Fortsæt til indhold

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Søværnet Sergent

SERGENT

Som sergent i Søværnet inspirerer og motiverer du dine omgivelser og sikrer fremdrift.

SOM SERGENT I SØVÆRNET ER DU FAGLIGT KOMPETENT

Som sergent i Søværnet udvikler du hele tiden dine faglige - og ledelsesmæssige kompetencer: Ansvaret er stort og ansvaret er dit, men du skal via samarbejde med dine kollegaer og medarbejdere sikre, at enheden "altid er klar" til indsættelse og til kamp. 

I Søværnet er god ledelse og teamwork vigtigt: Som sergent leder du typisk en mindre gruppe af højt specialiserede medarbejdere fra konstabelgruppen. Derfor skal du både kunne lede, føre og være mentor for medarbejderne. Dagligt leder og kontrollerer du specialisterne og giver feedback. Det er derfor vigtigt, at du som sergent i Søværnet kan kommunikere i et klart forståeligt sprog. Men det er ikke nok - en sergent skal også kunne samarbejde. Teamwork er afgørende på tværs af enheden. Det betyder, at du både kan lede opad og nedad og kan orientere dine foresatte om arbejdet, men også kan udvikle dit team. Som sergent er du en del af enhedens ledelse, derfor er det vigtigt, at du er loyal og i fællesskab stræber efter at nå ledelsens mål.


Som sergent i Søværnet er du en rollemodel for dine kolleger og underordnede: Du er myndighedsperson og repræsentant for din enhed. Og i Søværnet betyder det, at du er medansvarlig for, at Søværnet fremstår fagligt og orlogsmæssigt korrekt udhalet.

Det betyder blandt andet, at din personlige fremtræden skal være ulastelig. Du tænker altså over, hvordan du tager dig ud rent fysisk, og hvordan du opfører dig som person. Du er værdig i dit sprog og du respekterer forskellighed.

Er du endnu ikke Sergent og kunne du tænke dig at blive det, så læs mere her om hvordan du kan blive det her.

 

Hvilke karrieremuligheder har du som sergent i Søværnet?

Når du har opnået erfaring kan du udvikle dig til oversergent, seniorsergent og chefsergent. Vil du udnævnes til oversergent, skal du først have søgt en oversergentstilling. Typisk har du været i dit speciale i op til 4 år og du har opnået erfaring som sergent og er egnet til udnævnelse. Der er en forventning om, at du starter på den Militære Akademiuddannelse, eller at du forventer at gøre det snart. Som uddannet sergent i Søværnet deltager du typiske til søs 3-6 måneder om året med Søværnets enheder.
Søværnet Over sergent

Oversergent

ca. 6-8 år

Søværnet Senior Sergent

Seniorsergent

Ingen fastlagt tid

Søværnet Chef Sergent

Chefsergent

Spørgsmål og svar om karriere

Vil vide mere, kan du også kontakte Søværnets uddannelser, på tlf. 9962 4980 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.

Du kan søge om optagelse på sergentuddannelsen, hvis du har søgt og fået en stilling som sergent eller, hvis du vil søge om ansættelse som sergent på et senere tidspunkt i din karriere. Vi forventer, at du f.eks. har du har erfaring fra dit speciale i Søværnet, i mindst to år, før du søger uddannelse til sergent. Selve fagligheden i dit speciale er sammen med ledelse, fundamentet for dit ledelsesvirke.

Vil du udnævnes til oversergent, skal du først have søgt en oversergentstilling. Typisk har du været i dit speciale i 2-4 år og du har opnået erfaring som sergent og er egnet til udnævnelse. Der er en forventning om, at du starter på den Militære Akademiuddannelse eller, at du forventer at gøre det snart.

Hvilke karrieremuligheder har du inden for niveauet i Søværnet?

Som sergent i Søværnet har du forskellige muligheder inden, du avancerer videre.

Som sergent og administrationsbefalingsmand har du mulighed for sejlende tjeneste på THETIS-, IVER HUITFELDT- og ABSALON-klassen. Du har desuden mulighed for at bestride stillinger i land.

På de sejlende enheder vil du – i samarbejde med dine foresatte – få ansvaret for bl.a. de administrative opgaver, der er knyttet til enheden. Det kan eksempelvis være sagshåndtering, regnskab og personelrelaterede opgaver. Du varetager derudover funktionen som Flight Deck Director og indgår i tørnen som vagtassistent til søs og i havn.

