Fortsæt til indhold

Evakueringen i Kabul

At træde til når det virkelig gælder

DEN ULTIMATIVE LEDELSESTEST

 

I august 2021 kunne hele verden følge den dramatiske konsekvens af Talibans indtog i Kabul og det deraf følgende kaos i Kabul lufthavn. Billederne af de store menneskemængders desperate forsøg på at forlade Afghanistan var klistret på samtlige tv-skærme, og der er øjeblikke i løbet af evakueringen, der stadig sidder fast på de flestes nethinde i dag. som alvoren af situationen i Kabul indtraf for alle hjemme i Danmark, så var Kasper allerede i færd med at planlægge logistikken og klargøre Flyvevåbnets C130 Hercules fly til evakueringsmissionen fra Air Transport Wing’s flyvestation i Aalborg. 

 "Smid alt hvad du har i hænderne” 
Det hele startede en fredag eftermiddag i august. På vej hjem i sin bil sad Kasper og funderede over de første billeder fra Kabul og den uspecificerede anmodning om at være klar til at støtte en evakueringsmission. “Det kan godt tænkes, at det her kommer til at gå lidt stærkt”, tænkte Kasper for sig selv i bilen. Og allerede dagen efter blev hans tanke bekræftet, idet han blev ringet op og bedt om at stille en medarbejder, som skulle indgå i besætningen til at påbegynde evakueringen.

Kasper


Alder:

32 år.

Titel:
Teknikofficer.

Uddannelse:
Professionsbachelor i militær stragi og ledelse. Færdiguddannet som teknisk officer på Flyvevåbnets Officersskole 2016.

Virke:
Fungerende chef i vedligeholdelsesenheden på Flyvestation Aalborg, også kaldet "Air Transport Wing".Lørdag aften ringede Kasper til en af sine medarbejdere, der har det tekniske ansvar ombord Hercules-flyene, når de er afsted. På daværende tidspunkt kunne Kasper ikke komme nærmere ind på, hvor medarbejderen skulle hen, eller hvor lang tid han skulle være afsted. Han bad ham bare om at pakke en rygsæk med ordene: “Pak det vigtigste, så løser vi resten.” 

Officer med fly i baggrunden

Det kommer til at gå hurtigt – hurtigere end hvad vi er vant til.

Kasper, Teknikofficer

Som situationen i Kabul udviklede sig, steg tidspresset også for Kasper og resten af det operationelle hold på Air Transport Wing’s flyvestation i Aalborg. Det var første gang, at de skulle iværksætte en operation med den effekt under så stort tidspres.  

Under de kritiske forberedelsestimer gik billederne fra Kabul verden rundt, og de nåede også frem til Kasper og hans mandskab i hangarens frokostlokale. Her var de vidne til den situation, som de var på vej ned til. Et kaotisk og dramatisk scenarie udspillede sig i Kabul lufthavn. I det øjeblik var der stille, fortæller Kasper. 
 
Første fly retur 
Et af de øjeblikke, der skiller sig ud for Kasper, er aftenen, hvor det første Hercules fly landede retur fra Kabul. “Chef-gruppen står ude på forpladsen og ser flyverens grønne og røde lys komme nærmere i mørket. Der er lige et øjeblik af ro og en følelse af at have lykkedes rigtig godt med første fase af opgaven.” Til lyden af rotorblade i sommernatten gennemgik Kasper de beslutninger, der førte til det første resultat. Men der var ikke tid til at dvæle for længe, opgaven var ikke færdig for Kasper og hans mandskab.

At tage ansvar for opgaven

“En oplevelse jeg ikke vil have været foruden” 
Selvom Kasper og hans mandskab havde fjorten barske dage med at understøtte evakueringen under krævende og vanskelige forudsætninger, så udtrykker Kasper en stor glæde ved at have bidraget til opgavens udførsel: “Min rolle i forbindelse med evakueringen i Kabul har bekræftet mig i netop at kunne træde til, når det virkelig gælder og være i stand til at trække en organisation sammen som leder.” 
 
“Ledelse er et håndværk”, som Kasper selv beskriver det. Et håndværk som Kasper fik mulighed for at forfine, da situationen krævede, at han skiftede fra at lede sit mandskab til at føre det. I Forsvaret skelner man mellem de to ledelsesteknikker, hvor der i føring skal træffes hurtige beslutninger ud fra de oplysninger, der er tilgængelige på det givne tidspunkt.

Mod til at være sårbar

Mod til at være sårbar 
Ifølge Kasper er “mod” et relevant begreb, når det kommer til ledelse af mandskab, og det medfølgende ansvar. Det er dog vigtigt for Kasper at pointere, at mod ikke altid manifesterer sig som den klassiske helte-mods-fortælling. Mod i Kaspers verden handler i højere grad om at turde stille sig sårbar over for sine kollegaer og være ærlig om ens styrker og svagheder. “Det kræver mod at udvise sårbarhed og skabe et fortroligt og trygt rum, når man skal snakke om svære ting, som for eksempel: hvor vi skal hen i morgen, når flyveren letter. Det var essentielt for at løse opgaven så effektivt, som vi gjorde i Kabul. Det hjalp alle med at være bevidste om deres rolle og konkrete opgave, samt hvordan man bedst kunne støtte hinanden undervejs.” 
 
Refleksion som et værktøj 
Med ansvar for ca. 100 mennesker på flyvestationen sætter Kasper en dyd i at være involverende, problemløsende og reflekterende. Og netop sidstnævnte karaktertræk er Kasper meget bevidst om at bruge og udvikle. Ved at reflektere over den måde man træffer beslutninger på, formår man at komme et par vigtige skridt foran hele tiden. Det er essentielt for Kasper, at hans medarbejdere er proaktive i deres virke og derved i stand til selv at se, hvor og hvordan de kan skabe værdi. “Proaktivitet starter ved at kigge indad og finde ud af, om man har den nødvendige kvalifikation og viden til at løse den konkrete opgave. Hvis det ikke er tilfældet, så må man række ud efter hjælp.” 

Kasper sidder ved fly

Ledelse handler i høj grad om at være et ordentligt menneske.

Kasper, Teknikofficer

Evakueringen i Kabul har været med til at udvikle Kaspers lederegenskaber og forbedret hans forståelse af, hvad det vil sige at være en god leder. De erfaringer har han nu taget med videre i sit daglige virke på flyvestationen i Aalborg. De menneskelige kvaliteter fylder meget i Kaspers ledelsesstil, hvilket stemningen blandt kollegaerne i hangaren bærer præg af. Her gælder det først og fremmest om at se hinanden i øjnene. På den måde skabes forudsætningerne for at løse opgaven hurtigt og effektivt på tværs af rang og grader. For som Kasper afsluttende fortæller: “Hvis ikke man kan regne med det menneske, man står over for, så kommer man ikke ret langt, hverken med ledelse eller med opgaven.”  

Her kan du undersøge, om uddannelsen til teknikofficer i Flyvevåbnet er noget for dig