Reserven hæren 4

Ledige oberst- og kommandørstillinger

scroll down

Ledige stillinger på oberst- og kommandørniveau - Bemandingsprocessen

 
Fristen er udløbet for at søge de ledige oberst- og kommandørstillinger i bemandingsprocessen 4. kvartal 2020. Nye og ledige opslag forventes i marts 2021.

Du kan læse mere om det justerede chefbemandingssystem her

 • Stabschef ved Hjemmeværnskommandoen (M403+) - tiltrædelse snarest muligt.
 • Chef for Planlægnings- og Koordinationsdivisionen ved Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (M403+) – tiltrædelse august 2021.
 • Chef for Landsregion Vest ved Hjemmeværnet (M402) – tiltrædelse august 2021.
 • Chef for Hjemmeværnsstabens Planlægningsdivision (M402) – tiltrædelse forventes 1. januar 2021 eller snarest derefter.
 • Division Head ved Combined Air Operations Centre i Uedem, Tyskland (M402) – tiltrædelse september 2021.
 • Chef for Forsvarskommandoens Kontrol- og Tilsynselement (M402) – tiltrædelse januar 2021.

Efter publiceringen af de første 6 stillinger er der opstået yderligere 2 ledige stillinger, som hermed kan søges og vil indgå i forbindelse med det justerede Chefbemandingssystem. De 2 stillinger er:

 • Chef for Servicedivisionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (M402) – tiltrædelse 1. januar 2021 eller snarest derefter
 • Chef for Trænings- og Uddannelsesdivisionen i Søværnskommandoen (M402) - tiltrædelse 1. januar 2021

Stillingerne vil blive behandlet i sammenhæng med de allerede opslåede stillinger i Bemandingsprocessen.

Hvis du søger én af disse stillinger og også har søgt en af de 6 allerede opslåede stillinger i Bemandingsprocessen for 4. kvartal 2020, skal du i din ansøgning angive evt. ny prioritering.

Løn- og ansættelsesvilkår fremgår sidst i puljeopslaget.

Hvem kan søge

For at kunne søge stillingerne, skal du være varigt udnævnt til M402 niveauet eller være vurderet egnet i forbindelse med udnævnelsesprocesserne i Chefbemandingssystemet.

Ansøgningsfristen er
Søndag den 11. oktober 2020 for de 6 oprindelige stillinger - Søg her

Søndag den 18. oktober 2020 for de 2 nye stillinger - Søg her

Samtaler forventes afholdt i ugerne 45 og 46.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

ledige stillinger

Ansøgningsfristen er søndag den 11. oktober 2020

Læs mere om de enkelte stillinger herunder.

 

Du bliver chef for en værnsfælles stab på styringsniveau I med ca. 100 medarbejdere, der har til opgave at bistå Hjemmeværnsledelsen med opgaveløsningen, og du vil være chefen for Hjemmeværnets nærmeste rådgiver og stedfortræder. Du vil få personale- og økonomiansvar samt eget samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg.

Stabschefen har en central rolle ift. drift og strategisk styring af Hjemmeværnets samlede virksomhed. Opgaverne omfatter bl.a. planlægning og kontrol af den operative, uddannelsesmæssige og administrative virksomhed ved Hjemmeværnets myndigheder, strategisk udvikling og strategisk samarbejde nationalt såvel som internationalt. Stabschefen styrer, prioriterer og kvalitetskontrollerer stabens arbejde.

Om dig
Vi forventer, at du er en erfaren chef på M402 niveau med en operativ baggrund og gerne viden om og erfaring fra Hjemmeværnet samt kendskab til styring inden for Forsvarsministeriets område. Du kan lede og navigere under tidspres og formår at holde overblik, selv om der er mange bolde i luften. Du kan gennemskue komplekse problemstillinger, skabe løsninger og implementere disse. Du er dygtig til at tænke kommunikation ind i opgaveløsningen og mestrer samarbejdets kunst i alle dimensioner - ikke mindst i forhold til Hjemmeværnets frivillige soldater. Du er en positiv person med en sikker dømmekraft og et godt blik for helheden.

