Fortsæt til indhold
Fotograf Henrik Palshøj

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Søværnet Chef Sergent

Chefsergent

Som chefsergent optræder du som rollemodel og udviser helhedssyn i opgaveløsningen. Du har en god forståelse for Søværnets struktur og opgaver.

SOM CHEFSERGENT ER DU ROLLEMODEL

Gennem naturlig autoritet viser chefsergenten i Søværnet vejen
Chefsergenten har helhedssyn og tværfaglig forståelse for Søværnet samt Forsvaret generelt. Chefsergenten skal kunne virke som chefens nærmeste rådgiver i alle forhold, og går altid forrest i forhold til sergent- og konstabelgruppen. Chefsergenten skal have modet til at ”træde frem” og rådgive selv i de sværeste situationer, når det kræves.

Chefsergenten er indbegrebet af stærk ledelse
Chefsergenten er en erfaren leder forankret ved myndigheden og kan kommunikere med sine omgivelser, i et klart og tydeligt sprog. Chefsergenten vejleder og rådgiver sine foresatte på baggrund af egen dømmekraft og unikke erfaring om alle forhold ved myndigheden. Chefsergenten er ledelsens talerør til sergentgruppen og ’fyrtårnet’, der gennem sit personlige eksempel skal lede, rådgive og være mentor for sergentgruppen. Chefsergenten har fokus på den operative koordinerende rolle på Søværnets enheder, i stabe, på skoler og arbejder aktivt med at fremme sergentgruppens effektivitet og omdømme.

Chefsergenten viser vejen
Chefsergenten er rollemodellen, og er ulastelig i sit udtryk, sine handlinger og sin væremåde. Chefsergenten sætter standarten for sergentgruppen.

SPØRGSMÅL OG SVAR OM KARRIERE

Vil vide mere, kan du også kontakte Søværnets uddannelser, på tlf. 9962 4980 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.

Som chefsergent har du mulighed for at fortsætte din karriere som eskadrebefalingsmand eller myndighedsbefalingsmand, måske med mål om at blive Søværnschefsergent. Det er også muligt at søge via late entry og indtræde i en kaptajnløjtnantsstilling.   

Du kan søge en chefsergentstilling, når du er erfaren som seniorsergent og typisk har været i dit speciale i 8 - 12 år. Derudover har du bestået en MAU  eller er ved at afslutte den.

Nej, der er ikke særlige værnsfælles krav, hvis du vil søge en chefsergentstilling. Til gengæld er de maritime kompetencer, som du kan bibringe i de værnsfælles stabe, vigtige. Men konkurrencen kan være hård, derfor er det vigtigt at du dygtiggør dig i forhold til sagsbehandling og stabsarbejdet.

JOB I FORSVARET

Din nuværende rang af Chefsergent i Søværnet giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Brænder du for at arbejde med fremdrivningsmateriel i skibe, så søg denne stilling

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 25.10.2021 Civile stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Assisterende værkstedsleder til Fremdrivningsværksted Korsør

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Korsør, Danmark 24.10.2021 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Automatiktekniker til 1. Eskadre, Division 11, 5. besætning i THETIS-klassen

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 06.11.2021 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Driftsassistent til Fregatten NIELS JUEL

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Korsør, Danmark 01.11.2021 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Dæksgast til 4. besætning om bord i FREJA patruljefartøj af DIANA-kl.

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Korsør, Danmark 01.11.2021 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Dæksgast til 5. besætning af DIANA-kl.

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Korsør, Danmark 24.10.2021 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Engageret kampinformationsbefalingsmand til 6. besætning af THETIS-klassen

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 23.10.2021 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Gruppefører (OS) ved terminaldeling i MOVCON ved JMTO

Søværnet

Region Midtjylland

Søværnet Karup, Danmark 31.10.2021 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Holdofficer og næstkommanderende til Søværnets Sergentskole.

