Fotograf Henrik Palshøj

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Søværnet Sergent

SERGENT

BEMÆRK! DENNE SIDE ER UNDER OPBYGNING!

SOM SERGENT I SØVÆRNET ER DU FAGLIGT KOMPETENT

Som sergent i Søværnet udvikler du hele tiden dine faglige - og ledelsesmæssige kompetencer: I samarbejde med dine kollegaer og medarbejdere er det blandt andet dit ansvar som sergent, at medvirke til at enheden "altid er klar" til indsættelse og til kamp. Med andre ord – ansvaret er stort.

I Søværnet er god ledelse og teamwork vigtigt: Som sergent leder du typisk en mindre gruppe af højt specialiserede medarbejdere fra konstabelgruppen. Derfor skal du både kunne lede, føre og være mentor for medarbejderne. Dagligt leder og kontrollerer du specialisterne og giver feedback. Det er derfor er det vigtigt, at du som sergent i Søværnet kan kommunikere i et klart forståeligt sprog. Men det er ikke nok - en sergent skal også kunne samarbejde. Teamwork er afgørende på tværs af enheden, så du skal kunne lede opad og nedad og både kunne orientere dine foresatte om arbejdet og kunne udvikle dit team. Som sergent er du en del af enhedens ledelse, derfor er det vigtigt, at du er loyal og i fællesskab stræber efter at nå ledelsens mål.


Som sergent i Søværnet er du en rollemodel for dine kolleger og underordnede: Du er myndighedsperson og repræsentant for din enhed. Og i Søværnet betyder det, at du er medansvarlig for, at Søværnet fremstår fagligt og orlogsmæssigt korrekt udhalet.

Det betyder blandt andet, at din personlige fremtræden skal være ulastelig. Du tænker altså over, hvordan du tager dig ud rent fysisk, og hvordan du opfører dig som person. Du er værdig i dit sprog og du respekterer forskellighed.

Er du endnu ikke Sergent og kunne du tænke dig at blive det, så læs mere her om hvordan du kan blive det her.

 

Hvilke karrieremuligheder har du som sergent i Søværnet?

Når du har opnået erfaring kan du udvikle dig til oversergent, seniorsergent og chefsergent. Vil du udnævnes til oversergent, skal du først have søgt en oversergentstilling. Typisk har du været i dit speciale i 2-4 år og du har opnået erfaring som sergent og er egnet til udnævnelse. Der er en forventning om, at du starter på den Militære Akademiuddannelse, eller at du forventer at gøre det snart. Du kan også videreuddanne dig til officer via løjtnantsuddannelsen i Søværnet. Som uddannet sergent i Søværnet er du typisk udsendt 3-6 måneder om året.
Søværnet Over sergent

Oversergent

ca. 6-8 år

Søværnet Senior Sergent

Seniorsergent

Ingen fastlagt tid

Søværnet Chef Sergent

Chefsergent

Spørgsmål og svar om karriere

Du kan søge om optagelse på sergentuddannelsen, hvis du har søgt og fået en stilling som sergent eller, hvis du vil søge om ansættelse som sergent på et senere tidspunkt i din karriere. Vi forventer, at du f.eks. har du har erfaring fra dit speciale i Søværnet, i mindst to år, før du søger uddannelse til sergent. Selve fagligheden i dit speciale er sammen med ledelse, fundamentet for dit ledelsesvirke.

Vil du udnævnes til oversergent, skal du først have søgt en oversergentstilling. Typisk har du været i dit speciale i 2-4 år og du har opnået erfaring som sergent og er egnet til udnævnelse. Der er en forventning om, at du starter på den Militære Akademiuddannelse eller, at du forventer at gøre det snart.

Søværnet

Det er fedt at være sergent i Søværnet og samtidig sidde som faglærer på CST, da jeg har mulighed for at gøre en forskel, og er en del af et fantastisk fællesskab. Jeg har mulighed for at bringe min viden, færdigheder og kompetencer i spil fra mit operative virke, og jeg føler, at der bliver lyttet til mig. Det bidrager til, at opgaven bliver løst så effektivt som muligt. Jeg bliver udfordret i alt - lige fra det at lede og arbejde med mennesker, til det fagtekniske. Følelsen af at udvikle mig selv, gøre en forskel samt at være en del af et fantastisk fællesskab, motiverer mig til at stå op og gå på arbejde.

SG Patrick Kølle
Faglærer og searider ved CST

Job i Forsvaret

Din nuværende rang af Sergent i Søværnet, giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Kommunikationsassistent til sejlads med Fregatten ABSALON (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 01.11.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Maskinbefalingsmand til 6. besætning af THETIS-klassen (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 24.10.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Mellemleder til undervandskrigselementet på Center for Våben

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Odsheered, Danmark 28.10.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Sergent til Søværnets Dykkertjeneste (SDT) (genopslag)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Kongsøre, Danmark 30.10.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Sergent/Våbenteknisk Assistent (VTA) til Fregatten Esbern Snare.

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 31.10.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Vagtholdsleder (sergent) til Vagt- og Bevogtnings Elementet på Flådestation Korsør.

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Korsør, Danmark 24.10.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland
To befalingsmænd kigger på kort

Uddannelsen til den erfarne befalingsmand

Den Militære Akademiuddannelse har til formål at kvalificere befalingsmanden til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område.

Uddannelsen giver befalingsmanden kompetencer til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og samtidig styrke og udvikle egen faglighed.

Læs mere om Den Militære Akademiuddannelse

Søværnet

Om Søværnet

Søværnets sergentgruppe styrker og effektiviserer opgaveløsningen igennem et højt niveau af viden, færdigheder og erfaring. Sergentgruppen er ansvarlig for militær disciplin og moral ved det personlige eksempel, høj faglighed og rettidig omhu.

Denne styrkelse sker både for at professionalisere Søværnets virke gennem en traditionsrig, sømilitært faglig grundstamme, og for i højere grad at kunne rekruttere, udvikle og fastholde sergent – og konstabelgruppen i et langvarigt, dynamisk og udfordrende karriereforløb. Sergentgruppen støtter gennem vejledning, faglig indsigt og overblik personellet i, at materiellet anvendes sikkert, hensigtsmæssigt og efter forskrifterne. Sikkerhed og kontrol med materiellets og personellets tilstand skal altid være styrende for anvendelsen.

Sergentgruppen skal udvise personligt og moralsk mod og lede gennem det gode eksempel for at løse enhedens opgaver effektivt med de til enhver tid rådige ressourcer, herunder den enkelte medarbejderes fysiske formåen, erfaring, materiel og udrustning.

Kvalitet i opgaveløsningen bliver skabt igennem det personlige eksempel, klart formulerede opgaver, vejledning og feedback, samt løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du skal kontakte Søværnets uddannelser, hvis du vil vide mere om uddannelser. Kontakt os på tlf. 9962 4980 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.