Grønland

Bliv afprøvet til værnepligten i Grønland

Afprøvning i Grønland til værnepligt i efteråret 2020 er udskudt til 2021 pga. COVID19! 

Grønlandske mænd og kvinder fra 18 år med bopæl i Grønland kan blive afprøvet til værnepligtsuddannelsen i Grønland. Afprøvningen vil finde sted i 2021, hvor de unge kan indgå aftale om værnepligtsuddannelsen med det samme. Værnepligtsuddannelsen finder sted i Danmark.

Læs mere om værnepligtige grønlændere her

Et afprøvningshold vil stå klar, og selve afprøvningen forventes at vare 1½ time og består af en intelligenstest, lægeundersøgelse og vejledning. 
Efter afprøvningen vil der være mulighed for at melde sig til en række værnepligts­uddannelser i de tre værn samt Beredskabsstyrelsen i Danmark.
Læs mere om værnepligten her

Krav for at blive værnepligtig:

  • Et tilfredsstillende danskniveau
  • Man skal være vurderet egnet
  • Man skal være mellem 18-30 år 

Kontante fordele ved værnepligten:

  • Løn: 8.082,77 kr./mdr. (skattepligtig, 1. april 2020 takst)
  • Kostpenge: 215 kr. pr. dag (skattefrit)
  • Indkvartering
  • Fri transport i Danmark
  • Uniform og udrustning

FAKTA


Du trækker ikke lodnummer
Der bliver altså ikke trukket lodnummer, som mændene gør i Danmark på Forsvarets Dag.

Er du egnet?
Bliver du erklæret egnet eller begrænset egnet, kan du melde sig til en række værnepligtsuddannelser i de tre værn (Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet) og Beredskabsstyrelsen i Danmark.

En del af det nye forsvarsforlig
Afprøvning i Grønland til værnepligtsuddannelsen afholdes som følge af det nye forsvarsforlig, der trådte i kraft i januar 2018, og som foreskriver, at der skal gennemføres værnepligts-afprøvning for frivillige i Grønland.

Malou
scroll down
Nuka

Det betyder ikke så meget, hvor man kommer fra, for man får det her sammenhold. Det er virkelig fedt, det er det - og jeg vil råde andre til at prøve det.

Nuka, værnepligtig i 2018

SPØRGSMÅL OG SVAR

I Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Qaqortoq. Afprøvningen afholdes på det lokale hospital.

Nej. Du møder bare op i det angivne tidsrum.

Ja, du skal være mellem 18-30 år.

Du skal bestå en intelligenstest og en helbredsundersøgelse. Intelligenstesten indeholder matematik, logisk tænkning, danskforståelse og figursammensætning.

Den tager ca. 2 timer. Det kan variere, hvis der er mange ansøgere.

Ja, hvis du består intelligenstesten og helbredsundersøgelsen.

Ja. Du skal kunne forstå, tale og læse dansk på et tilfredsstillende niveau.

Det er muligt at tage værnepligt i Søværnet, Hæren, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen og du kan vælge mellem de pladser, der er ledige.

Ja.

Du får 8.082,77 kr./mdr. i løn (skattepligtig, 1. april 2020 takst). Derudover får du som

værnepligtig kostpenge, som er 215 kr. pr. dag (skattefrit).

Ja. Forsvaret dækker din rejse til og fra din værnepligt i Danmark, hvis du har bopæl i Grønland.