Fotograf Henrik Palshøj

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Sergent

sergent

Som sergent i Hæren inspirerer og motiverer du dine omgivelser og sikrer fremdrift.

SOM SERGENT I HÆREN GÅR DU FORREST

Som sergent i Hæren er du også en del af et team: Et team af dedikerede og professionelle befalingsmænd, der sikrer håndværket og fagligheden i Hæren. Hvordan? Du og dit team af befalingsmænd arbejder ud fra et fast værdisæt af tre kerneværdier; rollemodel, mandskabsbehandling og faglighed. Det er fundamentet og en garanti for kvalitet og for de sergentvinkler, du og dine kollegaer bærer.

Som leder og rollemodel sikrer du følgeskab ved at være et godt eksempel på ordentlighed og rettidig omhu: Igennem situationsbestemt ledelse opnår du et stærkt team, hvor soldaternes forskellige færdigheder og kompetencer bliver bragt i spil. Sammen løser I opgaverne.

Som fører sikrer du effektivitet: Du og din gruppe sørger for, at pålagte operative opgaver bliver løs effektivt og med korrekt brug af taktik og rådige ressourcer. Som sergent er du garant for ved effektiv kontrol, at våben og materiel anvendes efter forskrifterne. Gensidig kontrol er omsorg for dine soldater og medvirker til at sikre, at tab minimeres. En gruppe er som en kæde, hvor hvert led er nødvendig for opgaveløsningen.

Som underviser er du med til at opbygge Hærens fundament: Du er garant for fagligheden via øvelser og træning af værnepligtige soldater i Hærens basisuddannelse – og du styrker professionalismen hos de erfarne soldater i de stående styrker. Uddannelse skal være motiverende, og du skal som sergent sætte mål og krav, der løbende udfordrer den enkelte soldat. Ansvaret som underviser er stort og stiller krav om høj faglighed.

Er du endnu ikke Sergent og kunne du tænke dig at blive det, så læs mere om hvordan du kan blive det her

 

Hvilke karrieremuligheder har du som sergent i Hæren?

Du har mulighed for at videreuddanne dig til over-, senior eller chefsergent. Du kan også videreuddanne dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret.
Billede gradstegn oversergent Hæren

ca. 8 år

Billede gradstegn seniorsergent Hæren

Seniorsergent

Ca. 6-8 år

Billede gradstegn chefsergent Hæren

Chefsergent

Spørgsmål og svar om karriere

Din faglighed som sergent opbygger du gennem to til tre forskellige funktioner, praktiske erfaringer og befalingsmandsuddannelse i din enhed samt efteruddannelseskurser. Befalingsmandsuddannelse i din enhed består primært af taktik- og føreruddannelse, der styrker dine kompetencer i forhold til din nuværende job og næste job. I Hæren er der krav om faglærerkursus, inden du kan blive udnævnt til oversergent. Faglærerkursus gennemfører du ved Hærens Sergentskole og du søger igennem dit kompagni, ekskadron eller batteri. Med et faglærerkursus og fire års tjeneste som sergent er du klar til at søge oversergentstillinger. 

Det anbefales, at du starter på din MAU i de sene år i Sergentgraden f.eks. når du har været sergent i to til fire år. Du kan tidligst blive optaget på MAU, når du har to års relevant erhvervserfaring. Den relevante erhvervserfaring kan også være optjent sideløbende eller ved en adgangsgivende uddannelse. Du skal være opmærksom på, at fra du starter på første modul, har du 6 år til at gennemføre din MAU. Du kan med fordel aftale en tidsplan for gennemførelse af din MAU med din fører eller chef i forbindelse med din udviklingskontrakt. Brug din kompagni-, batteri- eller eskadronsbefalingsmand som vejelser ift. dine ønsker om kompetenceudvikling og MAU samt tjeneste i Hæren/Forsvaret

MAU er ikke den rette vej for at blive optaget på HO. Vi anbefaler derfor en civil Akademiuddannelse som Forsvaret også kan hjælpe dig med. Din kompagni-, batteri- eller eskadronsbefalingsmand kan hjælpe dig med ansøgningsproceduren til en civil AU.

