Fortsæt til indhold

HAR DU EN BAGGRUND SOM SKIBSFØRER?

Denne side viser uddannelsens opbygning for dig, som allerede har en baggrund som skibsfører.

Der er flere veje ind på Søværnets officersuddannelse afhængigt af, hvilken skibsførerbaggrund du kommer med. Da vores diplomuddannelse er akkrediteret ved Undervisningsministeriet, stiller det krav til det uddannelsesniveau, som du skal have, når du starter på den sidste del af uddannelsen. For at starte på denne del, kræver det enten en uddannelse på uddannelsesniveau 6 (bacheloruddannelse) eller en uddannelse på uddannelsesniveau 5 + to års relevant erhvervserfaring. Relevant erhvervserfaring er f.eks. at virke som styrmand og have nogle ledelsesmæssige aspekter i funktionen, der er relevante i forhold til det kommende job som vagtchef og officer i Søværnet. Hvorvidt erhvervserfaringen er relevant afgøres ved en individuel vurdering af den enkelte ansøger.

Har du derimod ikke optjent tilstrækkelig relevant erhvervserfaring ved f.eks. at komme direkte fra søfartsskole, er uddannelsen opbygget efter samme princip - du vil blot efter funktionsuddannelsen skulle ud og sejle i forventeligt to år som vagtchef på Søværnets skibe, før du kan starte på diplomuddannelsen.

UDDANNELSENS OPBYGNING, HVIS DU ER SKIBSFØRER PÅ

NIVEAU 5

 • OFFICERSBASISUDDANNELSEN
  5 mdr. - Frederikshavn og sejlads
 • FUNKTIONSUDDANNELSE
  5 mdr. – København og sejlads
 • LØJTNANTSKURSUS
  2 uger - København
 • SEJLADS SOM LØJTNANT
  2 år
 • DIPLOMUDDANNELSE
  12 mdr. - København

NIVEAU 6

 • OFFICERSBASISUDDANNELSE
  5 mdr. - Frederikshavn og sejlads
 • FUNKTIONSUDDANNELSE
  5 mdr. – København og sejlads
 • DIPLOMUDDANNELSE
  12 mdr. - København

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på 40 21 48 33 eller mail fak-sos-u04@mil.dk.