Søværnet basis 3

Ansøgning om vurdering af egnethed for udnævnelse til oberst og kommandør

scroll down

Ansøgning om vurdering af egnethed til udnævnelse

Som led i det justerede chefbemandingssystem iværksættes udnævnelsesprocessen for 3. kvartal 2020.

Frem til fredag den 24. juli 2020 tager Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) imod ansøgninger om vurdering af egnethed til udnævnelse til oberst og kommandør.

Det kan erfaringsmæssigt være en fordel, hvis du har flere stillinger på oberstløjtnant/kommandørkaptajnsniveauet, og er blevet bedømt i stillingerne. Det vil blandt andet medvirke til, at screeningen og vurderingen af dig bliver så velfunderet og nuanceret som muligt.


Ansøgning

Ansøgningen sendes via linket ”søg stillingen” og skal indeholde følgende:

  • Et bilag på maksimalt én A4-side, hvor du beskriver din største bedrift og din største ”fejltagelse”. Det skal bruges ifm. din potentialeudredning, som foretages af Selektionssektionen.
  • Et CV, der beskriver dit tjenesteforløb og din erhvervserfaring generelt. Det vil være en fordel at sætte nogle ord på de arbejdsopgaver, du har haft i forbindelse med varetagelse af de forskellige stillinger.
  • Samtlige FOKUS-bedømmelser inklusive påtegninger, som du har modtaget de sidste 10 år.
  • Besvarelsen af et spørgeskema med fem spørgsmål vedrørende motivation.

Er du en del af talentprogrammet i din nuværende stilling, opfordres du ligeledes til at vedlægge din opdaterede talentjournal. Dette er dog ikke et krav.
 
Når FPS har modtaget din ansøgning, vil du efterfølgende modtage en mail fra Selektionssektionen ved FPS med information om personligheds- og intelligenstest, som du bedes gennemføre inden for syv dage.

Vurdering

FPS vil på baggrund af de koncernfælles vurderingsparametre, testresultaterne, udtalelsen fra din myndigheds-/styrelseschef og det af dig fremsendte foretage en samlet HR faglig vurdering med henblik på at forelægge det for Udnævnelsesrådet, som vil træffe den endelige afgørelse om egnethed.

Tilbagemelding

Du vil modtage en tilbagemelding fra Udnævnelsesrådet ultimo september 2020.

Såfremt du vurderes delvist egnet for nærværende eller ikke egnet, vil du modtage en uddybende tilbagemelding.

Såfremt du vurderes egnet, vil du kunne søge stillinger på oberst og kommandørniveau de følgende fem år, første gang i forbindelse med bemandingsprocessen i 4. kvartal 2020. Du vil først blive udnævnt (resolveret) og aflønnet som oberst/kommandør, såfremt du har ansøgt og fået en stilling på oberst/kommandør niveau via bemandingsprocesserne, som gennemføres to gange årligt.

Du anbefales at orientere dig i det justerede chefbemandingssystem via HR-portalen, hvor du ligeledes kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål til udnævnelsesprocessen i en Q&A.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, kan du kontakte HR-konsulent Jane Provstgaard Knudsen på telefon 32 66 54 30 eller sende din forespørgsel til fps-ba-bs105@mil.dk. Alternativt kan du ringe til major Anton Dinsen-Andersen på telefon 32 66 56 33 eller henvende dig på fps-ba-chbs1@mil.dk.

Hvem kan søge

Du er oberstløjtnant eller kommandørkaptajn og har et ønske om at blive forelagt udnævnelsesrådet med henblik på en vurdering af egnethed til M402 niveauet.

Du bør have et varieret og balanceret tjenesteforløb, og du har i udgangspunktet erfaring fra både operativ- og højere stabstjeneste.