Job hero

En mangfoldig arbejdsplads

Job i forsvaret

scroll down

Ledige stillinger

Forsvaret er en anderledes arbejdsplads med ca. 20.700 ansatte - både med og uden uniform. Vi er en af Danmarks største og mest komplekse offentlige institutioner med ansatte inden for alle faggrupper - og mange af dem har hverken rang eller nummer.
Stilling Værn Sted Ansøgningsfrist

Elektronikfagteknikerlærling til Sensor- & optronikværkstedet

Civil

Region Nordjylland

Civil Frederikshavn 16.11.2018 Civile stillinger Elever Region Nordjylland

Teamleder for udviklingsteam i en ny enhed ved Forsvarsakademiet

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Frederiksberg Slot 16.11.2018 Civile stillinger Ledelse Region Hovedstaden

Administrationsbefalingsmand ved staben 1. Artilleriafdeling, Danske Artilleri

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Oksbøllejren 16.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Bjærgningsgruppefører ved Stabskompagniet I Bataljon Den Kongelige Livgarde

Hæren

Region Hovedstaden

Hæren Garderkasernen Høvelte 16.11.2018 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Brand- og Redningsassistent til Fighter Wing Skrydstrup

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Flyvevåbnet Skrydstrup 16.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Forsyningsbefalingsmand ved 3. Batteri, 1. Artilleriafdeling (genopslag)

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Oksbøllejren 16.11.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Garagemesterassistent / Brand- og Redningsassistent til Fighter Wing Skrydstrup

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Flyvevåbnet Skrydstrup 16.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Kommunikationsgast (KU/CIS) søges til fregatten NIELS JUEL

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 16.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Militær Assistent til chefen for Flyverkommandoen

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 16.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – Oversergent til Conduct after Capture Sektionen ved EFR

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Reserve-Hæren Varde 16.11.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Sagsbehandler til kontor for stabiliseringsindsatser og operationer ved FMN

Forsvarsministeriet

Region Hovedstaden

Forsvarsministeriet København 16.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Sagsbehandler til kontor for stabiliseringsindsatser og operationer ved FMN

Forsvarsministeriet

Region Hovedstaden

Forsvarsministeriet København 16.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Seniorsergent til Planlægningselementet (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet 1. ESK CMS Skovhusvej 6, Frederikshavn 16.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Teamleder for udviklingsteam i en ny enhed ved Forsvarsakademiet

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Frederiksberg Slot 16.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

2. Eskadre søger kampinformationsgast til Fregatten IVER HUITFELDT

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 17.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Business Controller

Forsvarsministeriet

Region Nordjylland

Forsvarsministeriet Hjørring 18.11.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Nordjylland

Program Optimeret Forsyningskæde søger en dygtig IT konsulent

Forsvarsministeriet

Region Hovedstaden

Forsvarsministeriet Ballerup 18.11.2018 Civile stillinger IT og teleteknik Region Hovedstaden

Spændende og udfordrende stilling som byggeteknisk rådgiver

Civil

Region Nordjylland

Civil Hjørring 18.11.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Nordjylland

Økonomisk Forretningspartner

Forsvarsministeriet

Region Nordjylland

Forsvarsministeriet Hjørring 18.11.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Nordjylland

3 Operationsbefalingsmænd til Telegrafregimentet

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Ryes Kaserne 18.11.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Chef for uddannelsessektionen i 2 Military Bataljon ved Efterretningsregimentet

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 18.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Efterretningsofficer til 2 Military Bataljon ved Efterretningsregimentet

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 18.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Elektronikfagtekniker ved Air Control Wing på Flyvestation Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 18.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel IT og teleteknik Region Midtjylland

EW sagsbehandler til 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance BTN

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 18.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Faglig koordinator til Policy- og Koordinationssektionen

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Flyvestation Karup 18.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Akademisk arbejde Region Midtjylland

GENOPSLAG - 2. Eskadre søger en Elektroofficer til sejlads med ABSALON.

