Fortsæt til indhold

Ud af det civile - Ud af det militære - Ud over det sædvanlige

Reserven

I reserven viderefører du din militære karriere ved siden af dit civile job eller studie, samtidig med at du udvikler dine kompetencer, dit netværk og bevarer tilknytningen til Forsvaret.

Er du klar til at genoptage eller fortsætte din militære karriere, så er en rådighedskontrakt  din mulighed for at bevare kontakten til Forsvaret og løbende at skrue op og ned for dit aktivitetsniveau.

karriere hæren

Bliv en del af Totalforsvarsstyrken

KLIK HER

SØG NU!

Her kan du se alle ledige rådighedsstillinger i Reserven

Rådighedsstilling – Befalingsmænd af reserven til Stabselement Bornholm på Almegårds Kaserne

Reserve-Hæren

Region Hovedstaden

Reserve-Hæren Rønne, Danmark 01.03.2023 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Rådighedsstilling – Chefsergent til reserven ved Gardehusarregimentet

Reserve-Hæren

Region Sjælland

Reserve-Hæren Antvorskov, Danmark 19.02.2023 Militære stillinger Chefsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Rådighedsstilling – Delingsfører til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Reserve-Hæren Skive, Danmark 13.02.2023 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling - Dygtige sergenter søges til rådighedsstillinger ved Air Transport Wing

Reserve-Flyvevåbnet

Region Nordjylland

Reserve-Flyvevåbnet Aalborg, Danmark 28.02.2023 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstilling – Gruppefører (overkonstabel/overkonstabel af 1. grad) til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Reserve-Hæren Skive, Danmark 13.02.2023 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – Gruppefører (sergent) til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Reserve-Hæren Skive, Danmark 13.02.2023 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – Hjælpeinstruktør til Operations Support Wing, Training and Reserve Squadron

Reserve-Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Reserve-Flyvevåbnet Karup, Danmark 05.03.2023 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – Instruktører til Operations Support Wing, Training and Reserve Squadron

Reserve-Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Reserve-Flyvevåbnet Karup, Danmark 05.03.2023 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling - Kører samt stabshjælper ved 2. Logistikbataljon reserven

Reserve-Hæren

Region Nordjylland

Reserve-Hæren Aalborg, Danmark 19.03.2023 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstilling - Leder af reserven til 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon ved 1. Brigade

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Reserve-Hæren Varde, Danmark 12.02.2023 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstilling - Major med operativt mindset til reserven ved Slesvigske Fodregiment

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Reserve-Hæren Haderslev, Danmark 19.02.2023 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstilling – Næstkommanderende (oversergent) til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Reserve-Hæren Skive, Danmark 13.02.2023 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling - Officerer af reserven til stabselement Bornholm på Almegårds Kaserne

Reserve-Hæren

Region Hovedstaden

Reserve-Hæren Rønne, Danmark 01.03.2023 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Rådighedsstilling – Oversergent af reserven til Danske Artilleriregiment

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Reserve-Hæren Oksbøl, Danmark 26.02.2023 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstilling – Oversergent, uddannelsesbefalingsmand til JMTO Reserve

Reserve-Værnsfælles

Region Midtjylland

Reserve-Værnsfælles Karup, Danmark 12.02.2023 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – Sergent til 2. Logistikbataljon

Reserve-Hæren

Region Nordjylland

Reserve-Hæren Aalborg, Danmark 19.03.2023 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstilling – Stabsstøtte (seniorsergent) til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Reserve-Hæren Skive, Danmark 13.02.2023 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling - Stationsspecialist af reserven i Stations- og Patruljetjenesten Grønland

Reserve-Værnsfælles

Region Nordjylland

Reserve-Værnsfælles Aalborg, Danmark 12.02.2023 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstillinger – Gruppefører (korporal) til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Reserve-Hæren Skive, Danmark 13.02.2023 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstillinger - Kaptajner til reserven ved Slesvigske Fodregiment

