Fortsæt til indhold
Fotograf Henrik Palshøj

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Billede gradstegn chefsergent Hæren

Chefsergent

Som chefsergent optræder du som rollemodel og udviser helhedssyn i opgaveløsningen. Du har en god forståelse for Hærens struktur og opgaver.

DU ER ROLLEMODEL, DER RÅDGIVER, SKABER ET GODT OMDØMME OG FREMMER EFFEKTIVITETEN

Dit fokus er at skabe gode rammer
Som chefsergent i Hæren er du rollemodel i bataljoner/afdelinger samt stabe og skoler og du stræber efter at skabe hensigtsmæssige vilkår og rammer for uddannelsen ved Hærens enheder. Du er også chefens nærmeste rådgiver i forhold til det manuelle og mellemlederniveauet i Hæren.

Du har både bred og dyb erfaring som chefsergent i Hæren
Chefsergenten har gjort tjeneste på forskellige niveauer i Hæren, har erfaring fra skole, stabe og geledtjeneste og måske internationalt tjeneste. Derfor har du det bredeste mulige fundament erhvervet  gennem en lang karriere i Hæren, Forsvaret og Styrelser.

Som chefsergent i Hæren sikrer du fagligheden i de mange tjenestegrene og specialer eller som generalist indgår i Command Team med chefer i bataljoner og afdelinger, regiments- og brigadechefer samt chefen for Hæren

SPØRGSMÅL OG SVAR OM KARRIERE

Chefsergenter udnævnes normalt i sin første stilling i starten af 40'erne og bør som minimum gøre tjeneste i stillingen i seks til otte år. I sin første stilling opbygger chefsergenten yderligere faglighed og bidrager samtidig med sin erfaring og skaber stabilitet i Hæren. De efterfølgende karrieremuligheder er mangeartede, både internt i Hæren og i myndigheder og styrelser. Der er mulighed for at fordybe sig inden for specialer som sagsbehandler i stabe og på skoler eller efter bredere stillinger inden for ledelse i Command teams. Late Entry ind i officerskorpset i Hæren vil være en mulighed for enkelte chefsergenter.

Hvis du gerne vil kompetenceudvikles, er der i dag krav om, at du skal have akademiuddannelsen på niveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring  før en udnævnelse til chefsergent. Har du allerede en akademiuddannelse, kan du søge enkeltfag i den militære akademiuddannelse (MAU), der giver mening i forhold til din nuværende funktion eller som en forberedelse til din næste funktion.

Chefsergentstillingerne er enten dybt faglige i et af Hærens, Forsvarets eller styrelsernes mange specialer, eller generalister inden for ledelse f.eks. i Command Teams. Mange chefsergenter udnævnes, når de er i starten af 40'erne og har en lang karriere foran sig. En chefsergent bør som minimum gøre tjeneste i sin stilling i 4–8 år, inden der søges nye udfordringer. Chefsergenten skal med sin lange tjenestebaggrund bringe stabilitet ind i de forskellige stillinger både med sin faglighed, men også gennem et længere tjenesteforløb i den enkelte stilling.

Hæren ønsker at nyttiggøre kompetencer og potentiale hos særligt talentfulde senior- og chefsergenter på kaptajn-niveauet. Late Entry kan finde anvendelse i særlige tilfælde og officersuddannelsen er fortsat den primære indgang til officersniveauet. Udnævnelse via Late Entry kan alene ske ved ansøgning til stillingen på kaptajnsniveau. Senior- eller chefsergenten kan vurderes egnet til kaptajnniveauet såfremt vedkommende besidder realkompetencer, der ækvivalerer kravene til kaptajnsniveauet og skal som hovedregel have gennemført føringskursus, militære eller civil akademiuddannelse samt have gennemført flere ”Kurs” kurser ved Forsvaretsakademiet.

