Fortsæt til indhold

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Søværnet Over sergent

Oversergent

Som oversergentsergent i Søværnet inspirerer og motiverer du dine omgivelser og sikrer fremdrift.

Som oversergent er du den erfarne leder

Som oversergent er du fagligt sikker       
Typisk er du som oversergent leder af en eller flere sergenter, og gennem dem, et større antal konstabler. 

Oversergenten leder også gennem ledere
Som oversergent er det din opgave at støtte enhedens konstante arbejde med at fastholde og udvikle sergenternes og konstablernes høje faglighed. Du er også med til at skabe et godt arbejdsklima i divisionen og enheden med respekt for opgaven, besætningen og materiellet. Dit maritime håndværk er stærkt og baseret på din operative erfaring, og du evner at være en leder, der kan videregive din erfaring.

Dine sergenter og dine konstabler ser op til dig – som leder og menneske
Som rollemodel i og udenfor tjenesten sætter du dine egne holdninger og værdier i spil og skaber både korpsånd, moral og disciplin i og uden for enheden.

Hvilke karrieremuligheder har du som oversergent i søværnet?

Du har mulighed for at blive seniorsergent eller officer. Generelt har du mulighed for at udvikle din faglighed og eller dit ledelsesvirke på Søværnets centre og i stabene - det kan også give dig et pusterum fra sejlende tjeneste og lidt mere tid til familien. For at komme i betragtning skal du holde øje med job i Forsvaret, og søge når du er klar.
Søværnet Senior Sergent

Seniorsergent

Ingen fastlagt tid

Søværnet Chef Sergent

Chefsergent

Afhænger af stillingen

SPØRGSMÅL OG SVAR OM KARRIERE

Vil vide mere, kan du også kontakte Søværnets uddannelser, på tlf. 9962 4980 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.

Du kan som oversergent indenfor din tjenestegren gøre tjeneste på de fleste af Søværnets sejlende enheder. Dit ledelsesmæssige ansvarsområde omfatter i de fleste tilfælde sergenterne, som du skal rådgive og støtte i ledelsen af de underlagte menige. Det betyder en større kompleksitet i dit ledelsesvirke, hvor du aktivt skal anvende dine erfaringerne og kompetencer fra tiden som sergent, og du skal i stigende grad ”lede opad” i forhold til dine nærmeste ledere og chefer.

Der er rig mulighed for at søge stillinger på uddannelsescentrene, hvor du virkelig får sat dine faglige kompetencer i spil. Din indsats som foranstående, faglærer og mentor for yngre kollegaer vil ofte være afgørende for, hvordan Søværnet efterfølgende kan løse sine opgaver. Det er også ofte dig, de menige ser som noget af det første i deres første møde med Søværnet, så du skal turde tage ansvar, vise vejen og være den bedst mulige rollemodel.

Der er i nogen grad mulighed for at søge landtjeneste. Du kan eksempelvis søge stillinger i både eskadrestabene og i Søværnskommandoen, hvor din faglighed anvendes til at udarbejde de analyser og beslutningsoplæg, som former rygraden i Søværnets operative dagligdag. Der er desuden mulighed for at søge værnsfælles stabstjeneste.

Nej, du skal som udgangspunkt ikke have en særlig uddannelse for at søge en seniorsergentstilling. Men det forventes at du har afsluttet den Militære Akademiuddannelse, eller at du forventer at gøre det snarest. Uddannelsen skal give dig et nødvendigt kompetenceløft, der gør dig i stand til at forvalte og lede større grupper og give dig fundament til at kunne sagsbehandle komplekse opgaver. Men før du kan udnævnes til seniorsergent, skal du have søgt og fået en seniorsergentstilling. Typisk har du været i dit speciale i 6 til 8 år og opnået erfaring som oversergent, og skal være egnet til udnævnelse.

Før du kan udnævnes til oversergent, skal du have søgt og fået en oversergentsergent-stilling. Typisk har du været i dit speciale i 4 til 6 år og du har opnået erfaring som sergent, og skal være egnet til udnævnelse.

Hvis du allerede har gennemført en videreuddannelse for mellemledere i dit værn, kan du måske blive meriteret for nogle dele af MAU. Der er dog værnsspecifikke forskelle på meriteringen. Læs mere om de værnspecifikke forskelle på meriteringen her. 

