Fortsæt til indhold
Reserven hæren 4

Ledige oberst- og kommandørstillinger

scroll down

Ledige stillinger på oberst- og kommandørniveau - Bemandingsprocessen

I forbindelse med Bemandingsprocessen for 4. kvartal 2022 iht. det justerede Chefbemandingssystem er følgende stillinger ledige og mulige at søge:

  • Assistant Chief of Staff Headquarters Allied Command Europe Rapid Reaction Corps (ARRC) Gloucester, United Kingdom. (M402)
  • CH Fighter Wing, Skrydstrup, Danmark. (M402)
  • Forsvarsattaché til Den Danske Ambassade i Beijing, Kina. (M403+)
  • CH for det danske Forbindelseselement ved US Central Command (US CENTCOM), Tampa, Florida, USA. (M403+) Stillingen indgår ikke længere i bemandingsprocessen for 4. kvartal 2022 pga. strukturelle ændringer.
  • STCH Multinational Division Nord, Adazi, Letland. (M403+)
  • Chef for Jydske Dragonregiment, Holstebro, Danmark. (M402)
  • Chef for Helicopter Wing, Karup, Danmark. (M402)
  • Chef for Supply Chain, Forsvarsministeriets Materielstyrelse, Brabrand, Danmark. (M402)
  • Chef for Søværnets Officersskole, Forsvarsakademiet, København, Danmark. (M402)

 

For at kunne søge stillingerne, skal du være varigt udnævnt til M402 niveauet eller være vurderet egnet i forbindelse med udnævnelsesprocesserne i Chefbemandingssystemet.

Hvem kan søge

For at kunne søge stillingerne skal du være varigt udnævnt til M402 niveauet eller være vurderet egnet i forbindelse med udnævnelsesprocesserne i Chefbemandingssystemet.

Ansøgningsfrist: 9. oktober 2022

Samtaler forventes afholdt i ugerne 45 og 46

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.ledige stillinger

Assistant Chief of Staff Central Staffs ved HQ Allied Rapid Reaction Corps (ACOS CS HQ ARRC) består i hovedessensen af to roller. Senior National Officer (SNO) i United Kingdom (UK) og rollen som chef for Central Staffs i HQ ARRC.

I SNO rollen vil du blive national chef for stort set alt dansk personel i UK. Herunder er du direkte chef for lederen af det Nationale Støtte Element (NSE). Det er en position, som skal forvalte og tolke danske bestemmelser og policy, herunder i særdeleshed økonomiske forhold, for udsendte medarbejdere og deres familier.

I ACOS CS rollen er du chef for en branche med fire forskellige sektioner dækkende central koordination i hovedkvarteret, Joint Visitors Bureau, Information Management samt Framework Nation logistik. Du vil indgå i Command Group sammen med syv branchechefer (brigadegeneraler), Chief of Staff (Generalmajor), Deputy Commander (generalmajor) og korpschefen (generalløjtnant). Du fungerer de facto som Director of Management og er Co-Chair for OF-5 koordinationsgruppen med godt 25 oberster. Her vil din beherskelse af stabsprocedurer samt erfaring fra arbejdet i en større national stab på højere niveau være ønskelig, og du bør være særdeles god til at analysere, koordinere og kommunikere. Det er endvidere en stor fordel, såfremt du har erfaring fra arbejde i NATO-stabe.

Du tænker helhedsorienteret, er omstillingsparat, fleksibel og har et godt overblik. Du har en veludviklet situationsfornemmelse og er omgængelig, således at du nemt kan indgå i internationale relationer med en bred vifte af forskellige kulturer. Tålmodighed og tolerance er helt nødvendige egenskaber.

Varetagelse af ACOS CS funktionen medfører mange sociale aktiviteter, hvorfor du skal være udadvendt og med meget gode sociale kompetencer. Du behersker engelsk i såvel skrift som tale, i det alt arbejdet foregår på engelsk. Du bør have gennemført NATO Senior Officers Cource samt Information Management kurset ved NSO samt have et godt kendskab til Microsoft Outlook, Word, PowerPoint og Excel, samt DeMars.

Forventelig tiltrædelse: Senest medio 2024.

Tjenestested er: Gloucester i United Kingdom

For mere information om stillingen kan du kontakte nuværende stillingsindehaver oberst Keld Christensen, +44 7483 169928 / 757 337 7826 eller på mail: HQARRC-001@fiin.dk.

