Fortsæt til indhold

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Søværnet Senior Sergent

Seniorsergent

Som seniorsergent i Søværnet er du god til mandskabsbehandling og har en høj faglighed.

SOM SENIORSERGENT I SØVÆRNET ER DU EKSPERTEN

Som seniorsergent i Søværnet er du rollemodel som leder
Du er også eksperten inden for dit område og evner her at skabe dybde i din sagsbehandling af komplekse opgaver.

Seniorsergenten leder ledere
Seniorsergenten i Søværnet er leder og mentor for sergenter og oversergenter. Seniorsergenten har en lang operativ erfaring fra Søværnet og kan perspektivere opgaver og udfordringer med udgangspunkt i sin operative erfaring. Seniorsergenten kan f.eks. være leder for en af sektionerne i Søværnets enheder på skoler eller i stabe. I stabene kan seniorsergenten levere sagsbehandling af høj kvalitet, udføre tværfagligt samarbejde og kan indgå i projekt- og udviklingsarbejder.

Ordentlighed er kodeordet
Som rollemodel for alt understående personel, skal seniorsergentens personlige fremtræden være ulastelig. Som seniorsergent er du også din nærmeste forestående officers rådgiver med særligt fokus på konstabel- og sergentgruppen. Ordentlighed for seniorsergenten betyder også civilcourage, modet til at rådgive fortsatte, også i de svære sager.
Da du er forbillede, holder du dig naturligvis altid i god fysisk og psykisk form.

HVILKE KARRIEREMULIGHEDER HAR DU SOM SENIORSERGENT I SØVÆRNET?

Du har mulighed for at blive chefsergent eller Officer. Som chefsergent er du typisk uden speciale og mere generalist. Derfor er det vigtigt, at du i din tid som seniorsergent dygtiggør dig og gerne prøver flere forskellige stillinger, sådan at du opnår en bred erfaring og et dybt kendskab til Søværnet og Forsvaret generelt. Du kan søge at blive Officer via Late Entry - det kræver blandt andet at du har bestået den Militære Akademiuddannelse.
Søværnet Chef Sergent

Chefsergent

Afhænger af stillingen

SPØRGSMÅL OG SVAR OM KARRIERE

Vil vide mere, kan du også kontakte Søværnets uddannelser, på tlf. 9962 4980 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.

Dine ledelsesmæssige og faglige kompetencer er som seniorsergent særdeles velfunderede, fordi du skal lede ledere og typisk er foranstående eller foresat for en gruppe af sergenter og oversergenter. Du kan fortsat gøre tjeneste på de fleste af Søværnets sejlende enheder. Dine opgaver vil dog i mange tilfælde være udenfor din oprindelige tjenestegren, og du skal i højere grad se dig selv som det ledelsesmæssige knudepunkt på enheden. Dine kollegaer i sergentgruppen skal kunne søge støtte og vejledning på baggrund af dine erfaringer som sergent og oversergent, og du bliver en nøgleperson i rådgivningen af din chef  indenfor dit ansvarsområde.

Uddannelsescentrene vil være der, hvor fagligheden fra din tjenestegren yderligere kan styrkes og udvikles. Du vil typisk få ansvaret for en mindre sektion og for at sikre uddannelse og kurser af rette kvalitet. Du vil bære hovedansvaret for, at det, som leveres i undervisningen, giver den ønskede effekt ude på de sejlende enheder, og din indsats er derfor afgørende for, i hvor høj grad Søværnet kan løse sine opgaver.

Der er som seniorsergent rig mulighed for at gøre stabstjeneste i eskadrestabene, i Søværnskommandoen eller i de værnsfælles stabe og kommandoer. Du vil her opleve, at dine kompetencer som sagsbehandler kan have ganske stor indvirkning på, hvordan Søværnet og Forsvaret udvikler sig, hvor du i høj grad forventes at anvende de erfaringer og kompetencer, som du har opnået igennem din sejlende tjeneste.

