Fortsæt til indhold

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Billede gradstegn oversergent Hæren Som oversergent i Hæren inspirerer og motiverer du dine omgivelser og sikrer fremdriften gennem faglighed.

SOM OVERSERGENT ER DU TAKTISK NÆSTKOMMANDERENDE

Oversergenten i Hæren løser mange forskellige opgaver 
Den første funktion er overvejende at være taktisk næstkommanderende for en deling med hovedopgaver inden for uddannelse og overordnet ansvarlig for den logistiske tjeneste.

Specialist i uddannelse, teknik og kampeksercits
Som oversergent udbygger du dine erfaringer og kompetencer gennem forskellige tjenester og uddannelser. Du virker som enhedens specialist i uddannelse, teknik og kampeksercits. Som oversergent er du også faglærer og underviser på tværs i underafdelingen.

Oversergenten Hæren skaber holdninger, korpsånd, moral og disciplin – også gennem holdånd
Oversergenten er, på samme vis som sergenten, en del af et team af dedikerede og professionelle befalingsmænd. Oversergenten har et særligt ansvar for at støtte og vejlede sergenten i håndtering af mandskab og materiel ud fra sit indgående kendskab til soldaten, håndværket og sin operative erfaring.

HVILKE KARRIEREMULIGHEDER HAR DU SOM OVERSERGENT I HÆREN?

Du har mulighed for at blive seniorsergent, chefsergent eller officer. Skal du udnævnes til seniorsergent, kan det ske efter mindst 6 års erfaring som oversergent, og efter gennemført akademiuddannelse på uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Derefter kan du søge som chefsergent. Hvis du ønsker at avancere på befalingsniveau og dygtiggøre dig i at varetage funktioner på højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område, er den Militære Akademiuddannelse måske noget for dig.
Billede gradstegn seniorsergent Hæren

Seniorsergent

Ca. 6-8 år

Billede gradstegn chefsergent Hæren

Chefsergent

Afhænger af stillingen og min. 15 år som befalingsmand

SPØRGSMÅL OG SVAR OM KARRIERE

Du søger seniorsergent i Hæren eller Forsvaret, hvor dine erfaringer fra tidligere tjeneste i forskellige funktioner, civile uddannelser og erhvervserfaringer indgår i en konkret og individuel vurdering i forhold til stillingens indhold. Du skal dog som udgangspunkt have forrettet 6 – 8 års tilfredsstillende tjeneste som oversergent, inden du søger seniorsergentstillinger. Der lægges særligt vægt på, at du har potentiale til at arbejde på tværs af forskellige grader og funktioner i organisationen, og at du igennem din tjeneste som oversergent i forskellige funktioner udviser helhedsforståelse. Der er ingen formelle uddannelseskrav for at blive udnævnt til seniorsergent.

Når du læser svaret på, hvordan du bliver seniorsergent, kan du se, at du som udgangspunkt skal forrette 6 – 8 års tjeneste, inden at du bør søge seniorsergentstillinger. Din faglighed opbygger du ad to veje; gennem din personlige kompetenceudvikling gennem formelle kurser og gennem tjeneste i forskellige stillinger, primært i Hæren og ved Hærens Sergentskole. Flere oversergenter starter deres tjeneste som taktisk næstkommanderende i en deling. Efter tre til fire års tjeneste som næstkommanderende i en deling giver det mening at søge andre oversergent-stillinger og derigennem øge din faglighed gennem nye opgaver. Det kan være i specialer inden for dit eget regiment eller som lærer på Hærens Sergentskole i Varde eller ved Løtjnantuddannelsen i Slagelse. Erfaringer fra flere stillinger vil klæde dig på til at søge seniorsergentstillinger og senere chefsergentstillinger i Hæren eller resten af Forsvaret.

MAU giver Hærens befalingsmænd et stort kompetenceløft inden for taktik og føring samt ledelse og organisation i Forsvaret. Uddannelsen kan tones med flexmoduler i forhold til dine interesser og Hærens behov for faglighed. Hvis du er udnævnt til oversergent efter 1. januar 2020, bør du påbegynde MAU, da uddannelsen både styrker dit virke som befalingsmand og samtidig giver dig papir på et akkrediteret uddannelse. Har du gennemført en Videreuddannelse trin I for mellemledere (VUT-I/ML) ved Hærens Sergentskole har du allerede erhvervet dig en del ECTS point. Måske har du suppleret dine kompetencer med civile uddannelser, der sammen med din VUT-I/ML, giver dig et bedre udgangspunkt for at færdiggøre en civil akademiuddannelse (AU). Du kan altid søge MAU enkeltmoduler, der giver dig kompetencer, som giver mening for dig og din tjeneste. Gå i dialog med din Kompagni-, Batteri- eller Eskadronsbefalingsmand, der kan vejlede dig. 