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 27.10.2021 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Kampinformationsbefalingsassistent luft (KIA-L) til fregatten NIELS JUEL

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Korsør, Danmark 31.10.2021 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Kok til 5. besætning DIANA-kl/DIV31

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Korsør, Danmark 24.10.2021 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Kommunikationsbefalingsmand til 5. besætning, THETIS-kl (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 06.11.2021 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Kommunikationsgaster til 6. besætning af THETIS-klassen.

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 23.10.2021 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Leder (SSG) til Radarværksted i Korsør

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Korsør, Danmark 31.10.2021 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Marinehjemmeværnet søger udviklingsorienteret chef til Redersektionen

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Ringsted, København 31.10.2021 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Medarbejder med blåt svendebrev til Fregatten PETER WILLEMOES i Korsør

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Korsør, Danmark 24.10.2021 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Mekaniker, skibsmontør eller tilsvarende til fregatten PETER WILLEMOES

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Korsør, Danmark 27.10.2021 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Movement Planner til Planlægningssektionen ved Joint Movement & Transportation Organization

Søværnet

Region Midtjylland

Søværnet Karup, Danmark 31.10.2021 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Movement Planner til Planlægningssektionen ved Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) Kaptajn

Søværnet

Region Midtjylland

Søværnet Karup, Danmark 31.10.2021 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

NIELS JUEL søger ny Taktisk Officer Efterretning

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Korsør, Danmark 31.10.2021 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Officer til Bemandingselementet ved Søværnets Center for Administration, Afdeling Frederikshavn (Genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 24.10.2021 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Sagsbehandler til Kapacitetssektionen ved Joint Movement and Transportation Organization (genopslag)

Søværnet

Region Midtjylland

Søværnet Karup, Danmark 31.10.2021 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Seniorsergent til personelelementet ved Søværnets Center for Administration, Frederikshavn (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 24.10.2021 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Stabshjælper i Søværnskommandoen

Søværnet

Region Midtjylland

Søværnet Karup, Danmark 07.11.2021 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Teknikofficer til 4. besætning, Division 11 i 1. Eskadre (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 25.10.2021 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland
To befalingsmænd kigger på kort

DEN MILITÆRE AKADEMIUDDANNELSE ER OGSÅ TIL DEN ERFARNE CHEFSERGENT

Uddannelsen vil kvalificere chefsergenten til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau, og give kompetencer til at kunne deltage professionelt i et fagligt og tværfagligt.

Læs mere om Den Militære Akademiuddannelse

Søværnet

Om Søværnet

Søværnets sergentgruppe styrker og effektiviserer opgaveløsningen igennem et højt niveau af viden, færdigheder og erfaring. Sergentgruppen er ansvarlig for militær disciplin og moral ved det personlige eksempel, høj faglighed og rettidig omhu. Denne styrkelse sker både for at professionalisere Søværnets virke gennem en traditionsrig, sømilitært faglig grundstamme, og for i højere grad at kunne rekruttere, udvikle og fastholde sergent – og konstabelgruppen i et langvarigt, dynamisk og udfordrende karriereforløb. Sergentgruppen støtter gennem vejledning, faglig indsigt og overblik personellet i, at materiellet anvendes sikkert, hensigtsmæssigt og efter forskrifterne. Sikkerhed og kontrol med materiellets og personellets tilstand skal altid være styrende for anvendelsen.

Sergentgruppen skal udvise personligt og moralsk mod og lede gennem det gode eksempel for at løse enhedens opgaver effektivt med de til enhver tid rådige ressourcer, herunder den enkelte medarbejderes fysiske formåen, erfaring, materiel og udrustning.

Kvalitet i opgaveløsningen bliver skabt igennem det personlige eksempel, klart formulerede opgaver, vejledning og feedback, samt løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du skal kontakte Søværnets uddannelser, hvis du vil vide mere om uddannelser. Kontakt os på tlf. 9962 4980 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.