Reserven hæren 4

Ledig oberst- og kommandørstilling

scroll down

Ledige stillinger på oberst- og kommandørniveau - Bemandingsprocessen

Første bemandingproces i 2020 er afsluttet og det er for nuværende ikke muligt at søge stillinger. Anden bemandingsproces starter i primo oktober 2020. 

Hvem kan søge

Ansøgningsfristen er
udløbet. Næste chefbemandingsproces vil blive afviklet i 4. kvartal 2020.  AD HOC BEMANDINGSPROCES

Det er pt. ikke muligt at ansøge om stillingerne i bemandingsprocessen. Næste bemandingsproces vil blive afviklet i 4. kvartal 2020.

 

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår

ANSÆTTELSESVILKÅR
Varigt udnævnte oberster og kommandører ansættes i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Oberstløjtnanter og kommandørkaptajner vil i udgangspunktet blive ansat på åremål.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du skal endvidere kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.

Stillingen vil blive behandlet i sammenhæng med de tidligere 16 opslåede oberst- og kommandørstillinger.

Hvis du har søgt en af de 16 tidligere opslåede stillinger i Bemandingsprocessen for 2. kvartal 2020, skal du i din ansøgning til stillingen som Vicechef ved Operationsstaben angive evt. ny prioritering.

Vi beder dig fremsende CV samt én motiveret ansøgning, hvori du skriver din motivation for netop at søge denne stilling. I motivationen er det ligeledes vigtigt, at du inddrager dit kendskab til det specifikke fagområde. Foruden motivation og argumentation er det vigtigt, at du gør opmærksom på særlige forhold, som rekrutterende chef/FPS skal være opmærksom på.

Er du en del af talentprogrammet i din nuværende stilling, opfordres du til at vedlægge din opdaterede talentjournal.

Vi vil bede dig om at søge via linket.