Kontakt
For mere information kan du kontakte chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly tlf. 50877197.

Forventelig tiltrædelse: Snarest muligt.

Divisionen består af ca. 140 medarbejdere og er organiseret i tre afdelinger. Som divisionschef er du ansvarlig for drift og udvikling af divisionens aktiviteter, samt en central sparringspartner for den øverste ledelse i styrelsen. Chef for Planlægnings- og Koordinationsdivisionen er medlem af direktionen, og herudover fungerer chefen som Materielinspektør.

Divisionens primære opgaver er delt i tre hovedområder (der også er afspejlet i organiseringen)

 • udvikling af forretningsprocesser, herunder grundlaget for hele styrelsens virksomhed,
 • planlægning og opfølgning på styrelsens produktion, herunder den overordnede portefølje- og driftsstyring samt ikke mindst ansvaret for materiel- og IT-kapacitetsplanerne,
 • samt varetagelse af Complianceopgaver inden for kvalitets-, sikkerheds- og myndighedsområder, herunder ansvaret for materiel- og personelsikkerhed til lands, til vands og i luften. For så vidt angår sidstnævnte er du også chef for den militære Technical Airworthiness Authority.

Om dig
Vi forventer, at du er en analytisk stærk chef, der kan balancere styrelsens og koncernens interesser ud fra en helhedsorienteret tilgang. Du skal fastholde den gode stemning i divisionen og samtidig kunne håndtere pressede situationer i forhold til såvel medarbejdere som chefer. Du er resultatorienteret, i stand til at tænke kreativt og stærk til at samarbejde såvel internt i FMI som med eksterne samarbejdspartnere.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte vicechef brigadegeneral Anders Mærkedahl Pedersen på tlf. 41729218.

Forventelig tiltrædelse: August 2021

Du bliver chef for en niveau III myndighed med seks hærhjemmeværnsdistrikter (110 underafdelinger) og en regionsstab samt to vedligeholdelseselementer, i alt ca. 175 fastansatte, ca. 7000 frivillige soldater i den aktive styrke samt ca. 125 personel af reserven. Regionschefen er ansvarlig for al virksomhed ved regionen, herunder operativ planlægning og indsættelse, fastholdelse og rekruttering, uddannelse, administration og kontrol samt etablissementsmæssige anliggender for hjemmeværnsdomiciler i regionens område.

Landsdelsregion Vest dækker det jysk-fynske område og løser en lang række operative opgaver vedrørende støtte til forsvaret og politiet, og regionen har ansvaret for nationale landmilitære operationer i eget område. Regionschefen refererer for så vidt angår nationale landmilitære operationer til chefen for Hærkommandoen. Regionschefen indgår som fast repræsentant i de seks lokale beredskabsstabe på strategisk niveau. Regionschefen varetager endvidere opgaven som koordinator af InterForce Region Midtjylland.

Om dig
Vi forventer, at du er en analytisk stærk, synlig og helhedsorienteret chef med en overvejende operativ profil. Det er helt centralt, at du forstår at motivere og lede en organisation baseret på frivillighed, og at du kan samarbejde i alle dimensioner.

Kontakt
For mere information kan du kontakte chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly tlf. 50877197, eller den nuværende chef for Landsdelsregion Vest, oberst Flemming Agerskov tlf. 4190 6357.

Forventelig tiltrædelse: August 2021.

Du bliver chef for ca. 40 medarbejdere, som er organiseret i en Planlægningsafdeling, en Udviklings- og Analyseafdeling og en Logistikafdeling, der alle ledes af militære chefer (M401). Herudover refererer Hjemmeværnskommandoens forbindelsesofficer (M401) ved Center for Reservestyrken til chefen for Planlægningsdivisionen. Du indgår sammen med Hjemmeværnsstabens to øvrige divisionschefer i Stabschefens ledelsesteam, hvis vigtigste opgave er strategisk styring af drift og udvikling af Hjemmeværnet.

