Automatiktekniker

uddannelse

Bliv Automatiktekniker i Søværnet

Skal SØVÆRNETS SKIBE være DIN ARBEJDSPLADS?

Søværnets skibe er pakket med elektronisk udstyr, og som automatiktekniker vil det blive dit arbejde at betjene og reparere stærkstrømsteknisk udstyr, våbensystemer og overvågnings- og fremdrivningsanlæg. Du kommer til at indgå i et professionelt vedligeholdelsesteam, hvor du og dine kollegaer også arbejder på tværs af faggrænser.

I praktikperioden får du en færdiguddannet svend som mentor, og der vil blive mulighed for mange oplevelser i ind- og udland, da du under den sejlende praktik følger skibets sejlprogram.

Du vil blive udfordret i spændende fagspecifikke kurser som eksempelvis bearbejdning og måleteknik, og du vil opleve et særligt samarbejde med dine kollegaer.

Her er din virkelighed

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 4 år inklusiv praktik

Hvad er ansøgningsfristen?
14. april 2020 for ansøgere med SBU
30. juni 2020 for ansøgere uden SBU

Hvornår starter jeg?
August 2020

Adgangskrav

Du skal have en Teknisk Skoles grundforløb 40 uger på Strøm, Styring og IT, Automatik- og proceslinjen med gode karakterer i alle fag. Grundforløbet skal være gennemført indenfor de sidste 5 år.

Har bestået folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, engelsk og regning/matematik.

For at komme ind skal du

 • Være mindst 18 år ved uddannelsens start
 • Bestå optagelsesprøven
 • Opfylde uddannelsens særlige helbredskrav
 
Opfylde Forsvarets basale helbredskrav


Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på 41 38 32 51, mandag til fredag ml. kl.  08.00-13.30.
 
UDDANNELSESFORLØB
 • Søværnets basisuddannelse, der varer 4 mdr.

  Læs mere om søværnets basisuddannelse
 • Praktikforløb på værksted i Frederikshavn eller Korsør.

  Praktikken veksler med de to første skoleforløb (H1 og H2) på en teknisk skole.
 • Funktionsuddannelse
  Undervisning i Søværnets systemer.
 • Praktik, dels på værkstederne og dels til søs på Søværnets skibe.

  Der veksles med skoleforløb og du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

  Når du er uddannet, vil de fremtidige tjenestesteder blive på Søværnets skibe i Frederikshavn eller Korsør.
 • Du kan blive udsendt under den sidste del af praktikken.

  Søværnets togter varierer fra ca. 14 dage til 3 måneder afhængig af skibstype og opgaver. Søværnet løser opgaver ved Færøerne og Grønland, samt andre oversøiske internationale operationer.

  Læs mere om udsendelse med Forsvaret 

andre elevpladser