Fortsæt til indhold
Søværnet basis 3

Ansøgning om vurdering af egnethed til udnævnelse til M402-niveau

scroll down

Ansøgning om vurdering af egnethed til udnævnelse

Fristen for at ansøge om vurdering af egnethed til udnævnelse til oberst- og kommandørniveauet er udløbet.

Mere information om fremtidige udnævnelsesprocesser følger snarest muligt.

 
Læs mere om det justerede chefbemandingssystem


Ansøgning

Ansøgningen sendes via linket ”Ansøg nu” og skal indeholde følgende:

  • Et bilag på maksimalt én A4-side, hvor du beskriver din største bedrift og din største ”fejltagelse”. Det skal bruges ifm. din potentialeudredning, som foretages af FPS Selektionssektion.

  • Et CV, der beskriver dit tjenesteforløb og din erhvervserfaring generelt. Det vil være en fordel at sætte nogle ord på de arbejdsopgaver, du har haft i forbindelse med varetagelsen af de forskellige stillinger.

  • Samtlige FOKUS og andre bedømmelser eller udtalelser (IER mv.) inklusive påtegninger, du har modtaget de seneste 10 år.

  • Derudover skal du besvare det vedhæftede spørgeskema med fem spørgsmål vedrørende motivation.

Når FPS har modtaget din ansøgning og tilhørende bilag, vil du efterfølgende modtage en mail fra Selektionssektionen ved FPS med information om personligheds- og intelligenstest. Testbesvarelsen bedes gennemført snarest muligt og ikke senere end inden for syv dage. Erfaringsmæssigt er det en god ide at prioritere tid til gennemførelse af disse tests.

Herefter vil du blive tilbudt en samtale med en psykolog i Selektionssektionen. Samtalen vil tage udgangspunkt i dine testresultater og udvalgte dele af de fremsendte bilag. Samtalen har en varighed på omkring to timer. På baggrund af oplysninger fra test, bilag og samtale skrives en vurdering som fremsendes til udnævnelsesrådet.

Vurdering

FPS vil på baggrund af de koncernfælles vurderingsparametre: ledelse og udvikling, beslutningsevne og håndterings af pres, helhedsforståelse og ressourcebevidsthed samt kommunikation, sammenholdt med testresultaterne, udtalelsen fra din myndigheds-/styrelseschef og det af dig fremsendte materiale foretage en samlet HR-faglig vurdering med henblik på at forelægge det for Udnævnelsesrådet, som vil træffe den endelige afgørelse om egnethed.

Tilbagemelding

Du vil modtage en tilbagemelding fra Udnævnelsesrådet ultimo september 2021.

Såfremt du vurderes delvist egnet for nærværende eller ikke egnet, vil du modtage en uddybende tilbagemelding.

Såfremt du vurderes egnet, vil du kunne søge stillinger på oberst og kommandørniveau de følgende fem år, første gang i forbindelse med bemandingsprocessen i 4. kvartal 2021. Du vil først blive udnævnt (resolveret) og aflønnet som oberst/kommandør, såfremt du har ansøgt og fået en stilling på oberst/kommandør niveau via bemandingsprocesserne, som i udgangspunktet gennemføres to gange årligt.

Du anbefales at orientere dig i det justerede chefbemandingssystem via HR-portalen, hvor du ligeledes kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål til udnævnelsesprocessen i en Q&A.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, kan du kontakte HR-konsulent Karin Dahl Kristoffersen på telefon 72 91 81 31 eller sende din forespørgsel til fps-ktp-chbemsys@mil.dk. Alternativt kan du ringe til major Ronni Holm Hansen på telefon 32 66 56 33 eller henvende dig på fps-ba-chbs1@mil.dk.

Hvem kan søge

Du er oberstløjtnant eller kommandørkaptajn og har et ønske om at blive forelagt Udnævnelsesrådet med henblik på en vurdering af egnethed til M402 niveauet.

Du bør have et varieret og balanceret tjenesteforløb i eget værn eller kommando samt ved andre myndigheder (stabe/styrelser), og du har i udgangspunktet erfaring fra både operativ tjeneste og højere stabsniveauer.