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 18.11.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Holdfører og taktiklærer til VUT- I/ML og militær akademiuddannelse ved HSGS

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 18.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

HR-konsulent til Bemandingsafdelingen - GENOPSLAG

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Ballerup 18.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Kok søges til sejlads med Patruljefartøjerne af DIANA-klassen

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 18.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Kommandobefalingsmand ved 2 Kompagni/I/Den Kongelige Livgarde

Hæren

Region Hovedstaden

Hæren Garderkasernen Høvelte 18.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Leder for arbejdsmiljø og sikkerhedsrådgivningssektionen

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Dragonkasernen 18.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Master i Militære Studier samt Operations og Føringsuddannelsen

Værnsfælles

Intet fast arbejdssted

Værnsfælles FAST BOPÆL 18.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Intet fast arbejdssted

Master i Militære Studier samt Operations og Føringsuddannelsen

Værnsfælles

Intet fast arbejdssted

Værnsfælles FAST BOPÆL 18.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Intet fast arbejdssted

Materielgast i Uddannelsesstøtteelementet ved Søværnets Skole (genopslag

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet SSK VBC Odden 18.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Militær lærer i personeltjeneste til Hærens Sergentskole - genopslag

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 18.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Militær motormekaniker ved Reparationsdelingen på Fredericia Kaserne

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Ryes Kaserne 18.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Jern, metal og auto Region Syddanmark

Nyoprettede seniorsergentstillinger, næstkommanderende deling, ved JMTO MOVCON

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Flyvestation Karup 18.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Næstkommanderende / IABM ved 2 Military Intelligence Bataljon

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 18.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Næstkommanderende og Stabschef til V Uddannelsesbataljon (V/JDR).

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Holstebro 18.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Operationsofficer Søværnets dykkertjeneste (SDT)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Odsherred 18.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Operationsofficer ved 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 18.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Oversergent til søværnets dykkertjeneste (SDT)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Odsherred 18.11.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Sagsbehandler og militærassistent for forsvarschefen og viceforsvarschefen

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Holmens Kanal 18.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Sektionschef til Koordinationssektion, Flyvevåbnets Administrative Fællesskab

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 18.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Seniorsergent ved stab Ammunitions- og Håndvåbensektionen i Skrydstrup.

Værnsfælles

Region Syddanmark

Værnsfælles Skrydstrup 18.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

STABSCHEF TIL COMMAND SUPPORT BATTALION

Hæren

Udlandet

Hæren ADAZI 18.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Udlandet

Stationsleder til Militærpolitiet

Værnsfælles

Region Nordjylland

Værnsfælles Aalborg Kaserner 18.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Støtteskibet ABSALON søger en sergent som våbenteknisk befalingsmandsassistent

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 18.11.2018 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Subjekt matter expert IEDD (SME) til søværnets dykkertjeneste (SDT)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Odsherred 18.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Uddannelsesofficer ved Flyverhjemmeværnets Operations- og Støttesektion

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Flyvestation Karup 18.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Uddannelsesofficer ved Flyverhjemmeværnets Operations- og Støttesektion

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 18.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Uddannelsesofficer ved Flyverhjemmeværnets Operations- og Støttesektion

Hjemmeværnet

Region Midtjylland

Hjemmeværnet Flyvestation Karup 18.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Udenlandsk stabskursus i Flyvevåbnet

Flyvevåbnet

Udlandet

Flyvevåbnet Udland 18.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Udlandet

Udenlandsk stabskursus i Hæren

Hæren

Udlandet

Hæren Udland 18.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Udlandet

Rådighedsstilling – Efterretningsofficer til II Lokalforsvarsafsnit (II LFA)

Hjemmeværnet

Region Hovedstaden

Hjemmeværnet Kastellet 19.11.2018 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Rådighedsstilling – Operationsofficer til II Lokalforsvarsafsnit (II LFA)

Hjemmeværnet

Region Hovedstaden

Hjemmeværnet Kastellet 19.11.2018 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Rådighedsstilling- Logistikofficer til II Lokalforsvaarsafsnit (II LFA)

Hjemmeværnet

Region Hovedstaden

Hjemmeværnet FAST BOPÆL 19.11.2018 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Uddannelsesofficer til Forsvarets Sprogskole ved Forsvarsakademiet

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Svanemøllens Kaserne 19.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Assistent til Flyvevåbnets Rejseelement.

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 20.11.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Midtjylland

Business controller til Økonomi

Forsvarsministeriet

Region Hovedstaden

Forsvarsministeriet Ballerup 20.11.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Hovedstaden

Mekaniker til Panserværksted på Antvorskov Kaserne.

