Fortsæt til indhold
Fotograf Henrik Palshøj

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Billede gradstegn chefsergent Hæren

Chefsergent

Som chefsergent optræder du som rollemodel og udviser helhedssyn i opgaveløsningen. Du har en god forståelse for Hærens struktur og opgaver.

DU ER ROLLEMODEL, DER RÅDGIVER, SKABER ET GODT OMDØMME OG FREMMER EFFEKTIVITETEN

Dit fokus er at skabe gode rammer
Som chefsergent i Hæren er du rollemodel i bataljoner/afdelinger samt stabe og skoler og du stræber efter at skabe hensigtsmæssige vilkår og rammer for uddannelsen ved Hærens enheder. Du er også chefens nærmeste rådgiver i forhold til det manuelle og mellemlederniveauet i Hæren.

Du har både bred og dyb erfaring som chefsergent i Hæren
Chefsergenten har gjort tjeneste på forskellige niveauer i Hæren, har erfaring fra skole, stabe og geledtjeneste og måske internationalt tjeneste. Derfor har du det bredeste mulige fundament erhvervet  gennem en lang karriere i Hæren, Forsvaret og Styrelser.

Som chefsergent i Hæren sikrer du fagligheden i de mange tjenestegrene og specialer eller som generalist indgår i Command Team med chefer i bataljoner og afdelinger, regiments- og brigadechefer samt chefen for Hæren

SPØRGSMÅL OG SVAR OM KARRIERE

Chefsergenter udnævnes normalt i sin første stilling i starten af 40'erne og bør som minimum gøre tjeneste i stillingen i seks til otte år. I sin første stilling opbygger chefsergenten yderligere faglighed og bidrager samtidig med sin erfaring og skaber stabilitet i Hæren. De efterfølgende karrieremuligheder er mangeartede, både internt i Hæren og i myndigheder og styrelser. Der er mulighed for at fordybe sig inden for specialer som sagsbehandler i stabe og på skoler eller efter bredere stillinger inden for ledelse i Command teams. Late Entry ind i officerskorpset i Hæren vil være en mulighed for enkelte chefsergenter.

Hvis du gerne vil kompetenceudvikles, er der i dag krav om, at du skal have akademiuddannelsen på niveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring  før en udnævnelse til chefsergent. Har du allerede en akademiuddannelse, kan du søge enkeltfag i den militære akademiuddannelse (MAU), der giver mening i forhold til din nuværende funktion eller som en forberedelse til din næste funktion.

Chefsergentstillingerne er enten dybt faglige i et af Hærens, Forsvarets eller styrelsernes mange specialer, eller generalister inden for ledelse f.eks. i Command Teams. Mange chefsergenter udnævnes, når de er i starten af 40'erne og har en lang karriere foran sig. En chefsergent bør som minimum gøre tjeneste i sin stilling i 4–8 år, inden der søges nye udfordringer. Chefsergenten skal med sin lange tjenestebaggrund bringe stabilitet ind i de forskellige stillinger både med sin faglighed, men også gennem et længere tjenesteforløb i den enkelte stilling.

Hæren ønsker at nyttiggøre kompetencer og potentiale hos særligt talentfulde senior- og chefsergenter på kaptajn-niveauet. Late Entry kan finde anvendelse i særlige tilfælde og officersuddannelsen er fortsat den primære indgang til officersniveauet. Udnævnelse via Late Entry kan alene ske ved ansøgning til stillingen på kaptajnsniveau. Senior- eller chefsergenten kan vurderes egnet til kaptajnniveauet såfremt vedkommende besidder realkompetencer, der ækvivalerer kravene til kaptajnsniveauet og skal som hovedregel have gennemført føringskursus, militære eller civil akademiuddannelse samt have gennemført flere ”Kurs” kurser ved Forsvaretsakademiet.

Chefsergent Philip

Med motivation, mod og engagement har Forsvaret med dets mangfoldige uddannelses- og karrieremuligheder givet mig det alsidige samt varierede karriereforløb, jeg ikke ville have været foruden. Det være sig stillinger nationalt, såvel som internationalt, i forskellige funktioner i et operativt miljø med dygtige og dedikerede kollegaer.

