Våben og forplejning 3

Leder

Taktisk Løjtnant i Søværnet

scroll down

Går du forrest, og vil du uddannes til taktisk løjtnant?

Vil du indgå i et dynamisk ledelsesteam om bord i Søværnets enheder, og vil du være med til at løse militære opgaver i Søværnet?

Som uddannet taktisk løjtnant i Søværnet kommer du i samarbejde med øvrige officerer til at virke som leder i et miljø, hvor der er stor fokus på faglighed og udvikling af besætningens kompetencer.

Derudover vil du som taktisk løjtnant virke som vagtchef i de sejlende enheder, og har således ansvaret for at sejle skibet og lede broen efter chefens anvisninger.

Du får indsigt i ledelsespraksis – hvorved du hurtigt opnår praktisk ledererfaring.

Så hvis du ser dig selv i en stilling, hvor du indgår aktivt i et professionelt ledelsesteam, også i svære situationer, kan det være, at du skal søge uddannelsen som taktisk løjtnant i Søværnet?

Hvis du er ansat i Søværnet og har en skibsføreruddannelse på akademiniveau, kan du søge den taktiske løjtnantsuddannelse.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn (sats pr. april 2018)?
Under uddannelsen aflønnes du som løjtnantselev, hvor basislønnen er ca. 22.300 kr./md. Som nyudnævnt løjtnant er din basisløn ca. 23.250 kr./md. plus Forsvars- og beredskabstillæg på ca. 1.900 kr./md.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Den taktiske løjtnantsuddannelse for Søværnet tager mellem 10 og 22 måneder afhængig af din forudgående uddannelse.


Hvornår er ansøgningsfristen?
1. marts 2020

 
Hvornår starter jeg?
3. august 2020 på Søværnets Officersbasisuddannelse (OBU) i Frederikshavn.

Hvornår finder optagelsesprøven sted?
I uge 12

Adgangskrav
Hvis du er konstabel eller sergent i Søværnet og har en studentereksamen eller tilsvarende uddannelse (hhx, stx, htx, hf eller eux), kan du søge uddannelsen til taktisk løjtnant i Søværnet. Erfaringsmæssigt anbefales det, at du har bestået matematik og fysik på B-niveau (minimum med karakteren 4). Hvis ikke du har de anbefalede kompetencer kan du med fordel supplere din studentereksamen eller tilsvarende uddannelse inden du starter på løjtnantsuddannelsen.

Hvis du er skibsfører på akademiniveau kan du søge uddannelsen til taktisk løjtnant i Søværnet.

Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet.

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

BESTÅ OPTAGELSESPRØVEN

Optagelsesprøven varer en dag, og gennemføres ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup (Jonstruplejren) på Sjælland. Når du søger om optagelse til løjtnantsuddannelsen og opfylder de formelle adgangskrav, bliver du inviteret til optagelsesprøve. Her skal du gennemgå en række tests, der tilsammen giver et billede af, om du er egnet som officer.  En vigtig del af afprøvningen til officer er at undersøge dit lederpotentiale. Det er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder, men en helhedsvurdering ud fra din ansøgning og dine resultater. Vi kigger bl.a. efter sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid.

På baggrund af optagelsesprøven vurderes det, om du kan optages på den taktiske løjtnantsuddannelse for Søværnet.

Optagelsesprøven indeholder følgende:

For ansatte i Søværnet: 

- Du skal have et gyldigt Blåt Bevis. Det er dit ansvar at sikre, at dette er på plads ved ansøgningens indsendelse

- Gruppeopgave

- Digitale prøver.

- Psykologsamtale.


Opdateret FOKUS

I ansøgningsprocessen skal du vedhæfte en opdateret FOKUS-bedømmelse. Bedømmelsen skal endvidere være påtegnet af myndighedens chef (eksempelvis skibschefen), som skal forholde sig til din egnethed til at indtræde på søofficersuddannelsen, Taktisk retning.
 
Derudover skal du kunne:
Sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvarets basale helbredskrav

Du vil modtage svar i din e-boks senest tre uger efter optagelsesprøven. Her vil det fremgå, om du vurderes egnet, ikke egnet eller om vi gerne ser en ny ansøgning fra dig på et senere tidspunkt. Er du i tvivl om du er i form til at bestå den fysiske test, kan du få hjælp af ”Træn med Forsvaret” app’en, hvor du kan se de præcise krav og lægge et målrettet træningsprogram.

