Fortsæt til indhold
Almen sergent hæren 2

Sergentuddannelsen for stampersonel

vil du være Mellemleder og instruktør?

Sergentuddannelsen for stampersonel åbner dørene til en spændende karriere som mellemleder i Hæren. Her vil du spille en afgørende rolle som leder, vejleder og instruktør ved Hærens enheder. Du vil være ansvarlig for at motivere og guide dine soldater til at nå deres fulde potentiale, samtidig med at du får mulighed for at udvikle dine egne færdigheder som soldat og leder.

Efter udnævnelsen vil du som udgangspunkt blive gruppefører i værnepligten, hvor du vil stå i spidsen for at gennemføre de fag, som er en del af værnepligtsuddannelsen. Du vil derudover også være gruppefører under taktiske forhold og vejlede de værnepligtige i forhold til hverdagen som soldat. Gennem sergentuddannelsen vil du opnå de nødvendige pædagogiske og faglige forudsætninger, som opgaven kræver.

Efter en periode i værnepligten vil du have mulighed for at fortsætte din karriere i stående styrke som gruppefører.

Så hvis du vil have en fremtid, hvor du motiverer andre og hjælper dem med at få det fulde udbytte af deres kompetencer, så er en uddannelse som sergent i Hæren måske noget for dig.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Du vil modtage din almindelige løn under hele uddannelsen. Du optjener ikke merarbejde i forbindelse med øvelser og aftentjeneste.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 4 måneder.

Hvad er ansøgningsfristen?
13. august 2023

Hvornår starter uddannelsen?
Modul 1: 22. januar til 15. marts 2024
Modul 2: 18. marts til 10. maj 2024

Hvornår finder optagelsesprøven sted?
LøbendeAdgangskrav

Er du blevet bedømt "egnet" af din enhed, til at gennemføre sergentuddannelsen for stampersonel, kan du søge ved at sende en ansøgning til Forsvarets Rekruttering. Inden du ansøger, er det en god idé at kontrollere, at du lever op til adgangskravene, samt de udvidede uddannelseskrav.


For at komme ind skal du

 •   Have en reaktionsstyrkeuddannelse
 • Kunne honorere de udvidede uddannelseskrav
 • Have minimum folkeskolens 9. klasses afgangsprøve i fagene matematik, dansk og engelsk med minimumskarakteren 02 (6)


Øvrige krav:

 • Husk, at uploade CV, relevante eksamensbeviser med karakterer samt ny FOKUS Bedømmelse udfærdiget i forbindelse med din ansøgning
  som skal chef påtegnes.
 • Du har Q for Forsvarets fysiske test, gældende indtil uddannelsesstart.
 • Har gyldig helbredsvurdering som er ”Egnet uden begrænsninger”.
 • Kan sikkerhedsgodkendes til "Fortroligt" eller ”Hemmeligt” (Føringsstøtteregimentet).
 • Har kørekort B og er omskolet til mindst et brugskøretøj.

Hvis du lever op til adgangskravene, så send os en ansøgning.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på telefon 72819000 mandag til torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-12 eller på mail fps-ktp-vej-stu@mil.dk

Praktisk information

 • Uddannelsen er delt op i 2 moduler:

 • Derudover skal ansøgerens viden, færdigheder og kompetencer som minimum svare til slutmålene for følgende uddannelser:

Almen sergent Hæren 1

Min fremtid

Med en uddannelse som sergent i Hæren, kan der være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelser med Forsvaret


Du kan også videreuddanne dig til over-, senior- eller chefsergent. En anden mulighed er at videreudvikle dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret, eller at kvalificere dig til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau med en Militær Akademiuddannelse.

Læs mere om Taktisk Officer i Hæren
Læs mere om Akademiuddannelse i Hæren
Læs mere om Militær Akademiuddannelse