Lukas - sergent i Hæren

”I Hæren hænger teori og praksis sammen, hvilket giver mening for både mig selv og mine soldater. Motivationen og lysten til at lære nye ting har en positiv effekt og påvirkning af både undervisningen og uddannelsen. Det at uddanne i noget, som kan bruges umiddelbart efter, er fedt”.

Lukas
Sergent i Hæren

Job i Forsvaret

Din nuværende rang af Sergent i Hæren, giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Næstkommanderende til forsyningssektionen i Konstruktionskompagniet

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Skive, Danmark 07.02.2021 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Næstkommanderende til vedligeholdelsessektionen ved Konstruktionskompagniet

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Skive, Danmark 07.02.2021 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Opklaringsgruppefører til 2. Lette Opklaringseskadron

Hæren

Region Hovedstaden

Hæren Rønne, Danmark 25.01.2021 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Vagtbefalingsmand til Slesvigske Fodregiment

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Haderslev, Danmark 31.01.2021 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Værkstedsbefalingsmand (sergent) til Garnisonsværkstedet i Oksbøl

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Oksbøl, Danmark 02.02.2021 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark
To befalingsmænd kigger på kort

Uddannelsen til den erfarne befalingsmand

Den Militære Akademiuddannelse har til formål at kvalificere befalingsmanden til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område.

Uddannelsen vil give befalingsmanden kompetencer til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og samtidig styrke og udvikle egen faglighed.

Læs mere om Den Militære Akademiuddannelse

Hæren har truffet beslutning om, at den interne vej til officersuddannelsen stadig går via en civil akademiuddannelse.

BLIV OFFICER VIA DEN INTERNE VEJ

Hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel, er officersuddannelsen måske noget for dig. At blive Officer er nemlig at blive uddannet til at lede mennesker i alle slags situationer. Du kan søge direkte ind på Officersuddannelserne, hvis du har en bachelor (kvalifikationsniveau 6).

Akademiuddannelsen i ledelse er for dig, der er befalingsmand i Hæren og har ambitioner om at blive officer i Hæren. Du ønsker at gennemføre en akademiuddannelse, som et målrettet forløb med henblik på at kvalificere dig til indtræden på Hærens officersuddannelse.

Læs mere om:

Akademiuddannelsen

Taktisk officer 

Taktisk officer hæren hero
Løjtnant kampvogn

Om Hæren

Hærens befalingsmandskorps styrker og effektiviserer opgaveløsningen igennem et højt niveau af viden, færdigheder og erfaring. Befalingsmanden sikrer militær disciplin og moral ved det personlige eksempel, høj faglighed, ordentlighed og rettidig omhu. Befalingsmanden er robust, roser og påskønner den gode indsats og det gode eksempel samt påtaler og korrigerer fejl.

Befalingsmanden udviser personligt og moralsk mod og fører soldater i kamp og i daglig tjeneste for at løse enhedens opgaver effektivt med de til enhver tid rådige ressourcer, den enkelte soldats fysiske formåen, militære erfaring, våben, materiel og udrustning. Kvalitet skabes igennem det personlige eksempel samt kontrol med forberedelse og udførelse.

Hærens befalingsmandskorps er et stærkt hold, der på tværs af grader og militære færdigheder støtter og udvikler hinanden igennem vidensdeling, vindermentalitet og sund konkurrence. Befalingsmandskorpsets kvaliteter inspirerer og skaber tillid, så soldaten og officeren ved, at enhver opgave løses professionelt.

Hærens befalingsmandskorps stræber til stadighed efter at sikre, at militære færdigheder og standarder under alle vilkår er af højeste kvalitet. 

”Hærens befalingsmænd går altid forrest.”

HAR DU SPØRGSMÅL?

Vil du vide mere om mere om uddannelsen, kan du kontakte os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8-11.