Job hero

En mangfoldig arbejdsplads

Job i forsvaret

scroll down

Ledige stillinger

Forsvaret er en anderledes arbejdsplads med ca. 20.700 ansatte - både med og uden uniform. Vi er en af Danmarks største og mest komplekse offentlige institutioner med ansatte inden for alle faggrupper - og mange af dem har hverken rang eller nummer.
Stilling Værn Sted Ansøgningsfrist

Ansvarlig for forskningsprojekt i Veterancentret (tidsbegrænset)

Værnsfælles

Region Sjælland

Værnsfælles Ringsted 25.09.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Sjælland

IT-medarbejder til Forsvarets IT- infrastruktur (Genopslag)

Civil

Region Hovedstaden

Civil Hvidovre 25.09.2018 Civile stillinger IT og teleteknik Region Hovedstaden

2. Eskadre søger en kampinformationsassistent til sejlads med Fregatten PETER WI

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 25.09.2018 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Assisterende leder ved værkstedet for skærme, udrustning og nødudstyr til F-16.

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Flyvevåbnet Skrydstrup 25.09.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

FDD søger Postmedarbejder- korporal til Feltpostkontoret.

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Flyvestation Karup 25.09.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Region Midtjylland

Garagemester/Forsyner ved Air Transport Wing på Aalborg

Flyvevåbnet

Region Nordjylland

Flyvevåbnet Aalborg 25.09.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Genopslag Rådighedsstilling - Kaptajn af reserven til stab DDIV

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Reserve-Hæren FAST BOPÆL 25.09.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Kampinformationskonstabel Inspektionsskibet HVIDBJØRNEN, 5. Besætning

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 25.09.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Militæranalytiker til Center for Maritime Operationer ved Forsvarsakademiet

Søværnet

Region Hovedstaden

Søværnet Svanemøllens Kaserne 25.09.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Rådighedsstilling - stabsofficer til I Lokalforsvarsafsnit

Reserve-Hæren

Region Hovedstaden

Reserve-Hæren Kastellet 25.09.2018 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Senior Duty Officer og næstkommanderende ved NAOC operationssektionen i FLK

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 25.09.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Senior Duty Officer ved Flyverkommandoen på Flyvestation Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 25.09.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

HR-konsulent til Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 26.09.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Hovedstaden

IT-udbudsjurist søges til spændende forretningsudviklingsprogram

Civil

Region Hovedstaden

Civil Hvidovre 26.09.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

IT-udbudsjurist til ambitiøs Juridisk Afdeling med betydelige ansvarsområder

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 26.09.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Jurist med skarp pen og erfaring indenfor juridisk skabelonarbejde søges

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 26.09.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Produktionsområde Aalborg søger kvalitetsbevidste flymekanikere.

Civil

Region Nordjylland

Civil Aalborg 26.09.2018 Civile stillinger Jern, metal og auto Region Nordjylland

Stor Juridisk Afdeling søger internationalt orienteret jurist

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 26.09.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Studentermedarbejdere til Veterancentret, Militærpsykologisk Afdeling

Civil

Region Hovedstaden

Civil Svanemøllens Kaserne 26.09.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Systematisk og datadreven jurist med høje ambitioner indenfor GDPR søges

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 26.09.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Tværfaglig jurist med ansvar for juridiske styringsrelevante områder søges

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 26.09.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Tværgående juridisk koordinator søges til stor Juridisk Afdeling

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 26.09.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Udbudsjurist til stor, ambitiøs Juridisk Afdeling med betydelige ansvarsområder

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 26.09.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Vi søger en dygtig leder til ESDH - genopslag

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 26.09.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Hovedstaden

Chef for Flyvevåbnets Sergentskole - i Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 26.09.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Faglærer og sagsbehandler indenfor luftkrigsførelse (AAW) ved Søværnets Skole

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 26.09.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Faglærer Overfladekrigsførelse (ASUW) ved Søværnets skole, Center for Taktik

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet SSK TAC FLS FRH 26.09.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

HR-konsulent og SSG til Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Ballerup 26.09.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Operationsofficerer til Bataljonsstaben ved II Jydske Dragonregiment

