Fortsæt til indhold

Leder

Sergent i Hæren

scroll down

Vil du have ansvaret for at uddanne værnepligtige?

Som sergent er du både leder, vejleder og instruktør – samt en rollemodel for andre under uddannelse. Du vil i det daglige fungere som gruppefører for 10-15 værnepligtige, hvor du er ansvarlig for at gennemføre de fag, som er en del af værnepligtsuddannelsen. Du vil derudover også være gruppefører under taktiske forhold og vejlede de værnepligtige i forhold til hverdagen som soldat. Derfor får du i løbet af uddannelsen de pædagogiske og faglige forudsætninger, som denne rolle kræver.
Du kan som sergent også være fører for Hærens reaktionsstyrker eller stående styrke og føre enheder, der skal udsendes til missionsområder.

Så hvis du vil have en fremtid, hvor du motiverer andre og hjælper dem til at få det fulde udbytte af deres kompetencer, så er en uddannelse som sergent i Hæren måske noget for dig?

Uddannelsen kan søges af værnepligtige og hjemsendte, der har gennemført en basisuddannelse i Forsvaret. Værnepligtige skal søge via deres enhed, mens hjemsendte kan søge via denne side. Fastansat personel henvises til at søge sergentuddannelsen for stampersonel

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Uddannelsen er SU berettiget

Hvad bliver min løn som færdiguddannet?
Grundløn                       23.854,48
Militærtillæg                     1.386,41
Uddannelsestillæg               500,65

I alt                              25.741,53

Hvor lang er uddannelsen?
Ca. 7 måneder

Hvad er ansøgningsfristen (hjemsendte)?
Sidste ansøgningsfrist var den 7. januar 2024. Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
3. juni 2024.Adgangskrav

Hvis du har en basisuddannelse i Hæren eller Flyvevåbnet med en forholdskarakter på min. B2 og en minimumskarakter på 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk fra folkeskolens afgangsprøve, kan du søge sergentuddannelsen. Du skal desuden kunne erhverve kørekort og det må ikke være fradømt på mødetidspunktet.

For at komme ind skal du


Bestå optagelsesprøven

Vi indkalder dig til en optagelsesprøve af to dages varighed.
Optagelsesprøven gennemføres i uge 5 og 6 - 2024.

Hvor foregår optagelsesprøven?

Optagelsesprøven foregår på Nyholm i København.

Optagelsesprøven består af følgende elementer:

 

Du får svar på optagelsesprøven i din e-boks.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på telefon 72819000 mandag til torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-12 eller på mail fps-ktp-vej-stu@mil.dk

Uddannelsens opbygning

  • 7 - 7½ mdr. ved Hærens Sergentskole i Varde

  • Hærens Sergentskole i Varde

sergent

Som elev på Hærens Sergentskole kommer man fra en værnepligtsenhed og ind på en skole, hvor lærerne forventer, at man tager ansvar for egen læring fra dag 1. Det giver en professionel holdning, en lyst til at lære og en god synergi i delingerne, at man blander folk fra alle de forskellige regimenter, så man kan sparre og lære af hinanden. Jeg blev udnævnt sergent i juni 2018, og herefter indgik jeg som kadre ved officersgrunduddannelsen på skolen. Jeg arbejdede sammen med nogle kanon dygtige kolleger, hvilket gav et stort skridt fremad i min egen udvikling, og jeg kunne hurtigt mærke hvilket godt sted jeg var havnet som ny befalingsmand. Jeg kan kun varmt anbefale at søge ind på sergentskolen og gøre drøm til virkelighed.

Kristina,
Sergent i Hæren

Min fremtid

Med en uddannelse som sergent i Hæren, kan der være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelser med Forsvaret

Du kan også videreuddanne dig til over-, senior- eller chefsergent. En anden mulighed er at videreudvikle dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret, eller at kvalificere dig til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau med en Militær Akademiuddannelse.

Læs mere om Taktisk Officer i Hæren
Læs mere om Akademiuddannelse i Hæren
Læs mere om Militær Akademiuddannelse

Reserven - en del af Totalforsvaret

I reserven viderefører du din militære karriere ved siden af dit civile job eller studie, samtidig med at du udvikler dine kompetencer, dit netværk og bevarer tilknytningen til Forsvaret.

Er du klar til at genoptage eller fortsætte din militære karriere, så er en rådighedskontrakt  din mulighed for at bevare kontakten til Forsvaret og løbende at skrue op og ned for dit aktivitetsniveau.

Læs mere om Reserven og Totalforsvaret