Mulighederne for stillinger i land findes i eskadrestabene, Søværnets Center for Administration og i Forsvarsministeriets støttende styrelser.

Som sergent og våbenteknisk befalingsmand har du mulighed for sejlende tjeneste på THETIS-, IVER HUITFELDT- og ABSALON-klassen. Der er derfor mulighed for at opbygge erfaringer fra et bredt udsnit af Søværnets operative opgaver. Du vil opleve mange forskellige roller og opgaver samt en afvekslende hverdag.

Du vil – i samarbejde med dine foresatte – få ansvaret for at lede og udvikle medarbejderne i den våbentekniske sektion ombord. Du vil medvirke til at sikre, at materiellet mønstres og vedligeholdes, så enheden er klar til at løse sine kampopgaver. Du varetager desuden opgaver som vagtassistent til søs og i havn.

Som yngre sergent vil du virke som W-ORM (Weapons Opsroom Manager), hvor du er med til at skabe overblik over systemfejl, der opstår ombord på enheden. Derudover kan du som ældre sergent forvente at blive Defect Manager Weapons i våben- og elektronikcentralen, hvor du, sammen med andre kolleger, skaber overblikket over systemfejl og indsætter mandskab til udbedring af fejlene – ofte i hektiske situationer.

Du har desuden mulighed for at søge instruktørstillinger på sergentniveau ved Center for Våben, hvor du kan bidrage med dine kompetencer til at udvikle Søværnets våbenteknikere og derigennem styrke det våbentekniske speciale på manuelt niveau.

Som sergent og våben-/dæksbefalingsmand har du mulighed for sejlende tjeneste på IVER HUITFELDT- og ABSALON-klassen. Har du en kystskippereksamen er der desuden mulighed for sejlende tjeneste på SVANEN-klassen.

Du vil – i samarbejde med dine foresatte – få ansvaret for at lede og udvikle medarbejderne i dækssektionen ombord. Du vil medvirke til at sikre den daglige drift og dæksvedligeholdelse, så enheden er klar til at løse sine kampopgaver. Du får ansvaret for, at dine medarbejdere betjener dæksmaskineri og fartøjer sikkert, og at skibets redningsmidler og -udstyr er i orden. Du varetager derudover funktionen som Flight Deck Director og indgår i tørnen som vagtassistent til søs og i havn.

Som sergent og elektronik-/datateknisk befalingsmand har du mulighed for sejlende tjeneste på THETIS-, IVER HUITFELDT- og ABSALON-klassen. Der er derfor mulighed for at opbygge erfaringer fra et bredt udsnit af Søværnets operative opgaver.

Du vil – i samarbejde med dine foresatte – få ansvaret for at lede og udvikle medarbejderne i den elektroniktekniske sektion ombord. Du vil medvirke til at sikre, at materiellet mønstres og vedligeholdes, så enheden er klar til at løse sine kampopgaver. Du indgår desuden i tørnen som vagtassistent til søs og i havn.

Du vil typisk blive leder, eller assisterende leder, for en sektion på 2-8 mand, hvor dine nyerhvervede kompetencer kommer i spil.

Som sergent og kampinformationsbefalingsmand har du mulighed for sejlende tjeneste på THETIS-, IVER HUITFELDT- og ABSALON-klassen. Ligeledes er der mulighed for landtjeneste på Center for Taktik samt Maritimt Overvågningscenter (MOC). Der er derfor mulighed for at opbygge erfaringer fra et bredt udsnit af Søværnets operative opgaver.

Du vil – i samarbejde med dine foresatte – få ansvaret for at lede og udvikle medarbejderne i kampinformationssektionen ombord. Du vil desuden medvirke til at sikre, at materiellet mønstres, vedligeholdes, og kontrolleres, så enheden er klar til at løse sine kampopgaver i relation til operationer og kampinformation.

Du vil typisk blive leder for en sektion eller team på 4-8 mand, hvor dine nyerhvervede kompetencer kommer i spil.

Ved Center for Taktik har du mulighed for at søge instruktørstillinger på sergentniveau, hvor du kan bidrage med dine kompetencer til at undervise og udvikle Søværnets kampinformationsgaster og derigennem styrke kampinformationsspecialet på manuelt niveau.