Har du en anden civil kompenserende uddannelse på akademiniveau, kan du også søge om merit for en del af MAU. Meritten afhænger af, hvilken uddannelse du har gennemført, og bliver vurderet af studiekontoret.

Oversergent Søren kigger op mod himlen

”Tænk at kunne stå en mørk nat og navigere igennem Grønsund som vagtchef på et af Søværnets fartøjer. Alle er til køjs - det er kun dig og din broorganisation, som er vågne på skibet. Det sortladne hav. Den stjerneklare himmel. Bøjerækken dukker op som planlagt, du er i fuld kontrol. Hestehoved dyb nærmer sig. Om lidt skal chefen varskoes. Det hele passer ifølge sejlplanen. Du tænker ved dig selv: “Jeg er oversergent og navigationsbefalingsmand. Flådens rygrad”

Søren, oversergent i Søværnet

JOB I FORSVARET

Din nuværende rang af Oversergent i Søværnet giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Er du oversergent og en mester i overfladekrig (ASUW - KBH)? (genopslag)

Søværnet

Region Hovedstaden

Oversergent København, Danmark 11.08.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Er du oversergent og en mester i overfladekrig (ASUW)? (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Oversergent Frederikshavn, Danmark 11.08.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Faglærer SONAR (OS) til faggruppe Under Water Warfare (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Oversergent Frederikshavn, Danmark 05.08.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Faglærer til Redningsmiddel- og Fartøjselementet (REFA) ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed i Nordjylland (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Oversergent Frederikshavn, Danmark 28.07.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Forsyningsbefalingsmand til sejlads med 3. Besætning/THET-Kl. (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Oversergent Frederikshavn, Danmark 16.08.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Ny faglærer (OS) til Søværnets Center for Våben (VBC) (genopslag)

Søværnet

Region Sjælland

Oversergent Odsherred, Danmark 01.08.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Næstkommanderende til forsyningssektionen ved Frømandskorpset

Søværnet

Region Sjælland

Oversergent Kongsøre, Danmark 11.08.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Oversergent til 1. & 2. Squadron ved Frømandskorpset

Søværnet

Region Sjælland

Oversergent Kongsøre, Danmark 25.08.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Proviantbefalingsmand til sejlads med Fregatten IVER HUITFELDT i Korsør

Søværnet

Region Sjælland

Oversergent Korsør, Danmark 01.08.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

DEN MILITÆRE AKADEMIUDDANNELSE ER OGSÅ TIL DEN ERFARNE OVERSERGENT

Uddannelsen vil kvalificere oversergenten til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau, og give kompetencer til at kunne deltage professionelt i et fagligt og tværfagligt.

Læs mere om Den Militære Akademiuddannelse

Søværnet

Om Søværnet

Søværnets sergentgruppe styrker og effektiviserer opgaveløsningen igennem et højt niveau af viden, færdigheder og erfaring. Sergentgruppen er ansvarlig for militær disciplin og moral ved det personlige eksempel, høj faglighed og rettidig omhu. Denne styrkelse sker både for at professionalisere Søværnets virke gennem en traditionsrig, sømilitært faglig grundstamme, og for i højere grad at kunne rekruttere, udvikle og fastholde sergent – og konstabelgruppen i et langvarigt, dynamisk og udfordrende karriereforløb. Sergentgruppen støtter gennem vejledning, faglig indsigt og overblik personellet i, at materiellet anvendes sikkert, hensigtsmæssigt og efter forskrifterne. Sikkerhed og kontrol med materiellets og personellets tilstand skal altid være styrende for anvendelsen.

Sergentgruppen skal udvise personligt og moralsk mod og lede gennem det gode eksempel for at løse enhedens opgaver effektivt med de til enhver tid rådige ressourcer, herunder den enkelte medarbejderes fysiske formåen, erfaring, materiel og udrustning.

Kvalitet i opgaveløsningen bliver skabt igennem det personlige eksempel, klart formulerede opgaver, vejledning og feedback, samt løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du skal kontakte Søværnets uddannelser, hvis du vil vide mere om uddannelser. Kontakt os på tlf. 9962 4980 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.

;