Som chef for Fighter Wing Skrydstrup (FW) bliver du chef for Flyvevåbnets største operative wing med mere end 700 medarbejdere organiseret i tre overordnede afdelinger.

FW står over for den operative implementering af Danmarks næste kampfly F-35. FW mission er således i de kommende år samtidigt at operere med F-16 og implementere F-35 dedikeret, sikkert og effektivt.

Transformationen af FW og implementeringen af F-35 er i en afgørende fase. Der opereres allerede med danske F-35 kampfly på Luke Air Force Base i USA, hvor der uddannes pilotinstruktører og omskolingen til F-35 foregår. Ligeledes foregår uddannelsen af teknisk og logistisk personel allerede på Eglin Air Force Base i USA. Flyvevåbnet sender årligt mere end 150 medarbejdere på F-35 uddannelse i USA samtidig med, at det er besluttet at fortsætte F-16 driften hjemme i endnu en årrække. FW skal i implementeringsperioden vokse med mere end 100 medarbejdere, hvorfor det er afgørende med stort fokus på rekruttering og fastholdelse.

Chefen for FW skal have særligt flair for at tænke kampflykapaciteten ind i en ny konceptuel og doktrinær operativ ramme som grundlag for udviklingen af den samlede operative opgaveløsning for Flyvevåbnet og for Forsvaret. Som chef for FW har du ansvaret for at træne og opstille et kontinuerligt F-16 kampflybidrag, herunder opstilling af afvisningsberedskabet jf. gældende direktiver og bestemmelser. Du er samtidig ansvarlig for den operative implementering af F-35. Du er ansvarlig for opretholdelse af de pålagte beredskaber, den logistiske virksomhed, budget- og ressourcestyring, samt den militære og flyvesikkerhedssikkerhedsmæssige tjeneste. Du er desuden Wing Accountable Manager for de danske kampfly i regi af European Military Airworthiness Requirements.

Du refererer til chefen for Flyverkommandoen og indgår i Flyvevåbnets chefgruppe. Vi forventer, at du er en holdspiller, som forstår at sparre med og anvende dit ledelsesteam. Du skal være en dygtig leder og stærk kommunikator. I en periode med to kampfly og én organisation er der behov for en sikker hånd, men samtidig nytænkning og innovative løsninger, som du skal stå i spidsen for.

FW har en lang række samarbejdsrelationer med lokalsamfundet, øvrige værn, kommandoer og styrelser, og det er derfor forventningen, at du har udpræget helhedsforståelse, ansvarsfølelse og stærke analytiske egenskaber samt forståelse for både det samlede Forsvars og Flyvevåbnets behov. Det forventes, at du er handlingsorienteret og kan agere selvstændigt inden for de mål og rammer, som udstikkes.

For yderligere information om stillingen kan du kontakte Chefen for Flyverkommandoen Generalmajor Jan Dam, telefon 72811501.

Forventelig tiltrædelse: 1. januar 2023.

Tjenestestedet er i Skrydstrup.

Danmark har en forsvarsattaché ved den danske ambassade i Beijing, som samtidig er sideakkrediteret til Sydkorea og Japan. Den primære opgave for forsvarsattachéen er at holde Forsvarsministeriet og koncernens myndigheder orienteret om sikkerheds-, forsvarspolitiske- og militære forhold i Kina. Dette med særlig vægt på Kinas forhold til Rusland, USA og nabolandene i regionen samt Kinas strategiske interesser og aktiviteter i Arktis. Forsvarsattachéen skal yderligere rådgive den danske ambassadør i Beijing om forsvarspolitiske og militære spørgsmål og indgå i ambassadens daglige opgavevaretagelse.

Forsvarsattachéen skal samtidig vedligeholde forsvarsrelationerne til Sydkorea og Japan og understøtte danske forsvarsindustrielle interesser i førnævnte lande. Forsvarsattachéen vil dertil efter aftale støtte ambassadøren i hhv. Sydkorea og Japan med udvalgte opgaver, herunder af social og protokollær karakter. Det er en central opgave for forsvarsattachéen, at der løbende hjemsendes målrettede, skarpe og rettidige analyser til Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder.

Du har interesse i forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold i Kina, men også gerne i Sydkorea og Japan. Dertil bredt kendskab til international politik og samarbejdet i internationale organisationer, herunder i NATO.