For at kunne komme i betragtning til en chefsergentstilling i Søværnet skal den rigtige kandidat typisk have været seniorsergent i 8- 12 år og have en grundlæggende maritim uddannelse, samt en lang alsidig erfaring fra operativ tjeneste i Søværnet.

Du skal have bestået den Militære akademiuddannelse, derudover kan der være særlige krav til din forudgående tjeneste og erfaring.

Hvis du allerede har gennemført en videreuddannelse for mellemledere i Søværnet, kan du blive meriteret til en del af MAU. Der er dog værnsspecifikke forskelle på meriteringen. Læs mere om de værnspecifikke forskelle på meriteringen her. 

Har du en anden civil kompenserende uddannelse på akademiniveau, kan du også søge om merit for en del af MAU. Meritten afhænger af, hvilken uddannelse du har gennemført, og bliver vurderet af studiekontoret.

SSG SVN citat

Som Banjermester i en fregat er jeg en del af chefens command team og medlem af skibsledelsen. Det giver stor tilfredsstillelse, at have indflydelse på hele besætningens hverdag og være en del af beslutningsprocesserne ombord. Jeg er stolt af at være seniorsergent i Søværnet.

Jane, seniorsergent Søværnet

JOB I FORSVARET

Din nuværende rang af Seniorsergent i Søværnet giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Banjermester til Fregatten ABSALON

Søværnet

Region Nordjylland

Seniorsergent Frederikshavn, Danmark 28.04.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Banjermester til Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Seniorsergent Frederikshavn, Danmark 27.04.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Elektronikbefalingsmand til MCM Danmark

Søværnet

Region Nordjylland

Seniorsergent Frederikshavn, Danmark 28.04.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Faglærer SENSOR (SSG) til faggruppe Under Water Warfare (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Seniorsergent Frederikshavn, Danmark 13.05.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

LERA (SSG) med speciale i kommunikation til fregatten ESBERN SNARE

Søværnet

Region Nordjylland

Seniorsergent Frederikshavn, Danmark 28.04.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Næstkommanderende til 8. besætning, ROTA af DIANA-kl.

Søværnet

Region Sjælland

Seniorsergent Korsør, Danmark 15.04.2024 Militære stillinger Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

DEN MILITÆRE AKADEMIUDDANNELSE ER OGSÅ TIL DEN ERFARNE SENIORSERGENT

Uddannelsen vil kvalificere seniorsergenten til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau, og give kompetencer til at kunne deltage professionelt i et fagligt og tværfagligt.

Læs mere om Den Militære Akademiuddannelse

Søværnet

Om Søværnet

Søværnets sergentgruppe styrker og effektiviserer opgaveløsningen igennem et højt niveau af viden, færdigheder og erfaring. Sergentgruppen er ansvarlig for militær disciplin og moral ved det personlige eksempel, høj faglighed og rettidig omhu. Denne styrkelse sker både for at professionalisere Søværnets virke gennem en traditionsrig, sømilitært faglig grundstamme, og for i højere grad at kunne rekruttere, udvikle og fastholde sergent – og konstabelgruppen i et langvarigt, dynamisk og udfordrende karriereforløb. Sergentgruppen støtter gennem vejledning, faglig indsigt og overblik personellet i, at materiellet anvendes sikkert, hensigtsmæssigt og efter forskrifterne. Sikkerhed og kontrol med materiellets og personellets tilstand skal altid være styrende for anvendelsen.

Sergentgruppen skal udvise personligt og moralsk mod og lede gennem det gode eksempel for at løse enhedens opgaver effektivt med de til enhver tid rådige ressourcer, herunder den enkelte medarbejderes fysiske formåen, erfaring, materiel og udrustning.

Kvalitet i opgaveløsningen bliver skabt igennem det personlige eksempel, klart formulerede opgaver, vejledning og feedback, samt løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du skal kontakte Søværnets uddannelser, hvis du vil vide mere om uddannelser. Kontakt os på tlf. 9962 4980 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.

;