Camilla

Premierløjtnant i Søværnet

Taktisk officer

scroll down

kan du skabe følgeskab og gå forrest?

Vil du lede andre og løse komplekse problemstillinger – fx på missioner ombord på Søværnets fartøjer i internationale og danske farvande? Som officer i Søværnet bliver du uddannet til at lede mennesker i alle slags situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis. Det kan være som navigationsofficer, kommunikationsofficer, efterretningsofficer eller fiskeriofficer, hvor du både skal skabe følgeskab og gå forrest. 

Som officer i Søværnet lærer du at sejle og disponere skibet i en taktisk og sømilitær sammenhæng, og som vagtchef på broen har du ansvar, både for, at skibets sejlads er sikker og for operationer med f.eks. helikopter og gummibåd. Under uddannelsen har du fag som statskundskab med fokus på sikkerheds- og forsvarspolitik. 

Formålet med officersuddannelsen er at give dig praktisk og teoretisk viden om de tre militære kerneområder; operationer, ledelse og strategisk planlægning. 

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig. 

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen: 22.500 kr./md.
Som færdiguddannet: ca. 30.000 kr./md. + 17% pension

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 2 år og 10 måneder

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2020

Hvornår starter jeg?
Mandag d. 27. juli 2020


Adgangskrav

Har du en mellemlang uddannelse, fx en bachelor eller professionsbachelor, og er du god til dansk, engelsk, matematik og fysik og opnået minimum 4 i matematik og fysik på B niveau, kan du søge direkte ind på Forsvarets officersuddannelser.

Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet.

FOR AT KOMME IND SKAL DU:
Bestå optagelsesprøven 
Kunne sikkerhedsgodkendes 
Opfylde Forsvaret basale helbredskrav

Hvis du har tidligere erfaring med sejlads i Søværnet opfordrer vi dig til at vedlægge en eventuel bedømmelse, når du søger.

Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som menig eller befalingsmand kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Søværnets Officersskole. Læs mere om uddannelsen til løjtnant i Søværnet.

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på 25 55 22 47 eller mail fak-ktp-sos@fiin.dk.
Uddannelsens opbygning
 • Frederikshavn og sejlads 3 mdr.

  Grundlæggende sømilitær uddannelse, hvor du lærer at sejle og varetage funktioner samt får viden om praktik of kultur ombord på Søværnets skibe. Du lærer desuden førstehjælp, brandslukning, redning og håndtering af våben mm.

  Uddannelsen foregår i regi af Søværnets Skole og er forankret ved Center for Sergent og Maritim uddannelse i Frederikshavn.

  Sømilitært grunduddannelsesmodul
  Frederikshavn 7 uger
  Du opnår grundlæggende kompetencer som orlogsgast, så du kan fungere på menigt niveau. Desuden bliver du helbredsmæssigt godkendt til sejlads og får grundlæggende viden om ledelse.

  Sejladsmodul I
  Frederikshavn 4 uger
  Du bliver introduceret til livet til søs på et orlogsskib og får en grundlæggende uddannelse i navigationstjeneste, vagttjeneste og dæksarbejde. 

  Sejladsmodul II på større orlogsskib
  Sejlads 4 uger
  Du bruger din læring fra de tidligere moduler i praksis på et togt med et større orlogsskib. Du bliver præsenteret for grundlæggende viden og arbejdsmetoder, der forbereder dig på funktionsuddannelsen.

 • København, Frederikshavn og sejlads 16 mdr.

  Her lærer du alt om navigationssystemer, skibsorganisation, arbejdsprocesser og manøvrering, så du kan udnytte skibets potentiale i maritime operationer. Denne del af uddannelsen er det ”håndværksmæssige” i forhold til navigatør- og vagtchefdelen af lederuddannelsen.

  Indsatsledelse
  Søværnets Officersskole 3 uger
  Du får viden, færdigheder og kompetencer, der kvalificerer dig til at være vagthavende officer på søværnets skibe i havn i forbindelse med havaritjeneste.