Du forventes at have indgående kendskab til aktuelle danske forsvars- og sikkerhedspolitiske prioriteter og gerne erfaring med internationalt samarbejde inden for forsvars- og sikkerhedspolitikken. Du har solid erfaring fra chefniveauet, og det vil være en fordel, hvis du har gjort tjeneste i departementet.

Du har stærke kommunikationsevner på dansk og engelsk og er god til at samarbejde og skabe relationer til civile og militære samarbejdspartnere. Eventuelle sprogkundskaber i kinesisk eller andre asiatiske sprog vil være en fordel. Vi forventer, at du har gode analytiske evner og kan sammenfatte og videreformidle komplekse problemstillinger på en præcis og lettilgængelig måde.

Arbejdet og vilkårene i Beijing fordrer, at du er robust, fleksibel, initiativrig og diplomatisk, samt at du løbende kan tilpasse dit virke til sociale, kulturelle, sikkerhedsmæssige og politiske forhold. Det er afgørende, at du er særdeles god til at samarbejde og skabe forbindelser mellem danske og udenlandske samarbejdspartnere.

Det forventes endvidere, at du er fleksibel og kan levere bidrag til bl.a. hjemlige beslutningsprocesser med kort varsel.

Du tillægges grad af brigadegeneral/flotilleadmiral, så længe du bestrider stillingen som forsvarsattaché ved ambassaden i Beijing.  

For yderligere information om stillingen kan du kontakte vicedirektør ved Center for Sikkerhed og Operationer i Forsvarsministeriets Departement Kenn Bille Iversen på mail kbi@fmn.dk eller telefon 7281 0008.

Forventelig tiltrædelse: 1. august 2023.

Tjenestestedet er i Beijing.

Stillingen indgår ikke længere i bemandingsprocessen for 4. kvartal 2022 pga. strukturelle ændringer.

Headquarters Multinational Division North er et hovedkvarter i NATOs styrkestruktur. Som Chief of Staff er du chef for divisionsstaben og har ansvaret for at lede staben på en måde, som skaber størst mulig effekt. Du vil indgå i Command Group sammen med Command Sergeant Major (Chefsergent), Deputy Chief of Staff (Oberst), Deputy Commander Maneuver og Deputy Commander (Brigadegeneraler) og divisionschefen (Generalmajor).

Hovedkvarteret er operativt, og du bør derfor have god forståelse for taktik, processer og procedurer på divisionsniveau. Du har gode analytiske evner, stærke kompetencer inden for styring og god helhedsforståelse. Operativ erfaring på brigadeniveau vil være en fordel. Hovedkvarteret er multinationalt, og du bør derfor have gode sociale kompetencer, evne til at skabe og vedligeholde relationer samt evne til at kommunikere klart og enkelt. Det er endvidere en fordel, såfremt du har erfaring fra arbejde i NATO-stabe eller på anden måde har erfaring med NATO.

Ud over at være chef for staben er du tillige som Senior National Officer, chef for alt dansk personel i MND N i såvel Danmark som Letland. Herunder er du direkte chef for lederen af det Nationale Støttelement (NSE). Stillingen indebærer, ud over det almindelige chefvirke, ansvar for administrationen i forbindelse med dansk personel udsendt til Letland.

Hverdagen i divisionsstaben kan være hektisk, og du bør derfor være omstillingsparat, fleksibel og have et godt overblik.

Du behersker engelsk i såvel skrift som tale, i det store dele af arbejdet foregår på engelsk. Det vil være en fordel, hvis du har gennemført NATO Senior Officers Course samt Information Management kurset ved NSO.

Forventelig tiltrædelse: 1. januar 2024.

Tjenestestedet er: Adazi, Letland

For mere information om stillingen kan du kontakte nuværende stillingsindehaver brigadegeneral Lennie Fredskov Hansen, +45 728 27691 / +45 4074 0731 eller på mail: MNDN-COS@mil.dk.

Du bliver chef for et regiment, der på én gang er et moderne kamptropregiment og samtidig et regiment, som er forankret i traditioner. Der er en tæt tilknytning til Holstebro by og det omkringliggende samfund. Regimentet har en stab, der støtter dig i din rolle som garnisonskommandant og regimentschef. Ved regimentet er der tre bataljoner. I Panserbataljon, II Panserinfanteribataljon samt V Uddannelsesbataljon.

Som chef for Jydske Dragonregiment refererer du til chefen for Hærkommandoen og er dermed en integreret del af Hærens chefkreds. Du er endvidere designeret som næstkommanderende ved 1. Brigade.

