Fortsæt til indhold

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Sergent

sergent

Som sergent i Hæren inspirerer og motiverer du dine omgivelser og sikrer fremdrift.

Sergenten i Hæren går altid forrest

Som sergent er du en del af et team af dedikerede og professionelle befalingsmænd, der sikrer håndværket og fagligheden i Hæren. Hvordan? Du og dit team af befalingsmænd arbejder ud fra et fast værdisæt af tre kerneværdier; rollemodel, mandskabsbehandling og faglighed. Det er fundamentet og en garanti for kvalitet og for de sergentvinkler, du og dine kollegaer bærer.

Som leder og rollemodel sikrer du følgeskab ved at være et godt eksempel på ordentlighed og rettidig omhu: Igennem situationsbestemt ledelse opnår du et stærkt team, hvor soldaternes forskellige færdigheder og kompetencer bliver bragt i spil. Sammen løser I opgaverne.

Som fører sikrer du effektivitet: Du og din gruppe sørger for, at pålagte operative opgaver bliver løs effektivt og med korrekt brug af taktik og rådige ressourcer. Som sergent er du garant for ved effektiv kontrol, at våben og materiel anvendes efter forskrifterne. Gensidig kontrol er omsorg for dine soldater og medvirker til at sikre, at tab minimeres. En gruppe er som en kæde, hvor hvert led er nødvendig for opgaveløsningen.

Som underviser er du med til at opbygge Hærens fundament: Du er garant for fagligheden via øvelser og træning af værnepligtige soldater i Hærens basisuddannelse – og du styrker professionalismen hos de erfarne soldater i de stående styrker. Uddannelse skal være motiverende, og du skal som sergent sætte mål og krav, der løbende udfordrer den enkelte soldat. Ansvaret som underviser er stort og stiller krav om høj faglighed.

Er du endnu ikke Sergent og kunne du tænke dig at blive det, så læs mere om hvordan du kan blive det her

 

Sergentens uddannelse

Du bliver udnævnt til sergent enten efter tilfredsstillende gennemgang af den almene grundlæggende sergentuddannelse efter din værnepligtsuddannelse eller efter den grundlæggende sergentuddannelse for stampersonel. Uddannelsen tager udgangspunkt i din kompetenceprofil som sergent og klæder dig på til din første stilling som befalingsmand. Din uddannelse fortsætter i din enhed, hvor der er særligt fokus på at dygtiggøre dig inden for føreruddannelse.

Det første år som sergent bærer du tre vinkler uden bue og er fører, leder og uddanner værnepligtige soldater. Efter et år som sergent anlægges tre vinkler med bue og forventningerne til dig og dit virker stiger i takt med, at din viden, færdigheder og kompetencer som sergent bliver større.

Når du har to års erfaring som sergent, udvikler du din viden og færdigheder som faglærer. Faglæreruddannelsen bliver gennemført ved Hærens Sergentskole. Din kompagnibefalingsmand kan råde og vejlede dig i forskellige uddannelsesretninger og specialer igennem et ”landkort” af kompetencer og stillinger i Hærens forskellige enheder. Sammen med din samtaleleder udarbejder du din udviklingskontrakt – en gensidig aftale, hvor du er i fokus og samtidig forpligter dig og din enhed.

Er du interesseret i en længere karriere, som befalingsmand i Hæren, skal du efter et par års tjeneste i gang med den Militære Akademiuddannelse. Din kompetenceudvikling som sergent er vigtig for Hæren, det styrker din faglighed og sikre, at Hæren kan løse sine opgaver.

Hvilke karrieremuligheder har du som sergent i Hæren?

Du har mulighed for at videreuddanne dig til over-, senior eller chefsergent. Du kan også videreuddanne dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret.
Billede gradstegn oversergent Hæren

ca. 8 år

Billede gradstegn seniorsergent Hæren

Seniorsergent

Ca. 6-8 år

Billede gradstegn chefsergent Hæren

Chefsergent

Spørgsmål og svar om karriere

Se også spørgsmål og svar om udvikling af faglighed generelt til næste niveau som oversergent.

Din første stilling som sergent vil for langt de fleste befalingsmænd være som gruppefører og instruktører i enheder, der gennemfører uddannelse af Hærens værnepligtige soldater.

Hærens basisuddannelse har en varighed af fire måneder ved de fleste enheder. Som sergent gør du som udgangspunkt tjeneste ved din enhed minimum et hold værnepligtige, men gerne flere hold for at opbygge din kompetencer på niveauet.

Du vil løbende indgå i dialog med din samtaleleder om dine udviklings- og karrieremuligheder. Det er i den forbindelse vigtigt, at du selv tager medansvar for din udvikling og overvejer ønsker til fremtidig tjeneste. Dine ønsker vil indgå i dit regiments planer for din udvikling som befalingsmænd. Det sker i dialog, og det skal være med til at styrke dig som sergent.

Du kan igennem kompetenceudvikling bringe dig i spil til flere forskellige stillinger for ekesempel ved Hærens Reaktionsuddannelse eller Hærens stående styrker.  

Det tager minimum fire år, inden du har samlet erfaring til næste grad som oversergent. Du vil i den firårige periode stå fagligt stærtk igennem tjeneste i to forskellige stillinger som sergent. Der er enkelte af Hærens specialer, hvor det giver mening, at du gør tjeneste i en lidt længere perioder på niveauet end de anbefalte fire år, og hvor du eventuelt kommer igennem tre forskellige stillinger som sergent, inden du er klar til udnævnelse til oversergent.