  Skibets teknik
  Søværnets Officersskole 9 uger
  Du lærer om skibets konstruktion, stabilitet og teknik, så du er i stand til at træffe effektive beslutninger om fejl og havarier som vagtchef – og til at kommunikere med andre faggruppe om tekniske emner. 

  Grundlæggende brotjeneste
  Søværnets Officersskole 14 uger
  Du får grundlæggende viden om og færdigheder inden for tjenesten som vagthavende navigatør, så du kan planlægge, gennemføre og kontrollere en ukompliceret sejlads.

  Grundlæggende skoleskibspraktik
  Søværnets Officersskole 8 uger
  Du træner brorutiner og anvender optisk navigation og får rutine i skibsarbejde generelt.

  Udvidet brotjeneste
  Søværnets Officersskole 11 uger
  Du lærer at bruge radiotekniske hjælpemidler under navigationen og bliver i stand til i et vist omfang at kunne improvisere under brovagten, så du kan tilpasse sejladsen, hvis der skulle være behov for det. 

  Udvidet skoleskibspraktik
  Søværnets Officersskole 4 uger
  Du træner brorutiner under anvendelse af både optisk og teknisk navigation og får yderligere rutine i skibsarbejde generelt. 

  Civil radiokommunikation 
  Søværnets Officersskole 2 uger
  Du lærer at fungere som radiooperatør i Søværnets skibe og anvende Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

  Militært vagtchefsmodul
  Søværnets Officersskole 6 uger
  Du får viden, færdigheder og kompetencer der knytter sig til vagtchefens opgaver, når skibet skal løse typiske taktiske opgaver eller søredning.

  Navigationstogt
  Søværnets Officersskole 10 uger
  Du skal bruge al den viden, forståelse og færdigheder du har lært indtil nu og omsætte din faglighed til kompetencer, som du videreudvikler til søs. Under opsyn af en erfaren vagtchef træner du rollen som vagtchef med fokus på navigation.

  Vagtchefstogt
  Søværnets Officersskole 12 uger
  Den afsluttende vagtchefpraktik er en syntese af din samlede uddannelse til Taktisk officer ved Søværnet. Under opsyn fra en erfaren vagtchef, fungerer du som selvstændig vagtchef og træner alle facetter af arbejdet. 

 • København 12 mdr.

  Her ligger det primære fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer med vægt på den maritime operative praksis, hvor vi inddrager den erfaring, som du har opnået ved tjeneste og funktionsuddannelsen i Søværnet. Uddannelsen foregår ved Søværnets Officersskole i København.

  Ledelse
  Søværnets Officersskole 
  Du lærer at anvende grundlæggende teorier, metoder, værktøjer og Forsvarets ledelsesredskaber, så du kan fungere som militær leder. Desuden lærer du at forholde dig refleksivt til din egen lederrolle og den militære kontekst. 
  10 ECTS

  Forsvarets rolle i samfundet
  Søværnets Officersskole 
  Du undervises i de overordnede forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du får en kritisk forståelse for baggrunden for nationale og internationale opgaver.
  5 ECTS

  Militære operationer
  Søværnets Officersskole 
  Du får viden om Søværnets rolle og samarbejde med ikke-militære aktører og de andre værn. Du lærer at håndtere komplekse situationer og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.
  10 ECTS

  Maritime myndighedsopgaver
  Søværnets Officersskole 
  Du får viden om de regler, der knytter sig til den maritime myndighedsudøvelse og rollen som en del af statsmagtsapparatet. Herunder rollen som nationalt beredskab til sikring af havmiljø, suverænitetshåndhævelse, søredning og katastrofeberedskab.
  5 ECTS

  Maritim Emergency
  Søværnets Officersskole 
  Du får en forståelse for de maritime platformes komplekse systemer, sårbarheden i systemet og hvordan ekstreme hændelser påvirker systemet, så du kan træffe hensigtsmæssige beslutninger som leder. 
  5 ECTS