Som sergent og kommunikationsbefalingsmand har du mulighed for sejlende tjeneste på THETIS-, IVER HUITFELDT- og ABSALON-klassen. Ligeledes er der mulighed for tjeneste på DANNEBROG. Der er derfor mulighed for at opbygge erfaringer fra et bredt udsnit af Søværnets operative opgaver.

Du vil – i samarbejde med dine foresatte – få ansvaret for at lede og udvikle medarbejderne i kommunikationssektionen ombord. Du vil medvirke til at sikre, at materiellet mønstres, vedligeholdes og kontrolleres, så enheden er klar til at løse sine kampopgaver i relation til kommunikation. Der er forskel på ansvarsområder alt efter hvilken type enhed, du gør tjeneste på. På THETIS-klassen og DANNEBROG har du ansvaret for både radiostationen og signaldækkets visuelle kommunikationsopgaver samt kryptokustode-funktionen. På IVER HUITFELDT- og ABSALON-klassen har du ansvaret for bro- og signaldækkets visuelle kommunikationsopgaver. Herudover indgår du i tørnen som vagtassistent til søs og i havn.

Du har desuden mulighed for at søge instruktørstillinger på sergentniveau ved Center for Taktik, hvor du kan bidrage med dine kompetencer til at undervise og udvikle Søværnets kommunikatører og derigennem styrke kommunikationsspecialet på manuelt niveau.

Som sergent og maskinbefalingsmand har du mulighed for sejlende tjeneste på THETIS-, IVER HUITFELDT- og ABSALON-klassen.

Ligeledes er der mulighed for tjeneste på DANNEBROG. Der er derfor mulighed for at opbygge erfaringer fra et bredt udsnit af Søværnets operative opgaver.

Du vil – i samarbejde med dine forsatte – få ansvaret for at lede og udvikle medarbejderne i teknisk division ombord i enheden. Du skal sørge for, at materiellet mønstres, vedligeholdes og kontrolleres, så enheden er klar til at løse sine operative opgaver.

Du vil typisk blive leder for en sektion på 6-10 mand, hvor du får ansvaret for, at skibets fremdrivnings- og hjælpesystemer er serviceret og vedligeholdt. Her får du brug for dine nyerhvervede kompetencer som sergent, og du vil få en unik mulighed for at udvikle dig som leder.

Som sergent og sanitetsbefalingsmand har du mulighed for sejlende tjeneste på THETIS-, IVER HUITFELDT- og ABSALON-klassen. Der er derfor mulighed for at opbygge erfaringer fra et bredt udsnit af Søværnets operative opgaver.

Du vil være ”herre i eget hus”, da du er ansvarlig for beholdning og drift af hospitalet ombord på enheden. Du fungerer selvstændigt i funktionen som sygdomsbehandler med lægelig delegering. Derudover er du ansvarlig for at uddanne besætningen i førstehjælp og Taktisk Sanitet for Enkeltmand (TSE). Herudover er du med til at udvikle enhedens Junior Medics.

På enheder med skiftende læger vil du være bindeled mellem besætningen og lægen, idet du har den nære relation til enheden og dine kollegaer.

Som sanitetsfaglig instruktør i land er der gode muligheder for, at du kan udvikle dig yderligere i din faglighed og i ledervirket. Det kan du gøre ved Søværnets Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed i Frederikshavn og ved Forsvarets Sanitetskommando i Århus.

Der er pt. ingen sergentstillinger indenfor denne tjenestegren.

Som sergent i Søværnet har du derudover bl.a. mulighed for at søge stillinger som navigationsbefalingsmand, som kræver, at du gennemgår en kystskipperuddannelse. Du kan også søge instruktørstillinger ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed, hvor du vil bidrage med dine kompetencer til at undervise og udvikle Søværnets kommende gaster i bl.a. sømandskab, redningsmidler og brandbekæmpelse. Du kan som sergent i Søværnet også blive officer.

Som sergent skal du udvikle dig og styrke din faglighed som leder for dit underlagte personel. Du udvikler din faglighed som sergent igennem en kombination af tjenestetid, praktisk erfaring og videreuddannelse. Det anbefales, at du bestrider mindst to forskellige funktioner – gerne på tværs af Søværnets eskadrer – inden du er klar til at søge stillinger som oversergent.

Du vil løbende indgå i dialog med din samtaleleder om dine udviklings- og karrieremuligheder. Det er i den forbindelse vigtigt, at du selv tager medansvar for din udvikling og overvejer ønsker til fremtidig tjeneste.