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om løjtnantsuddannelsen i Forsvaret, så kontakt os (Forsvarsministeriets Personalestyrelse) på 7281 9000 mandag til torsdag kl. 8-14 eller fredag kl. 8-11. Du kan også ringe til Forsvarsakademiet på 7281 7000 inden for normal arbejdstid.Uddannelsens opbygning
 • Under uddannelsen ved Søværnets Officersskole vil du være ansat jf. den aftale, som Forsvarsministeriets Personalestyrelse har indgået med Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) om løjtnantskontrakter herunder, at der ingen højeste arbejdstid er i uddannelsesperioderne på skolerne. Har du en tjenestemandsansættelse, vil det være muligt at bibeholde denne.

  Under hele uddannelsen har du fast tjenestested i København. Du vil blive tilbudt indkvartering under uddannelsesopholdet i Frederikshavn, og du oppebærer Time- og Dagpenge samt betalt rejse til og fra din bopæl i perioden, jævnfør gældende bestemmelser herfor. Når du påbegynder funktionsuddannelsen i København er der mulighed for, at du kan søge bolig i Nyboder.
 • På Søværnets Sergentskole i Frederikshavn gennemgår du Søværnets Officersbasisuddannelse (OBU) af ca. fem måneds varighed. Uddannelsen er delt op i følgende moduler:

  • Sømilitær Grunduddannelse (otte uger)
  • Sejladsmodul I på mindre orlogsskib (fire uger)
  • Sejladsmodul II på større orlogsskib (fire uger)
  • Instruktør/ledelsesmodul (fire uger)

  Hvis du er niveau 5 uddannet skibsfører, er OBU delt op i følgende moduler:

  • Sømilitær Grunduddannelse (otte uger)
  • Omskolingsmodul på Forsvarsakademiet i København af fire ugers varighed (en del af funktionsuddannelsen)
  • Navigationstogt på mindre enheder (fire uger)
  • Instruktør-/ledelsesmodul (fire uger)

  Uanset din baggrund, erfaring og rang skal du gennemføre hele OBU.
 • På Søværnets Officersskole på Forsvarsakademiet gennemgår du funktionsuddannelsen, der er et forløb af ca. 17 måneders varighed inkl. ferie. Uddannelsen er delt op i følgende moduler:

  • Indsatsledelse af tre ugers varighed
  • Grundlæggende brotjeneste af 14 ugers varighed
  • Skoleskibspraktik af ca. 33 dages varighed
  • Skibets teknik af fire ugers varighed
  • Civil radiokommunikation af to ugers varighed
  • Navigationstogt I af fem ugers varighed
  • Udvidet brotjeneste af 12 ugers varighed
  • Militært vagtchefsmodul af fem ugers varighed
  • Navigationstogt II af otte ugers varighed
  • Søredning af en uges varighed

  FUNKTIONSUDDANNELSE, TAKTISK RETNING, NIVEAU 5 SKIBSFØRER

  På Søværnets Officersskole på Forsvarsakademiet gennemgår du funktionsuddannelsen, der er et forløb af ca. fire måneders varighed inkl. ferie. Uddannelsen er delt op i følgende moduler:
  • Indsatsledelse af tre ugers varighed
  • Militært Vagtchefsmodul af fem ugers varighed
  • Navigationstogt II af 11 ugers varighed
 • Efter afsluttet funktionsuddannelse og udnævnelse til løjtnant skal du gennemgå et løjtnantskursus af ca. to ugers varighed. Kurset indeholder læringsmål, der er udtræk fra den Militære Diplomuddannelse for Søværnet, og som vurderes relevante i din førstegangstjeneste som taktisk løjtnant.
Taktisk officer søværnet

Min fremtid

Som taktisk løjtnant bestrider du en fast stilling om bord i et af Søværnets skibe som eksempelvis NAO. Der kan være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelse med Forsvaret

For at blive premierløjtnant skal du gennemføre den Militære Diplomuddannelse, som tager 12 måneder på Søværnets Officersskole på Svanemøllens Kaserne. Her ansættes du på kadetkontrakt.

For at indtræde på diplomuddannelsen skal du dels have to års relevant erhvervserfaring, som du påbegynder når du udnævnes til løjtnant, dels skal du tage en akademiuddannelse i ledelse. Akademiuddannelsen i ledelse vil på sigt blive erstattet af den Militære Akademiuddannelse. Uddannelsen tages samtidigt med, du forretter tjeneste som taktisk løjtnant. Det forventes, at akademiuddannelsen tager ca. tre år.

Du skal således forvente, at du samlet forretter tjeneste som løjtnant i maksimalt fem år, inden du påbegynder den Militære Diplomuddannelse.

Hvis du har en skibsføreruddannelse på akademiniveau, skal du ikke tage en akademiuddannelse. Du kan så nøjes med to års relevant erhvervserfaring, inden du starter på den Militære Diplomuddannelse.