Fortsæt til indhold

I beredskab under Covid-19-pandemien

At tage ansvar midt i uvisheden

Mødet med det ukendte

 

I starten af 2020 spredte Corona-virussen, Covid-19, sig med hastige skridt på tværs af hele kloden. Ingen vidste, hvor farlig denne nye sygdom var, eller hvilke konsekvenser den skulle få for samfundet. De efterfølgende år stillede store krav til vores sundhedssektor og skabte personlige udfordringer for mange, der skulle omstille sig til en hverdag med Covid-19 som den altoverskyggende faktor. Midt i orkanens øje finder vi Anna Munkholm med ansvar for at koordinere dele af Beredskabsstyrelsen indsatser i en tid præget af uvished og nye problemstillinger.

Danmark lukker ned
Som så mange andre danskere sad Anna med sin familie og fulgte den udvikling, der førte til at Danmark lukkede ned grundet Covid-19-smitten. Nyheden om restriktionerne kom som en overraskelse, men samtidig var Anna også bevidst om, at det medførte en række nye opgaver for hende selv. ”Som leder og vagthavende hos Beredskabsstyrelsen var jeg enormt spændt på at skulle møde ind dagen efter og se, hvilken situation jeg skulle være med til at løse.”

Anna


Alder:

34 år.

Titel:
Sektionsleder.

Uddannelse:
Civil diplom i ledelse.

Virke:
Leder ved Beredskabsstyrelsens Officersskole.En kompleks ny hverdag
I sin daværende rolle som uddannelsesleder ved Beredskabsstyrelsen Sjælland havde Anna ansvar for mere end 100 værnepligtige og deres uddannelse i Beredskabsstyrelsen, samtidig med at hun koordinerede beredskabets indsatser på tværs af styrelser i regionerne. Til dagligt rykker Beredskabsstyrelsen ud til en bred vifte af forskellige hændelser over hele landet, og Covid-19-pandemien minimerede bestemt ikke arbejdsbyrden, tværtimod. Den nye opgave for Anna, de andre ledere og de værnepligtige bestod i at bremse smitten af Covid-19 ved at opbygge testcentre og levere mandskab til podning af borgere.

Alle mand på dæk

Efter blot nitten og en halv dag i Beredskabsstyrelsen bliver de værnepligtige operationelle og indgår i beredskabets indsatser. Og der var i den grad behov for alle mand på dæk til at løse de komplekse opgaver i forbindelse med Covid-19: ”Noget af det, der mødte mig de første par dage på arbejde under Covid-19-pandemien, det var den enorme kompleksitet af de opgaver, som jeg eller vi blev stillet, og de ændrede sig hele tiden.” Den komplekse situation betød, at Anna måtte udføre en stor mængde planlægningsarbejde for at få mandskabs-puslespillet til at gå op. En omfattende opgave, da Covid-19-situationen ikke var til at spå om. Det var ikke unormalt, at en plan skulle ændres på timebasis, for at uddannelsen af værnepligtige harmonerede med det operationelle arbejde. Derudover skulle Anna sikre, at der hele tiden var kapacitet til at udføre alle de andre opgaver, som Beredskabsstyrelsen normalt håndterer.

Anna citat 1

Vi havde ikke altid et klart svar. Vi skulle løse det sammen.

Anna Munkholm Thomsen, Sektionsleder

Bag kasernens porte
Covid-19-situationen medførte også en høj risiko for, at mandskabet blev smittet og derfor ikke kunne yde den nødvendige støtte. For at minimere risikoen for smitte valgte Beredskabsstyrelsen at lukke portene til kasernen. ”Under større hændelser, for eksempel Covid-19, kan vi lukke portene, hvilket betyder, at alle de værnepligtige bliver på kasernen.” I løbet af Covid-19-indsatsen opholdt de værnepligtige sig på kasernen i syv uger, hvor de udelukkende kom ud, når de var på indsats. Det var ikke alle, der responderede lige vel på ikke at kunne tage hjem, hvilket skabte yderligere ledelsesudfordringer for Anna.
 
At stå op til det ukendte
Alle var forståeligt påvirkede af Covid-19-situationen samt de restriktioner og problemer, den medførte. Derfor brugte Anna meget tid på mandskabspleje og på at lytte til de værnepligtiges bekymringer. ”Folk stod i nogle situationer de aldrig havde stået i før. Og i min rolle som leder var det enormt vigtigt, at jeg lyttede til medarbejderne, men også turde gå forrest og sætte en retning.”

Mod til at træffe kritiske beslutninger

”Mod er altafgørende”
Opgaven i at løse Covid-19-pandemien krævede, at Anna var omstillingsparat og klar til at vise vejen frem uden at bakke, når kursen ændrede sig. Samtidig lå der også et stort ansvar på Annas skuldre, da hun både skulle tage vare på de værnepligtiges private og professionelle trivsel samt assistere regionerne med Covid-19-indsatsen. ”At tage ansvar for andre handler om at turde at gå forrest, være handlekraftig og stå inde for de opgaver, der skal løses.”, fortæller Anna.

Anna citat 2

Jeg er ret bevidst om det ansvar jeg har taget for andre under Covid-19-pandemien.

Anna Munkholm Thomsen, Sektionsleder

Sammenholdet var essentielt
Covid-19-pandemien bød på et væld af situationer, der gav Anna mulighed for at trække på sin officerserfaring og ledelsesstil - sidstnævnte beskriver hun selv som værende demokratisk, relationel og byggende på gensidig respekt. Anna hæfter sig også ved den enorme betydning, sammenholdet mellem hendes kollegaer havde for indsatsen. ”Alle stod op for hinanden, det husker jeg tydeligt – især under de syv uger, hvor portene var lukkede.”

”Vi gjorde en forskel”
At kunne gøre en forskel er essentielt for Anna i sit virke som officer i Beredskabsstyrelsen. Netop derfor ser hun tilbage på den hektiske Covid-19-tid med en stor portion stolthed. ”Vi formåede at lykkes med at uddanne de værnepligtige og rykke dem langt på blot ni måneder, samtidig med at vi skabte værdi for den enkelte borger igennem vores indsatser uden at negligere vores daglige arbejde. Det er jeg utrolig stolt af.”

Her kan du undersøge, om uddannelsen til officer i Beredskabsstyrelsen er noget for dig