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Holstebro 26.09.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Personeladministrationsbefalingsmand til G1 stab 2. Brigade

Hæren

Region Sjælland

Hæren Slagelse 26.09.2018 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Uddannelsesbefalingsmand til Fighter Wing Skrydstrup

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Flyvevåbnet Skrydstrup 26.09.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Fuldmægtig til analyseområdet

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Ballerup 27.09.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Fuldmægtig til anlægsområdet

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Ballerup 27.09.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Lastvognsmekanikerlærling ved Reparationsdelingen i Oksbøl

Civil

Region Syddanmark

Civil Oksbøl 27.09.2018 Civile stillinger Elever Region Syddanmark

Lastvognsmekanikerlærling ved Reparationsdelingen på Holstebro Kaserne

Civil

Region Midtjylland

Civil Dragonkasernen 27.09.2018 Civile stillinger Elever Region Midtjylland

Lønsagsbehandlere til spændende opgaveportefølge

Civil

Region Nordjylland

Civil Hjørring 27.09.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Nordjylland

Redder til Nexø redningsstation

Søværnet

Region Hovedstaden

Søværnet Redningsstation Nexø 27.09.2018 Civile stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Chef for Frontdeskelement ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter FRH

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 27.09.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Forsyningshjælpere til FDD Hoveddepot i Skrydstrup (genopslag)

Værnsfælles

Region Syddanmark

Værnsfælles Skrydstrup 27.09.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Kryptokustode

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Sandagergaard 27.09.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Minerydningssofficer til 2. Eskadre, MCM DANMARK

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 27.09.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Systemtekniker M221 til Drifts- og Stabsstøttecenteret ved Arktisk Kommando

Værnsfælles

Grønland

Værnsfælles Grønland U kommune 27.09.2018 Militære stillinger Oversergent IT og teleteknik Grønland

Udviklingsorienteret sagsbehandler til Hjemmeværnskommandoen

Værnsfælles

Region Sjælland

Værnsfælles Vordingborg 27.09.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Oversergenter til uddannelsesenheden ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Region Midtjylland

Beredskabsstyrelsen (BRS) Herning 27.09.2018 Beredskabsstyrelsen Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Chef for kontraterror i Forsvarets Efterretningstjeneste

Kastellet, KBH Ø

Kastellet 30, 2100 København Ø 28.09.2018 Ledelse Kastellet, KBH Ø

Overassistent til administrative fællesskaber

Civil

Grønland

Civil Grønland U kommune 28.09.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Grønland

Befalingsmand oversergent med flair for elektronik, IT og ledelse, HDMS ESBERN S

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 28.09.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

HDMS NIELS JUEL søger en efterretningsofficer (genopslag)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 28.09.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Rådighedsstilling - Ingeniørofficer, CBRN

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Reserve-Hæren Skive 28.09.2018 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – kaptajn af reserven efterretningsofficer Ingeniørregimentet

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Reserve-Hæren Skive 28.09.2018 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Assistent (FES-DINJY13)

Civil

Region Nordjylland

Civil Aalborg 29.09.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Nordjylland

Chefarkitekt til infrastrukturen i Forsvarsministeriet – Koncern IT.

Civil

Region Hovedstaden

Civil Hvidovre 30.09.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Godschaufførelev til Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution i Skrydstrup.

Civil

Region Syddanmark

Civil Skrydstrup 30.09.2018 Civile stillinger Elever Region Syddanmark

Kontorchef til Kontoret DeMars (SAP) og BI i Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet

Region Hovedstaden

Forsvarsministeriet København 30.09.2018 Civile stillinger Ledelse Region Hovedstaden

Sagsbehandler til SAP-HR sektion

Civil

Region Hovedstaden

Civil Hvidovre 30.09.2018 Civile stillinger IT og teleteknik Region Hovedstaden

Teamleder for kursusteam i en ny enhed ved Forsvarsakademiet

Civil

Region Hovedstaden

Civil Frederiksberg Slot 30.09.2018 Civile stillinger Ledelse Region Hovedstaden

Chef for Søværnets Center for Administration, Afdeling Frederikshavn

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 30.09.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Chefarkitekt til infrastrukturen i Forsvarsministeriet – Koncern IT.