Chefsergent Philip ved Gardehusarregimentet

Job i Forsvaret

Din nuværende rang af chefsergent i Hæren, giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Titel Sted Ansøgningsfrist Værn

Bataljonsbefalingsmand til V bataljon ved Gardehusarregimentet

Hæren

Region Sjælland

Chefsergent Slagelse, Danmark 16.06.2023 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Bataljonsbefalingsmand ved III Opklaringsbataljonen på Bornholm

Hæren

Region Hovedstaden

Chefsergent Rønne, Danmark 01.06.2023 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Chefsergent og leder i MOUT-elementet/S7/XIII Lette Infanteribataljon/Slesvigske Fodregiment

Hæren

Region Syddanmark

Chefsergent Oksbøl, Danmark 11.06.2023 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Leder til arbejdstidsgruppen i Administrationssektionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Chefsergent Ballerup, Danmark 11.06.2023 Militære stillinger Værnsfælles Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Sagsbehandler og koordinerende kontaktofficer i Hæren til Personel- og Organisationselementet (G1) i Hærkommandoens Stab

Hæren

Region Midtjylland

Chefsergent Karup, Danmark 18.06.2023 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sagsbehandler til Forsvarsstaben, som skal designe og implementere fremtidens kapaciteter inden for det landmilitære område (genopslag)

Hæren

Region Midtjylland

Chefsergent Karup, Danmark 04.06.2023 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sagsbehandler til J7 - Uddannelses- og øvelsessektionen i staben ved Specialoperationskommandoen

Værnsfælles

Region Nordjylland

Chefsergent Aalborg, Danmark 04.06.2023 Militære stillinger Værnsfælles Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Stabsbefalingsmand ved Communication and Information Systems (G6) ved MND N

Hæren

Region Sjælland

Chefsergent Antvorskov, Danmark 15.06.2023 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Testmanager og sagsbehandler for Hærens køretøjer ved Faggruppe Panser/S7/2. Kapacitetsafdeling

Hæren

Region Syddanmark

Chefsergent Oksbøl, Danmark 07.06.2023 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark
To befalingsmænd kigger på kort

DEN MILITÆRE AKADEMIUDDANNELSE ER OGSÅ TIL DEN ERFARNE CHEFSERGENT I HÆREN

Uddannelsen vil kvalificere chefsergenten til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau, og give kompetencer til at kunne deltage professionelt i et fagligt og tværfagligt.

Læs mere om Den Militære Akademiuddannelse

Du kan også læse mere om:

Taktisk officer i Hæren

Løjtnant kampvogn

Om Hæren

Hærens befalingsmandskorps styrker og effektiviserer opgaveløsningen igennem et højt niveau af viden, færdigheder og erfaring. Befalingsmanden sikrer militær disciplin og moral ved det personlige eksempel, høj faglighed, ordentlighed og rettidig omhu. Befalingsmanden er robust, roser og påskønner den gode indsats og det gode eksempel samt påtaler og korrigerer fejl.

Befalingsmanden udviser personligt og moralsk mod og fører soldater i kamp og i daglig tjeneste for at løse enhedens opgaver effektivt med de til enhver tid rådige ressourcer, den enkelte soldats fysiske formåen, militære erfaring, våben, materiel og udrustning. Kvalitet skabes igennem det personlige eksempel samt kontrol med forberedelse og udførelse.

Hærens befalingsmandskorps er et stærkt hold, der på tværs af grader og militære færdigheder støtter og udvikler hinanden igennem vidensdeling, vindermentalitet og sund konkurrence. Befalingsmandskorpsets kvaliteter inspirerer og skaber tillid, så soldaten og officeren ved, at enhver opgave løses professionelt.

Hærens befalingsmandskorps stræber til stadighed efter at sikre, at militære færdigheder og standarder under alle vilkår er af højeste kvalitet. 

”Hærens befalingsmænd går altid forrest.”

HAR DU SPØRGSMÅL?

Vil du vide mere om mere om uddannelsen, kan du kontakte os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8-11.