Planlægningsdivisionen er ansvarlig for Hjemmeværnets overordnede udviklings- og planlægningsvirksomhed, herunder det forligsforberedende arbejde og implementering af forsvarsforlig. Herudover er divisionen ansvarlig for styring og koordination af organisation, struktur, materiel, etablissement, IT samt kontrol- og inspektionsvirksomhed.

Om dig
Vi forventer, at du er en erfaren chef med et alsidigt tjenesteforløb, der kan indgå i et konstruktivt samarbejde med Hjemmeværnets chefgruppe og eksterne samarbejdspartnere. Du har interesse og flair for strategisk planlægning, men også for drift og optimering i forhold til de særlige forhold, som kendetegner en frivillig militær beredskabsorganisation. Du forventes at være analytisk stærk og helhedsorienteret samt have gode kommunikative evner.

Kontakt
For mere information kan du kontakte chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly tlf. 50877197, eller den nuværende chef for Planlægningsdivisionen, oberst Jørn Christensen tlf. 40405570.

Forventelig tiltrædelse: 1. kvartal 2021.

Du bliver chef for Combat Operations Division, som består af ca. 65 medarbejdere fra mere end 20 forskellige lande i dels en stab, dels et operationscenter. Divisionens primære opgave er afvikling af NATO Air Policing operationer samt behandling af sager med relation hertil. Som divisionschef er du ansvarlig for ledelse og drift af divisionen, herunder administrative og operative processer. Du refererer til Air Operations Center Director, og du rådgiver Chefen for CAOC Uedem i operative emner.

Derudover vil du skulle fungere som Division Head Combat OPS ved NATO Joint Forces Air Component (JFAC) i Ramstein, Tyskland, hvor du som chef for ca. 140 medarbejdere fra NATO- og partnerlande er ansvarlig for afvikling af NATOs luftoperationer i øvelse, krise og konflikt. NATO JFAC er en enhed i beredskab, som øver aktivt regelmæssigt.

Endelig er du Senior National Officer for Nordtyskland, hvilket indebærer forvaltning og chefvirke for dansk personel i Uedem/Kalkar, Wesel, Hamborg samt Rostock.

Om dig
Vi forventer, at du er ledelsesmæssigt og luftoperativt erfaren og forstår at forene fagligt højt kvalificerede medarbejdere med forskellige faglige, nationale og kulturelle baggrunde. Som chef sikrer du den daglige og ansvarlige afvikling af skarpe luftoperationer samtidig med, at du sætter retning og visioner for udviklingen i et konstant skiftende operativt miljø med stort politisk fokus.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte oberst Søren W. Andersen, tlf. +45 72840112 (dag) / +45 40329202 (aften) eller Chefen for Udviklingsstaben, kontreadmiral Frank Trojahn, tlf. +45 29632277.

For denne stilling gælder endvidere følgende:
Du kan via Forsvarets HR-portal på FIIN finde information om forhold for stillinger i udlandet (udstationering). Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du skal kunne bestå sprogtest ved Forsvarsakademiet til det niveau, som er en ønskeligt for stillingen.

Forventelig tiltrædelse i stillingen: September 2021.

Du bliver chef for Forsvarskommandoens Kontrol- og Tilsynselement, som oprettes i 2021 med en chef (M402) og tre medarbejdere (M331). Elementet bliver en del af Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat, hvor du fagligt vil referere til forsvarschefen.

Kontrol- og Tilsynselementet etableres i Forsvarskommandoen med det formål at skabe og vedligeholde et overblik over den samlede kontrol- og tilsynsvirksomhed inden for forsvarschefens myndighedsområde. Din primære opgave vil være at varetage kontrol- og tilsynsvirksomheden på styringsniveau I i et samarbejde med Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoens stabe, kommandoer og myndigheder samt øvrige styrelser under Forsvarsministeriet.