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Hvidovre 30.09.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Delingsfører til Basis- og Grunduddannelserne på Hærens Sergentskole

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 30.09.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Distriktschef Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland 30.09.2018 Militære stillinger Oberstløjtnant/kommandørkaptajn Ledelse Region Midtjylland

Forsyningsbefalingsmand til 1. Forsyningskompagni ved 2. Logistikbataljon

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Aalborg Kaserner 30.09.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Holdfører på løjtnantsuddannelsen

Hæren

Region Hovedstaden

Hæren Antvorskov Kaserne 30.09.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Kommunikationsassistent til sejlads med Støtteskibet ABSALON

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 30.09.2018 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Landsdelsregion Øst søger fire distriktschefer

Hæren

Region Hovedstaden

Hæren København 30.09.2018 Militære stillinger Oberstløjtnant/kommandørkaptajn Ledelse Region Hovedstaden

Logistikbefalingsmand (oversergent) til 2 EOD- bataljon - genopslag

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Skive 30.09.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Logistikbefalingsmand til 2. EOD- bataljon - genopslag

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Skive 30.09.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Lærer i Føringsstøtte ved Center for Landmilitære Operationer/Forsvarsakademiet

Hæren

Region Hovedstaden

Hæren Svanemøllens Kaserne 30.09.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Løjtnantsuddannelse i Søværnet 2018

Søværnet

Region Hovedstaden

Søværnet København 30.09.2018 Militære stillinger Ledelse Region Hovedstaden

Militær faglig lærer til Hærens Sergentskole

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 30.09.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstilling - Sprogofficer til Specialoperationskommando

Reserve-Værnsfælles

Region Nordjylland

Reserve-Værnsfælles Flyvestation Aalborg 30.09.2018 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstillinger – Hjælpeinstruktør Sanitet, Håndvåben og MFP.

Reserve-Søværnet

Region Nordjylland

Reserve-Søværnet SSK SMC Dr. Margrethe vej FRH 30.09.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstillinger – Instruktør Sanitet, Håndvåben og Maritime Force Protection

Reserve-Søværnet

Region Nordjylland

Reserve-Søværnet SSK SMC Dr. Margrethe vej FRH 30.09.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstillinger – Instruktør Sanitet, Håndvåben og Maritime Force Protection

Reserve-Søværnet

Region Nordjylland

Reserve-Søværnet SSK SMC Dr. Margrethe vej FRH 30.09.2018 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Sektionsfører depot ved 1 Forsyningskompagni

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Aalborg Kaserner 30.09.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Selvstændig kampinformationsgast søges til Inspektionsfartøjet (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 30.09.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Seniorsergent med netværksekspertise til Telegrafregimentet

Værnsfælles

Region Syddanmark

Værnsfælles Ryes Kaserne 30.09.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Stabschef ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Frederikshavn

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn 30.09.2018 Militære stillinger Oberstløjtnant/kommandørkaptajn Ledelse Region Nordjylland

Teamleder for kursusteam i en ny enhed ved Forsvarsakademiet

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Frederiksberg Slot 30.09.2018 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Kontorchef til Kontoret DeMars (SAP) og BI i Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet

Region Hovedstaden

Forsvarsministeriet København 30.09.2018 Forsvarsministeriet Ledelse Region Hovedstaden

It-assistent (FES-DIBNH06)

Civil

Region Hovedstaden

Civil Bornholm 01.10.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Hovedstaden

Kommercielt interesseret sagsbehandler

Civil

Region Hovedstaden

Civil Hvidovre 01.10.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Hovedstaden

Marinekonstabel, Kampinformationsgast, ESBERN SNARE Division 22 i Frederikshavn

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 01.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Air Operations Specialist ved Flyverkommandoen på Flyvestation Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 01.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Driftsassistenter søges til Autoservice Element Jylland (genopslag)

