Fortsæt til indhold

Ledige oberst- og kommandørstillinger

scroll down

Ledige stillinger på oberst- og kommandørniveau

Nedenstående stilling kører som ad hoc processer i tilknytning til bemandingsprocessen Q2 2024. 

  • Section Head Planning ved Joint Force Command, Brunssum, Holland (M402), værnsfælles stilling. Ansøgningsfrist: 17. maj 2024.  

For at kunne søge stillingen, skal du være udnævnt til M402 niveauet eller være vurderet egnet i forbindelse med udnævnelsesprocesserne i Chefbemandingssystemet.

Løn- og ansættelsesvilkår fremgår sidst i puljeopslaget.

 

Hvem kan søge

For at kunne søge stillingen skal du være varigt udnævnt til M402 niveauet eller være vurderet egnet i forbindelse med udnævnelsesprocesserne i Chefbemandingssystemet.

Ansøgningsfrister for ad hoc processen: 17. maj 2024.  

Samtaler forventes afholdt medio juni 2024. 

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.ledige stillinger

Du bliver chef for et af de tre planlægningshold i J5, og med mellemrum skal du lede en Joint Operational Planning Group (JOPG) på cirka 100 planlæggere fra alle specialer i hovedkvarteret, underlagte myndigheder og berørte nationer.  
 
Det er bl.a. dit ansvar at lede udarbejdelsen af operative planer - fra modtagelse af det strategiske planlægningsdirektiv til planens godkendelse af SACEUR.  
 
Planlægningsdivisionen ved Joint Force Command Brunssum har ansvaret for udarbejdelse og ajourføring af alle hovedkvarterets operative planer med vægt på afskrækkelses- og forsvarsplaner, altså NATOs kernefunktion, samt til øvelsesaktiviteter. 
 
Nationalt varetager du ansvaret som dansk Senior National Representative ved Allied Joint Force Command Brunssum. Du er tillige dansk Senior National Officer for bl.a. stillinger i Holland, Sverige og Norge.  

Om dig
Vi forventer, at du er analytisk stærk og har særdeles gode samarbejdsevner, kombineret med en evne til at skære igennem for at nå et resultat under tidspres. Det er afgørende, at du har erfaring med og ægte interesse i værnsfælles operative doktriner og planlægning.   
 
Der vil i vurderingen af din ansøgning blive lagt vægt på: 
dine operative erfaringer, herunder operationsplanlægning 
dine erfaringer med arbejde i et internationalt miljø 
dine erfaringer i arbejdet med fagspecialister 
Du skal sprogtestes ved Forsvarsakademiet til STANAG engelsk til 4343. 
  
Du kan via Forsvarets HR-portal på FIIN finde information om forhold for stillinger i udlandet (udstationering). Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.  

Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle personlige tillæg. 

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal stiles til Hans Majestæt Kongen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38. 

Kontakt 
For mere information om stillingen kan du kontakte nuværende stillingsindehaver oberst Lars Mouritsen på telefon 5152 8505 eller Chefen for Udviklings- og Planlægningsstaben generalmajor Jacob Alexa på 72 81 1995. 
 
Forventelig tiltrædelse: 01.12.2024 
Tjenestestedet er i Brunssum, Holland. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Herunder fremgår vilkår og kontaktoplysninger for bemandingsprocesserne. 

Varigt udnævnte oberster og kommandører ansættes i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal stiles til Hans Majestæt Kongen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Oberstløjtnanter og kommandørkaptajner vil i udgangspunktet blive ansat på åremål.

Stillingerne, såvel nationalt som internationalt, besættes som udgangspunkt i fire år.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Ved ansættelse som tjenestemand på åremål er ansættelsesområdet den pågældende styrelse eller myndighed.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du skal endvidere kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Kontakt og Ansøgning

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.

Vi beder dig fremsende en motiveret ansøgning, hvori du skriver din motivation for netop at søge denne stilling. I motivationen for stillingen er det ligeledes vigtigt, at du inddrager dit kendskab til det specifikke fagområde. Foruden motivation og argumentation er det vigtigt du gør opmærksom på særlige forhold, som rekrutterende chef/FPS skal være opmærksom på.

Er du en del af talentprogrammet i din nuværende stilling, opfordres du til at anføre dette i din ansøgning og vedlægge din opdaterede talentjournal.

Hvis du allerede er udnævnt oberst/kommandør skal du, såfremt du indkaldes til samtale, personlighedstestes ved FPS psykologer, på baggrund af testresultatet udfærdiger psykologen en personlighedsprofil, som ansættelsesudvalget vil få indblik i. Hvis du er testet i forbindelse med en rekruttering inden for de seneste to år genanvendes testen, i udgangspunktet genanvendes test lavet i forbindelse med talentudredning ikke.

Hvis du er oberstløjtnant/kommandørkaptajn og vurderet egnet til udnævnelse ved udnævnelsesrådet, vil ansættelsesudvalget få indblik i den potentialeudredning, som FPS psykologer har udarbejdet i forbindelse med vurderingen af din egnethed.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.