Du vil være ansvarlig for udvikling og opdatering af policy og forvaltningsgrundlag, og du vil skulle føre tilsyn med, at Forsvarets stabe, kommandoer og myndigheder efterlever forvaltningsgrundlaget. Du skal endvidere føre tilsyn med støttende styrelsers ydelser til Forsvarskommandoen.

Om dig
Vi forventer, at du er analytisk stærk og helhedsorienteret i tilgangen til dine ansvarsområder og til Forsvaret. Du arbejder struktureret, og du har god forståelse for at arbejde på det strategiske niveau. Du kan arbejde selvstændigt, og du er god til at formidle såvel op som ned i organisationen.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte chefen for Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat brigadegeneral Anders Berg Olesen på tlf. 72811101 eller FIIN mail FKO-L-CH.

Forventelig tiltrædelse i stillingen: Januar 2021.

Ledige stillinger

Ansøgningsfristen er søndag den 18. oktober 2020

Læs mere om de enkelte stillinger herunder

 

Ejendomsstyrelsens nye organisation, som træder i kraft 1. januar 2021, skal sikre klare roller i opgaveløsningen og skabe større nærhed, mindre bureaukrati og mere lokal indflydelse til soldaterne og medarbejderne på kaserner, flyvestationer og flådestationer. Som chef for Servicedivisionen får du en afgørende rolle i den nye organisation.

Du vil være ansvarlig for Facility Management i den samlede koncern og bidrage til at sikre den daglige brugertilfredshed, kvalitet og omkostningsstyring i samarbejde med Forsvarsministeriets Facility Management-leverandør ISS A/S. Du vil også være ansvarlig for den militære sikkerhed i Ejendomsstyrelsen, drift af værnsfælles skyde- og øvelsesområder i hele landet, forvaltning af Ejendomsstyrelses materiel samt ledelsen af større sikringsprojekter på tjenestestederne.

På kort sigt forventes du sammen med din chefgruppe af fire afdelingschefer (LR37) at gennemføre en vellykket implementering af Ejendomsstyrelsens nye organisation og sikre en tilfredsstillende, ensartet og forudsigelig drift af service til soldater og medarbejdere rundt i landet.

På lidt længere sigte forventes det, at Servicedivisionen leverer optimering af drift af den decentrale opgaveløsning, samt medvirker til klargøring til nyt udbud eller evt. hjemtagning af delopgaver i Facility Managementkontrakten.

Om dig
Du har et stort overblik og modet til at udvise handlekraft.  Du har ledelseserfaring fra stabsfunktioner fra bl.a. Forsvarskommandoen og statslig forvaltning og forstår de særlige krav, der stilles til betjening af den øverste ledelse samt til styring efter god forvaltningsskik. Du arbejder struktureret og løsningsorienteret og følger opgaverne til dørs. Du har en god fornemmelse af, hvad der er behov for på etablissementerne for at hverdagen kan fungere for soldater og medarbejdere.

Du er udadvendt og fremtræder professionelt over for myndigheder og samarbejdspartnere. Du har stærke kommunikative evner, så dine budskaber høres på alle niveauer i organisationen. Du evner at samarbejde og sikre at resten af din division også prioriterer tværgående samarbejde omkring opgaveløsning.

Din ledelsesstil bør være baseret på dialog og medindflydelse, og det forventes, at du bidrager til fortsat empowerment i organisationen. Du er en stærk personaleleder og god til at udvikle din chefgruppe, så I står stærkt sammen omkring den daglige drift af divisionen.

Ordentlighed er et nøgleord i ledelse af styrelsen, og det forventer vi naturligvis også gælder for dig, ligesom det skal falde dig naturligt at tage ansvar.

Kontakt
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til stabschefen for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Claus Pertou Brixensen på telefon 41227688.

Forventet tiltrædelse: 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Søværnet har oprettet en ny division - Trænings- og Uddannelsesdivisionen. Søværnskommandoen søger derfor en ny chef. Hensigten med oprettelsen af den ny division er en styrkelse af sammenhængen mellem træning, uddannelse og øvelser på tværs af Søværnet. Ved samme lejlighed styrkes Søværnets uddannelsescentre og trænings- og øvelsesvirksomheden tilknyttes Søværnskommandoen under samme division. Oprettelsen af den nye division forventes at bidrage til en bedre og mere effektiv styrkeproduktion af Søværnet samlet set.