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Flyvestation Karup 01.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Lærer til skydelederuddannelsen ved Videreuddannelse trin I - for mellemledere

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 01.10.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Missionplanner ved Air Transport Wing - Genopslag

Flyvevåbnet

Region Nordjylland

Flyvevåbnet Aalborg 01.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstilling – Assisterende leder til JMTO Reserven, terminalafdeling

Reserve-Værnsfælles

Region Midtjylland

Reserve-Værnsfælles Flyvestation Karup 01.10.2018 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling - forbindelsesofficer

Reserve-Værnsfælles

Region Midtjylland

Reserve-Værnsfælles Flyvestation Karup 01.10.2018 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Oversergent ved Beredskabsstyrelsen Sjælland

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Region Sjælland

Beredskabsstyrelsen (BRS) Næstved 01.10.2018 Beredskabsstyrelsen Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Seniorsergent ved Beredskabsstyrelsen Sjælland

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Region Sjælland

Beredskabsstyrelsen (BRS) Næstved 01.10.2018 Beredskabsstyrelsen Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Sergent ved Beredskabsstyrelsen Sjælland

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Region Sjælland

Beredskabsstyrelsen (BRS) Næstved 01.10.2018 Beredskabsstyrelsen Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Kurér (konstabel) til Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution.

Værnsfælles

Region Sjælland

Værnsfælles Høveltegård 02.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Region Sjælland

Maritim SOF rådgiver Ukraine

Værnsfælles

Udlandet

Værnsfælles Udland 02.10.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Udlandet

Seniorsergent til CBRN-elementet ved Søværnets Center for Skibssikkerhed

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet SSK SIC Hvims 02.10.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Flymekaniker ved Eskadrille 724, Helicopter Wing Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 03.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

HR-rådgiver til Rådgivningsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Hæren

Region Hovedstaden

Hæren Ballerup 03.10.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Næstkommanderende til Jægerkorpsets Combat Service Support Unit

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Flyvestation Aalborg 03.10.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Mellemlederuddannelse

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Region Syddanmark

Beredskabsstyrelsen (BRS) Haderslev 03.10.2018 Beredskabsstyrelsen Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Chef for Juridisk Afdeling i Forsvarets Efterretningstjeneste

Kastellet, KBH Ø

04.10.2018 Ledelse Kastellet, KBH Ø

Sekretariatsmedarbejder til Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Civil

Region Midtjylland

Civil Herning 04.10.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Midtjylland

Banjermester til Fregatten PETER WILLEMOES i Korsør. (genopslag)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 04.10.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Kapacitetsmanager til Geospatial Sektion

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Ballerup 04.10.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Konstabler til 2. Mekaniserede Ingeniørkompagni

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Skive 04.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Vedligeholdelsesofficer til 5. besætning i THETIS-klassen (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 04.10.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Talent til Ledelsessekretariatet i Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Region Hovedstaden

Beredskabsstyrelsen (BRS) Birkerød 04.10.2018 Beredskabsstyrelsen Uniformerede Beredskabsstyrelsen Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Talent til Ledelsessekretariatet i Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Region Hovedstaden

Beredskabsstyrelsen (BRS) Birkerød 04.10.2018 Beredskabsstyrelsen Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Medarbejdere til drift og design af SQL

Civil

Region Hovedstaden

Civil Hvidovre 05.10.2018 Civile stillinger IT og teleteknik Region Hovedstaden

Banjermester til Inspektionsskibet VÆDDEREN, 3. Besætning.

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 05.10.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Er HR lige dig og er du frisk på udfordringer, så har vi jobbet

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Skive 05.10.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Er HR lige dig og er du frisk på udfordringer, så har vi jobbet

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Skive 05.10.2018 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Er HR lige dig og er du frisk på udfordringer, så har vi jobbet

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Skive 05.10.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Er HR lige dig og er du frisk på udfordringer, så har vi jobbet

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Skive 05.10.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Jurister til individuel arbejdsret

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 07.10.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Lager- og logistikoperatørelev til Udleverende Depot Aalborg.

