Fortsæt til indhold
Reserven hæren 4

Ledige oberst- og kommandørstillinger

scroll down

Ledige stillinger på oberst- og kommandørniveau - Bemandingsprocessen

 
Som konsekvens af, at der er flere forretningskritiske stillinger på M402-niveauet ledige, initieres der en ad hoc bemandingsproces iht. det justerede Chefbemandingssystem.

Følgende fem stillinger er ledige og mulige at søge.

Du kan læse mere om det justerede chefbemandingssystem her

  • Chef for 1. Brigade (CH 1BDE) (M403+) – forventet tiltrædelse 1. januar 2022.

  • Chef for 2. Brigade (CH 2BDE) (M403+) – forventet tiltrædelse pr. 1. oktober 2021.

  • Chef for Gardehusarregimentet (CH GHR) (M402) – forventet tiltrædelse pr. 1. oktober 2021.

  • Chef for Landdivisionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (CH KALA) (M402) – forventet tiltrædelse 1. oktober 2021.

  • Chef for Rekrutteringsdivisionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (CHREKDIV) (M402) – 1. oktober 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår fremgår sidst i puljeopslaget.

Hvem kan søge

For at kunne søge stillingerne skal du være varigt udnævnt til M402 niveauet eller være vurderet egnet i forbindelse med udnævnelsesprocesserne i Chefbemandingssystemet.

Ansøgningsfristen er
25. juli 2021.

Samtaler forventes afholdt
i ugerne 32-34.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.


ledige stillinger

Ansøgningsfristen er tirsdag den 25. juli 2021

Læs mere om de enkelte stillinger herunder.

 

Brænder du for uddannelse og taktik, og kan du stå i spidsen for en stab og ni dispositionsenheder med 4.000 chefer, førere og soldater i fred, krise og i krig? Så er du måske den kommende chef for 1. Brigade.

1. Brigade er inde i en rivende udvikling, og der søges en chef, der kan videreføre udviklingen og føre brigaden frem mod de fastlagte mål.

Om stillingen

Som chef og samtaleleder for brigadens chefgruppe er du direkte ansvarlig for uddannelse, udvikling samt HR-rådgivning af brigadens officerer på chefniveau. Derudover har du flair for omgang med fast personel af alle grader, idet stillingen som chef for 1. Brigade indebærer omfattende kontaktvirksomhed på alle niveauer i brigaden.

Du er direkte uddannelsesansvarlig over for Chefen for Hærkommandoen, og du skal derfor have et indgående kendskab til fører-, førings- og samvirkeuddannelse på afdelings-/bataljons- og troppeenhedsniveau, hvorved du tilsikrer sammenhæng og progression i brigadens uddannelses- og øvelsesvirksomhed.

Om dig

Du forventes at have en solid operativ baggrund gennem bl.a. dansk eller ækvivalerende udenlandsk operativ videreuddannelse og at have erfaring fra tjeneste som afdelings- eller bataljonschef.

Det er ønskeligt, at du har erfaring gennem tjeneste i en international operation, tjeneste som bataljons- eller afdelingschef samt stabstjeneste på chefniveau ved en højere national stab (NIV I, II eller Forsvarsministeriets Departement).

Du skal være helhedsorienteret og herigennem manøvrere smidigt blandt side- og overordnede myndigheder og styrelser.

Du skal beherske engelsk på skrift og i tale på højt niveau, idet brigaden dels gennemfører intern og ekstern uddannelses- og øvelsesvirksomhed på engelsk, dels har mange relationer til udenlandske samarbejdspartnere.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte nuværende chef for 1. Brigade, brigadegeneral Henrik Düesberg Lyhne på 1BDE-CH@fiin.dk eller tlf: 20 80 75 50 eller chefen for Hærkommandoen generalmajor Gunner Arpe Nielsen, tlf: 91 32 61 20.

Forventelig tiltrædelse: 1. januar 2022.

Er du klar til at være ansvarlig for uddannelse af soldater fra værnepligt til indsættelse i operationer, herunder at uddanne et hovedkvarter på troppeenhedsniveau? Og er du klar til at sætte dig selv forrest i den fortsatte udvikling af kamptropperne, så er du måske den kommende chef for 2. Brigade.