Du kan også med fordel have en dialog med dine ældre kollegaer, følge med på aktuelle stillingsopslag og rådføre dig hos din Eskadrebanjermester.

Søværnet

Det er fedt at være sergent i Søværnet og samtidig sidde som faglærer på CST, da jeg har mulighed for at gøre en forskel, og er en del af et fantastisk fællesskab. Jeg har mulighed for at bringe min viden, færdigheder og kompetencer i spil fra mit operative virke, og jeg føler, at der bliver lyttet til mig. Det bidrager til, at opgaven bliver løst så effektivt som muligt. Jeg bliver udfordret i alt - lige fra det at lede og arbejde med mennesker, til det fagtekniske. Følelsen af at udvikle mig selv, gøre en forskel samt at være en del af et fantastisk fællesskab, motiverer mig til at stå op og gå på arbejde.

Patrick, sergent i Søværnet

Job i Forsvaret

Din nuværende rang af Sergent i Søværnet, giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Delingsinstruktør søges til Basisuddannelseselementet ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed

Søværnet

Region Nordjylland

Sergent Frederikshavn, Danmark 21.07.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Instruktør til Redningsmiddel- og Fartøjselementet ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed, Bangsbo v/Frederikshavn

Søværnet

Region Nordjylland

Sergent Frederikshavn, Danmark 28.07.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Kampinformationsassistent Luft (KIA-L) til FREGATTEN ABSALON (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Sergent Frederikshavn, Danmark 25.07.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Kommunikationsbefalingsmand til Inspektionsskib/THETIS-kl. (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Sergent Frederikshavn, Danmark 27.07.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Ny instruktør til Søværnets Center for Våben (VBC)

Søværnet

Region Sjælland

Sergent Odsherred, Danmark 01.08.2024 Militære stillinger Søværnet Undervisning og vejledning Region Sjælland

Sergent til 1. & 2. Squadron ved Frømandskorpset

Søværnet

Region Sjælland

Sergent Kongsøre, Danmark 25.08.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Sergent til højt specialiseret maritim overvågningsenhed

Søværnet

Region Syddanmark

Sergent Vognsbjerg, Danmark 11.08.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Vagthavende Befalingsmand Søværnet

Søværnet

Region Midtjylland

Sergent Karup, Danmark 21.07.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Vagtholdsleder (sergent) til Vagt- og Bevogtningselementet ved Flådestation Frederikshavn (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Sergent Frederikshavn, Danmark 04.08.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Vagtholdsleder til Vagt- og Bevogtningselementet ved Flådestation Korsør

Søværnet

Region Sjælland

Sergent Korsør, Danmark 28.07.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Uddannelsen til den erfarne befalingsmand

Den Militære Akademiuddannelse har til formål at kvalificere befalingsmanden til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område.

Uddannelsen giver befalingsmanden kompetencer til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og samtidig styrke og udvikle egen faglighed.

Læs mere om Den Militære Akademiuddannelse

Søværnet

Om Søværnet

Søværnets sergentgruppe styrker og effektiviserer opgaveløsningen igennem et højt niveau af viden, færdigheder og erfaring. Sergentgruppen er ansvarlig for militær disciplin og moral ved det personlige eksempel, høj faglighed og rettidig omhu.

Denne styrkelse sker både for at professionalisere Søværnets virke gennem en traditionsrig, sømilitært faglig grundstamme, og for i højere grad at kunne rekruttere, udvikle og fastholde sergent – og konstabelgruppen i et langvarigt, dynamisk og udfordrende karriereforløb. Sergentgruppen støtter gennem vejledning, faglig indsigt og overblik personellet i, at materiellet anvendes sikkert, hensigtsmæssigt og efter forskrifterne. Sikkerhed og kontrol med materiellets og personellets tilstand skal altid være styrende for anvendelsen.

Sergentgruppen skal udvise personligt og moralsk mod og lede gennem det gode eksempel for at løse enhedens opgaver effektivt med de til enhver tid rådige ressourcer, herunder den enkelte medarbejderes fysiske formåen, erfaring, materiel og udrustning.

Kvalitet i opgaveløsningen bliver skabt igennem det personlige eksempel, klart formulerede opgaver, vejledning og feedback, samt løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du skal kontakte Søværnets uddannelser, hvis du vil vide mere om uddannelser. Kontakt os på tlf. 9962 4980 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.

;