Civil

Region Sjælland

Civil Antvorskov Kaserne 20.11.2018 Civile stillinger Jern, metal og auto Region Sjælland

VTS-operatør til VTS Storebælt i Korsør

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 20.11.2018 Civile stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Kontakt- og Informationsbefalingsmand

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Dragonkasernen 20.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Kursusleder til Teknisk Skole, Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Region Syddanmark

Beredskabsstyrelsen (BRS) Tinglev 20.11.2018 Beredskabsstyrelsen Uniformerede Beredskabsstyrelsen Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Knivskarp medieprofil til Føringsstøtteregimentet

Civil

Region Syddanmark

Civil Ryes Kaserne 21.11.2018 Civile stillinger Design, formgivning og grafisk arbejde Region Syddanmark

Sekretær for Chefen For Jydske Dragonregiment

Civil

Region Midtjylland

Civil Holstebro 21.11.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Midtjylland

Chef for uddannelsessektionen ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet

Hæren

Region Sjælland

Hæren Antvorskov Kaserne 21.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Koordinerende sikkerhedsrådgiver for Farligt gods og eksplosivstoffer

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Ballerup 21.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Leder af Transportelementet i S7 sektionen ved 1. Logistikbataljon (Genopslag)

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Aalborg Kaserner 21.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Regimentsbefalingsmand til SLFR

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Haderslev 21.11.2018 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Teknisk leder til Aircraft Maintenance Squadron

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Flyvevåbnet Skrydstrup 21.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Udvikler til Center for Cybersikkerhed

Østbanegade, København Ø

22.11.2018 Forsvarets Efterretningstjeneste IT Østbanegade, København Ø

Helicopter Wing Karup søger to specialarbejdere til Aircraft Maintenance Sqn

Civil

Region Midtjylland

Civil Flyvestation Karup 22.11.2018 Civile stillinger Rengøring, ejendomsservice og renovation Region Midtjylland

Arbejdsmiljørådgiver til SLFR

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Haderslev 22.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Bataljonsbefalingsmand til XIII LINFBTN

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Haderslev 22.11.2018 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Forsyningshjælper ved 2. Kapacitetesafdeling ved Danske Artilleriregiment

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Oksbøl 22.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Kaptajn til Tjenestegreninspektørelementet

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Haderslev 22.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Næstkommanderende ved Søværnets Officersskole, Forsvarsakademiet

Søværnet

Region Hovedstaden

Søværnet Svanemøllens Kaserne 22.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Rådighedsstilling - Assistent til Centraliseret Ammunitionstjeneste (CAT)

Reserve-Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Reserve-Flyvevåbnet Skrydstrup 22.11.2018 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstilling - Projektofficer ved Operations Support Wing

Reserve-Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Reserve-Flyvevåbnet Flyvestation Karup 22.11.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sagsbehandler til Tjenestegrensinspektørelementet

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Haderslev 22.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Ambitiøs psykolog til lederudvikling

Civil

Region Hovedstaden

Civil Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbstyrelse 23.11.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

IT- supporterelever til 1. Communication and Information Systems (CIS) deing.

Civil

Region Midtjylland

Civil Flyvestation Karup 23.11.2018 Civile stillinger Elever Region Midtjylland

IT-supporter

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbstyrelse 23.11.2018 Civile stillinger IT og teleteknik Region Hovedstaden

Lastvognsmekaniker søges til Forsvarets Hovedværksteder

Civil

Region Nordjylland

Civil Aalborg Kaserner 23.11.2018 Civile stillinger Jern, metal og auto Region Nordjylland

Staff Assistant Intelligence ved Søværnets Taktiske Stab

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 23.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Staff Assistant Operations and Intelligence ved Søværnets Taktiske

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 23.11.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Teknisk koordinator i Continuing Airworthiness Management, ATW

Flyvevåbnet

Region Nordjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Aalborg 23.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Sagsbehandler til Sikkerhed og Cyber i Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet

Region Hovedstaden

Forsvarsministeriet København 23.11.2018 Forsvarsministeriet Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Administrative koordinatorer til program- og projektledelse

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 25.11.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Hovedstaden

Akademiker til styrkelse af mangfoldigheden indenfor Forsvarsministeriets område

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 25.11.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Assisterende værkstedsleder til Kanon- & hydraulikværkstedet

Civil

Region Nordjylland

Civil Frederikshavn 25.11.2018 Civile stillinger Ledelse Region Nordjylland

CSR-konsulent til nyoprettet stilling i Forsvaret

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 25.11.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Dekanens kontor på Forsvarsakademiets søger én studentermedhjælper

Civil

Region Hovedstaden

Civil Svanemøllens Kaserne 25.11.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Hovedstaden

Helikopterværksted søger kvalitetsbevidste flymekanikere

Civil

Region Nordjylland

Civil Aalborg 25.11.2018 Civile stillinger Jern, metal og auto Region Nordjylland

HR Partner til Flyverkommandoen

Civil

Region Midtjylland

Civil Flyvestation Karup 25.11.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Midtjylland

Lager og logistikelev til Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution.