Som Regimentschef og garnisonskommandant skal du kunne sætte retningen for udviklingen af regimentet og garnisonen. Samtidig skal du være i stand til at håndtere de driftsrelaterede opgaver inden for personel, etablissement og økonomi. Du skal i den forbindelse kunne manøvrere i et miljø med en lang række interessenter. Herunder både 1. og 2. Brigade, hvor de tre bataljoner organisatorisk er forankret. Som garnisonskommandant forventes du at kunne interagere med lokalsamfundet, herunder lokale beslutningstagere.

Det forventes, at du er en markant og respekteret chef. Det er en forudsætning, at du har erfaring fra både operative og mere driftsorienterede chefstillinger i Forsvaret. Det er ønskeligt, at du har været bataljonschef eller tilsvarende.  

For mere information om stillingen kan du kontakte Chefen for Hærkommandoen Generalmajor Gunner Arpe Nielsen på telefon 9132 6120.

Forventelig tiltrædelse: 1. juli 2023.

Tjenestestedet er i Holstebro.

Som chef for Helicopter Wing Karup (HW), bliver du chef for Flyvevåbnets helikopterenheder og ansvarlig for drift af Flyveskolen. Inkl. Staben tæller enheden mere end 500 medarbejdere og chefer.

Helicopter Wing består af tre operative helikopterenheder. Eskadrille 722 med Merlin, Eskadrille 723 med Seahawk og Eskadrille 724 med Fennec. Hver især indgår de i operative nationale beredskaber og bidrager til øvrig national opgaveløsning. Alle enheder støtter samtidig internationale operationer, dels som selvstændige bidrag og dels som organisk helikopterstøtte til Søværnets maritime operationer.

ESK 722 er efter flere års kontinuert indsættelse i internationale operationer samtidig med opretholdelsen af SAR beredskabet under træningsmæssig konsolidering og genopbygning. Samtidig vil der over de næste år være behov for friskning og styrkelse af besætningsstrukturen.

ESK 723 er under opbygning af Seahawk kapaciteten til ASW/ASUW operationer i samarbejde med Søværnet. Implementering og opbygning af kapaciteten er i en fase, hvor balancen mellem operativ opgaveløsning og opbygning kræver stor faglig indsigt og evne til at bidrage til prioritering mellem vigtige opgaver.

ESK 724 er under opbygning til varetagelse af nationalt helikopterberedskab i hovedstadsområdet, og eskadrillen er samtidig midt i et større generationsskifte med introduktion af nye piloter og besætningsmedlemmer.

Implementering af ASW/ASUW på Seahawk, opbygning og styrkelse af besætninger på alle tre helikoptere, og Forsvarets fremtidige ambition for den samlede helikopterkapacitet er alle opgaver, der kræver godt kendskab til helikopteroperationer og samtidig god forståelse af sammenhængen til både Forsvarets og Flyvevåbnets samlede opgaveløsning.

HW mission er således i de kommende år samtidigt at operere med de tre helikoptereskadriller og implementere Seahawk ASW/ASUW dedikeret, sikkert og effektivt.

HW har en lang række samarbejdsrelationer med lokalsamfundet, øvrige værn, kommandoer, styrelser og tjenester, og antallet af samarbejdspartnere er markant i ft. øvrige wings. Det er derfor forventningen, at du har udpræget helhedsforståelse, ansvarsfølelse, overblik og stærke analytiske egenskaber samt forståelse for både det samlede forsvars og Flyvevåbnets behov. Det forventes, at du er handlingsorienteret og kan agere selvstændigt inden for de mål og rammer, som udstikkes.

Som chef for HW har du ansvaret for at træne og opstille kontinuerlige helikopterbidrag, herunder opstilling af de forskellige helikopterberedskaber, SAR, beredskab Danmark og beredskab Øst, jf. gældende direktiver og bestemmelser. Dette inkluderer den logistiske virksomhed i samarbejde med Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, budget- og ressourcestyring, samt den militære og flyvesikkerhedssikkerhedsmæssige virksomhed. Du er desuden Wing Accountable Manager for de danske helikoptere i regi af European Military Airworthiness Requirements samt tilsvarende ansvarlig for den operative drift af den militære flyveplads på Flyvestation Karup.