Om stillingen

Du bliver chef for opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved er der opgaver indenfor rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke. Brigaden er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri, og er overordnet ansvarlig for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer.

Om dig

Du er direkte uddannelsesansvarlig overfor Chefen for Hærkommandoen, og du skal derfor have et indgående kendskab til det militære håndværk fra enkeltmand til fører-, førings- og samvirkeuddannelse på afdelings-/bataljons- og troppeenhedsniveau.

Du skal være helhedsorienteret og herigennem kunne manøvrere smidigt blandt side- og overordnede myndigheder og styrelser.

Du forventes at have en solid operativ baggrund gennem bl.a. dansk eller ækvivalerende udenlandsk operativ videreuddannelse og at have erfaring fra tjeneste som afdelings- eller bataljonschef. Da du vil blive Tjenestegrensansvarlig for Kamptropperne, er en baggrund i Hærens kamptropper en fordel, herunder som bataljonschef i kamptropperne. Det er desuden ønskeligt, at du har erfaring gennem tjeneste i en international operation samt stabstjeneste på chefniveau ved en højere national stab (NIV I, II eller Forsvarsministeriets Departement).

Du skal beherske engelsk i skrift og tale på højt niveau, idet brigaden dels gennemfører intern og ekstern uddannelses- og øvelsesvirksomhed på engelsk, dels har mange relationer til udenlandske samarbejdspartnere.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Hærkommandoen generalmajor Gunner Arpe Nielsen, tlf: 91 32 61 20.

Forventelig tiltrædelse: 1. oktober 2021.

Kunne du tænke dig at stå i spidsen for et regiment og en garnison i rivende udvikling? Kan du samle og motivere mange forskellige interessenter, interne og eksterne samarbejdspartnere og husarerne om den fælles opgaveløsning. Og vil du bidrage til videreførelsen af korpsånd og identitet ved det ældste regiment i Hæren, så er stillingen som chef for Gardehusarregimentet lige noget for dig.

Om stillingen

Som chef for Gardehusarregimentet er du over for Chefen for Hærkommandoen ansvarlig for den samlede virksomhed ved myndigheden. Dette omfatter bl.a. kontakt- og velfærdstjeneste, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning, presse- og informationsvirksomhed, kontaktvirke, herunder som udsendende myndighed for enheder opstillet og udsendt fra regimentet med ansvar for ceremoniel og pårørendekontakt før, under og efter mission samt kontaktvirksomhed i relation til særlige hændelser. Du er tillige ansvarlig for bemanding af - samt den samlede administrative støtte mv. til - alle husarenheder i både Slagelse og Rønne.

Som chef for Gardehusarregimentet er du overordnet ansvarlig for opretholdelse og styrkelse af regimentets traditioner, korpsånd og identitetsbærende aktiviteter, herunder museale forhold, ligesom du samarbejder og koordinerer med en række civile og militære foreninger og en række fonde tilknyttet regimentet. Du er desuden, i direkte koordination med Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab, ansvarlig for klargøring til indsættelse i Gardehusarregimentets ceremonielle opgaveløsning for Kongehuset.

Endelig er du garnisonskommandant på Gardehusarkasernen i Slagelse med overordnet ansvar for den tværgående koordination og gensidige støtte mellem de mere end 20 enheder og myndigheder indenfor Forsvarsministeriets område, som er garnisoneret på kasernen. Du har herunder ansvaret for koordination af den militære sikkerhed, garnisonsvagt og lokal etablissementsdrift i forhold til den samlede overordnede anvendelse af garnisonen samt koordinationsansvar i forhold til den mest optimale udnyttelse af garnisonens faciliteter. Som Forsvarets repræsentant i lokalområdet opretholder du tillige en række samarbejdsrelationer med lokale myndigheder, herunder Slagelse Kommune, ligesom du bidrager til aktiviteter, som sikrer regimentets forankring i lokalområdet, herunder bl.a. i forhold til veteranindsatsen. Du er som garnisonskommandant på Gardehusarkasernen samtidig Militær Koordinator for aktiviteter i rammen af InterForce i Region Sjælland.