Civil

Region Midtjylland

Civil Holstebro 25.11.2018 Civile stillinger Elever Region Midtjylland

Program Optimeret Forsyningskæde søger en stærk logistiker

Forsvarsministeriet

Region Hovedstaden

Forsvarsministeriet Ballerup 25.11.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Sagsbehandler til udbudsforretninger i Koordinationsafdelingen

Civil

Region Hovedstaden

Civil Hvidovre 25.11.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Specialkonsulent til Forsvarets Veterancenter

Civil

Region Sjælland

Civil Ringsted 25.11.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Sjælland

Bataljonsbefalingsmand til 1. Føringsstøttebataljon

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Ryes Kaserne 25.11.2018 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Bataljonsbefalingsmand til 2. Føringsstøttebataljon

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Ryes Kaserne 25.11.2018 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Bataljonsbefalingsmand til 3. CIS- Operationsstøttebataljon

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Ryes Kaserne 25.11.2018 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Chef for anskaffelse af håndvåben til Forsvaret

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Ballerup 25.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Chef for logistiksektionen til Panserinfanteribataljonen, Gardehusarregimentet

Hæren

Region Sjælland

Hæren Antvorskov Kaserne 25.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Chefsergent til kommunikationsområdet

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Hvidovre 25.11.2018 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Elektriker/Maskinfaglært marinekonstabel søges til søværnets minerydningsenhed,

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 25.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Elektronikmekaniker til Electronic Warfare Kompagni

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Fredericia 25.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Elementleder og sikkerhedsofficer - GENOPSLAG

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Skive 25.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Faglærer til 1. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Ryes Kaserne 25.11.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Forsyningsbefalingsmand ved UAS KMP, Efterretningsregimentet

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 25.11.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Fregatten PETER WILLEMOES søger en kommunikationsgast

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 25.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

HR Partner til Flyverkommandoen

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 25.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

HR-officer ved Jydske Dragonregiment - GENOPSLAG

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Dragonkasernen 25.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Kommunikationsgast til sejlads med Støtteskibet ABSALON

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 25.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Militæranalytiker ved Institut for Militære Operationer, Forsvarsakademiet

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Svanemøllens Kaserne 25.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Næstkommanderende til CIS Operations Centret ved Føringsstøtteregimentet

Værnsfælles

Region Syddanmark

Værnsfælles Ryes Kaserne 25.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Operationsofficer ved Marinehjemmeværnet

Søværnet

Region Midtjylland

Søværnet Brabrand 25.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Operativ og teknisk sagsbehandler søges til Air Control Wing

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 25.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Kontor, administration, regnskab og finans Region Midtjylland

Overlæge til Planlægningsafdelingen ved Forsvarets Sundhedstjeneste

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Sødalsparken 25.11.2018 Militære stillinger Akademisk arbejde Region Midtjylland

Personeladministrationsbefalingsmand ved 1. Brigade (GENOPSLAG)

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Holstebro 25.11.2018 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Program Optimeret Forsyningskæde søger en stærk logistiker

Forsvarsministeriet

Region Hovedstaden

Forsvarsministeriet Ballerup 25.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Sagsbehandler til administrationselementet ved Telegrafregimentet

Værnsfælles

Region Syddanmark

Værnsfælles Ryes Kaserne 25.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Sagsbehandler til Planlægnings- og Styringssektion

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles København 25.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Sagsbehandler til udbudsforretninger i Koordinationsafdelingen

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Hvidovre 25.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Sagsbehandler til udbudsforretninger i Koordinationsafdelingen

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Hvidovre 25.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

SBH Landmilitær Udviklingssektion i Kapacitetsudviklingsafdelingen (GENOPSLAG)

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Flyvestation Karup 25.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Serviceminded konstabel søges til Flyvevåbnets Administrative Fællesskab i Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 25.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sikkerhedsofficer - GENOPSLAG

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Skive 25.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sikkerhedsrådgiver farligt gods - genopslag

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Skive 25.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Skibschefer M312 til DIANA-klassen i division 24

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 25.11.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Stabshjælper (korporal) til Forsvarets Sundhedstjeneste - genopslag

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Brabrand 25.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Støtteskibet ABSALON søger en Leder af Kampinformationssektionen (seniorsergent)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 25.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Terminalhjælper til JMTO ATOC

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Flyvestation Karup 25.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

To IT-tekniker/IT-Supporter til CIS Operationscenter

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Ryes Kaserne 25.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Transportspecialist til Joint Movement and Transportation Organization

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Flyvestation Karup 25.11.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Underafdelingschef til 2 HBUESK ved V Uddannelsesbataljon (V/JDR).

