Fortsæt til indhold

Ansøgning om vurdering af egnethed til udnævnelse til M402-niveau

scroll down

Ansøgning om vurdering af egnethed til udnævnelse til M402-niveau

 

Som led i det justerede chefbemandingssystem iværksættes udnævnelsesprocessen for 3. kvartal 2024.

Frem til og med søndag den 28. juli 2024 tager Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) imod ansøgninger om vurdering af egnethed til udnævnelse til oberst og kommandør.

Det kan erfaringsmæssigt være en fordel, hvis man har flere stillinger på oberstløjtnant/ kommandørkaptajnsniveauet og er blevet bedømt i stillingerne. Det vil blandt andet medvirke til, at screeningen og vurderingen bliver så velfunderet og nuanceret som muligt.

Ansøgning

Ansøgningen sendes via linket ”søg om egnethed” og skal indeholde følgende:

  • Et bilag på maksimalt én A4-side, hvor du beskriver din største bedrift og din største ”fejltagelse”. Det skal bruges ifm. din potentialeudredning, som foretages af FPS Selektionssektion.
  • Et CV, der beskriver dit tjenesteforløb og din erhvervserfaring generelt. Det vil være en fordel at sætte nogle ord på de arbejdsopgaver, du har haft i forbindelse med varetagelsen af de forskellige stillinger.
  • Samtlige FOKUS og andre bedømmelser eller udtalelser (IER mv.) inklusive påtegninger, du har modtaget de seneste 10 år.
  • Derudover skal du besvare fem spørgsmål vedrørende motivation som en del af din ansøgning.

Såfremt man har søgt om vurdering af egnethed tidligere, og ønsker en fornyet forelæggelse ved Udnævnelsesrådet, bedes man kontakte fps-ktp-chbemsys@mil.dk for at afklare, hvad der skal sendes med frem i din ansøgning.

Er man en del af et talentprogram, opfordres man ligeledes til at vedlægge sin opdaterede talentjournal. Dette er dog ikke et krav.

Når FPS har modtaget din ansøgning og tilhørende bilag, vil du efterfølgende modtage en mail fra Selektionssektionen ved FPS med information om personligheds- og intelligenstest. Testbesvarelsen bedes gennemført snarest muligt og ikke senere end inden for syv dage efter du har modtaget linket. Erfaringsmæssigt er det en god ide at prioritere tid til gennemførelse af disse tests.

Herefter vil man blive tilbudt en samtale med en psykolog i Selektionssektionen. Samtalen vil tage udgangspunkt i dine testresultater og udvalgte dele af de fremsendte bilag. Samtalen har en varighed på omkring to timer. På baggrund af oplysninger fra test, bilag og samtale skrives en vurdering som fremsendes til Udnævnelsesrådet.

Hvem kan søge

Du er oberstløjtnant eller kommandørkaptajn og har et ønske om at blive forelagt Udnævnelsesrådet med henblik på en vurdering af egnethed til M402 niveauet. 

Du bør have et varieret og balanceret tjenesteforløb i eget værn eller kommando samt ved andre myndigheder (stabe/styrelser), og du har i udgangspunktet erfaring fra både operativ tjeneste og højere stabsniveauer.

Vurdering

FPS vil på baggrund af de koncernfælles vurderingsparametre: ledelse og udvikling, beslutningsevne og håndterings af pres, helhedsforståelse og ressourcebevidsthed samt kommunikation, sammenholdt med testresultaterne, evt. vandelsforhold, udtalelsen fra din myndigheds-/styrelseschef og det af dig fremsendte materiale foretage en samlet HR-faglig vurdering med henblik på at forelægge det for Udnævnelsesrådet, som vil træffe den endelige afgørelse om egnethed.

Tilbagemelding

Du vil modtage en tilbagemelding fra Udnævnelsesrådet medio september 2024.

Såfremt du vurderes ’for nærværende ikke egnet’ eller ’ikke egnet’ til udnævnelse, vil du modtage en uddybende tilbagemelding samt en partshøring.

Såfremt du vurderes egnet, vil du kunne søge stillinger på oberst og kommandørniveau de følgende fem år, første gang i forbindelse med bemandingsprocessen i 4. kvartal 2024. Du vil først blive udnævnt (resolveret) og aflønnet som oberst/kommandør, såfremt du har ansøgt og fået en stilling på oberst/kommandør niveau via bemandingsprocesserne, som i udgangspunktet gennemføres to gange årligt. 

Du anbefales at orientere dig i det justerede chefbemandingssystem via HR-portalen, hvor du ligeledes kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål til udnævnelsesprocessen i en Q&A.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, kan du kontakte:

  •  Fuldmægtig Louise Holberg på telefon +45 32 66 58 40
  •  Kaptajn Mathias Carlsen på telefon +45 20 61 07 13

Du kan også sende din forespørgsel til fps-ktp-chbemsys@mil.dk. Alternativt kan du ringe til chef for chefbemandingssektionen ALFA, Anne Morits Andersen på telefon + 45 32 66 55 64 eller henvende dig på fps-ama@mil.dk. 

 

Hvem kan søge

Du er oberstløjtnant eller kommandørkaptajn og har et ønske om at blive forelagt Udnævnelsesrådet med henblik på en vurdering af egnethed til M402 niveauet.

Du bør have et varieret og balanceret tjenesteforløb i eget værn eller kommando samt ved andre myndigheder (stabe/styrelser), og du har i udgangspunktet erfaring fra både operativ tjeneste og højere stabsniveauer.

Ansøgningsfrist: 28.07.2024