor-, it-, kommunikations- og elektroniksystemer, så du kan anvende og vedligeholde dem på analyseniveau.
   
  Operationel Teknologi Sensor- & kommunikation
  12 uger
  Du får et grundlæggende teknologisk og begrebsteknisk fundament om Søværnets sofistikerede sensor- og kommunikationssystemer, som du skal bruge videre på din uddannelse som Våben- og elektronikofficer.
   
  Kommunikation & warfare introduction
  1 uge
  Du lærer at anvende basal kommunikation som vagtchef og får en introduktion til begreberne ”warfares” og ”Flag/Danish Officer Sea Training”.
   
  Integrerede våben- og sensorsystemer samt BDM
  8 uger
  Du lærer at forstå, anvende og vurdere de enkelte våben- og sensorsystemers opbygning og funktionalitet og at koble dem med taktiske forhold under BDM (kamphandlinger).
   
  Indsatsledelse
  3 uger
  Du får viden, færdigheder og kompetencer, der kvalificerer dig til at arbejde som vagthavende officer på Søværnets skibe.
   
  VEO-togt
  8 uger
  Du afprøver din teoretiske viden og udvikler dine praktiske færdigheder ombord på et af Søværnets større skibe.
   
 • København 12 mdr.

  Her ligger det primære fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer med vægt på den maritime operative praksis, hvor vi inddrager den erfaring, som du har opnået ved tjeneste og funktionsuddannelsen i Søværnet. Uddannelsen foregår ved Søværnets Officersskole i København.
   
  Ledelse
  Søværnets Officersskole 
  Du lærer at anvende grundlæggende teorier, metoder, værktøjer og Forsvarets ledelsesredskaber, så du kan fungere som militær leder. Desuden lærer du at forholde dig refleksivt til din egen lederrolle og den militære kontekst. 
  10 ECTS
   
  Forsvarets rolle i samfundet
  Søværnets Officersskole 
  Du undervises i de overordnede forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du får en kritisk forståelse for baggrunden for nationale og internationale opgaver.
  5 ECTS
   
  Militære operationer
  Søværnets Officersskole 
  Du får viden om Søværnets rolle og samarbejde med ikke-militære aktører og de andre værn. Du lærer at håndtere komplekse situationer og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.
  10 ECTS
   
  Maritime myndighedsopgaver
  Søværnets Officersskole 
  Du får viden om de regler, der knytter sig til den maritime myndighedsudøvelse og rollen som en del af statsmagtsapparatet. Herunder rollen som nationalt beredskab til sikring af havmiljø, suverænitetshåndhævelse, søredning og katastrofeberedskab.
  5 ECTS
   
  Maritim Emergency
  Søværnets Officersskole 
  Du får en forståelse for de maritime platformes komplekse systemer, sårbarheden i systemet og hvordan ekstreme hændelser påvirker systemet, så du kan træffe hensigtsmæssige beslutninger som leder. 
  5 ECTS
   
  Sømilitær ledelse
  Søværnets Officersskole 
  Du opnår ledelsesmæssige evner, så du kan udvikle dig og fungere som leder på et skib i Søværnet under de særlige forhold, som gælder der. 
  10 ECTS
   
  Afgangsprojekt
  Søværnets Officersskole 
  Du afslutter diplomuddannelsen med et selvstændigt skriftligt projekt, der viser din evne til identificere, reflektere og analysere en militær problemstilling, diskutere løsninger og anvende teori og metode. 
  15 ECTS
   
   
   
Søværnet 03

Smugkig på hverdagen som Officer

Søværnet 02

Hvad kommer jeg til at lave?


Som udgangspunkt uddanner vi dig til at være våbenteknisk eller elektroteknisk officer på en af Søværnets større skibe, hvilket du skal regne med bliver din førstegangstjeneste. Du kommer ud som våbenteknisk eller elektroteknisk officer på vores fregatter på international mission med NATO i middelhavet eller på et af vores fleksible støtteskibe under opkøring til en kæmpestor militær øvelse. Du kommer ud til en unik teknisk arbejdsplads, hvor du får ansvaret for bl.a. navigationssystemer, kommunikationssystemer, radarsystemer, våbensystemer m.fl.

Soevaernet_04.jpg
Våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet

Jeg ville være et sted, hvor jeg kunne komme ud og bruge min teoretiske uddannelse i praksis, samtidig med at jeg fik noget ledelseserfaring. At være på et skib, hvor du indenfor kan arbejde med noget af det mest højteknologiske udstyr der findes, for derefter at gå ud og se en fantastisk solnedgang - det er der ikke mange jobs, der kan tilbyde. Det er vildt! At være så intensivt sammen på så lidt plads, som man er på en sejlende enhed, gør også at sammenholdet og fællesskabet bliver helt unikt.

Morten, Våben- og Elektronikteknisk Officer, Søværnet.

Søværnet 03

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Der er mange karriereveje i Søværnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker – både til lands og til vands, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold.

Du kan vælge at avancere ombord og ende med at blive divisionsofficer på de store skibe. Så vil du blive Operationsofficer og have flere sektioner under dig og være en del af skibsledelsen. Du kan også skifte skibstype og blive næstkommanderende eller chef på nogle af Søværnets mindre enheder. Alternativt kan du gå i land og blive sagsbehandler i en stab i enten Søværnet eller et værnfælles område. Det kan bl.a. være inden for øvelsesplanlægning, udvikling, HR eller uddannelse.

For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive orlogskaptajn. 

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praktisk erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er taktiske officerer i Søværnet eftertragtede på arbejdsmarkedet i en bred vifte af virksomheder. 

Kommende arrangementer

Overvejer du at søge våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet? Kom og mød os ansigt til ansigt og bliv klogere på, om uddanelsen er noget for dig. Vi afholder introdage flere gange om året og deltager på forskellige uddannelsesmesser.

Mød os her
Mød os på messer
Følg vores hverdag

Følg kadetternes hverdag

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Vi har ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Dannelse og kammeratskab er en meget vigtig del af uddannelsen. Følg med i kadetternes hverdag her:

Kadetliv

Du kan også se endnu mere om uddannelserne i Forsvaret her:

Facebook
Instagram

Officersuddannelser i Hæren og Flyvevåbnet


Der er Officersuddannelser inden for alle vores tre værn, som favner vidt forskellige kompetencer, men samtidig har det tilfælles, at de giver stor praktisk ledererfaring.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Søværnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.
Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.

Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse.


Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.

 
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.

Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.

 
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.

Du kan se studieordningerne for de enkelte uddannelser her.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet. Du kan dog ikke optages som Taktisk officer i Søværnet, hvis du er rød/grøn farveblind.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Ja, under Søværnets Officersbasisuddannelse er der indlagt to gange fire-ugers moduler på et skib. Under Funktionsuddannelsen er der også indlagt sejladsmoduler, og disses længde afhænger af, hvilken retning du har valgt.