Du refererer til chefen for Flyverkommandoen og indgår i Flyvevåbnets chefgruppe. Du er en udpræget holdspiller, som forstår at sparre med og anvende dit ledelsesteam. Du skal være en dygtig leder og stærk kommunikator. I en kommende udviklingsperiode med tre helikopterkapaciteter og én organisation er der behov for en sikker hånd, men samtidig for nytænkning og innovative løsninger, som du skal stå i spidsen for.

For yderligere information om stillingen kan du kontakte Chefen for Flyverkommandoen Generalmajor Jan Dam, telefon 72811501.

Forventelig tiltrædelse: 01. august 2023.


Tjenestestedet er i Karup.

Vi søger en chef for Supply Chain Divisionen (SCD) med helhedssyn, gode ledelsesevner, flair for samarbejde, interesse for logistik og fokus på drift. Vi søger en ny chef til divisionen med ansættelse i Brabrand.

Har du lyst til at arbejde i en division, hvor opgaven, trivsel og højt tempo går hånd i hånd? Befinder du dig godt med forskelligartede opgaver både i relation til indhold, størrelse og kompleksitet? Så vil stillingen have din interesse.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse i Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 2.300 medarbejdere. Omkring 1.700 er civile og 600 er militære. Ca. 900 af FMI’s medarbejdere er ansat i Supply Chain Divisionen (SCD). Medarbejderne er fordelt på ca. 50 adresser rundt i hele landet med hovedsæde i Brabrand, Aarhus. Supply Chain Divisionen varetager meget store dele af forsyningskæden i Forsvarsministeriets koncern, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandt andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og indkøb. Supply Chain Divisionen har soldaten i centrum og forsyner soldaten. I Supply Chain Divisionen har vi en kultur, hvor tanker og ideer udveksles frit for at fremme en høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi understøtter et kreativt, konstruktivt og tværgående samarbejdsmiljø. Vi prioriterer vidensdeling, mangfoldighed og anerkendelse højt.

Stillingen stiller store krav til ledelse på distancen, fokus på driften og særligt fokus på udviklingen, hvor en kommende forligsperiode vil stille store krav til den fortsatte udvikling af divisionen.

Divisionen er organiseret i tre driftsafdelinger og to centre samt en koordinationsafdeling. Du er dermed direkte chef for en vicechef, fire afdelingschefer (C/M 400) og to centerchefer (C/M400), og overordnet set ca. 900 medarbejdere. Divisionens medarbejdere spænder fra akademisk til manuelt niveau og en bred sammensætning af faggrupper. Fordelingen mellem militært og civile ansatte er cirka 25/75%.

Divisionens enheder er placeret på en række faciliteter i Jylland, på Sjælland og Bornholm. En enkelt medarbejder er udstationeret i Luxemborg ved NATO Supply and Procurement Agency (NSPA).

Din primære opgave er ledelse gennem chefer, at danne rammen om divisionens centre og driftsafdelinger, sikre opgaveløsningen og en vidtrækkende udvikling af divisionen, herunder yderligere digitalisering af logistiske processer samt optimering lagerstyring og udnyttelse af de rådige etablissementer.

Dit virke omhandler ansvaret for en systemunderstøttet afstemningsproces, der er koncernens væsentligste redskab til logistisk planlægning – ”demand planning” og ”forecast planning”.

Der er stort fokus på at vedligeholde et solidt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i divisionen. I denne opgave vil du blive støttet af divisionens arbejdsmiljøinspektør samt en engageret arbejdsmiljøorganisation.

Du har et ansvar for den fysiske sikkerhed på tværs af divisionens mange tjenestesteder.

Du indgår i FMI direktion, og du skal bidrage til, at der arbejdes målrettet efter FMI vision og strategi, SCD fremtidsbillede understøtter dette arbejde.

Du er oberst/kommandør eller oberstløjtnant vurderet egnet til udnævnelse med VUT-II/L / Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende.

Du har god ledererfaring og erfaring med kommunikation, styring og koordination.

Du får et meget stort råderum i opgaveløsningen, så det forventes at du har et udviklet helhedssyn, stor grad af selvstændighed og ansvarsfølelse, og at du kan samarbejde på tværs af FMI, øvrige myndigheder og interessenter. Du refererer direkte til Vicechefen i FMI.

Du er dygtig og erfaren leder. Du er imødekommende, tålmodig og kan kommunikere problemfrit både op-, ned- og til siden, da helhedssynet og samarbejdet er af højeste prioritet. Du er udadvendt og socialt anlagt med en naturlig evne til at gå forrest, holde flokken samlet, tanken klar, skabe og fastholde relationer.