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Holstebro 25.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Underviser (Oversergent) i IT med speciale i infrastruktur

Værnsfælles

Region Syddanmark

Værnsfælles Ryes Kaserne 25.11.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Underviser i IT med speciale i infrastruktur

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Høveltegård 25.11.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Automatikfagtekniker / våbentekniker til Inspektionsskibet THETIS 3. Besætning

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 26.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Forvaltningsbefalingsmand til Command Support Battalion

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Ryes Kaserne 26.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Kaptajn til Logistiksektionen i staben ved Forsvarets Hovedværksteder

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Brabrand 26.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Kontorhjælper til Vagtkompagniet Den Kongelige Livgarde

Hæren

Region Hovedstaden

Hæren Livgardens Kaserne 26.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Korporal søges som systemtekniker til Drifts- og Stabsstøttecenteret ved AKO

Værnsfælles

Grønland

Værnsfælles AKO Nuuk 26.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel IT og teleteknik Grønland

Sagsbehandler til Hærkommandoens Materielelement

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Flyvestation Karup 26.11.2018 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sergent søges som systemtekniker til Drifts- og Stabsstøttecenteret ved AKO

Værnsfælles

Grønland

Værnsfælles AKO Nuuk 26.11.2018 Militære stillinger Sergent IT og teleteknik Grønland

Systemtekniker til Drifts- og Stabsstøttecenteret ved Arktisk Kom

Værnsfælles

Grønland

Værnsfælles AKO Nuuk 26.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel IT og teleteknik Grønland

Studentermedhjælper til Forsvarsministeriets Presse- og Kommunikationsenhed

Forsvarsministeriet

Region Hovedstaden

Forsvarsministeriet København 26.11.2018 Forsvarsministeriet Militære uden rang Kontor, administration, regnskab og finans Region Hovedstaden

Souschef i Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Kontor

Forsvarsministeriet

Region Hovedstaden

Forsvarsministeriet København 27.11.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Udviklingsorienteret leder til Forsvarsakademiets Studiekontor

Civil

Region Hovedstaden

Civil Svanemøllens Kaserne 27.11.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Chef for Hærens Basisuddannelseskompagni ved Trænregimentet (Genopslag)

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Aalborg Kaserner 27.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Chef for Hærens Reaktionsstyrkeuddannelseskompagni ved Trænregiementet Genopslag

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Aalborg Kaserner 27.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Chef for S7 Luftværn ved 2. Kapacitetsafdeling ved Danske Artilleriregiment

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Oksbøllejren 27.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Faglærer ved Faggruppe Panser ved Danske Artilleriregiment

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Oksbøllejren 27.11.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Faglærer, taktik og føring til Flyvevåbnets sergentskole

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 27.11.2018 Militære stillinger Oversergent Undervisning og vejledning Region Midtjylland

Ildledelsesofficer til staben 1. Artilleriafdeling ved Danske Artilleriregiment

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Oksbøllejren 27.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Kontorhjælper til Personeladministrationselementet i Aalborg

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Aalborg Kaserner 27.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Leder af JTAC elementet ved Danske Artilleriregiment

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Oksbøllejren 27.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Leder af koordinationselementet for ildstøtte ved Danske Artilleriregiment

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Oksbøllejren 27.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Næstkommanderende til UASKMP ved EFR - GENOPSLAG

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 27.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Personelbefalingsmand ved Garnisonsstøtteelementet ved Danske Artilleriregiment

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Oksbøllejren 27.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Safety Manager Helikopter ved Flyversikkerheds- og Kvalitetssektionen

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 27.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Forsvarsakademiet søger flere praktikanter til start 1. februar 2019

Civil

Region Hovedstaden

Civil Svanemøllens Kaserne 28.11.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Hovedstaden

Lager- og logistikoperatørelev til Forsvarets Hovedværksteder

Civil

Region Nordjylland

Civil Frederikshavn 28.11.2018 Civile stillinger Elever Region Nordjylland

Medarbejder med HR og sekretærerfaring - Barselsvikariat

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 28.11.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Syddanmark