Civil

Region Nordjylland

Civil Aalborg 07.10.2018 Civile stillinger Elever Region Nordjylland

Lagermedhjælper til Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution

Civil

Region Midtjylland

Civil Skive 07.10.2018 Civile stillinger Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Region Midtjylland

Markedsanalytiker til styrkelse af rekrutteringen til Forsvaret

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 07.10.2018 Civile stillinger Salg, indkøb og markedsføring Region Hovedstaden

Medarbejdere til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Civil

Region Nordjylland

Civil Hjørring 07.10.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Nordjylland

Mediegrafiker til Krypto-, Kort- og Publikationssektionen i Korsør.

Civil

Region Sjælland

Civil Korsør 07.10.2018 Civile stillinger Design, formgivning og grafisk arbejde Region Sjælland

Overassistent til Personeladministrationselementet (G1) ved Landsdelsregion Øst.

Civil

Region Hovedstaden

Civil Kastellet 07.10.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Hovedstaden

Bevogtningsassistent og hundefører i Bevogtningen ved Air Transport Wing

Flyvevåbnet

Region Nordjylland

Flyvevåbnet Aalborg 07.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Chef Combat Service Support ved Frømandskorpset

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Torpedostation Kongsøre 07.10.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Chef for Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet SSK SMC Dr. Margrethe vej FRH 07.10.2018 Militære stillinger Oberstløjtnant/kommandørkaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Driftsofficer til 4. besætning i THETIS-klassen

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 07.10.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Efterretningsbefalingsmand ved Landsdelsregion Øst, København

Hæren

Region Hovedstaden

Hæren Kastellet 07.10.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Fregatten IVER HUITFELDT søger elektriker eller automatiktekniker

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 07.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Konstabel til 1. CIS-kompagni ved Telegrafregimentet

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Ryes Kaserne 07.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Navigationsofficer søges til Støtteskibet ESBERN SNARE

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 07.10.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Operationsofficer i Værnsfælles CIS Operationsstøtteafdeling - GENOPSLAG

Værnsfælles

Region Syddanmark

Værnsfælles Ryes Kaserne 07.10.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

OPLOG KORSØR søger to marinekonstabler med sort svendebrev til fremdrivningselem

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 07.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Planlægningsbefalingsmand ved Specialoperationskommandoens J5

Værnsfælles

Region Nordjylland

Værnsfælles Flyvestation Aalborg 07.10.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Sagsbehandler til Hjemmeværnskommandoens Struktur- og normeringselement

Værnsfælles

Region Sjælland

Værnsfælles Vordingborg 07.10.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Sektionschef til C2-sektionen i Flyverkommandoen

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 07.10.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sektionschef til Flystøttesektionen i Flyverkommandoen

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 07.10.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sektionschef til Transportflysektionen i Flyverkommandoen

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 07.10.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Lagermedhjælper hos Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution i Hjørring.

Civil

Region Nordjylland

Civil Hjørring 08.10.2018 Civile stillinger Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Region Nordjylland

Chef for Logistiksektionen ved Panserbataljonen

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Holstebro 08.10.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sagsbehandler til Planlægningssektionen (A5) ved Air Transport Wing Aalborg

Flyvevåbnet

Region Nordjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Aalborg 08.10.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Mekaniker til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole

Civil

Region Syddanmark

Civil Tinglev 09.10.2018 Civile stillinger Jern, metal og auto Region Syddanmark

Revisionskoordinator og økonomisk sparringspartner

Forsvarsministeriet

Region Nordjylland

Forsvarsministeriet Hjørring 09.10.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Nordjylland

Sektionschefer til nyt program til konsolidering af it

Civil

Region Hovedstaden

Civil Hvidovre 09.10.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Chef for Operationsstøtteafdelingen i Flyverkommandoen

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 09.10.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Militær motormekaniker ved Reparationsdelingen i Skive (Genopslag)

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Skive 09.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Sektionschefer til nyt program til konsolidering af it

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Hvidovre 09.10.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Revisionskoordinator og økonomisk sparringspartner