Den nyoprettede stilling som chef for Trænings- og Uddannelsessektionen vil således få et markant ansvarsområde. Divisionschefen vil være Søværnskommandoens overordnede ansvarlige for området, som vil omfatte udvikling, planlægning, koordinering og kvalitetssikring af enhedernes træning, uddannelse og øvelse og vil dermed være en væsentlig del af grundlaget for Søværnets operative virke. Stillingen er således placeret på kommandørniveau (M402).

Divisionen vil bestå af tre sektioner – N7 Træning, N7 Uddannelse og N7 Øvelse – hvoraf sidstnævnte er nyoprettet med henblik på at samle øvelseskompetencerne ét sted og dermed styrke øvelsesområdet for hele Søværnet. Søværnets fire uddannelsescentre underlægges Søværnskommandoen med direkte reference til divisionschefen.

Divisionen vil endvidere være ansvarlig for opstillingen af føringsstaben. Næstkommanderende for Søværnskommandoen vil på vegne af Chefen for Søværnskommandoen være føringsstabens chef (Maritime Task Group Commander) og efter nærmere ordre og i samarbejde med Chefen for Søværnskommandoen udføre rollen som Maritime Component Commander. Divisionschefen skal kunne overtage som chef for føringsstaben ved længere indsættelser af denne.

Om dig
Vi forventer, at du er en analytisk stærk chef, der formår at etablere og siden drifte den 3. division og de mange tilhørende opgaver ud fra en helhedsorienteret tilgang. Divisionen er spredt med sektioner ved såvel Flådestation Korsør samt Søværnskommandoen i Karup, hvorfor du skal kunne håndtere en travl hverdag, der inkluderer pressede situationer i forhold til såvel medarbejdere som chefer. Du er resultatorienteret, i stand til at tænke kreativt og stærk til at samarbejde såvel internt i Søværnskommandoen, samt i Søværnet generelt og med vore eksterne samarbejdspartnere.

Kontakt
For mere information om stillingen kan du kontakte Stabschef i Søværnskommandoen KD Mikael Bill, der kan træffes på tlf. 72811931.

Forventet tiltrædelse: 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår

LØN & ANSÆTTELSESVILKÅR
Varigt udnævnte oberster og kommandører ansættes i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.
 
Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.
 
Oberstløjtnanter og kommandørkaptajner vil i udgangspunktet ansættes på åremål.
Stillingerne, såvel nationalt som internationalt, besættes som udgangspunkt i fire år.
 
I nogle af stillingerne tillægges midlertidig højere grad af brigadegeneral/flotilleadmiral.
 
Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Ved ansættelse på åremål er ansættelsesområdet den pågældende styrelse.
 
Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du skal endvidere kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav..

KONTAKT OG ANSØGNING

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller lignende er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse via FPS-KTP-CHBEMSYS@fiin.dk.

Vi beder dig fremsende én motiveret ansøgning, hvori du til hver af de stillinger, du ønsker at søge, skriver din motivation for netop at søge denne stilling. I motivationen for den enkelte stilling er det ligeledes vigtigt, at du inddrager dit kendskab til det specifikke fagområde. Foruden motivation og argumentation er det vigtigt, at du prioriterer dine ønsker samt gør opmærksom på særlige forhold, som rekrutterende chef/FPS skal være opmærksom på.

Du kan søge samtlige af de opslåede stillinger, som du mener at kunne bestride og har ønske om at indtræde i. Ansøgning til én eller flere af stillingerne indebærer, at du kan få enhver af de opslåede stillinger, idet der tages størst muligt hensyn til din prioritering.

Er du en del af talentprogrammet i din nuværende stilling, opfordres du til at vedlægge din opdaterede talentjournal.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.