Fortsæt til indhold

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Billede gradstegn seniorsergent Hæren

Seniorsergent

Som seniorsergent i Hæren er du god til mandskabsbehandling og har en høj faglighed.

SOM SENIORSERGENT I HÆREN ER DU EKSPERT PÅ FORSKELLIGE FUNKTIONER OG FAGOMRÅDER

Som seniorsergent i Hæren styrker du kvaliteten i opgaveløsningen
Hvorfor? Fordi du har flere års erfaring gennem alsidig tjeneste og kompetenceudvikling. Du er specialist bl.a. inden for skydelære, infanterilære eller i et af Hærens mange tekniske specialer.

Dit fokus er din operative rolle og som nærmeste rådgiver
Seniorsergenten har altid fokus på den operative rolle i sin funktion af delingsfører eller tilsvarende. Er du kompagni-, batteri- eller eskadronsbefalingsmand, så indgår du i Command Team med de respektive underafdelingschefer. Her er din opgave at være chefens nærmeste rådgiver i sager om værnepligt, professionelle soldater eller i Hæren.

Som seniorsergent bringer du din faglighed, erhvervet gennem et længere tjenesteforløb, i spil i de operative underafdelinger til højere stabe i Hæren og i styrelser inden for hele Forsvarsministeriets område.

HVILKE KARRIEREMULIGHEDER HAR DU SOM SENIORSERGENT I HÆREN?

Du har mulighed for at blive chefsergent eller officer. Der er et formelt krav om, at du skal tage en akademiuddannelse (AU) på niveau 5 på kvalifikationsrammen for livslanglæring, for at indfri kravene til chefsergentstillinger. Der er også en overgangsordning for særligt erfarne seniorsergenter med mange års tjeneste bag sig. En civil AU er på lige fod med den Militære Akademiuddannelses (MAU) adgangsgivende til chefsergent stillinger. Du skal være opmærksom på, at der langt færre chefsergentstillinger end seniorsergentstillinger, derfor bliver dine efterfølgende muligheder for alsidig tjeneste mindre.
Billede gradstegn chefsergent Hæren

Chefsergent

Afhænger af stillingen og min. 15 år som befalingsmand

SPØRGSMÅL OG SVAR OM KARRIERE

Du har som regel 16 – 20 års tjeneste bag dig, inden du bliver udnævnt til seniorsergent. I det forløb vil de fleste have erhvervet sig en faglighed gennem flere forskellige stillinger som sergent og oversergent. Mange seniorsergenter vil være i deres slutgrad i mange år og udviklingen vil ske gennem vertikale karriereforløb i hele Forsvaret. Der er behov for specialister, der ”nørder” med specialviden og derigennem sikrer fagligheden i resten af Hæren eller Forsvaret. De vil ofte søge stillinger inden for en afgrænset geografi inden for deres fagområde og generelt være mange år i de samme funktioner. Udviklingen sker gennem kurser og fagligefællesskaber. Andre er interesseret i en mere generel udvikling og søger derfor forskellige stillinger i et større geografisk område – og udvikler sig igennem udfordringer i nye opgaver. Generalisterne er ofte kortere tid i stillinger og søger nye stillinger hvert 3. – 4. år. Hæren – og Forsvaret har behov for begge ønsker om karriere, da de samlet sikrer faglighed og diversitet i Hæren/Forsvaret.

Chefsergents uddannelse er en samlet pakke, startende med grundlæggende sergentuddannelse løbende igennem en længere årrække, udviklet med militære efteruddannelser og kurser. Uddannelsen er typisk suppleret med civile kompetencer i form af akademiuddannelser, eller i dag med den militære akademiuddannelse.

Der er et formelt krav om, at du skal tage en akademiuddannelse (AU) på niveau 5 på kvalifikationsrammen for livlang læring, for at indfri kravene til chefsergentstillinger. Der er også en overgangsordning for særligt erfarne seniorsergenter med mange års tjeneste bag sig. En civil AU er på lige fod med den Militære Akademiuddannelses (MAU) adgangsgivende til chefsergentstillinger. Du skal være opmærksom på, at der langt færre chefsergentstillinger end seniorsergentstillinger, og derfor bliver dine efterfølgende muligheder for alsidig tjeneste mindre.

MAU giver Hærens befalingsmænd et stort kompetenceløft inden for taktik og føring samt ledelse og organisation i Forsvaret. Uddannelsen kan tones med flexmoduler i forhold til dine interesser og Hærens behov for faglighed. Hvis du er udnævnt til seniorsergent efter 1. januar 2020 uden en Videreuddannelse for mellemledere trin II (VUT-II/ML) bør du overveje at påbegynde en MAU, da uddannelsen både styrker dit virke som befalingsmand og samtidig giver dig papir på et akkrediteret uddannelse. Du skal dog være opmærksom på, at du gennem din Videreuddannelse trin I for mellemledere (VUT-I/ML) ved Hærens sergentskole allerede har erhvervet dig en del ECTS point. Måske har du suppleret dine kompetencer med civile uddannelser, der sammen med din VUT-I/ML, giver dig et bedre udgangspunkt for at færdig en civil akademiuddannelse (AU).

