Søværnet basis 3

Ansøgning om vurdering af egnethed for udnævnelse til oberst og kommandør

scroll down

udnævnelsesproces for oberstløjtnanter og kommandørkaptajner

Der er pt. ikke åbent for søgning. Du kan forventeligt søge igen i 3. kvartal 2020.

Som led i det justerede chefbemandingssystem iværksættes udnævnelsesprocessen for 1. kvartal 2020. Frem til den 19. januar 2020 tager Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) imod ansøgninger om vurdering af egnethed til udnævnelse til oberst og kommandør.

Ansøgning
Ansøgningen sendes via linket ”søg stillingen” og skal indeholde følgende:
  • En motiveret ansøgning, svarende til maksimal én A4-side, hvor du beskriver, hvordan du kan bidrage til niveauet, og hvorfor du ser dig selv udnævnt til niveauet.
  • Et bilag på maksimalt én A4-side, hvor du beskriver din største bedrift og din største ”fejltagelse”. Det skal bruges ifm. din potentialeudredning, der foretages af Selektionssektionen.
  • Et CV, der beskriver dit tjenesteforløb og din erhvervserfaring generelt. Det vil være en fordel at sætte nogle ord på de arbejdsopgaver, du har haft i forbindelse med varetagelse af de forskellige stillinger.
  • Samtlige FOKUS-bedømmelser inklusiv påtegninger, som du har modtaget i graden som oberstløjtnant/kommandørkaptajn og i graden som major/orlogskaptajn.
Er du en del af talentprogrammet i din nuværende stilling, opfordres du ligeledes til at vedlægge din opdaterede talentjournal. Dette er dog ikke et krav.
 
Når FPS har modtaget din ansøgning, vil du efterfølgende modtage en mail fra Selektionssektionen ved FPS med information om personligheds- og intelligenstest, som du bedes gennemføre inden for syv dage.

Vurdering
FPS vil på baggrund af de koncernfælles vurderingsparametre, testresultaterne, udtalelsen fra din myndigheds-/styrelseschef og det af dig fremsendte, foretage en samlet HR faglig vurdering med henblik på at forelægge det til udnævnelsesrådet, som vil træffe den endelige afgørelse om egnethed. 

Tilbagemelding
Du vil modtage en tilbagemelding fra udnævnelsesrådet ultimo marts 2020.

Såfremt du vurderes delvist egnet for nærværende eller ikke egnet, vil du modtage en uddybende tilbagemelding. 

Såfremt du vurderes egnet, vil du kunne søge stillinger på oberst og kommandørniveau i forbindelse med bemandingsprocessen. Du vil først blive udnævnt (resolveret) og aflønnet som oberst/kommandør, såfremt du har ansøgt og fået en stilling på oberst/kommandør niveau via bemandingsprocesserne som gennemføres to gange årligt. 

Du vil kunne ansøge om stillinger på oberst/kommandør niveau i april 2020. 

Du anbefales at orientere dig i det justerede chefbemandingssystem via HR-portalen, hvor du ligeledes kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål til udnævnelsesprocessen i en Q&A.
 
Finder du ikke svar på dine spørgsmål, kan du kontakte

HR-konsulent Nezi på telefon 32 66 57 92 eller sende din
forespørgsel til fps-ba-bs104@mil.dk.

Alternativt kan du ringe til
major Anton på telefon 32 66 56 33 eller sende din forespørgsel til fps-ba-chbs1@mil.dk.

Hvem kan søge

Hvornår kan du søge?
Der er pt. ikke åbent for søgning. Du kan forventeligt søge igen i 3. kvartal 2020.

Hvem kan søge?
Du er oberstløjtnant eller kommandørkaptajn og har et ønske om at blive forelagt udnævnelsesrådet med henblik på en vurdering af egnethed til M402 niveauet. 

Du bør have et varieret og balanceret tjenesteforløb, og du har i udgangspunkt erfaring fra både operativ- og højere stabstjeneste.