Fortsæt til indhold

Ud af det civile - Ud af det militære - Ud over det sædvanlige

Reserven

I reserven viderefører du din militære karriere ved siden af dit civile job eller studie, samtidig med at du udvikler dine kompetencer, dit netværk og bevarer tilknytningen til Forsvaret.

Er du klar til at genoptage eller fortsætte din militære karriere, så er en rådighedskontrakt  din mulighed for at bevare kontakten til Forsvaret og løbende at skrue op og ned for dit aktivitetsniveau.

karriere hæren

Bliv en del af Totalforsvarsstyrken

KLIK HER

SØG NU!

Her kan du se alle ledige rådighedsstillinger i Reserven

Rådighedsstilling - Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse søger seniorsergenter af reserven med baggrund som ambulancebehandler eller paramediciner

Reserve-Værnsfælles

Region Midtjylland

Seniorsergent Aarhus, Danmark 05.07.2023 Militære stillinger Reserve-Værnsfælles Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – Delingsfører til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Premierløjtnant Skive, Danmark 22.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – Delingsfører til Totalforsvarsstyrken i Østdanmark

Reserve-Hæren

Region Sjælland

Premierløjtnant København, Danmark 22.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Rådighedsstilling - Efterretningsbefalingsmand til reserven ved Opklaringsbataljonen på Bornholm

Reserve-Hæren

Region Hovedstaden

Seniorsergent Rønne, Danmark 18.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Rådighedsstilling - Faglærte konstabler søges til 2.Eskadre reserveelement

Reserve-Søværnet

Intet fast arbejdssted

Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Korsør, Danmark 18.06.2023 Militære stillinger Reserve-Søværnet Vagt, sikkerhed og overvågning Intet fast arbejdssted

Rådighedsstilling – Gruppefører (overkonstabel/overkonstabel af 1. grad) til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Skive, Danmark 22.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – Gruppefører (overkonstabel/overkonstabel af 1. grad) til Totalforsvarsstyrken i Østdanmark

Reserve-Hæren

Region Sjælland

Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel København, Danmark 22.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Rådighedsstilling – Gruppefører (sergent) til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Sergent Skive, Danmark 22.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – Gruppefører (sergent) til Totalforsvarsstyrken i Østdanmark

Reserve-Hæren

Region Sjælland

Sergent København, Danmark 22.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Rådighedsstilling – Ingeniørofficer af reserven søges til Stab 2. Brigade i Slagelse

Reserve-Hæren

Region Sjælland

Kaptajn/kaptajnløjtnant Antvorskov, Danmark 18.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Rådighedsstilling - Instruktør / sergent af reserven ved Figther Wing Skrydstrup

Reserve-Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Sergent Vojens, Danmark 30.06.2023 Militære stillinger Reserve-Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstilling – Kompagnichef ved Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Kaptajn/kaptajnløjtnant Skive, Danmark 22.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – Kompagnichef ved Totalforsvarsstyrken i Østdanmark

Reserve-Hæren

Region Sjælland

Kaptajn/kaptajnløjtnant København, Danmark 22.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Rådighedsstilling - Konstabel af reserven ved Fighter Wing Skrydstrup

Reserve-Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vojens, Danmark 30.06.2023 Militære stillinger Reserve-Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstilling – Major af reserven til Operationsstaben

Reserve-Værnsfælles

Region Midtjylland

Major/orlogskaptajn Karup, Danmark 25.06.2023 Militære stillinger Reserve-Værnsfælles Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – Næstkommanderende (oversergent) til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Oversergent Skive, Danmark 22.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – Næstkommanderende (oversergent) til Totalforsvarsstyrken i Østdanmark

Reserve-Hæren

Region Sjælland

Oversergent København, Danmark 22.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Rådighedsstilling - Næstkommanderende for reserven ved JMTO

Reserve-Værnsfælles

Region Midtjylland

Major/orlogskaptajn Karup, Danmark 02.07.2023 Militære stillinger Reserve-Værnsfælles Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – Oversergenter til Conduct after Capture sektionen ved Efterretningsregimentet

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Oversergent Varde, Danmark 18.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstilling – Planlægningsofficer / major af reserven til G1 ved 2. Brigade.