Er du seniorsergent med både en VUT-I/ML og VUT-II/ML mangler du ofte kun et afgangsprojekt for at erhverve dig en fuld akademiuddannelse (AU). I den situation bør du undersøge dine muligheder for merit for dine VUT-I+II/ML kompetencer. Kompetenceafklaring sker ved Hærens Sergentskole og giver dig svar på, hvad du mangler af eventuelle valgfag og afgangprojekt for den fulde AU.

Du kan altid søge MAU enkeltmoduler, hvor du kan få kompetencer, der giver mening for dig og din tjeneste. Gå i dialog med din Kompagni-, Batteri- eller Eskadrongsbefalingsmand, der kan vejlede dig. 

Det at kunne agere i et Command Team udspringer både fra din geledtjeneste og de ledelseserfaringer, du har bibragt dig gennem din karriere, som specielt OS og SSG, men tillige de kompetencer, som fx del af eller en fuld Militær Akademiuddannelse har givet dig. For at kunne indgå i et Command Team tillægges det vægt, at du evner at udfylde rollen som rådgiver og sparringspartner for chefen, men tillige kan yde ”on-boarding” og agere som vejleder for yngre befalingsmænd og officerer inden for enheden. Det forventes således, at du gennem din tidligere tjeneste har bibragt dig kendskab til ledelse på højere niveau, og de vilkår enhederne opererer under, således at du besidder en solid faglig tyngde til sparring med chefen omkring operative- og personelrelaterede forhold. Deltagelse på føringskursus på Hærens Officersskole vil således kunne give dig en bedre og bredere forståelse for de taktiske og operative forhold, i forbindelse med din rådgivning og sparring med chefen. Drøft mulighederne med din bataljons- eller afdelingsbefalingsmand.

Hæren ønsker at nyttiggøre kompetencer og potentiale hos særligt talentfulde senior- og chefsergenter på kaptajnniveauet. Late Entry kan finde anvendelse i særlige tilfælde og officersuddannelsen er fortsat den primære indgang til officersniveauet. Udnævnelse via late entry kan alene ske ved ansøgning til stillingen på kaptajnsniveau. Senior- eller chefsergenten kan vurderes egnet til kaptajnniveauet såfremt vedkommende besidder realkompetencer, der ækvivalerer kravene til kaptajnsniveauet og skal som hovedregel have gennemført føringskursus, militære eller civil akademiuddannelse samt have gennemført flere ”Kurs” kurser ved Forsvaretsakademiet.

Seniorsergent Chris

En seniorsergent i Hæren er pr. definition ryggraden af viden og erfaring. Derfor bliver vi også bredt anvendt og ofte spurgt til råds – både af soldater, øvrige befalingsmænd, og vores foresatte. Det stiller krav til den enkelte. Men det er dét, der gør det fedt!”

Seniorsergent Chris ved Danske Artilleriregiment i Varde

Job i Forsvaret

Din nuværende rang af Seniorsergent i Hæren giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Administrationsbefalingsmand ved staben 1. Artilleriafdeling, Danske Artilleriregiment (genopslag)

Hæren

Region Syddanmark

Seniorsergent Oksbøl, Danmark 04.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Assisterende værkstedsleder (seniorsergent) til Værksted Høvelte ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (genopslag)

Hæren

Region Hovedstaden

Seniorsergent Høvelte, Danmark 23.07.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

CIS befalingsmand i S6 ved Command Support Battalion (genopslag)

Hæren

Region Syddanmark

Seniorsergent Fredericia, Danmark 11.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Efterretningsbefalingsmand og fører for Field Exploitation Team, Efterretningsregimentet i Varde (Genopslag)

Hæren

Region Syddanmark

Seniorsergent Varde, Danmark 11.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Fagligt bredt funderet SSG søges til Tjenestegrensinspektørelementet ved Trænregimentets Tjenestegrensafdeling.