De fleste værnsfælles stillinger og stillinger ved styrelserne er seniorsergentstillinger og chefsergentstillinger. Årsagen til dette er at disse stillinger ofte kræver en dyb faglighed fra værnene, da man fx i de værnsfællesstillinger bibringer med sin værnsviden og –erfaring i den værnsfælles enheds løsninger af opgaver. Hvis du interesserer dig for værnsfælles tjeneste eller tjeneste i en styrelse, kan du med fordel tænke det ind i din tjeneste som oversergent, så den passer til dine ønsker om fremtidige stillinger. Der findes også enkelte oversergentstillinger i værnsfælles enheder eller i styrelserne. Brug din kompagni-, batteri- eller eskadronsbefalingsmand som din vejleder. 

Som befalingsmand i Hæren får jeg mulighed for at vise mine evner hver dag. Der hviler et stort ansvar på mine skuldre, men gennem uddannelse og erfaring føler jeg mig klar til opgaven.

Oversergent i Hæren

Job i Forsvaret

Din nuværende rang af Oversergent i Hæren giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret

Faglærer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse (genopslag)

Hæren

Region Sjælland

Oversergent Slagelse, Danmark 31.07.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Forsyningsbefalingsmand i Mysundebatteriet ved 2. Kapacitetsafdeling, Danske Artilleriregiment.

Hæren

Region Syddanmark

Oversergent Oksbøl, Danmark 30.06.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Forsyningsbefalingsmand til CBRN- & Geospatialkompagniet (CBRN- & GEOKMP) ved Ingeniørregimentet i Skive (genopslag)

Hæren

Region Midtjylland

Oversergent Skive, Danmark 03.07.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Forsyningsbefalingsmand til HRUKMP ved Ingeniørregimentet i Skive

Hæren

Region Midtjylland

Oversergent Skive, Danmark 22.07.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Material Requirement Planner (MRP) og Faglærer til 1. Forsyningskompagni (Genopslag)

Hæren

Region Nordjylland

Oversergent Aalborg, Danmark 18.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

NK/DEL til Uddannelseskompagniet ved 2 MIBTN , Efterretningsregimentet (genopslag)

Hæren

Region Syddanmark

Oversergent Varde, Danmark 04.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Næstkommanderende deling til 3. Eskadron ”Bulldog” V Bataljon ved Jydske Dragonregiment (genopslag)

Hæren

Region Midtjylland

Oversergent Holstebro, Danmark 21.07.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Næstkommanderende/DEL 1/I/Gardehusarregimentet

Hæren

Region Sjælland

Oversergent Slagelse, Danmark 25.06.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Sektionsfører / transportbefalingsmand til 1. forsyningskompagni ved Trænregimentet (genopslag)

Hæren

Region Nordjylland

Oversergent Aalborg, Danmark 18.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Sektionsfører i Middeltung Transportdeling ved 4. Transportkompagni 1. Logistikbataljon (genopslag)

Hæren

Region Nordjylland

Oversergent Aalborg, Danmark 18.08.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Sektionsfører til bjærgningssektionen ved 5. Stabskompagni, I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde

Hæren

Region Hovedstaden

Oversergent Allerød, Danmark 05.07.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Sektionsfører til Forsyningsektionen ved EOD- og Searchkompagniet ved Ingeniørregimentet i Skive (genopslag)

Hæren

Region Midtjylland

Oversergent Skive, Danmark 30.06.2024 Militære stillinger Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

DEN MILITÆRE AKADEMIUDDANNELSE ER OGSÅ TIL DEN ERFARNE OVERSERGENT I HÆREN

Uddannelsen vil kvalificere oversergenten til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau, og give kompetencer til at kunne deltage professionelt i et fagligt og tværfagligt.

Læs mere om
Den Militære Akademiuddannelse

Du kan også læse mere om
Taktisk officer i Hæren

Løjtnant kampvogn

Om Hæren

Hærens befalingsmandskorps styrker og effektiviserer opgaveløsningen igennem et højt niveau af viden, færdigheder og erfaring. Befalingsmanden sikrer militær disciplin og moral ved det personlige eksempel, høj faglighed, ordentlighed og rettidig omhu. Befalingsmanden er robust, roser og påskønner den gode indsats og det gode eksempel samt påtaler og korrigerer fejl.

Befalingsmanden udviser personligt og moralsk mod og fører soldater i kamp og i daglig tjeneste for at løse enhedens opgaver effektivt med de til enhver tid rådige ressourcer, den enkelte soldats fysiske formåen, militære erfaring, våben, materiel og udrustning. Kvalitet skabes igennem det personlige eksempel samt kontrol med forberedelse og udførelse.

Hærens befalingsmandskorps er et stærkt hold, der på tværs af grader og militære færdigheder støtter og udvikler hinanden igennem vidensdeling, vindermentalitet og sund konkurrence. Befalingsmandskorpsets kvaliteter inspirerer og skaber tillid, så soldaten og officeren ved, at enhver opgave løses professionelt.

Hærens befalingsmandskorps stræber til stadighed efter at sikre, at militære færdigheder og standarder under alle vilkår er af højeste kvalitet. 

”Hærens befalingsmænd går altid forrest.”

HAR DU SPØRGSMÅL?

Vil du vide mere om mere om uddannelsen, kan du kontakte os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8-11.

;