  Sømilitær ledelse
  Søværnets Officersskole 
  Du opnår ledelsesmæssige evner, så du kan udvikle dig og fungere som leder på et skib i Søværnet under de særlige forhold, som gælder der. 
  10 ECTS

  Afgangsprojekt
  Søværnets Officersskole 
  Du afslutter diplomuddannelsen med et selvstændigt skriftligt projekt, der viser din evne til identificere, reflektere og analysere en militær problemstilling, diskutere løsninger og anvende teori og metode. 
  15 ECTS

   

 • Sejlads i 3 mdr.
MØD OS TIL ÅBENT HUS PÅ OFFICERSUDDANNELSEN

Kom til Åbent Hus og hør mere om dine uddannelsesmuligheder og om en spændende karriere i en helt anden verden. 
Tilmeld dig her

Søværnet 01

Hvad kommer jeg til at lave?


Som udgangspunkt uddanner vi dig til at være vagtchef og navigationsofficer på en af Søværnets skibe, hvilket du skal regne med bliver din førstegangstjeneste. Det kan være som navigationsofficer på vores fregatter på international mission med NATO i middelhavet eller på vores inspektionsskibe i Nordatlanten. Her får du ansvaret for hele skibets besætning, mens du navigerer skibet gennem snævre danske farvande og over store oceaner. Læs mere om udsendelser med Forsvaret 

Dit arbejde vil som regel være i turnus, så du sejler i perioder og derefter er hjemme - du kan eksempelvis være tre måneder til søs og tre måneder hjemme eller 14 dage til søs og 14 dage hjemme.

Du vil opleve, at mange af de nationale og internationale opgaver løses i tæt samarbejde med Flyvevåbnet, Hæren og Hjemmeværnet - samt civile myndigheder som Politiet, landets kommuner, Beredskabsstyrelsen og andre, så en stor del af at være officer i Hæren handler derfor også om at kunne samarbejde.

Derudover er vi involverede i humanitære operationer – og vi bidrager også til Forsvaret i form af uddannelse og opstilling af personel.
Søværnet 01

Officerer er trænede til at løse en opgave på et sparsomt grundlag. De er ikke bange for at gå i gang med en opgave uden at have alle detaljer. De er også trænede i at korrigere eller justere undervejs, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Morten, Manager, Market Development, Terma A/S

Søværnet 03

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Der er mange karriereveje i Søværnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker – både til lands og til vands, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold.

Du kan vælge at avancere ombord og ende med at blive divisionsofficer på de store skibe. Så vil du blive Operationsofficer og have flere sektioner under dig og være en del af skibsledelsen. Du kan også skifte skibstype og blive næstkommanderende eller chef på nogle af Søværnets mindre enheder. Alternativt kan du gå i land og blive sagsbehandler i en stab i enten Søværnet eller et værnfælles område. Det kan bl.a. være inden for øvelsesplanlægning, udvikling, HR eller uddannelse.

For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive orlogskaptajn.

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praktisk erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er taktiske officerer i Søværnet eftertragtede på arbejdsmarkedet i en bred vifte af virksomheder.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Søværnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.
Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse for at søge uddannelsen.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.

Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.

 
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
Du kan se studieordningerne for de enkelte uddannelser her.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.

 
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Der er ikke et eksakt kompetenceniveau. Der forventes selvfølgelig, at du har en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse og det er derefter op til realkompetencevurderingen at afgøre, om kvalifikationerne er tilstrækkelige.
Ja, under Søværnets Officersbasisuddannelse er der indlagt to gange fire-ugers moduler på et skib. Under Funktionsuddannelsen er der også indlagt sejladsmoduler, og disses længde afhænger af, hvilken retning du har valgt.

HVILKEN UDDANNELSE PASSER TIL DIG?

Du kan vælge mellem syv forskellige officersuddannelser fordelt på tre værn.
Send din ansøgning senest 15. marts.

Officer i Søværnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser

Officer i Hæren

1 Uddannelse

Se uddannelse

Officer i Flyvevåbnet

3 Uddannelser

Sammenlign uddannelser