Fortsæt til indhold
Tolk i Fransk

Tolk

Tolk i Fransk

scroll down

Vil du blive tolk og gøre en forskel?

Ønsker du at deltage i internationale missioner med sproget som dit våben? Som civil-militær tolk i fransk vil du have mulighed for at blive udsendt med Forsvaret, hvor du stilles over for varierende opgaver. Det kan bl.a. være tolkning under danske soldaters samarbejde med partnernationer, træning af udenlandske sikkerhedsstyrker, møder mellem militære ledere eller skriftlige oversættelser. Alle opgaverne kræver et stort sprogligt overskud på både fransk, dansk og engelsk.

I løbet af uddannelsen vil du blive undervist i færdigheder, der vil give dig både sproglige kvalifikationer, tolkemæssig erfaring og militær og kulturel viden, så du kan omsætte skrift og tale fra et sprog til et andet så præcist som muligt. Du vil derudover tilegne dig en bred viden om forskellige militære emner lige fra Forsvarets organisation og den daglige tjeneste som soldat, til viden om taktiske principper og komplicerede våbensystemer.

I umiddelbar forlængelse af uddannelsen forventes det, at du udsendes i en periode på tre til seks måneder, hvor du vil indgå i en dansk militærenhed. Du vil her skulle benytte både din kulturbevidsthed og dine sproglige færdigheder.

Hvis du vil bruge din baggrund og sproglige kompetencer til at gøre en forskel, så er uddannelsen til civil-militær tolk måske noget for dig?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn under uddannelsen?
Ca. 25.000 kr./mdr.

Hvad bliver min løn under udsendelse?
Mellem 47.000 - 48.000 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 6 mdr.

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen kan pt. ikke søges

Hvornår starter jeg?
4. februar 2021


ADGANGSKRAV

Taler du flydende fransk og er god på dansk og engelsk, så kan du søge direkte ind på Forsvarets uddannelse som civil-militær tolk. Vær opmærksom på, at du skal være mindst 18 år ved uddannelsesstart og have opholdstilladelse i Danmark.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du derudover have opholdt dig i Danmark eller et andet EU/NATO land de seneste 7 år!


For at komme ind skal du

Bestå optagelsesprøven
• Skriftlige prøver
• Optagelsesprøven består af følgende elementer:
• Skriftlige prøver i dansk, engelsk samt fransk
• Mundtlig prøve i fransk
• Interview med psykolog
• Interview med Forsvarets Sprogskole
• Helbredsundersøgelse
Forsvarets basistest (styrke-/løbetest)
Kunne sikkerhedsgodkendes
Bestå Forsvarets basale og særlige helbredskrav

Du får svar på optagelsesprøven i din e-boks.


ØNSKELIGE KRAV

 • Du evt. har fransktalende baggrund.
 • Du evt. har tolkeerfaring.
 • Du evt. har aftjent værnepligt i Danmark eller har anden militærerfaring.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen som civil-militær tolk i Forsvaret, så kontakt os på 72819000 mandag til torsdag kl. 10-14 eller fredag kl. 10-12.

Uddannelsens opbygning

 • Sjælland 1,5 måned

  Forløbet vil give dig en forkortet militær grunduddannelse, hvor du trænes i fundamentale, militære færdigheder, herunder bl.a. våbenbetjening, førstehjælp, basisteori og skyttetjeneste.

   

 • Forsvarets Sprogskole i København 2,5 måneder

  Undervejs i den specialiserede uddannelse til militær tolk vil du udvikle dine sproglige færdigheder, din kulturforståelse og dit militærfaglige kendskab. Forløbet vil introducere dig til et bredt, teknisk vokabular på både fransk, dansk og engelsk, ligesom du vil blive trænet intensivt i tolkning (tolketeknik og tolkemæssig rutinering).

 • Sjælland/Jylland 1,5 måned

  Dette er et udsendelsesspecifikt forløb, som omfatter missionsklargøringen forud for udsendelse, og som foregår ved samt planlægges af opstillende enhed. Du vil undervejs i dette forløb få en forståelse for de strukturer, der gør sig gældende i det militære missionsområde, du skal udsendes til. Du vil ligeledes øve samvirke med det øvrige personel, som du vil skulle samarbejde med under udsendelsen.

 • 6 måneder

  Du vil kunne sendes i mission til et fransktalende land eller en fransksproget mission efter uddannelse. Du har status som civil, der følger en væbnet styrke, derfor bærer du uniform og beskyttelsesudrustning ligesom dine militære kollegaer, men er ikke selv bevæbnet.

  Tolkeopgaverne spænder bredt og vil være mundtlige såvel som skriftlige og kan blandt andet omfatte:
  • Tolkning af træning af fransktalende militære styrker
  • Mødetolkning
  • Tolkning af briefinger
  • Skriftlige oversættelsesopgaver
  • Kulturel rådgivning
  • Forefaldende dagligdagstolkninger

  Læs mere om udsendelse med Forsvaret
Civil-militær tolk i Fransk

Alexander, Civil-militær tolk, fransk

Hjælp mennesker med at forstå hinanden

SE ØVRIGE UDDANNELSER