Fortsæt til indhold

Premierløjtnant

Taktisk officer i Søværnet

scroll down

KAN DU TAGE ANSVARET FOR AT NAVIGERE ET KRIGSSKIB SIKKERT?

Har du lyst til at lede andre mennesker og løse komplekse problemstillinger – fx på missioner ombord på Søværnets skibe i internationale og danske farvande? Som taktisk officer vil din primære opgave være at fungere som vagtchef på broen. Som vagtchef på broen er du leder af broorganisationen og du er skibschefens stedfortræder. Du har ansvaret for at styre skibet og sikre dets navigation mens det sejler.

Ud over stillingen som vagtchef på broen, vil du som taktisk officer også have andre ansvarsområder og planlægningsopgaver som skal løses løbende. Det kan være som navigationsofficer, dæksofficer eller efterretningsofficer, hvor du bidrager til skibets opgaveløsning inden for dit ansvarsområde ved siden af funktionen som vagtchef.
Som taktisk officer i Søværnet bliver du uddannet til at lede mennesker i alle slags situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden anvender i praksis.

Formålet med officersuddannelsen er at give dig praktisk og teoretisk viden om, hvordan man sejler og disponere skibet i en taktisk og sømilitær sammenhæng. Den sidste del af uddannelsen kredser om de tre militære kerneområder; operationer, ledelse og strategisk planlægning. 

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel, er den taktiske officersuddannelse måske noget for dig?

Er du skibsfører? Så se officersuddannelsens opbygning med en skibsfører baggrund her

 

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
På OBU og funktionsuddannelsen:

 • Basisløn ca. 24.338,5 kr./md. + 3 % pension.

På diplomuddannelsen:

 • Basisløn ca. 25.598,9 kr./md.
 • + tillæg til kadetter på diplomuddannelsen på 2.067,2 kr./md. 
 • + 5,5 % pension.

Som nyudnævnt premierløjtnant:

 • Basisløn 27.854 kr./md.
 • + kvalifikationstillæg til premierløjtnanter på 2.443,97 kr./md.
 • + forsvars- og beredskabstillæg på 2.067,2 kr./md. + 17 % pension.

Hertil kommer der ydelser i forbindelse med sejlads.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
3 år.

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
Sidste frist for ansøgning var den 15. marts 2024. Uddannelsen kan. pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
29. juli 2024.

Hvornår er der afprøvning?
December 2023 og marts, april og maj 2024.Adgangskrav

Hvordan bliver man taktisk officer i Søværnet? En mellemlang uddannelse, f.eks. en bachelor eller professionsbachelor. Erfaringsmæssigt anbefales det, at du er god til dansk og engelsk og har opnået minimum 4 i matematik og fysik på B-niveau. Alle ansøgninger vurderes individuelt. 

Du kan også blive taktisk officer uden en bachelor:
Læs mere om løjtnantsuddannelsen her

FOR AT BLIVE OPTAGET PÅ UDDANNELSEN SKAL DU:

BESTÅ OPTAGELSESPRØVEN

Der vil være løbende sagsbehandling af ansøgninger fra februar og frem til to uger efter ansøgningsfristen. Når din ansøgning er blevet behandlet vil du få fremsendt mere information om afprøvningsforløbet, samt modtage et link til en personlighedstest. Derudover skal du lave en selvbiografi og udfylde et spørgeskema. Du vil herefter blive kontaktet af en psykolog med henblik på at aftale en tid til et telefonisk interview af 1 times varighed. Går du videre i ansøgningsprocessen, vil du modtage et link, hvor du kan booke dig en plads til afprøvning.

Afprøvningen varer en dag, og gennemføres ved Forsvarets Rekruttering på Nyholm i København. Her skal du gennemgå en række tests, der tilsammen giver et billede af, om du er egnet som officer.  En vigtig del af afprøvningen til officer er at undersøge dit lederpotentiale. Det er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder, men en helhedsvurdering ud fra din ansøgning og dine resultater. Vi kigger bl.a. efter sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid.

På baggrund af optagelsesprøven vurderes det, om du kan optages på den taktiske officersuddannelse for Søværnet.