Administrationsuddannet Marinekonstabel til Inspektionsskibet VÆDDEREN

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 28.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Bager til Inspektionskibet VÆDDEREN, 4. Besætning

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 28.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Chefsergent ved S7 under 1. Panseringeniørbataljon/1. Brigade

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Skive 28.11.2018 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Erfaren banjermester søges til Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 28.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstilling - KN-R til forbindelsofficersgruppen

Hjemmeværnet

Region Hovedstaden

Hjemmeværnet Kastellet 28.11.2018 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Rådighedsstilling - Læge ved Frømandskorpset

Reserve-Værnsfælles

Region Sjælland

Reserve-Værnsfælles Odsherred 28.11.2018 Militære stillinger Akademisk arbejde Region Sjælland

Teamleder til HR-partnerelementet ved Værnfælles Forsvarskommando - Aarhus

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Brabrand 28.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Teamleder til HR-partnerelementet ved Værnfælles Forsvarskommando - Aarhus

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Brabrand 28.11.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Våbenmekaniker ved Reparationsdelingen på Bornholm

Hæren

Region Hovedstaden

Hæren Almegaards kaserne 28.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Jern, metal og auto Region Hovedstaden

2 Elektronikteknikere til flagskibet for NATO stående minerydningsstyrke i 2019

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 29.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

2 Kokke til flagskibet for NATO stående minerydningsstyrke i 2019

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 29.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Kontrol- og Uddannelsesansvarlig for ildstøttetjenestegrenen

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Oksbøllejren 29.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Sagsbehandler til Landmilitær udviklingssektion

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Flyvestation Karup 29.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Industriteknikerlærling til Installationsværksted, Forsvarets Hovedværksteder

Civil

Region Sjælland

Civil Korsør 30.11.2018 Civile stillinger Elever Region Sjælland

IT-specialist

Civil

Region Midtjylland

Civil Flyvestation Karup 30.11.2018 Civile stillinger IT og teleteknik Region Midtjylland

Kampflyværksted søger kvalitetsbevidst flymekaniker

Civil

Region Nordjylland

Civil Aalborg 30.11.2018 Civile stillinger Jern, metal og auto Region Nordjylland

Skibsmontør søges til Kanonværkstedet ved Forsvarets Hovedværksteder.

Civil

Region Nordjylland

Civil Frederikshavn 30.11.2018 Civile stillinger Jern, metal og auto Region Nordjylland

Elektronikfagteknisk seniorsergent søges til 1.Eskadre Stab

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 30.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Faglærte marinekonstabler søges til Våbenelementet i KORSØR (genopslag)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 30.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Kaptajn til Kontrolsektionen i Hærkommandoen

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Flyvestation Karup 30.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Kok til Sejlkutterne SVANEN og THYRA

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 30.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Logistikofficer til ISRBTN - GENOPSLAG

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 30.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Oversergent til Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland

Værnsfælles

Region Syddanmark

Værnsfælles Søgårdlejren 30.11.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstilling - Næstkommanderende ved opklaringsbataljonen

Reserve-Hæren

Region Hovedstaden

Reserve-Hæren Almegaards kaserne 30.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Sagsbehandler og uddannelsesbefalingsmand til Det Bornholmske Hjemmeværn

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Det Bornholmske Hjemmeværn 30.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Vedligeholdelsesofficer til 5. besætning i THETIS-klassen

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 30.11.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Våbenteknisk seniorsergent søges til 1. Eskadre Stab

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 30.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Faglærer til UT

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 01.12.2018 Militære stillinger Seniorsergent Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Region Midtjylland

Rådighedsstilling - Uddannelsesstøtteofficer ved Eskadrille 660

Reserve-Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Reserve-Flyvevåbnet Flyvestation Karup 01.12.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sagsbehandler og leder ved ledelseselementet Danske Artilleriregiment

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Oksbøllejren 01.12.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Vagtholdsleder ved Bevogtningen Fighter Wing Skrydstrup - Genoplslag

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Flyvevåbnet Skrydstrup 01.12.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Chef for Forsvarets Satellitkommunikation (SATCOM)

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Flyvestation Karup 02.12.2018 Civile stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

F-35 Programkoordinator

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Ballerup 02.12.2018 Civile stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

F-35 Programkoordinator

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Ballerup 02.12.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Lektor til Center for Værnsfælles Operationer, Forsvarsakademiet

Civil

Region Hovedstaden

Civil Svanemøllens Kaserne 02.12.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Elektronik- eller datafagtekniker til Støtteskibet ABSALON (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 02.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

