Fortsæt til indhold

Premierløjtnant i Søværnet

Taktisk officer i Søværnet

scroll down

kan du skabe følgeskab og gå forrest?

Vil du lede andre og løse komplekse problemstillinger – fx på missioner ombord på Søværnets skibe i internationale og danske farvande? Som officer i Søværnet bliver du uddannet til at lede mennesker i alle slags situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden anvender i praksis. Det kan være som navigationsofficer, kommunikationsofficer, efterretningsofficer eller fiskeriofficer, hvor du både skal skabe følgeskab og gå forrest. 

Som officer i Søværnet lærer du at sejle og disponere skibet i en taktisk og sømilitær sammenhæng. Som vagtchef på broen har du ansvaret for skibets sikre sejlads og for operationer med f.eks. helikopter og gummibåd. 

Formålet med officersuddannelsen er at give dig praktisk og teoretisk viden om, hvordan man sejler militære skibe i operationer.

Den sidste del af uddannelsen kredser om de tre militære kerneområder; operationer, ledelse og strategisk planlægning. 

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig. 

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Lønninger pr. 1. august 2022

Ved uddannelsesstart 1. august 2022
Kadet kr. 23.811,65 pr. måned + 3% pension

Ved indtræden på diplomuddannelsen på officersskolen
Løjtnant kr. 27.067,28 pr. måned + 5,5% pension

Ved udnævnelse til
Premierløjtnant kr. 31.664,66 pr. måned + 17,1% pension

Hertil kommer de ydelser, du får for at sejle.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 2 år og 10 måneder

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
Den sidste ansøgningsfrist var den 23. april 2023. Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
1. august 2023.

Hvornår er der afprøvning?
1. Selektion uge 13-19, 2023
2. Selektion uge 15-22, 2023Adgangskrav

Har du en mellemlang uddannelse, fx en bachelor eller professionsbachelor, og er du god til dansk og engelsk og har opnået minimum 4 i matematik og fysik på B niveau, kan du søge direkte ind på uddannelsen til at blive taktisk officer i Søværnet.

Du kan også blive Officer uden en bachelor. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her

FOR AT KOMME IND SKAL DU:

Hvis du har tidligere erfaring med sejlads i Søværnet opfordrer vi dig til at vedlægge en eventuel bedømmelse, når du søger. 

Har du en baggrund som skibsfører? Læs mere i afsnittet herunder.

Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som menig eller befalingsmand kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Søværnets Officersskole. Læs mere om uddannelsen til løjtnant i Søværnet.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på 50 99 98 68 og 51 64 27 21 eller mail fak-ktp-sos@fiin.dk.

Uddannelsens opbygning

  • 5 mdr. - Frederikshavn og sejlads

  • 17 mdr. - København, Frederikshavn og sejlads

  • 12 mdr. - København


HAR DU EN BAGGRUND SOM SKIBSFØRER?

Oversigten viser uddannelsens opbygning for dig, som allerede har en baggrund som skibsfører.

Der er flere veje ind på Søværnets Officersuddannelse afhængigt af, hvilken skibsførerbaggrund, som du kommer med. Da vores diplomuddannelse er akkrediteret ved Undervisningsministeriet, stiller det krav til det uddannelsesniveau, som du skal have, når du starter på den del af uddannelsen. For at starte på denne del, kræver det enten en uddannelse på uddannelsesniveau 6 (bacheloruddannelse) eller en uddannelse på uddannelsesniveau 5 og to års relevant erhvervserfaring. Relevant erhvervserfaring er fx at virke som styrmand og have nogle ledelsesmæssige aspekter i funktionen, der er relevante i forhold til det kommende job som vagtchef og leder i Søværnet. Hvorvidt erhvervserfaringen er relevant, afgøres ved en individuel vurdering af den enkelte ansøger. 
Har du derimod ikke optjent tilstrækkelig relevant erhvervserfaring ved fx at komme direkte fra søfartsskole, kan du starte på løjtnantsuddannelsen for skibsførere. Uddannelsen er opbygget efter samme princip - du vil blot efter funktionsuddannelsen skulle ud og sejle i forventeligt to år som vagtchef på Søværnets skibe, før du kan læse diplomuddannelsen.
Er du skibsfører på uddannelsesniveau 5 uden relevant erhvervserfaring, kan du læse mere om løjtnantsuddannelsen, jobbet og det praktiske her.

