Fortsæt til indhold

Udsendelse til Letland

At skabe sammenhold i fremmede omgivelser

En ny virkelighed står for døren

 

Den 24. februar 2022 vågnede Europas befolkning op til en ny virkelighed. Efter flere måneders truende adfærd rykkede Rusland ind over Ukraines grænser. Forud for fremrykningen fandt et langtrækkende bombardement af ukrainske mål sted, som kostede flere end 100 ukrainere livet. Der var igen krig i Europa, og en ny hverdag meldte sin ankomst for officer, Nicolai, og hans deling af soldater på kasernen i Slagelse.

Melding kommer
I slut marts på en træningsøvelse i Tyskland får Nicolai besked om, at han skal udsendes til Letland for at indgå i NATO-samarbejdet om at sikre stabilitet i regionen og forsvare imod potentielle russiske aggressioner. Ugerne op til udsendelsen bød på lange dage på kasernen i Slagelse. Trods de hårde arbejdsbetingelser oplevede Nicolai en stor villighed og evne til at hjælpe hinanden i delingen. “Folk accepterede den hurtigt skiftende virkelighed og fokuserede på at løse opgaven.” For Nicolai gjaldt det om skabe mening for sit mandskab og arbejdet, som de udførte, selvom han ikke altid havde alle svarene. “Når tingene giver mening for soldaterne, så er de også indstillet på at gå den ekstra kilometer for at løse opgaven.”

Nicolai


Alder:

30 år.

Titel:
Taktisk officer i Hæren.

Uddannelse:
Bachelor: Negot, erhvervsøkonomi og erhvervssprog i tysk.
Tidligere Konstabel i Hæren.
Færdiguddannet i 2019 som officer i Hæren.

Virke:
Delingsfører for en panserinfanterideling ved Gardehusarregimentet.“Gad vide hvad vi bliver udsendt til”
Tiden op til Nicolai og hans delings udsendelse til Letland bar præg af en stor mængde uvished om, hvad de skulle udsendes til. Nyhedsstrømmen om urolighederne Øst på skabte også en del røre blandt Nicolais mandskab. “Vi havde nogle øvelser, hvor beskeder fra familie og venner tikkede ind på telefonerne grundet en nyhed om situationen i Ukraine, som vi ikke havde set eller haft tid til at forholde os til.” I denne situation måtte Nicolai gå foran som leder og skabe den fornødne tryghed hos sin deling.

Nicolai Taktisk officer

Vi står til rådighed. Det er realiteten af at være professionel soldat.

Nicolai, Taktisk officer

Den største danske udsendelse siden 2. verdenskrig

Med kurs mod Letland
Alvoren af situationen begyndte for alvor at gå op for Nicolai på dagen, hvor han så kolonnen af militære køretøjer og materiel, der var på vej til Køge Havn for at blive sejlet mod Letland. “Det var stort set hele kasernen, der blev tømt. Der slog det mig, hvor stor missionen egentlig var – en mission vi var en del af.”

Øvelsestiden er forbi
Ved ankomsten til Letland var det tydeligt at mærke seriøsiteten af missionen. Både historisk og aktuelt eksisterer der en geopolitisk situation, hvor en invadering af Letland er sandsynlig. “25% af letterne har russisk baggrund og identificerer sig med Rusland, så der er et mindretal, der øger risikoen for invadering – ligesom vi så med Ukraine.”

Nicolai Taktisk officer

Virkeligheden for letterne er, at de har en nabo øst på, der er klar til at invadere.

Nicolai, Taktisk officer

Første hold afsted
Nicolais deling var den første enhed, der blev sendt afsted til Letland. Deres opgave bestod derfor i at indrette sig og skabe de bedste forudsætninger for at kunne holde sig klar til at støtte den lettiske brigade. Da Nicolai overtog delingen tilbage i 2021, var den meget sammentømret med et stærkt fællesskab. Men grundet udskiftning af soldater i enheden lå der en omfangsrig ledelsesopgave i at integrere de nye og mindre erfarne med de mere rutinerede soldater og samtidig bevare sammenholdet. I begyndelsen af udsendelsen var stemningen anspændt i den danske lejr, men i takt med at Ruslands invasion faldt ud til Ukraines fordel, sænkede delingens kollektive skuldre sig som månederne gik.

“Vi lykkedes i fællesskab”
Og netop fællesskabet var essentielt for at lykkes over længere tid som en gruppe soldater i fremmede omgivelser. For som Nicolai selv udtaler: “Når vi løser opgaver, så er det, fordi vi gerne vil yde det ekstra for vores makker – vi har hinandens ryg.” Helt konkret hæfter Nicolai sig ved delingens sidste store øvelse i Letland. Her havde de til opgave at ligge i venteposition og være klar til at støtte den lettiske brigade. Nicolais frygt var, at der ville sprede sig en stemning af lejrkuller, hvis ikke kollegaerne blev hurtigt aktiveret. Men til trods for flere dages inaktivitet formåede delingen at holde moralen oppe, byde sig til og være klar når det gjaldt.

Betydningen af ansvar

“I sidste ende er det mit ansvar”
Den seks måneder lange udsendelse til Letland bød på mange muligheder for Nicolai for at anvende sin ledelseserfaring. Ifølge Nicolai består god ledelse i evnen til at lytte til forslag, der kommer fra ens kollegaer og tage dem med i sine overvejelser, men samtidig at kunne sætte foden ned og tage den endelige beslutning. “Ledelse handler om at være bekendt med og tryg i det ansvar, man har. Det handler om at motivere ens kollegaer til at kunne klemme ballerne sammen, men også være i stand til at spare på dem og give dem et tiltrængt hvil. Og i sidste ende at være med til at udvikle dem i den rigtige retning.”

I forhold til at have mod til at træffe svære beslutninger mener Nicolai, at det gælder om at være bevidst om, hvad det rigtige valg i sidste ende er. Også selvom det er en ufordelagtig beslutning. Efterfølgende skal man også være i stand til at skabe forståelse for den beslutning, man har taget. For som Nicolai siger: “Det skal man kunne som leder i Forsvaret, for der skal træffes svære beslutninger, der har betydning for andre.”

Her kan du undersøge, om uddannelsen til taktikofficer i Hæren er noget for dig