11 Korporaler til Føringsstøtteregimentet

Værnsfælles

Region Syddanmark

Værnsfælles Ryes Kaserne 02.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Administrationsbefalingsmand til 1. Føringsstøttebataljon

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Ryes Kaserne 02.12.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Chef for 2. Communications- and Information Systems Kompagni

Værnsfælles

Region Syddanmark

Værnsfælles Ryes Kaserne 02.12.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Chef for Forsvarets Bilsyn og militær bilinspektør ved Forsvarets FærdselsCenter

Værnsfælles

Region Nordjylland

Værnsfælles Aalborg Kaserner 02.12.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Chef for Operationssektionen i staben ved 2. Logistikbataljon

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Aalborg Kaserner 02.12.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Chef for S7 sektionen ved 1. Logistikbataljon

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Aalborg Kaserner 02.12.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Driftsofficer til 2. besætning i THETIS-klassen (Genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 02.12.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Dynamisk og engageret officer af taktisk linje til 4. Bes, THETIS-kl (Genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 02.12.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Efterretningsbefalingsmand/Infanterifaglærer til 2 Mekaniserede infanterikompagn

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Holstebro 02.12.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Elektronikmekaniker ved Radarhoved Skrydstrup

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Flyvevåbnet Vojens 02.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel IT og teleteknik Region Syddanmark

Faglærer helikopteroperationer ved Søværnets Skole (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet SSK TAC FLS FRH 02.12.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Forsyningshjælper (korporal) til 1 Forsyningskompagni ved 1 Logistikbataljon

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Aalborg Kaserner 02.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Ildstøttebefalingsmand ved 1. Artilleriafdeling, DAR

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Oksbøllejren 02.12.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

IT-Supporter

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Aalborg Kaserner 02.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Kontorhjælpere til 2/II HRU - Jydske Dragonregiment

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Holstebro 02.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Korporal til Militærpolitiet

Værnsfælles

Region Nordjylland

Værnsfælles Aalborg Kaserner 02.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Leder af CIS-uddannelseselementet ved Føringsstøtteregimentet

Værnsfælles

Region Syddanmark

Værnsfælles Ryes Kaserne 02.12.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Logistikbefalingsmand til 2 Logistikbataljon

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Aalborg Kaserner 02.12.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Næstkommanderende til Militærpolitistation København

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Holmen 02.12.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Operationsofficer til LMPCC ved Trænregimentet

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Aalborg Kaserner 02.12.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

OPLOG KORSØR søger to marinekonstabler med sort svendebrev

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 02.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Oversergenter til 1. Artilleriafdeling, Danske Artilleriregiment

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Oksbøllejren 02.12.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Sagsbehandler Materiel, Etablissement og vedligeholdelse ved AKO (Genopslag)

Værnsfælles

Grønland

Værnsfælles Grønland U kommune 02.12.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Grønland

Seniorsergenter til 1. Artilleriafdeling, Danske Artilleriregiment

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Oksbøllejren 02.12.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Signal- og operationsofficer i 2. Brigade

Hæren

Region Sjælland

Hæren Antvorskov Kaserne 02.12.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Souschef i Faggruppe Våbentaktik ved Center for Taktik. (Genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 02.12.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Stabil og ressourcestærk operationsassistent søges til Helicopter Wing Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 02.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Teknisk befalingsmand, EH101 Air Maintenance Squadron, HW KAR

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 02.12.2018 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Udbudsjurist til Udbuds- og Entreprisesektionen

Civil

Region Nordjylland

Civil Hjørring 03.12.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Nordjylland

Elektronikfagtekniker, datatekniker eller tilsvarende søges til fregatten IVER H

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 03.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Projektleder til Trænregimentets Logistic & Military Police Coordination Cell

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Aalborg Kaserner 03.12.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Lastvognsmekanikerlærling til Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Civil

Region Midtjylland

Civil Herning 06.12.2018 Civile stillinger Jern, metal og auto Region Midtjylland

Ambitiøs officer med flair for elektronik og IT, ESBERN SNARE (Genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 06.12.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Oversergent med flair for elektronik og IT, HDMS ESBERN SNARE

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 06.12.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Chef for Regnskabssektionen i Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Civil

Region Nordjylland

Civil Hjørring 07.12.2018 Civile stillinger Ledelse Region Nordjylland

Administrationsbefalingsmand til Fregatten PETER WILLEMOES

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 09.12.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Center for Landmilitære Operationer skal bruge kaptajn, der vil undervise