Forsvarsministeriet

Region Nordjylland

Forsvarsministeriet Hjørring 09.10.2018 Forsvarsministeriet Akademisk arbejde Region Nordjylland

Lastvognsmekanikerlærling på Gardehusarkasernen i Slagelse

Civil

Region Sjælland

Civil Antvorskov Kaserne 10.10.2018 Civile stillinger Elever Region Sjælland

Sekretær for Chefen For Jydske Dragonregiment

Civil

Region Midtjylland

Civil Holstebro 10.10.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Midtjylland

Skarp sagsbehandler til Forsvarets Værnepligtssektion

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 10.10.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Chef for efterretningssektionen ved Panserbataljonen

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Holstebro 10.10.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Elektronikfagtekniker til Søværnets Operative Logistiske Støttecenter FRH

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 10.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Næstkommanderende til NATO CIS enhed

Værnsfælles

Region Syddanmark

Værnsfælles Haderslev 10.10.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Genopslag Rådighedsstillinger - Major af reserven til Stab Danske Division

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Reserve-Hæren Haderslev 11.10.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstillinger – Sagsbehandlere/teamledere til Air Force Training Centre

Reserve-Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Reserve-Flyvevåbnet Flyvestation Karup 11.10.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Militær Logistikelev til Air Transport Wing i Aalborg

Flyvevåbnet

Region Nordjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Aalborg 12.10.2018 Civile stillinger Elever Region Nordjylland

Militær Elektronikfagteknikerlærling til Flyvevåbnet i Roskilde

Flyvevåbnet

Region Sjælland

Flyvevåbnet Roskilde 12.10.2018 Civile stillinger Elever Region Sjælland

Militær Elektronikfagteknikerlærling til Flyvevåbnet i Skagen

Flyvevåbnet

Region Nordjylland

Flyvevåbnet Radarstation Skagen 12.10.2018 Civile stillinger Elever Region Nordjylland

Militær Elektronikfagteknikerlærling til Flyvevåbnet i Skrydstrup

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Flyvevåbnet Flyvestation Skrydstrup 12.10.2018 Civile stillinger Elever Region Syddanmark

Militær IT-supporterelev til Flyvevåbnet i Skrydstrup

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Flyvevåbnet Flyvestation Skrydstrup 12.10.2018 Civile stillinger Elever Region Syddanmark

Militær Logistikelev til Air Control Wing i Skrydstrup

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Flyvevåbnet Flyvestation Skrydstrup 12.10.2018 Civile stillinger Elever Region Syddanmark

Overlæge til Forsvarets Sundhedstjeneste

Værnsfælles

Region Nordjylland

Værnsfælles Aalborg Kaserner 12.10.2018 Militære stillinger Akademisk arbejde Region Nordjylland

Rådighedsstillinger - Instruktører til Reserven ved Air Force Training Centre

Reserve-Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Reserve-Flyvevåbnet Flyvestation Karup 12.10.2018 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Stabsofficer med ansvar for planlægning af BSM ved HQ ARRC

Hæren

Udlandet

Hæren (GB) NORTHWOOD 12.10.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Akademisk arbejde Udlandet

Overlæge til Infirmeri Nordsjælland ved Forsvarets Sundhedstjeneste

Værnsfælles

Region Sjælland

Værnsfælles Garderkasernen Høvelte 13.10.2018 Militære stillinger Akademisk arbejde Region Sjælland

Ambitiøs akademiker, der kan hjælpe en direktion

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 14.10.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Klinisk psykolog til Veterancentret, Militærpsykologisk Afdeling, København

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Svanemøllens Kaserne 14.10.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Hovedstaden

Navigationslærer til Center for Maritime Operationer ved Forsvarsakademiet

Civil

Region Hovedstaden

Civil Svanemøllens Kaserne 14.10.2018 Civile stillinger Undervisning og vejledning Region Hovedstaden

Driftofficer til fregatten NIELS JUEL

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 14.10.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Leder til Lyngby Radio ved Forsvarets Operationscenter

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Flyvestation Karup 14.10.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Navigationslærer til Center for Maritime Operationer ved Forsvarsakademiet