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Reserve-Hæren Haderslev, Danmark 19.03.2023 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstillinger – Kommando- og forsyningsbefalingsmand til Totalforsvarsstyrkens underafdelinger

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Reserve-Hæren Skive, Danmark 13.02.2023 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstillinger – Konstabler til JMTO Reserve

Reserve-Værnsfælles

Region Midtjylland

Reserve-Værnsfælles Karup, Danmark 26.02.2023 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstillinger - Operationsofficerer til reserven ved staben for 1. Brigade

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Reserve-Hæren Holstebro, Danmark 19.02.2023 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstillinger - Operationsofficerer til reserven ved staben for 1. Brigade

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Reserve-Hæren Holstebro, Danmark 19.02.2023 Militære stillinger Major/orlogskaptajn Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstillinger – Seniorsergenter til Føringsstøtteregimentet reserve (Genopslag)

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Reserve-Hæren Fredericia, Danmark 26.02.2023 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstillinger – Seniorsergenter til JMTO Reserve

Reserve-Værnsfælles

Region Midtjylland

Reserve-Værnsfælles Karup, Danmark 12.02.2023 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstillinger - Seniorsergenter til reserven ved Slesvigske Fodregiment

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Reserve-Hæren Haderslev, Danmark 19.03.2023 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstillinger – Sergenter til JMTO Reserve

Reserve-Værnsfælles

Region Midtjylland

Reserve-Værnsfælles Karup, Danmark 20.02.2023 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland
Reserven hæren 4

Ansættelsesvilkår

Vi har samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål til ansættelsen på en reservekontrakt her. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte personerne som er oplyst i de enkelte stillingsopslag.

Ja, føringskadrerne og støttestrukturen til Totalforsvarsstyrken bemandes udelukkende af personel af reserven, som alle har gennemført en af nedenstående grunduddannelser i Forsvaret

  • Reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende
  • Grundlæggende sergentuddannelse
  • Løjtnantuddannelse eller Officersbasisuddannelse

Du aflønnes som udgangspunkt for 7,4 timers arbejde pr. indkommanderingsdag, hvilket svarer til de normale antal timer på én arbejdsdag.

Under øvelser og sejlads modtager du typisk en højere aflønning fordi du modtager et øvelsestillæg for din deltagelse.

Som udgangspunkt ansættes du for en periode på 4 år med mulighed for at gentegne din kontrakt for en ny 4-årig periode, når din kontrakt udløber.

Du er først forpligtet til at lade dig indkommandere, når du har accepteret at deltage til en given aktivitet, hvilket du aftaler med din nærmeste leder fra gang til gang.

Ja, det er tilladt, så længe indkommanderingerne er godkendte af din foresatte og sker i sammenhæng med din krise- eller krigsfunktion i Forsvaret.

Det er også tilladt at lade sig indkommandere ved andre enheder i Forsvaret selvom din stamenhed er Totalforsvarsstyrken. Her skal du dog huske på, at det fortsat er din stamenhed der skal taste arbejdstid mv., når du er udlånt til andre enheder.

Du skal minimum én gang årligt kunne bestå Forsvarets basiskrav, som består af en løbetest og styrketest.

læs mere her

Der er krav om en godkendt helbreds- og tandvurdering, foretaget af et af forsvarets infirmerier.

Forsvaret dækker udgifterne fra din bopæl til mødestedet for din indkommanderingsperiode efter gældende regler herfor og derudover er der mulighed for at få udbetalt time-dagpenge efter gældende regler.

Nej, du kan ikke blive udsendt til en international operation, når du er ansat på en rådighedskontrakt.

Hvis du ønsker at blive udsendt, eller at blive fastansat i Forsvaret for en kortere eller længere periode, så sker det på en anden kontrakttype.

Reserven hæren 2

Find din vej ind i Reserven

KLIK HER