Uddannelsens opbygning, hvis du er skibsfører

  • Frederikshavn og sejlads, 5 mdr.

  • Frederikshavn og sejlads, 5 mdr.

  • København, 2 uger

  • 2 år

  • København, 12 mdr.


MØD OS TIL ÅBENT HUS PÅ OFFICERSUDDANNELSEN

Kom til Åbent Hus / Webinar og hør mere om dine uddannelsesmuligheder og om en spændende karriere i en helt anden verden. 

Tilmeld dig åbent hus her

Søværnet 01

Hvad kommer jeg til at lave?


Som udgangspunkt uddanner vi dig til at være vagtchef på et af Søværnets skibe, hvilket du skal regne med bliver din førstegangstjeneste. Det kan være som navigationsofficer på vores fregatter på international mission med NATO i Middelhavet eller på vores inspektionsskibe i Nordatlanten. Her får du ansvaret for hele besætningens sikkerhed, når du navigerer skibet gennem snævre danske farvande og over store oceaner. Læs mere om udsendelser med Forsvaret 

Dit arbejde vil som regel være i turnus, så du sejler i perioder og derefter er hjemme - du kan eksempelvis være tre måneder til søs og tre måneder hjemme eller 14 dage til søs og 14 dage hjemme alt efter hvilket skib du sejler med.

Du vil opleve, at mange af de nationale og internationale opgaver løses i tæt samarbejde med Flyvevåbnet, Hæren og Hjemmeværnet - samt civile myndigheder som Politiet, landets kommuner, Beredskabsstyrelsen og andre.
Du skal derfor kunne samarbejde – ikke kun internt i skibet, men også med eksterne myndigheder. 
Søværnet 01

Officerer er trænede til at løse en opgave på et sparsomt grundlag. De er ikke bange for at gå i gang med en opgave uden at have alle detaljer. De er også trænede i at korrigere eller justere undervejs, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Morten, Manager, Market Development, Terma A/S

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Der er mange karriereveje i Søværnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker – både til lands og til vands, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold.

Du kan vælge at avancere ombord og ende med at blive divisionsofficer på de store skibe. Så vil du blive Operationsofficer og have flere sektioner under dig og være en del af skibsledelsen. Du kan også skifte skibstype og blive næstkommanderende eller chef på nogle af Søværnets mindre enheder. Efter nogle år til søs kan du gå i land og blive sagsbehandler i en stab i enten Søværnet eller et værnfælles område. Det kan bl.a. være inden for øvelsesplanlægning, udvikling, HR eller uddannelse.

For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive orlogskaptajn.

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores sømilitære lederuddannelse kombineret med nogle års ledelseserfaring i skibene får en baggrund, der er unik for officerer i Søværnet. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er  officerer i Søværnet eftertragtede i en bred vifte af virksomheder netop grundet erfaringen med at lede meget forskellige medarbejdere, håndtere stort pres, planlægge og eksekvere.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Søværnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse for at søge uddannelsen.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.

Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.

 
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.

 
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Der er ikke et eksakt kompetenceniveau. Der forventes selvfølgelig, at du har en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse og det er derefter op til realkompetencevurderingen at afgøre, om kvalifikationerne er tilstrækkelige.
Ja, under Søværnets Officersbasisuddannelse er der indlagt to gange fire-ugers moduler på et skib. Under Funktionsuddannelsen er der også indlagt sejladsmoduler, og disses længde afhænger af, hvilken retning du har valgt.