Reserve-Hæren

Region Sjælland

Major/orlogskaptajn Antvorskov, Danmark 16.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Rådighedsstilling - Premierløjtnanter til reserven ved Slesvigske Fodregiment

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Premierløjtnant Haderslev, Danmark 12.07.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstilling – Stabsstøtte (seniorsergent) til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Seniorsergent Skive, Danmark 22.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – Stabsstøtte (seniorsergent) til Totalforsvarsstyrken i Østdanmark

Reserve-Hæren

Region Sjælland

Seniorsergent København, Danmark 22.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Rådighedsstilling – Uddannelsesbefalingsmand til reserven ved Opklaringsbataljonen på Bornholm

Reserve-Hæren

Region Hovedstaden

Oversergent Rønne, Danmark 18.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Rådighedsstilling – Uddannelsesofficer til reserven ved Opklaringsbataljonen på Bornholm

Reserve-Hæren

Region Sjælland

Kaptajn/kaptajnløjtnant Rønne, Danmark 18.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Rådighedsstillinger – Gruppefører (korporal) til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Skive, Danmark 22.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstillinger – Gruppefører (korporal) til Totalforsvarsstyrken i Østdanmark

Reserve-Hæren

Region Sjælland

Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel København, Danmark 22.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Rådighedsstillinger - Kaptajner til reserven ved Slesvigske Fodregiment

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Kaptajn/kaptajnløjtnant Haderslev, Danmark 21.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstillinger – Kommando- og forsyningsbefalingsmand (oversergent) til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Oversergent Skive, Danmark 22.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstillinger – Kommando- og forsyningsbefalingsmand (oversergent) til Totalforsvarsstyrken i Østdanmark

Reserve-Hæren

Region Sjælland

Oversergent København, Danmark 22.06.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Rådighedsstillinger - Seniorsergenter af reserven til Danske Artilleriregiment

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Seniorsergent Oksbøl, Danmark 14.07.2023 Militære stillinger Reserve-Hæren Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark
Reserven hæren 4

Ansættelsesvilkår

Vi har samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål til ansættelsen på en reservekontrakt her. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte personerne som er oplyst i de enkelte stillingsopslag.

Ja, føringskadrerne og støttestrukturen til Totalforsvarsstyrken bemandes udelukkende af personel af reserven, som alle har gennemført en af nedenstående grunduddannelser i Forsvaret

  • Reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende
  • Grundlæggende sergentuddannelse
  • Løjtnantuddannelse eller Officersbasisuddannelse

Du aflønnes som udgangspunkt for 7,4 timers arbejde pr. indkommanderingsdag, hvilket svarer til de normale antal timer på én arbejdsdag.

Under øvelser og sejlads modtager du typisk en højere aflønning fordi du modtager et øvelsestillæg for din deltagelse.

Som udgangspunkt ansættes du for en periode på 4 år med mulighed for at gentegne din kontrakt for en ny 4-årig periode, når din kontrakt udløber.

Du er først forpligtet til at lade dig indkommandere, når du har accepteret at deltage til en given aktivitet, hvilket du aftaler med din nærmeste leder fra gang til gang.

Ja, det er tilladt, så længe indkommanderingerne er godkendte af din foresatte og sker i sammenhæng med din krise- eller krigsfunktion i Forsvaret.

Det er også tilladt at lade sig indkommandere ved andre enheder i Forsvaret selvom din stamenhed er Totalforsvarsstyrken. Her skal du dog huske på, at det fortsat er din stamenhed der skal taste arbejdstid mv., når du er udlånt til andre enheder.

Du skal minimum én gang årligt kunne bestå Forsvarets basiskrav, som består af en løbetest og styrketest.

læs mere her

Der er krav om en godkendt helbreds- og tandvurdering, foretaget af et af forsvarets infirmerier.

Forsvaret dækker udgifterne fra din bopæl til mødestedet for din indkommanderingsperiode efter gældende regler herfor og derudover er der mulighed for at få udbetalt time-dagpenge efter gældende regler.

Nej, du kan ikke blive udsendt til en international operation, når du er ansat på en rådighedskontrakt.

Hvis du ønsker at blive udsendt, eller at blive fastansat i Forsvaret for en kortere eller længere periode, så sker det på en anden kontrakttype.

Reserven hæren 2

Find din vej ind i Reserven

KLIK HER