Fortsæt til indhold
Reaktionsstyrkeuddannelsen i Hæren

Professionel soldat

Reaktionsstyrke-
uddannelse i Hæren

scroll down

Vil du være professionel soldat?

Drømmer du om at blive professionel soldat, hvor du kan udsendes til militære enheder og være med til at understøtte Forsvarets nationale beredskab eller indgå i internationale operationer? Som professionel soldat i Hærens Reaktionsstyrker (HRU) blive du uddannet med henblik på en udsendelse, men ikke alle bliver udsendt. Du vil også have mulighed for at indgå i det nationale beredskab, hvor der vil være opgaver indenfor sikkerhed og opretholdelse af Danmarks suverænitet. 

Som udsendt reaktionsstyrkesoldat bliver din hovedopgave at bidrage til at skabe stabilitet og fred i området. Afhængig af området og konfliktens art løser du bl.a. opgaven ved at formidle nødhjælp til civilbefolkningen, håndhæve ro og orden, patruljere, overvåge, eftersøge og ikke mindst samarbejde med både militære og civile. For at kunne udsendes, er det en forudsætning, at du som minimum gennemfører din HRU tilfredsstillende. 

Så hvis du ønsker en fremtid med mange slags opgaver – lige fra egentlig kamp til humanitær hjælp, så er uddannelsen som professionel soldat i Hæren måske noget for dig?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn under uddannelsen?
ca. 18.300 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 8 måneder

Hvad er ansøgningsfristen (hjemsendte)?
9. januar 2022

Hvornår starter jeg?
1. juni 2022


Adgangskrav

Hvis du har gennemført Hærens eller Flyvevåbnets basisuddannelse med en forholdskarakter på min. B2, kan du søge uddannelsen som professionel soldat hos Hærens Reaktionsstyrker.


FOR AT KOMME IND SKAL DU:

   
Bestå optagelsesprøven

 • Interview med psykolog
 • Helbredsundersøgelse


Hvornår afholdes optagelsesprøven? 

Optagelsesprøverne foregår i uge 5-10/2022, og er af én dags varighed.

Hvor foregår optagelsesprøven? 

Optagelsesprøven foregår på Nyholm i København

Når alle ansøgere er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på telefon 72819000 mandag til torsdag kl. 10-14 eller fredag kl. 10-12 eller på mail fps-ktp-vej-stu@mil.dk

Uddannelsens opbygning

 • 8 måneders konstabeluddannelse

  Du vil under uddannelsen bl.a. blive uddannet i:
  • Indsættelse i kamp
  • Stabilisering og støtteopgaver
  • Håndtering af det civil-militære samarbejde og kommunikation
  • Fleksibilitet og konflikthåndtering
  • Anvendelse af militære magtmidler
  • Udvidet førstehjælp
 • Du bliver uddannet med henblik på udsendelse og skal derfor være indstillet på, at du med kort varsel kan blive udsendt. Udsendelser varer maksimalt 6 måneder. Hvis og hvornår en eventuel udsendelse finder sted afhænger af Forsvarets omfang af internationale missioner. Du kan også blive udsendt som leaveafløser eller erstatningspersonel. 
 • Efter hjemkosten fra din udsendelse har du op til 3 måneders akklimatiseringsforløb.
  Her vil du bl.a. gennemgå et 7 ugers kursus Personlig Udvikling Til Arbejde og Uddannelse (PUTAO), hvor du vil få vejledning om mulighederne for andre ansættelser og karriere i – og uden for Forsvaret. I faget indgår også en række briefinger om støtte- og legatmuligheder for hjemvendte soldater.
 • HÆRENS REAKTIONSSTYRKEUDDANNELSE (HRU) 8 måneder
  Løn under uddannelse ca.: 18.300 kr./mdr.

  UDSENDELSE TIL MISSIONSOMRÅDE (INTOPS) 6 måneder
  Basisløn under udsendelse ca.: 20.300 kr. /mdr.
  Udetillæg fra ca. 11.700-12.000
  FN-tillæg ca. 6.200
  Særligt missionstillæg fra ca. 1.600 til 2.800

  STÅENDE STYRKE i Danmark (ingen udsendelse)
  Løn ca.: 20.300 kr./mdr.

  AKKLIMATISERING OG REINTRODUKTION op til 3 mdr.
  Løn under akklimatisering ca.: 20.300 kr. pr. måned
  Kontrakt fra missionsområde forlænges
 • Under udsendelsen modtager du fri kost og logi samt to rejser til Danmark ("leave-rejser").
  Du optjener også 2 fridage for hver 7 dages arbejde – der kan afspadseres ved hjemkomst og resterende kan udbetales.

Der er en mening jo med tingene og du bliver ikke sat til noget for sjov skyld. På den måde får du rykket nogle grænser og udvikler dig som menneske.

Stig, elev hos Hærens Reaktionsstyrker.

Hæren 06

Min fremtid

Reaktionsstyrkeuddannelsen er et godt fundament for en videre karriere som professionel soldat i Forsvaret. I den forbindelse kan der være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelser med Forsvaret 

Efter reaktionsstyrkeuddannelsen kan du specialisere dig via en konstabeluddannelse, eller du kan søge videre på sergentuddannelsen i et af de tre værn. I Hæren får du meriteret din reaktionsstyrkeuddannelse og kan optages på en afkortet sergentuddannelse på Hærens Sergentskole.