Hæren

Region Nordjylland

Seniorsergent Aalborg, Danmark 18.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Forsyningsbefalingsmand ved Hærens Sergentskole i Varde (genopslag)

Hæren

Region Syddanmark

Seniorsergent Varde, Danmark 11.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Kompagnibefalingsmand til Stabskompagni/ Brigade

Hæren

Region Syddanmark

Seniorsergent Fredericia, Danmark 11.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Leder for vejlederne i sektionen for Erhvervsrettet konstabeluddannelse (EKU) ved Hærkommandoen i Karup

Hæren

Region Midtjylland

Seniorsergent Karup, Danmark 11.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Leder og sagsbehandler for administrationselementet i sektionen for Erhvervsrettet konstabeluddannelse (EKU) ved Hærkommandoen i Kaup

Hæren

Region Midtjylland

Seniorsergent Karup, Danmark 11.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Leder til Vedligeholdelsesområde Vests administrative element i Aalborg

Hæren

Region Nordjylland

Seniorsergent Aalborg, Danmark 15.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Logistikbefalingsmand til Logistiksektionen ved Stab/1. Brigade (Genopslag)

Hæren

Region Midtjylland

Seniorsergent Holstebro, Danmark 11.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Materieladministrationsbefalingsmand til Depotsektionen i Forsyningskompagniet

Hæren

Region Nordjylland

Seniorsergent Aalborg, Danmark 25.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Næstkommanderende SEARCHDEL ved Ingeniørregimentet i Skive

Hæren

Region Midtjylland

Seniorsergent Skive, Danmark 31.07.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Operationsbefalingsmand til Informationsaktivitetsdelingen i Human Interaction Kompagniet i Varde (genopslag)

Hæren

Region Syddanmark

Seniorsergent Varde, Danmark 04.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Operationsbefalingsmand til S3/5 ved stab Trænregiment. (genopslag)

Hæren

Region Nordjylland

Seniorsergent Aalborg, Danmark 18.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Personeladministrationsbefalingsmand til S1 i Staben ved Gardehusarregimentet i Slagelse

Hæren

Region Sjælland

Seniorsergent Slagelse, Danmark 18.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Rådighedsstilling - seniorsergent til reserven ved II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment

Hæren

Region Midtjylland

Seniorsergent Holstebro, Danmark 10.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sagsbehandler med speciale i forsynings- og transporttjeneste ved Trænregimentet

Hæren

Region Nordjylland

Seniorsergent Aalborg, Danmark 11.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Sagsbehandler og næstkommanderende til Administrationselementet ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev

Hæren

Region Syddanmark

Seniorsergent Haderslev, Danmark 04.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Sagsbehandler til Uddannelsessektionen (G7) i Hærkommandoen i Karup

Hæren

Region Midtjylland

Seniorsergent Karup, Danmark 18.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sagsbehandler ved Unmanned Aerial Systems Elementet i Tjenestegrensafdelingen ved Efterretningsregimentet i Varde

Hæren

Region Syddanmark

Seniorsergent Varde, Danmark 18.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Serviceminded leder af uddannelsesmaterielkontoret ved Efterretningsregimentet i Varde (genopslag)

Hæren

Region Syddanmark

Seniorsergent Varde, Danmark 11.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Sikkerhedsrådgiver og uddannelsesbefalingsmand 4. Nationale Støtte Bataljon i Vordingborg

Hæren

Region Sjælland

Seniorsergent Vordingborg, Danmark 28.07.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Uddannelsesbefalingsmand til Conduct After Capture sektionen ved 2. Military Intelligence Bataljon Varde (genopslag)

Hæren

Region Syddanmark

Seniorsergent Varde, Danmark 11.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

DEN MILITÆRE AKADEMIUDDANNELSE ER OGSÅ TIL DEN ERFARNE SENIORSERGENT I HÆREN

Uddannelsen vil kvalificere seniorsergenten til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau, og give kompetencer til at kunne deltage professionelt i et fagligt og tværfagligt.

Læs mere om Den Militære Akademiuddannelse

Du kan også læse mere om:

Taktisk officer i Hæren

Løjtnant kampvogn

Om Hæren

Hærens befalingsmandskorps styrker og effektiviserer opgaveløsningen igennem et højt niveau af viden, færdigheder og erfaring. Befalingsmanden sikrer militær disciplin og moral ved det personlige eksempel, høj faglighed, ordentlighed og rettidig omhu. Befalingsmanden er robust, roser og påskønner den gode indsats og det gode eksempel samt påtaler og korrigerer fejl.

Befalingsmanden udviser personligt og moralsk mod og fører soldater i kamp og i daglig tjeneste for at løse enhedens opgaver effektivt med de til enhver tid rådige ressourcer, den enkelte soldats fysiske formåen, militære erfaring, våben, materiel og udrustning. Kvalitet skabes igennem det personlige eksempel samt kontrol med forberedelse og udførelse.

Hærens befalingsmandskorps er et stærkt hold, der på tværs af grader og militære færdigheder støtter og udvikler hinanden igennem vidensdeling, vindermentalitet og sund konkurrence. Befalingsmandskorpsets kvaliteter inspirerer og skaber tillid, så soldaten og officeren ved, at enhver opgave løses professionelt.

Hærens befalingsmandskorps stræber til stadighed efter at sikre, at militære færdigheder og standarder under alle vilkår er af højeste kvalitet. 

”Hærens befalingsmænd går altid forrest.”

HAR DU SPØRGSMÅL?

Vil du vide mere om mere om uddannelsen, kan du kontakte os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8-11.

;