Søværnet

Region Hovedstaden

Søværnet Svanemøllens Kaserne 14.10.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Næstkommanderende i Uddannelsessektionen ved Hjemmeværnsskolen

Værnsfælles

Region Syddanmark

Værnsfælles Nymindegablejren 14.10.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Officer til direktionsstøtte og forretningsudvikling

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Ballerup 14.10.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Rådighedsstilling - Stabsbefalingsmand (OS-R) til I LFA

Reserve-Hæren

Region Hovedstaden

Reserve-Hæren Kastellet 14.10.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Seks vagthavende befalingsmænd til Forsvarets Operationscenter

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Flyvestation Karup 14.10.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Souschef i Faggruppe Våbentaktik ved Søværnets Skole, Center for Taktik.

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 14.10.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Uddannelsesbefalingsmand ved Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland

Hjemmeværnet

Region Syddanmark

Hjemmeværnet Søgårdlejren 14.10.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Chef for analyseafdelingen for Mellemøsten i Forsvarets Efterretningstjeneste

Kastellet, KBH Ø

15.10.2018 Ledelse Kastellet, KBH Ø

Sektionschef til Netsikkerhedstjenesten i Center for Cybersikkerhed

Østbanegade, København Ø

15.10.2018 Forsvarets Efterretningstjeneste Ledelse Østbanegade, København Ø

Militær tolk arabisk februar 2019

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Svanemøllens Kaserne 15.10.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Hovedstaden

Militær tolk dari februar 2019

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Svanemøllens Kaserne 15.10.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Hovedstaden

Militær tolk russisk februar 2019

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Svanemøllens Kaserne 15.10.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Hovedstaden

Overassistent - barselsvikar (FES-DINJY14V)

Civil

Region Nordjylland

Civil Frederikshavn 15.10.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Nordjylland

Faglærer helikopteroperationer ved Søværnets Skole, Center for Taktik

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet SSK TAC FLS FRH 15.10.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstilling - Hjælpeinstruktør til Reserven ved Air Force Training Centre

Reserve-Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Reserve-Flyvevåbnet Flyvestation Karup 15.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – kaptajn af reserven som efterretningsofficer ved IGR

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Reserve-Hæren Skive 15.10.2018 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstillinger - Faglærere til Reserven ved Air Force Training Centre

Reserve-Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Reserve-Flyvevåbnet Flyvestation Karup 15.10.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sagsbehandler til logistiksektionen (A4) ved Air Transport Wing, Aalborg.

Flyvevåbnet

Region Nordjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Aalborg 15.10.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Fregatten NIELS JUEL søger tekniker til Elektroniksektionen (genopslag)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 16.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Chef for Søværnets Sergentskole - i Frederikshavn

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet SSK SMC Dr. Margrethe vej FRH 17.10.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Assisterende forsvarsrådgiver ved NATO i Bruxelles

Forsvarsministeriet

Udlandet

Forsvarsministeriet (BE) BRUXELLES 18.10.2018 Forsvarsministeriet Akademisk arbejde Udlandet

Informationssikkerhedskoordinator og elementleder til VFK

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Flyvestation Karup 19.10.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Overlæge til Flyvemedicinsk Center ved Forsvarets Sundhedstjeneste

Værnsfælles

Region Syddanmark

Værnsfælles Flyvestation Skrydstrup 19.10.2018 Militære stillinger Akademisk arbejde Region Syddanmark

Rådighedsstilling – major af reserven som ingeniørofficer, Infrastruktur

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Reserve-Hæren Skive 19.10.2018 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sektionschef til Implementeringssektionen i 3 CIS Operationsstøttebataljon

Værnsfælles

Region Syddanmark

Værnsfælles Ryes Kaserne 19.10.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Contract Manager i Forsvaret

Civil

Region Hovedstaden

Civil Ballerup 21.10.2018 Civile stillinger Kontor, administration, regnskab og finans Region Hovedstaden

Psykolog til Veterancentrets sektion for internationale operationer

Værnsfælles

Region Nordjylland

Værnsfælles Aalborg Kaserner 21.10.2018 Civile stillinger Akademisk arbejde Region Nordjylland

