Fortsæt til indhold
Våben og forplejning 3

Leder

Taktisk Løjtnant i Søværnet

scroll down

Går du forrest, og vil du uddannes til taktisk løjtnant?

Vil du indgå i et dynamisk ledelsesteam om bord i Søværnets enheder, og vil du være med til at løse militære opgaver i Søværnet?

Som uddannet taktisk løjtnant i Søværnet vil du virke som vagtchef i de sejlende enheder og har således ansvaret for at sejle skibet og lede broen efter chefens anvisninger.

Som taktisk løjtnant vil du i samarbejde med øvrige officerer virke som leder i et miljø, hvor der er stort fokus på faglighed og udvikling af besætningens kompetencer.
Du får indsigt i ledelsespraksis – hvorved du hurtigt opnår praktisk ledererfaring.

Så hvis du ser dig selv i en stilling, hvor du skal træffe beslutninger, også i svære situationer, og du vil indgå aktivt i et professionelt ledelsesteam,  vil vi gerne se din ansøgning til taktisk løjtnant i Søværnet.

Er du allerede ansat i forsvaret og ønsker du at blive officer via den interne vej? Find din vej her

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn (sats pr. april 2018)?
Under uddannelsen aflønnes du som løjtnantselev, hvor basislønnen er ca. 22.300 kr./md. Som nyudnævnt løjtnant er din basisløn ca. 23.250 kr./md. plus Forsvars- og beredskabstillæg på ca. 1.900 kr./md.
Hertil kommer de ydelser, du får for at sejle.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Den taktiske løjtnantsuddannelse for Søværnet tager mellem 10 og 22 måneder afhængig af din forudgående uddannelse.

Hvornår er ansøgningsfristen?
Sidste ansøgningsfrist var den 23. april 2023. Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
1. august 2023.

Hvornår er der afprøvning?
1. Selektion uge 13-19, 2023
2. Selektion uge 15-22, 2023Adgangskrav

Hvis du har en studentereksamen eller tilsvarende uddannelse (hhx, stx, htx, hf eller eux), du er god til dansk og engelsk og har opnået minimum 4 i matematik og fysik på B niveau, kan du søge uddannelsen til taktisk løjtnant i Søværnet. Hvis ikke du har de anbefalede kompetencer kan du supplere din studentereksamen eller tilsvarende uddannelse inden du starter på løjtnantsuddannelsen.

Hvis du er skibsfører på akademiniveau kan du søge uddannelsen til taktisk løjtnant i Søværnet.

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

BESTÅ OPTAGELSESPRØVEN

Optagelsesprøven varer en dag, og gennemføres ved Forsvarets Rekruttering på Nyholm i København. Når du søger om optagelse til løjtnantsuddannelsen og opfylder de formelle adgangskrav, bliver du inviteret til optagelsesprøve. Her skal du gennemgå en række tests, der tilsammen giver et billede af, om du er egnet som officer.  En vigtig del af afprøvningen til officer er at undersøge dit lederpotentiale. Det er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder, men en helhedsvurdering ud fra din ansøgning og dine resultater. Vi kigger bl.a. efter sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid.

På baggrund af optagelsesprøven vurderes det, om du kan optages på den taktiske løjtnantsuddannelse for Søværnet.

Optagelsesprøven indeholder følgende:

For ansatte i Søværnet: 

  • Du skal have et gyldigt Blåt Bevis. Det er dit ansvar at sikre, at dette er på plads ved ansøgningens indsendelse
  • Gruppeopgave
  • Digitale prøver
  • Psykologsamtale

Opdateret FOKUS

I ansøgningsprocessen skal du vedhæfte en opdateret FOKUS-bedømmelse. Bedømmelsen skal endvidere være påtegnet af myndighedens chef (eksempelvis skibschefen), som skal forholde sig til din egnethed til at indtræde på søofficersuddannelsen, Taktisk retning.
 