Chefsergent Philip

Med motivation, mod og engagement har Forsvaret med dets mangfoldige uddannelses- og karrieremuligheder givet mig det alsidige samt varierede karriereforløb, jeg ikke ville have været foruden. Det være sig stillinger nationalt, såvel som internationalt, i forskellige funktioner i et operativt miljø med dygtige og dedikerede kollegaer.

Chefsergent Philip ved Gardehusarregimentet

Job i Forsvaret

Din nuværende rang af chefsergent i Hæren, giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Titel Værn Sted Ansøgningsfrist

Administrativ HR-medarbejder (CSG) til Forsvarets Efterretningstjeneste

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles København, Danmark 02.10.2022 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Brænder du for HR og vil du være en del af et dynamisk team, der støtter chefen for Hærkommandoen og hans underlagte myndigheder?

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Karup, Danmark 23.10.2022 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Digitaliseringskonsulent til Forsvarsministeriets Koncern IT (genopslag)

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Hvidovre, Danmark 27.09.2022 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Erfaren business controller (CSG) til HR-støtteelement

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles København, Danmark 02.10.2022 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Leder af Personeladministrationselementet ved Gardehusarregimentet i Slagelse (genopslag)

Hæren

Region Sjælland

Hæren Antvorskov, Danmark 13.10.2022 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Leder til Drift- og Støtteelementet ved Forsvarets Veterancenter

Værnsfælles

Region Sjælland

Værnsfælles Ringsted, København 27.09.2022 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Næstkommanderende i Combat Support Squadron i Frømandskorpset

Værnsfælles

Region Sjælland

Værnsfælles Kongsøre, Danmark 09.10.2022 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Sagsbehandler og information manager I til Forsvarets Operationscenter i Operationsstabens J33

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Karup, Danmark 15.10.2022 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sagsbehandler til Forsvarets Operationscenter i Operationsstabens J33

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Karup, Danmark 15.10.2022 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sagsbehandler til J6 sektionen - i Forsvarskommandoen

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Karup, Danmark 28.09.2022 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Stabsbefalingsmand til Hærkommandoens G6

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Karup, Danmark 27.09.2022 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland
To befalingsmænd kigger på kort

DEN MILITÆRE AKADEMIUDDANNELSE ER OGSÅ TIL DEN ERFARNE CHEFSERGENT I HÆREN

Uddannelsen vil kvalificere chefsergenten til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau, og give kompetencer til at kunne deltage professionelt i et fagligt og tværfagligt.

Læs mere om Den Militære Akademiuddannelse

Du kan også læse mere om:

Taktisk officer i Hæren

Løjtnant kampvogn

Om Hæren

Hærens befalingsmandskorps styrker og effektiviserer opgaveløsningen igennem et højt niveau af viden, færdigheder og erfaring. Befalingsmanden sikrer militær disciplin og moral ved det personlige eksempel, høj faglighed, ordentlighed og rettidig omhu. Befalingsmanden er robust, roser og påskønner den gode indsats og det gode eksempel samt påtaler og korrigerer fejl.

Befalingsmanden udviser personligt og moralsk mod og fører soldater i kamp og i daglig tjeneste for at løse enhedens opgaver effektivt med de til enhver tid rådige ressourcer, den enkelte soldats fysiske formåen, militære erfaring, våben, materiel og udrustning. Kvalitet skabes igennem det personlige eksempel samt kontrol med forberedelse og udførelse.

Hærens befalingsmandskorps er et stærkt hold, der på tværs af grader og militære færdigheder støtter og udvikler hinanden igennem vidensdeling, vindermentalitet og sund konkurrence. Befalingsmandskorpsets kvaliteter inspirerer og skaber tillid, så soldaten og officeren ved, at enhver opgave løses professionelt.

Hærens befalingsmandskorps stræber til stadighed efter at sikre, at militære færdigheder og standarder under alle vilkår er af højeste kvalitet. 

”Hærens befalingsmænd går altid forrest.”

HAR DU SPØRGSMÅL?

Vil du vide mere om mere om uddannelsen, kan du kontakte os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8-11.