Hold øje med sergentstillinger længere nede ad siden, hvor du kan se, hvad der er af ledige stillinger. Gå også i dialog med din underafdelingsbefalingsmand, der er klar til at rådgive dig.

Din faglighed som sergent får du via to til tre forskellige funktioner, praktiske erfaringer og videreuddannelser, der vil gøre dig i stand til at bliver dygtigere med henblik at dygtiggøre dig i nuværende stillinger og klargøre dig til næste job. Dine interesser og Hærens behov for faglige dygtige befalingsmænd baner vejen til næste grad som oversergent.

Det anbefales, at du starter på din MAU i de sene år i Sergentgraden fx, når du har været sergent i to til fire år. Du kan tidligst blive optaget på MAU, når du har to års relevant erhvervserfaring. Den relevante erhvervserfaring kan også være optjent sideløbende eller ved en adgangsgivende uddannelse. Du skal være opmærksom på, at fra du starter på første modul, har du seks år til at gennemføre din MAU. Du kan med fordel aftale en tidsplan for gennemførelse af din MAU med din fører eller chef i forbindelse med din udviklingskontrakt. Brug din kompagni-, batteri- eller eskadronsbefalingsmand som vejleder i forhold til dine ønsker om kompetencevikling og MAU samt  tjeneste i Hæren/Forsvaret.

MAU er ikke den rette vej for at blive optaget på HO,  der skal du tage en civil AU, som Forsvaret også kan hjælpe dig med. Din kompagni-, batteri- eller eskadronsbefalingsmand kan hjælpe dig med ansøgningsproceduren til en civil AU.

Lukas - sergent i Hæren

”I Hæren hænger teori og praksis sammen, hvilket giver mening for både mig selv og mine soldater. Motivationen og lysten til at lære nye ting har en positiv effekt og påvirkning af både undervisningen og uddannelsen. Det at uddanne i noget, som kan bruges umiddelbart efter, er fedt”.

Lukas
Sergent i Hæren

Job i Forsvaret

Din nuværende rang af Sergent i Hæren, giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Erfaren gruppefører til 2. Hærens Basisuddannelseskompagnier ved Trænregimentet

Hæren

Region Nordjylland

Sergent Aalborg, Danmark 21.07.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Forsyningsbefalingsmand ved 1. Hærens Basisuddannelseskompagni i Aalborg (genopslag)

Hæren

Region Nordjylland

Sergent Aalborg, Danmark 21.07.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Gruppefører til 2 Sanitetskompagni/1 Logistikbataljon

Hæren

Region Nordjylland

Sergent Aalborg, Danmark 18.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Opklaringsgruppefører til 2. lette opklaringseskadron

Hæren

Region Hovedstaden

Sergent Rønne, Danmark 15.07.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Hvilke karrieremuligheder har du som sergent

UDDANNELSEN TIL DEN ERFARNE BEFALINGSMAND

Hvis du ønsker at avancere på befalingsniveau og dygtiggøre dig i at varetage funktioner på højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område, er den Militære Akademiuddannelse måske noget for dig.

DEN MILITÆRE AKADEMIUDDANNELSE FOR MELLEMLEDERE I FORSVARET

Uddannelsen giver den erfarne befalingsmand kompetencer i funktionen som mellemleder.

Læs mere om Den Militære Akademiuddannelse

BLIV OFFICER VIA DEN INTERNE VEJ

Hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel, er officersuddannelsen måske noget for dig. At blive Officer er nemlig at blive uddannet til at lede mennesker i alle slags situationer. 

Definer din nuværende situation og få et overblik over din interne vej til at blive officer - fra dit næste step til du er færdiguddannet premierløjtnant Find din vej her

Akademiuddannelsen i ledelse er for dig, der er befalingsmand i Hæren og har ambitioner om at blive officer i Hæren. Du ønsker at gennemføre en akademiuddannelse, som et målrettet forløb med henblik på at kvalificere dig til indtræden på Hærens officersuddannelse.

Læs mere om:
Akademiuddannelsen
Taktisk officer 

Løjtnant kampvogn

Om Hæren

Hærens befalingsmandskorps styrker og effektiviserer opgaveløsningen igennem et højt niveau af viden, færdigheder og erfaring. Befalingsmanden sikrer militær disciplin og moral ved det personlige eksempel, høj faglighed, ordentlighed og rettidig omhu. Befalingsmanden er robust, roser og påskønner den gode indsats og det gode eksempel samt påtaler og korrigerer fejl.

Befalingsmanden udviser personligt og moralsk mod og fører soldater i kamp og i daglig tjeneste for at løse enhedens opgaver effektivt med de til enhver tid rådige ressourcer, den enkelte soldats fysiske formåen, militære erfaring, våben, materiel og udrustning. Kvalitet skabes igennem det personlige eksempel samt kontrol med forberedelse og udførelse.

Hærens befalingsmandskorps er et stærkt hold, der på tværs af grader og militære færdigheder støtter og udvikler hinanden igennem vidensdeling, vindermentalitet og sund konkurrence. Befalingsmandskorpsets kvaliteter inspirerer og skaber tillid, så soldaten og officeren ved, at enhver opgave løses professionelt.

Hærens befalingsmandskorps stræber til stadighed efter at sikre, at militære færdigheder og standarder under alle vilkår er af højeste kvalitet. 

”Hærens befalingsmænd går altid forrest.”

HAR DU SPØRGSMÅL?

Vil du vide mere om mere om uddannelsen, kan du kontakte os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8-11.

;