Som chef for Gardehusarregimentet er du designeret som næstkommanderende i 2. Brigade. Der er i den forbindelse lejlighedsvist behov for deltagelse i udvalgte brigadeaktiviteter efter nærmere direkte aftale med chefen for 2. Brigade.    

Om dig

Det er ønskeligt, at du har erfaring gennem tjeneste i en international operation, tjeneste som bataljonschef i kamptropperne samt stabstjeneste på chefniveau ved en højere national stab (NIV I, II eller Forsvarsministeriets Departement).

Stillingen fordrer helhedsorientering, gode samarbejdsegenskaber med interne såvel som eksterne samarbejdspartnere og evnen til at motivere og samle personel på alle niveauer omkring det opgavemæssige og identitetsbærende fællesskab, Gardehusarregimentet udgør.

Der er en klar forventning til, at chefen for Gardehusarregimentet deltager i regimentets beredne ceremonielle opgaveløsning, herunder ved særlige lejligheder i bereden eskortetjeneste. Tidligere tjeneste med ceremonielle indsættelser for regimentet, herunder forudsætninger i form af grundlæggende og videregående ridekursus ved Gardehusarregimentets Hesteskadron, alternativt solide grundlæggende ridefærdigheder, vil derfor være ønskeligt.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte oberst, kammerherre Jens Ole Rossen-Jørgensen på ghr-ch@mil.dk eller tlf: 20 10 65 95 eller chefen for Hærkommandoen generalmajor Gunner Arpe Nielsen tlf: 91 32 61 20.

Forventelig tiltrædelse: 1. oktober 2021.

Som militær har du en officersbaggrund med cheferfaring fra bred og varierende tjeneste i Forsvarsministeriets område, herunder gerne i Hæren. Herigennem har du opbygget et solidt kendskab til Hærens operative kapaciteter og vilkårene for deres anvendelse. En viden du supplerer med grundig forståelse for både det værnsfælles område og dynamikkerne på det politiske niveau. Henset til stillingens karakter, er erfaring på niveauet at foretrække.

Der vil blive lagt vægt på gode ledelses- og samarbejdsevner, en helhedsorienteret forståelse for Forsvarets virke og stærke analytiske anlæg. Det forventes, at du tager ansvar, er handlekraftig, innovativ, beslutningsdygtig og vedholdende. Du kan kommunikere klart og præcist både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk.

Du udstråler autoritet, er struktureret og omstillingsparat. Du skaber resultater gennem en sikker evne til at nedbryde og formidle opgaver gennem dine underlagte chefer, som du vægter at motivere og udvikle. Du kan bevare overblikket i en travl og omskiftelig hverdag, hvor dine daglige beslutninger kan have direkte indflydelse på særligt Hærens evne til at løse sine opgaver. I den forbindelse trives du med at balancere interessenters ønsker og behov i spændingsfeltet mellem politiske rammer og operative hensyn, uden at tabe målet af syne.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til CTS.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte vicechef brigadegeneral Christian Brejner Ishøj på tlf: 25 55 25 48.

Forventelig tiltrædelse: 1. oktober 2021.

Er du en erfaren chef med stærke ledelsesmæssige kompetencer? Har du strategisk overblik i forhold til løsningen af komplekse ledelses- og udviklingsopgaver inden for Human Ressource Management? Er du en stærk kommunikator og med styrken til at sætte dig i spidsen for en division i rivende udvikling, så har du måske den rette profil til stillingen som det nye medlem i vores direktion med ansvaret for Rekrutteringsdivisionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Om stillingen

Du bliver chef for Rekrutteringsdivisionen, som er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS). Divisionen har til opgave at bemande Forsvarsministeriets myndigheder og enheder med kompetente medarbejdere, ligesom divisionen er ansvarlig for rekruttering og udvælgelsen til Forsvarets mere end 40 forskellige uddannelser. Opgaverne i divisionen spænder bredt fra værnepligtsforvaltning og drift af Forsvarets Dag centrene til at give chefer en professionel HR-rådgivning og assistance i forbindelse med bl.a. rekruttering på alle niveauer.

Rekrutteringsdivisionen omfatter ca. 200 medarbejdere fordelt på 2 afdelinger ud over hele landet: Bemandingsafdelingen og Værnepligts- og Rekrutteringsafdelingen.