Hæren

Region Hovedstaden

Hæren Frederiksberg Slot 09.12.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Driftofficer til fregatten NIELS JUEL (Genopslag)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 09.12.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

IT-mand ved 1 Logistikbataljon

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Aalborg Kaserner 09.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Navigations-/kommunikationsofficer til 3. Besætning i THETIS-klassen - GENOPSLAG

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 09.12.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Driftsofficer til fregatten PETER WILLEMOES

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 10.12.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Rådighedsstilling - Næstkommanderende ved Totalforsvarsstyrken HDSSJ (Genopslag)

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Reserve-Hæren Søgårdlejren 10.12.2018 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstillinger - Konstabler til JMTO Reserve (terminalhjælpere)

Reserve-Værnsfælles

Region Midtjylland

Reserve-Værnsfælles FAST BOPÆL 11.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Vagthavende officer - Farvandsovervågning, til Forsvarets Operationscenter.

Søværnet

Region Midtjylland

Søværnet Flyvestation Karup 12.12.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Stationsspecialist Station Mestersvig konstabel (Genopslag)

Værnsfælles

Grønland

Værnsfælles AKO Sirius 13.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Grønland

Stationsspecialist Station Mestersvig, ved SPG (Genopslag)

Værnsfælles

Grønland

Værnsfælles AKO Sirius 13.12.2018 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Grønland

2. Eskadre i Korsør søger en artilleritekniker til tjeneste om bord i Fregatten

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 14.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Faglærer til flytankningsuddannelser ved Air Force Training Centre i Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 15.12.2018 Militære stillinger Oversergent Undervisning og vejledning Region Midtjylland

Driftsofficer til 3. besætning i THETIS-klassen - GENOPSLAG

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 16.12.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Driftsofficer til 4. besætning i THETIS-klassen - GENOPSLAG

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 16.12.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

IT-TEKNIKER til Electronic Warfare Kompagni

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Fredericia 16.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Kontaktbefalingsmand til Varde kaserne (GENOPSLAG)

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 16.12.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Operationsofficer til vagttjeneste ved Arktisk Kommando

Værnsfælles

Grønland

Værnsfælles AKO Nuuk 16.12.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Grønland

Sikkerhedsrådgiver ved Efterretningsregimentet (GENOPSLAG)

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 16.12.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Køredommer til Forsvarets Køreskole (genopslag)

Civil

Region Midtjylland

Civil Skive 18.12.2018 Civile stillinger Undervisning og vejledning Region Midtjylland

Elkraftmekaniker ved Radarhoved Bornholm

Flyvevåbnet

Region Hovedstaden

Flyvevåbnet Rønne 30.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Rådighedsstilling - Befalingsmand/instruktør til reserven til Fighter Wing

Reserve-Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Reserve-Flyvevåbnet Skrydstrup 31.12.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstilling - forbindelsesofficer

Reserve-Værnsfælles

Region Midtjylland

Reserve-Værnsfælles Flyvestation Karup 31.12.2018 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling - Hjælpeinstruktør til Reserven ved Air Force Training Centre

Reserve-Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Reserve-Flyvevåbnet Flyvestation Karup 31.12.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstillinger - Faglærere til Reserven ved Air Force Training Centre

Reserve-Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Reserve-Flyvevåbnet Flyvestation Karup 31.12.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstillinger - Instruktører til Reserven ved Air Force Training Centre

Reserve-Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Reserve-Flyvevåbnet Flyvestation Karup 31.12.2018 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstillinger - Premierløjtnanter af reserven til Fighter Wing

Reserve-Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Reserve-Flyvevåbnet Skrydstrup 31.12.2018 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Operations- og uddannelsesofficer til HD Sydsjælland- og Lolland-Falster

Hæren

Region Sjælland

Hæren Vordingborg 01.01.2019 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Kompagnichef 1. Panseringeniørkompagni

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Skive 03.01.2019 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Administrationsbefalingsmand til G1 - Danske Division (genopslag)

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Haderslev 06.01.2019 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland
Forsvaret_logo.svg
Tilmeld en jobagent
Følg med, når vi søger nye medarbejdere.

HUSK:
  • Opdatere jobagenten jævnligt via dette link.
  • Print eller gemme opslaget inden annonceudløb, da opslaget ikke vil være synligt herefter.
  • Forsvaret modtager ikke uopfordrede ansøninger.
Tilmeld dig jobagent