Optagelsesprøven indeholder følgende:

 Derudover skal du:

Du vil modtage svar i din e-boks snarest muligt efter optagelsesprøven. Her vil det fremgå, om du vurderes egnet, ikke egnet eller om vi gerne ser en ny ansøgning fra dig på et senere tidspunkt. Er du i tvivl om du er i form til at bestå den fysiske test, kan du få hjælp af ”Træn med Forsvaret” app’en, hvor du kan se de præcise krav og lægge et målrettet træningsprogram.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på 40 21 48 33 eller mail fak-sos-u04@mil.dk.

Uddannelsens opbygning

 • Officersbasisuddannelsen
  5 mdr. - Frederikshavn og sejlads
 • Funktionsuddannelse
  19 mdr. - København, Frederikshavn og sejlads
 • Diplomuddannelse
  12 mdr. - København
Søværnet 01

Din fremtid

Hvis du optages på officersuddannelsen ansættes du som kadet og starter på officersbasisuddannelsen i august. Det foregår i Frederikshavn ved Søværnets Sergentskole, og består dels af et grundskoleforløb, dels af sejlads, dels af elementer fra sergentuddannelsen.

Herefter overgår du til Søværnets Officersskole i København, og påbegynder din funktionsuddannelse, hvor du bliver klædt fagligt på til at kunne udføre tjeneste som vagtchef, når du er færdiguddannet. Efter funktionsuddannelsen skal du læse den Militære Diplomuddannelse, der tager 12 måneder. Når du har færdiggjort diplomuddannelsen, udnævnes du premierløjtnant. Din førstegangstjeneste vil typisk være som navigationsofficer på Søværnets fregatter på international operation med NATO i Middelhavet eller på Søværnets inspektionsskibe i Nordatlanten. Her får du som vagtchef ansvaret for hele besætningens sikkerhed, når du navigerer skibet gennem snævre danske farvande og over store oceaner.

Der kan være mulighed for udsendelse:
 Læs mere om udsendelser med Forsvaret 

Dit arbejde vil skifte imellem perioder hvor du sejler, perioder hvor du gør tjeneste i skibets basehavn og perioder, hvor du holder fri. 

Du vil opleve, at mange af de nationale og internationale opgaver løses i tæt samarbejde med Flyvevåbnet, Hæren og Hjemmeværnet - samt civile myndigheder som Politiet, landets kommuner, Beredskabsstyrelsen og andre.
Du skal derfor kunne samarbejde – ikke kun internt på skibet, men også med eksterne myndigheder.

Søværnet 01

Officerer er trænede til at løse en opgave på et sparsomt grundlag. De er ikke gange for at gå i gang med en opgave uden at have alle detaljer. De er også trænede i at korrigere eller justere undervejs, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Morten, Manager, Market Development, Terma A/S

DINE KARRIEREMULIGHEDER

Der er mange karriereveje i Søværnet og i Forsvaret generelt, og du kan søge i den retning, som du ønsker – både til lands og til vands.

Du kan gøre karriere på et af Søværnets skibe og på sigt få ledelsesansvar som divisionsofficer. Du kan også skifte skibstype og blive næstkommanderende eller chef på nogle af Søværnets mindre enheder. Efter nogle år til søs kan du gå i land og blive sagsbehandler i en stab i enten Søværnet eller et værnfælles område. Det kan bl.a. være inden for øvelsesplanlægning, udvikling, HR eller uddannelse.

For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og søge en stilling på orlogskaptajnsniveau.

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med en sømilitær lederuddannelse kombineret med nogle års ledelseserfaring i skibene får en baggrund, der er unik. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er officerer fra Søværnet eftertragtede hos en bred vifte af virksomheder netop grundet erfaringen med at lede meget forskellige medarbejdere og medarbejdergrupper, kunne håndtere et stort pres og er god til at planlægge og eksekvere.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Søværnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse for at søge uddannelsen.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.

Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.

 
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.

 
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Der er ikke et eksakt kompetenceniveau. Der forventes selvfølgelig, at du har en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse og det er derefter op til realkompetencevurderingen at afgøre, om kvalifikationerne er tilstrækkelige.
Ja, under Søværnets Officersbasisuddannelse er der indlagt to gange fire-ugers moduler på et skib. Under Funktionsuddannelsen er der også indlagt sejladsmoduler, og disses længde afhænger af, hvilken retning du har valgt.