Stillingen refererer direkte til direktøren for styrelsen, ligesom du bliver en del af styrelsens af direktionen. Da der nyligt er tiltrådt ny direktør for FPS, vil du skulle forvente at blive en aktiv medspiller i udviklingen af det nye fælles ledelsesrum og rammerne for direktionens fremtidige virke herunder være med til at sikre at FPS er en styrelse med innovativ drivkraft, solid eksekveringsevne og en stærk forvaltningskultur. Du vil tillige skulle bidrage til den fortsatte strategiske udvikling af Personalestyren som statens bedste HR organisation, der yder hurtig og professionel støtte og rådgivning til chefer, medarbejdere og interessenter.

Du har ansvaret for, at opgaverne i Rekrutteringsdivisionen tilrettelægges og udføres ressourcebevidst og i overensstemmelse med gældende bestemmelser og aftaler. Du skal have fokus på en professionel rådgivning af samarbejdsparterne, sikre en høj tilfredshed med Rekrutteringsdivisionens leverancer og den rolle som FPS har, når vi i visse situationer agerer på ministeriets vegne.

Stillingen er spændende og udfordrende på flere niveauer. Udover at sikre en effektiv drift, kommer du også til at stå i spidsen for en udviklingsorienteret division med dedikerede medarbejdere og kolleger, der dagligt er i bred kontakt med interessenter i og uden for Forsvarsministeriets myndighedsområde, hvilket stiller krav til netværk og et kendskab til hele ministerområdet.

Om dig

Du har gennemført Videreuddannelsestrin II for militære ledere, og erfaring fra flere funktioner i den militære chefgruppe vil være en forudsætning. Det forventes, at du gennem din karriere har prøvet kræfter med forskellige, relevante opgaver – herunder forandringsprocesser og omstillinger.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, med hvilket du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i divisionens processer i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i videreudvikling af Forsvarets og koncernens HR-strategi, som du, gennem din organisation, formår at omsætte i samarbejdet med chefer, medarbejdere og øvrige interessenter.

Da Rekrutteringsdivisionen arbejder for effektive, økonomiske og kvalitetsbetonede HR-processer i forbindelse med serviceringen af chefer i myndigheder og styrelser, forventes du at have solide styringskompetencer. Du tænker strategisk – både i analyse, planlægning og eksekvering – og har også evnen til at zoome ind på afgørende detaljer.

Du er robust, har integritet og kan dokumentere gode resultater fra tidligere chefposter f.eks. i forhold til forandringsprocesser.

Som person er du udadvendt og åben, og du forstår at kommunikere dine budskaber og beslutninger tydeligt og effektivt. Som erfaren chef er du tillidsvækkende og evner at motivere ledere og medarbejdere med forskellige baggrunde.  Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM.

Kontakt

For mere information om stillingen kan du kontakte nuværende stillingsindehaver Oberst Christian Lippert på tlf: 32 66 55 11.

Forventelig tiltrædelse: 1. oktober 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår

LØN & ANSÆTTELSESVILKÅR

Varigt udnævnte oberster og kommandører ansættes i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Ved ansættelse på åremål er ansættelsesområdet den pågældende styrelse.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du skal endvidere kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

KONTAKT OG ANSØGNING

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.

Vi beder dig fremsende én motiveret ansøgning, hvori du til hver af de stillinger, du ønsker at søge, skriver din motivation for netop at søge denne stilling. I motivationen for den enkelte stilling er det ligeledes vigtigt, at du inddrager dit kendskab til det specifikke fagområde. Foruden motivation og argumentation er det vigtigt, at du prioriterer dine ønsker samt gør opmærksom på særlige forhold, som rekrutterende chef/FPS skal være opmærksom på.

Du kan søge samtlige af de opslåede stillinger, som du mener at kunne bestride og har ønske om at indtræde i. Ansøgning til én eller flere af stillingerne indebærer, at du kan få enhver af de opslåede stillinger, idet der tages størst muligt hensyn til din prioritering.

Er du en del af talentprogrammet i din nuværende stilling, opfordres du til at anføre dette i din ansøgning og vedlægge din opdaterede talentjournal.

Ansøgningsfristen er søndag den 25. juli 2021, og samtaler forventes afholdt i ugerne 32-34.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.