Fortsæt til indhold
Fotograf Henrik Palshøj

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Søværnet Over sergent

Oversergent

Som oversergentsergent i Søværnet inspirerer og motiverer du dine omgivelser og sikrer fremdrift.

Som oversergent er du den erfarne leder

Som oversergent er du fagligt sikker       
Typisk er du som oversergent leder af en eller flere sergenter, og gennem dem, et større antal konstabler. 

Oversergenten leder også gennem ledere
Som oversergent er det din opgave at støtte enhedens konstante arbejde med at fastholde og udvikle sergenternes og konstablernes høje faglighed. Du er også med til at skabe et godt arbejdsklima i divisionen og enheden med respekt for opgaven, besætningen og materiellet. Dit maritime håndværk er stærkt og baseret på din operative erfaring, og du evner at være en leder, der kan videregive din erfaring.

Dine sergenter og dine konstabler ser op til dig – som leder og menneske
Som rollemodel i og udenfor tjenesten sætter du dine egne holdninger og værdier i spil og skaber både korpsånd, moral og disciplin i og uden for enheden.

Hvilke karrieremuligheder har du som oversergent i søværnet?

Du har mulighed for at blive seniorsergent eller officer. Generelt har du mulighed for at udvikle din faglighed og eller dit ledelsesvirke på Søværnets centre og i stabene - det kan også give dig et pusterum fra sejlende tjeneste og lidt mere tid til familien. For at komme i betragtning skal du holde øje med job i Forsvaret, og søge når du er klar.
Søværnet Senior Sergent

Seniorsergent

Ingen fastlagt tid

Søværnet Chef Sergent

Chefsergent

Afhænger af stillingen

SPØRGSMÅL OG SVAR OM KARRIERE

Vil vide mere, kan du også kontakte Søværnets uddannelser, på tlf. 9962 4980 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.

Nej, du skal som udgangspunkt ikke have en særlig uddannelse for at søge en seniorsergentstilling. Men det forventes at du har afsluttet den Militære Akademiuddannelse, eller at du forventer at gøre det snarest. Uddannelsen skal give dig et nødvendigt kompetenceløft, der gør dig i stand til at forvalte og lede større grupper og give dig fundament til at kunne sagsbehandle komplekse opgaver. Men før du kan udnævnes til seniorsergent, skal du have søgt og fået en seniorsergentstilling. Typisk har du været i dit speciale i 6 til 8 år og opnået erfaring som oversergent, og skal være egnet til udnævnelse.

Før du kan udnævnes til oversergent, skal du have søgt og fået en oversergentsergent-stilling. Typisk har du været i dit speciale i 4 til 6 år og du har opnået erfaring som sergent, og skal være egnet til udnævnelse.

Hvis du allerede har gennemført en videreuddannelse for mellemledere i dit værn, kan du måske blive meriteret for nogle dele af MAU. Der er dog værnsspecifikke forskelle på meriteringen - præcis hvilke kan du læse mere om her. Har du en anden civil kompenserende uddannelse på akademiniveau, kan du også søge om merit for en del af MAU. Meritten afhænger af, hvilken uddannelse du har gennemført, og bliver vurderet af studiekontoret.

Oversergent Søren kigger op mod himlen

”Tænk at kunne stå en mørk nat og navigere igennem Grønsund som vagtchef på et af Søværnets fartøjer. Alle er til køjs - det er kun dig og din broorganisation, som er vågne på skibet. Det sortladne hav. Den stjerneklare himmel. Bøjerækken dukker op som planlagt, du er i fuld kontrol. Hestehoved dyb nærmer sig. Om lidt skal chefen varskoes. Det hele passer ifølge sejlplanen. Du tænker ved dig selv: “Jeg er oversergent og navigationsbefalingsmand. Flådens rygrad”

Søren, oversergent i Søværnet

JOB I FORSVARET

Din nuværende rang af Oversergent i Søværnet giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Data Link Managers (DLM) til nyoprettede stillinger på fregatten PETER WILLEMOES (genopslag)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Slagelse, Danmark 01.05.2021 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Engageret dæksbefalingsmand til 5. besætning af THETIS-klassen

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 01.05.2021 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Faglærer indenfor krypto og/eller militær kommunikation til Center for taktik (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 15.05.2021 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Kampinformationsbefalingsmand (KIB) til Fregatten IVER HUITFELDT (genopslag)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Slagelse, Danmark 12.06.2021 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Kampinformationsbefalingsmand til operationsdivisionen på fregatten ABSALON (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 02.05.2021 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Ny Administrationsbefalingsmand til Støtteskibet ESBERN SNARE

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 03.05.2021 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Ny LEDER AF RADIOSTATIONEN (LERA) til fregatten NIELS JUEL

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Korsør, Danmark 25.04.2021 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

SONAR-instruktør til faggruppe Under Water Warfare til Søværnets Center for Taktik

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 15.05.2021 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Teknikbefalingsmand til Transportfartøjet SLEIPNER

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 03.05.2021 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Uddannelsesbefalingsmand til Joint Movement and Transportation Organizations Uddannelseselement

Søværnet

Region Midtjylland

Søværnet Karup, Danmark 09.05.2021 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Vagtholdsfører (oversergent) til Vagt- og Bevogtnings Elementet på Flådestation Korsør

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Korsør, Danmark 15.05.2021 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland
To befalingsmænd kigger på kort

DEN MILITÆRE AKADEMIUDDANNELSE ER OGSÅ TIL DEN ERFARNE OVERSERGENT

Uddannelsen vil kvalificere oversergenten til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau, og give kompetencer til at kunne deltage professionelt i et fagligt og tværfagligt.

Læs mere om Den Militære Akademiuddannelse

Søværnet

Om Søværnet

Søværnets sergentgruppe styrker og effektiviserer opgaveløsningen igennem et højt niveau af viden, færdigheder og erfaring. Sergentgruppen er ansvarlig for militær disciplin og moral ved det personlige eksempel, høj faglighed og rettidig omhu. Denne styrkelse sker både for at professionalisere Søværnets virke gennem en traditionsrig, sømilitært faglig grundstamme, og for i højere grad at kunne rekruttere, udvikle og fastholde sergent – og konstabelgruppen i et langvarigt, dynamisk og udfordrende karriereforløb. Sergentgruppen støtter gennem vejledning, faglig indsigt og overblik personellet i, at materiellet anvendes sikkert, hensigtsmæssigt og efter forskrifterne. Sikkerhed og kontrol med materiellets og personellets tilstand skal altid være styrende for anvendelsen.

Sergentgruppen skal udvise personligt og moralsk mod og lede gennem det gode eksempel for at løse enhedens opgaver effektivt med de til enhver tid rådige ressourcer, herunder den enkelte medarbejderes fysiske formåen, erfaring, materiel og udrustning.

Kvalitet i opgaveløsningen bliver skabt igennem det personlige eksempel, klart formulerede opgaver, vejledning og feedback, samt løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du skal kontakte Søværnets uddannelser, hvis du vil vide mere om uddannelser. Kontakt os på tlf. 9962 4980 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.