2. Eskadre søger en Elektroofficer til sejlads med ABSALON.

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 21.10.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Driftsofficer til 3. besætning i THETIS-klassen

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 21.10.2018 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Hjælpeinstruktør til Søværnets Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet SSK SIC Hvims 21.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Lærer til Officersuddannelserne ved Institut for Ledelse og Organisation

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Svanemøllens Kaserne 21.10.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Sektionschef N4 ved Frømandskorpset

Værnsfælles

Region Sjælland

Værnsfælles Torpedostation Kongsøre 21.10.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Maskingast i Teknisk Driftselement, Center for Våben (genopslag)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet SSK VBC Odden 22.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Materielgast i Uddannelsesstøtteelementet ved Søværnets Skole (genopslag)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet SSK VBC Odden 22.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Operationsassistent til Air Transport Wing Aalborg

Flyvevåbnet

Region Nordjylland

Flyvevåbnet Aalborg 23.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Produktionskoordinator ved Center for Sømilitær Teknologi (genopslag)

Søværnet

Region Hovedstaden

Søværnet Holmen 26.10.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Bevogtningsspecialister til Militærpolitistation Frederikshavn

Værnsfælles

Region Nordjylland

Værnsfælles Flådestation Frederikshavn 29.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Bevogtningsspecialister til Militærpolitistation København

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Holmen 29.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Bevogtningsspecialister til Militærpolitistation Århus

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Sødalsparken 29.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Kampinformationsgast til sejlads med Støtteskibet ABSALON (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 30.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Operativ frømand til Frømandskorpset konstabel

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Torpedostation Kongsøre 30.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Operativ frømand til Frømandskorpset seniorsergent

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Torpedostation Kongsøre 30.10.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Air Mobile Protection and Recovery søger erfarne medarbejdere (konstabelgruppen)

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 31.10.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Chef for Operations- og Uddannelsessektionen ved HDMVS

Hæren

Region Sjælland

Hæren Flyvestation Skalstrup 31.10.2018 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Operativ jæger til Jægerkorpset (genopslag)

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Flyvestation Aalborg 31.10.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstillinger - Forbindelsesofficerer ved LRGNV Genopslag

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Reserve-Hæren Skive 31.10.2018 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Flymekaniker til Fighter Wing Skrydstrup

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Flyvevåbnet Skrydstrup 01.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Uddannelsesbefalingsmand til Operations- og Uddannelsessektionen ved HDKBH

Hæren

Region Hovedstaden

Hæren Svanemøllens Kaserne 04.11.2018 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Rådighedsstilling - Befalingsmand/instruktør til reserven til Fighter Wing

Reserve-Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Reserve-Flyvevåbnet Skrydstrup 05.11.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstillinger - Premierløjtnanter af reserven til Fighter Wing

Reserve-Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Reserve-Flyvevåbnet Skrydstrup 05.11.2018 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Stationsspecialist Station Mestersvig konstabel, ved SPG

Værnsfælles

Grønland

Værnsfælles AKO Sirius 09.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Grønland

Stationsspecialist Station Mestersvig, ved SPG

Værnsfælles

Grønland

Værnsfælles AKO Sirius 09.11.2018 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Grønland

Operativ frømand til Frømandskorpset (genopslag)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Torpedostation Kongsøre 14.11.2018 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Operativ frømand til Frømandskorpset konstabel (genopslag)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Torpedostation Kongsøre 14.11.2018 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Operativ frømand til Frømandskorpset sergent (genopslag)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Torpedostation Kongsøre 14.11.2018 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Bataljonsbefalingsmand

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Holstebro 15.11.2018 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland
Forsvaret_logo.svg
Tilmeld en jobagent
Følg med, når vi søger nye medarbejdere.

HUSK:
  • Opdatere jobagenten jævnligt via dette link.
  • Print eller gemme opslaget inden annonceudløb, da opslaget ikke vil være synligt herefter.
  • Forsvaret modtager ikke uopfordrede ansøninger.
Tilmeld dig jobagent