Fortsæt til indhold
Almen sergent hæren 2

Sergentuddannelsen for stampersonel

vil du være Mellemleder og instruktør?

Sergentuddannelsen for stampersonel gør dig til mellemleder i Hæren, hvor du skal varetage rollerne som leder, vejleder og instruktør ved Hærens enheder.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Du vil modtage din almindelige løn under hele uddannelsen. Du optjener ikke merarbejde i forbindelse med øvelser og aftentjeneste.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 4 måneder.

Hvad er ansøgningsfristen?
5. februar 2023

Hvornår starter uddannelsen?
Modul 1: 7. august til 22. september 2023
Modul 2: 25. september til 17. november 2023

Hvornår finder optagelsesprøven sted?
LøbendeAdgangskrav

Er du blevet bedømt "egnet" af din enhed, til at gennemføre sergentuddannelsen for stampersonel, kan du søge ved at sende en ansøgning til Forsvarets Rekruttering. Inden du ansøger, er det en god idé at kontrollere, at du lever op til adgangskravene, samt de udvidede uddannelseskrav.


For at komme ind skal du

 •   Have en reaktionsstyrkeuddannelse
 • Kunne honorere de udvidede uddannelseskrav
 • Have minimum folkeskolens 9. klasses afgangsprøve i fagene matematik, dansk og engelsk med minimumskarakteren 02 (6)


Øvrige krav:

 • Husk, at uploade CV, relevante eksamensbeviser med karakterer samt ny FOKUS Bedømmelse udfærdiget i forbindelse med din ansøgning
  som skal chef påtegnes.
 • Du har Q for Forsvarets fysiske test, gældende indtil uddannelsesstart.
 • Du har Q for Almen helbredsvurdering, gældende indtil uddannelsesslut.
 • Kan sikkerhedsgodkendes til "Fortroligt" eller ”Hemmeligt” (Telegraftropperne).
 • Har kørekort B og er omskolet til mindst et brugskøretøj.

Hvis du lever op til adgangskravene, så send os en ansøgning.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på telefon 72819000 mandag til torsdag kl. 10-14 eller fredag kl. 10-12 eller på mail fps-ktp-vej-stu@mil.dk

Praktisk information

 • Uddannelsen er delt op i 2 moduler:

 • Derudover skal ansøgerens viden, færdigheder og kompetencer som minimum svare til slutmålene for følgende uddannelser:

Almen sergent Hæren 1

Min fremtid

Med en uddannelse som sergent i Hæren, kan der være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelser med Forsvaret


Du kan også videreuddanne dig til over-, senior- eller chefsergent. En anden mulighed er at videreudvikle dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret, eller at kvalificere dig til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau med en Militær Akademiuddannelse.

Læs mere om Taktisk Officer i Hæren
Læs mere om Akademiuddannelse i Hæren
Læs mere om Militær Akademiuddannelse