Fotograf Henrik Palshøj

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Søværnet Senior Sergent

Seniorsergent

BEMÆRK! DENNE SIDE ER UNDER OPBYGNING!

SOM SENIORSERGENT I SØVÆRNET ER DU EKSPERTEN

Som seniorsergent i Søværnet er du rollemodel som leder
Du er også eksperten inden for dit område og evner her at skabe dybde på tværs i din sagsbehandling af komplekse opgaver.

Seniorsergenten leder ledere
Seniorsergenten i Søværnet er leder og mentor for sergenter og oversergenter. Seniorsergenten har en lang operativ erfaring fra Søværnet og kan perspektivere opgaver og udfordringer med udgangspunkt i sin operative erfaring. Seniorsergenten kan f.eks. være leder for en af sektionerne i Søværnets enheder på skoler eller i stabe. I stabene kan seniorsergenten levere sagsbehandling af høj kvalitet, udføre tværfagligt samarbejde og kan indgå i projekt- og udviklingsarbejder.

Ordentlighed er kodeordet
Som rollemodel for alt understående personel, skal seniorsergentens personlige fremtræden være ulastelig. Som seniorsergent er du også din nærmeste forestående officers rådgiver, i forhold til ledelsen af konstabel- og sergentgruppen og skaber derigennem et sundt arbejdsmiljø i faste rammer. Ordentlighed for seniorsergenten betyder også civilcourage, modet til at rådgive fortsatte, også i de svære sager.
Da du er forbillede, holder du dig naturligvis altid i god fysisk og psykisk form. Derudover er der en forventning om, at du har afsluttet den Militære Akademiuddannelse, eller at du forventer at gøre det snarest.

HVILKE KARRIEREMULIGHEDER HAR DU SOM SENIORSERGENT I SØVÆRNET?

Du har mulighed for at blive chefsergent eller Officer. Som chefsergent er du typisk uden speciale og mere generalist. Derfor er det vigtigt, at du i din tid som seniorsergent dygtiggør dig og gerne prøver flere forskellige stillinger, sådan at du opnår en bred erfaring og et dybt kendskab til Søværnet og Forsvaret generelt. Du søge at blive Officer via Late Entry - det kræver blandt andet at du har bestået den Militære Akademiuddannelse.
Søværnet Chef Sergent

Chefsergent

Afhænger af stillingen

SPØRGSMÅL OG SVAR OM KARRIERE

For at kunne komme i betragtning til en chefsergentstilling i Søværnet skal den rigtige kandidat typisk have været seniorsergent i 8- 12 år og have en grundlæggende maritim uddannelse, samt en lang alsidig erfaring fra operativ tjeneste i Søværnet.

Du skal have bestået den Militære akademiuddannelse, derudover kan der være særlige krav til din forudgående tjeneste og erfaring.

Hvis du allerede har gennemført en videreuddannelse for mellemledere i Søværnet, kan du blive meriteret til en del af MAU. Der er dog værnsspecifikke forskelle på meriteringen. Præcis hvilke kan du læse mere om her.

Har du en anden civil kompenserende uddannelse på akademiniveau, kan du også søge om merit for en del af MAU. Meritten afhænger af, hvilken uddannelse du har gennemført, og bliver vurderet af studiekontoret.

JOB I FORSVARET

Din nuværende rang af Seniorsergent i Søværnet giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Elementleder for skydefaglige uddannelser søges til ny trænings- og uddannelseseskadrille ved Operations Support Wing - Genopslag

Søværnet

Region Midtjylland

Søværnet Karup, Danmark 15.11.2020 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Faglærer til team 2 i Uddannelse og Drift Elementet ved Center for Våben (VBC)2. Eskadre.

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Odsheered, Danmark 30.10.2020 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Seniorsergent til Søværnets Center for Taktik

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 25.10.2020 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Uddannelsesstilling/3. Kommanderende til 1. besætning, NAJADEN af DIANA-kl.

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Korsør, Danmark 31.10.2020 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland
To befalingsmænd kigger på kort

DEN MILITÆRE AKADEMIUDDANNELSE ER OGSÅ TIL DEN ERFARNE SENIORSERGENT

Uddannelsen vil kvalificere seniorsergenten til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau, og give kompetencer til at kunne deltage professionelt i et fagligt og tværfagligt.

Læs mere om Den Militære Akademiuddannelse

Søværnet

Om Søværnet

Søværnets sergentgruppe styrker og effektiviserer opgaveløsningen igennem et højt niveau af viden, færdigheder og erfaring. Sergentgruppen er ansvarlig for militær disciplin og moral ved det personlige eksempel, høj faglighed og rettidig omhu. Denne styrkelse sker både for at professionalisere Søværnets virke gennem en traditionsrig, sømilitært faglig grundstamme, og for i højere grad at kunne rekruttere, udvikle og fastholde sergent – og konstabelgruppen i et langvarigt, dynamisk og udfordrende karriereforløb. Sergentgruppen støtter gennem vejledning, faglig indsigt og overblik personellet i, at materiellet anvendes sikkert, hensigtsmæssigt og efter forskrifterne. Sikkerhed og kontrol med materiellets og personellets tilstand skal altid være styrende for anvendelsen.

Sergentgruppen skal udvise personligt og moralsk mod og lede gennem det gode eksempel for at løse enhedens opgaver effektivt med de til enhver tid rådige ressourcer, herunder den enkelte medarbejderes fysiske formåen, erfaring, materiel og udrustning.

Kvalitet i opgaveløsningen bliver skabt igennem det personlige eksempel, klart formulerede opgaver, vejledning og feedback, samt løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du skal kontakte Søværnets uddannelser, hvis du vil vide mere om uddannelser. Kontakt os på tlf. 9962 4980 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.