For yderligere information om stillingen kan du kontakte Vicechefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Brigadegeneral Christian Ishøj, telefon 7281 4751.

Forventelig tiltrædelse: 01. juni 2023.

Tjenestestedet er i Brabrand.

Læs mere om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse som arbejdsplads på www.FMI.dk

Vi har brug for en chef, der brænder for uddannelse og udvikling, som kan varetage den løbende forbindelse til søværnet og som evner at profilere de nye uddannelser i både et nationalt og internationalt miljø.

Du får som chef for Søværnets Officersskole ansvaret for den samlede virksomhed på Søværnets Officersskole, herunder Søværnets Sergentskole. Som studiechef for Søværnets uddannelser får du en central funktion i kvalitetssikringen og udviklingen af uddannelserne, ligesom du får en central placering i varetagelsen af relationerne til Søværnskommandoen og Søværnets myndigheder, som er aftagere af uddannelserne og i forhold til studie- og udviklingsvirksomhed. Du skal sikre, at Søværnets officersuddannelser følger med tiden og tilpasses Søværnets behov, hvorfor det er vigtigt, at du hele tiden har føling med Søværnets udvikling. Desuden vil du indgå i diverse netværk med de nordiske og andre europæiske officersskolechefer, ligesom du også varetager relationerne til det maritimt orienterede, civile uddannelsesmiljø.

Vi har brug for en chef, der brænder for uddannelser og udvikling, og som er på forkant med udviklingen på det maritime område samt Forsvarets uddannelser og det maritime uddannelsesområde generelt.

Du har gennemført sejlende tjeneste på divisionsofficers- og skibschef niveau, og du har solid erfaring fra stabstjeneste, såvel værnsspecifikt som værnsfælles i Danmark. Du har erfaringer fra deltagelse i internationale operationer. Du forudsættes at have et indgående kendskab til Søværnets operationsmønstre og deraf afledte behov hos eskadrer m.fl. som ”aftagere” af officersskolens produkt: Søofficerer. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du tidligere har forrettet tjeneste på en af Forsvarets skoler.

For yderligere information om stillingen kan du kontakte Chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg, FIIN: FAK-CH eller telefon 4050 0874.

Forventelig tiltrædelse: 01. maj 2023.

Tjenestestedet er i København.

Løn- og ansættelsesvilkår

Varigt udnævnte oberster og kommandører ansættes i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Oberstløjtnanter og kommandørkaptajner vil i udgangspunktet ansættes på åremål.

Stillingerne, såvel nationalt som internationalt, besættes som udgangspunkt i fire år.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Ved ansættelse på åremål er ansættelsesområdet den pågældende styrelse eller myndighed.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du skal endvidere kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Kontakt og Ansøgning

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.

Vi beder dig fremsende én motiveret ansøgning, hvori du til hver af de stillinger, du ønsker at søge, skriver din motivation for netop at søge denne stilling. I motivationen for den enkelte stilling er det ligeledes vigtigt, at du inddrager dit kendskab til det specifikke fagområde. Foruden motivation og argumentation er det vigtigt, at du prioriterer dine ønsker samt gør opmærksom på særlige forhold, som rekrutterende chef/FPS skal være opmærksom på.

Du kan søge samtlige af de opslåede stillinger, som du mener at kunne bestride og har ønske om at indtræde i. Ansøgning til én eller flere af stillingerne indebærer, at du kan få enhver af de opslåede stillinger, idet der tages størst muligt hensyn til din prioritering.

Er du en del af talentprogrammet i din nuværende stilling, opfordres du til at anføre dette i din ansøgning og vedlægge din opdaterede talentjournal.

Hvis du allerede er udnævnt oberst/kommandør skal du, såfremt du indkaldes til samtale, personlighedstestes ved FPS psykologer, på baggrund af testresultatet udfærdiger psykologen en personlighedsprofil, som ansættelsesudvalget vil få indblik i. Hvis du er testet i forbindelse med en rekruttering indenfor de seneste to år genanvendes testen, i udgangspunktet genanvendes test lavet i forbindelse med talentudredning ikke.

Hvis du er oberstløjtnant/kommandørkaptajn og vurderet egnet til udnævnelse ved udnævnelsesrådet, vil ansættelsesudvalget få indblik i den potentialeudredning, som FPS psykologer har udarbejdet i forbindelse med vurderingen af din egnethed.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.