Derudover skal du kunne:


Du vil modtage svar i din e-boks snarest muligt efter optagelsesprøven. Her vil det fremgå, om du vurderes egnet, ikke egnet eller om vi gerne ser en ny ansøgning fra dig på et senere tidspunkt. Er du i tvivl om du er i form til at bestå den fysiske test, kan du få hjælp af ”Træn med Forsvaret” app’en, hvor du kan se de præcise krav og lægge et målrettet træningsprogram.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om løjtnantsuddannelsen i Forsvaret, så kontakt os (Forsvarsministeriets Personalestyrelse) på 7281 9000 mandag til torsdag kl. 10-14 eller fredag kl. 10-12. Du kan også ringe til Forsvarsakademiet på 7281 7000 inden for normal arbejdstid.
Uddannelsens opbygning

Taktisk officer søværnet

Min fremtid


Hvis du optages på løjtnantsuddannelsen starter du på Officersbasisuddannelsen i starten af august 2022. Det foregår i Frederikshavn ved Sergentskolen og består dels af et grundskoleforløb, dels af sejlads, dels af elementer fra sergentuddannelsen. Her vil vores forventning til dig være, at du bringer din erfaring fra tidligere tjeneste i spil og hjælper dine kammerater, så det fælles niveau hæves.
 
Herefter overgår du til Officersskolen og påbegynder din funktionsuddannelse, hvor du bliver klædt på til at udføre tjeneste som militær vagtchef. Hvis du består denne del af uddannelsen, vil du efter et ca. to ugers  løjtnantskursus blive udnævnt løjtnant og skal sejle i Søværnet som militær vagtchef. Løjtnantskurset er den sidste del af løjtnantsuddannelsen.
Din første stilling efter udnævnelse til løjtnant bliver du beordret i som eksempelvis SBO eller NAO. Herefter kan du frit søge premierløjtnantstillinger i skibene. Der kan være mulighed for udsendelse.

Læs mere om udsendelse med Forsvaret

 
Imens du sejler som løjtnant, skal du tage den Militære Akademiuddannelse, såfremt du ønsker på sigt at blive udnævnt til premierløjtnant. Du kan maksimalt sejle fem år som løjtnant.
Akademiuddannelsen kvalificerer dig til at tage den akademiske overbygning på officersuddannelsen: Den Militære Diplomuddannelse. Diplomuddannelsen tager 12 måneder at gennemføre på Søværnets Officersskole. Når du gennemfører denne ansættes du igen på kadetkontrakt ligesom under løjtnantsuddannelsen. Din udstikning som premierløjtnant afhænger af, hvor meget sejladserfaring du har opnået som løjtnant.
 
Hvis du har en skibsføreruddannelse på akademiniveau, skal du ikke tage en
akademiuddannelse. Du vil efter løjtnantsuddannelsen sejle som vagtchef, inden du eventuelt starter på den Militære Diplomuddannelse.

KARRIEREMULIGHEDER

Her kan du se en oversigt over uddannelses- og karrieremuligheder som Taktisk løjtnant i Søværnet. Efter endt uddannelse er det muligt at stige i graderne og gennemføre videreuddannelse - f.eks. Master i Militære Studier. Opsiger du din stilling, er det også muligt at tegne en rådighedskontrakt, således at du fortsat er tilknyttet Forsvaret og kan løse opgaver i et omfang, som du selv har indflydelse på.

 
Adgangskrav: Har en basisuddannelse i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet eller er uddannet konstabel eller befalingsmand samt gennemført en af følgende: HTX, STX, HF eller EUX.
Officersbasisuddannelse (5 måneder i Frederikshavn)
Funktionsuddannelse (17 mdr. KBH, KOR, FRH)
Løjtnantskursus (2 uger)
Ansat i fast stilling som taktisk løjtnant og primært virke som vagtchef i de sejlende enheder, med ansvar for at sejle enhederne efter chefens anvisninger.