Fortsæt til indhold
Søværnet basis 3

Ansøgning om vurdering af egnethed for udnævnelse til oberst og kommandør

scroll down

Ansøgning om vurdering af egnethed til udnævnelse

Fristen for at søge om vurdering af egnethed til udnævnelse til M402-niveau i Udnævnelsesprocessen 1. kvartal 2021 udløb onsdag den 6. januar 2021 og det er for nuværende ikke muligt at ansøge.

Forventeligt vil fristen for ansøgning til Udnævnelsesprocessen 3. kvartal 2021 ligge i juli, FPS vil orientere via mail til alle M401 herom.
 
Du kan læse mere om det justerede chefbemandingssystem her


Ansøgning

Ansøgningen sendes via linket ”søg stillingen” og skal indeholde følgende:

  • Et bilag på maksimalt én A4-side, hvor du beskriver din største bedrift og din største ”fejltagelse”. Det skal bruges ifm. din potentialeudredning, som foretages af Selektionssektionen.
  • Et CV, der beskriver dit tjenesteforløb og din erhvervserfaring generelt. Det vil være en fordel at sætte nogle ord på de arbejdsopgaver, du har haft i forbindelse med varetagelsen af de forskellige stillinger.
  • Samtlige FOKUS-bedømmelser inklusive påtegninger, du har modtaget de sidste 10 år.
  • Derudover skal du besvare det vedhæftede spørgeskema med fem spørgsmål vedrørende motivation.

Er du en del af talentprogrammet i din nuværende stilling, opfordres du ligeledes til at vedlægge din opdaterede talentjournal. Dette er dog ikke et krav.

Når FPS har modtaget din ansøgning, vil du efterfølgende modtage en mail fra Selektionssektionen ved FPS med information om personligheds- og intelligenstest, som du bedes gennemføre inden for syv dage.

Vurdering

FPS vil på baggrund af de koncernfælles vurderingsparametre, testresultaterne, udtalelsen fra din myndigheds-/styrelseschef og det af dig fremsendte foretage en samlet HR-faglig vurdering med henblik på at forelægge det for Udnævnelsesrådet, som vil træffe den endelige afgørelse om egnethed.

Tilbagemelding

Du vil modtage en tilbagemelding fra Udnævnelsesrådet ultimo februar 2021.

Såfremt du vurderes delvist egnet for nærværende eller ikke egnet, vil du modtage en uddybende tilbagemelding.

Såfremt du vurderes egnet, vil du kunne søge stillinger på oberst og kommandørniveau de følgende fem år, første gang i forbindelse med bemandingsprocessen i 2. kvartal 2021. Du vil først blive udnævnt (resolveret) og aflønnet som oberst/kommandør, såfremt du har ansøgt og fået en stilling på oberst/kommandør niveau via bemandingsprocesserne, som gennemføres to gange årligt.

Du anbefales at orientere dig i det justerede chefbemandingssystem via HR-portalen, hvor du ligeledes kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål til udnævnelsesprocessen i en Q&A.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, kan du kontakte HR-konsulent Jane Provstgaard Knudsen på telefon 32 66 54 30 eller sende din forespørgsel til fps-ktp-chbemsys@mil.dk. Alternativt kan du ringe til major Ronni Holm Hansen på telefon 32 66 56 33 eller henvende dig på fps-ba-chbs1@mil.dk.

Hvem kan søge

Du er oberstløjtnant eller kommandørkaptajn og har et ønske om at blive forelagt udnævnelsesrådet med henblik på en vurdering af egnethed til M402 niveauet.

Du bør have et varieret og balanceret tjenesteforløb, og du har i udgangspunktet erfaring fra både operativ- og højere stabstjeneste.