Fortsæt til indhold
Tolk Ukraine

Tolk

Tolk i Ukrainsk

scroll down

Vil du blive tolk og gøre en forskel?

Ønsker du at deltage i internationale missioner med sproget som dit våben? Som civil-militær tolk kan du udsendes til Ukraine, hvor du stilles overfor varierende sproglige opgaver. Det kan bl.a. være tolkning af militær træning, mødetolkning mellem vestlige militære ledere og ukrainske myndigheder, skriftlige oversættelser m.v. Alle opgaverne kræver et stort sprogligt overskud på både ukrainsk, dansk og engelsk. 

I løbet af uddannelsen vil du blive undervist i færdigheder, der vil give dig både sproglige kvalifikationer og militær og kulturel viden, så du kan omsætte skrift og tale fra et sprog til et andet så præcist som muligt. Du vil derudover tilegne dig en bred viden om forskellige militære emner lige fra Forsvarets organisation og den daglige tjeneste som soldat, til viden om taktiske principper og komplicerede våbensystemer. 

Efter uddannelsesperioden i Forsvaret vil du indgå i Forsvarets Sprogskoles reserve af ukrainske civil-militære tolke. Reserven løser opgaver i Danmark såvel som i Ukraine. Du vil her skulle benytte både din kulturbevidsthed og dine sproglige færdigheder.

Der er ikke tale om en fast stilling i Forsvaret, men en uddannelse, som gør dig i stand til, at løse opgaver som tolk i ukrainsk.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn under uddannelsen?
Ca. 26.000 kr./mdr. + 15% pension.

Hvad bliver min løn under udsendelse?
Under udsendelse vil der være et tillæg til din basisløn på ca.11.600 kr/mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen varer ca. 4 måneder.

Hvad er ansøgningsfristen?
25. oktober 2021

Hvornår starter jeg?
Forventet uddannelsesperiode 27. januar til 20. maj 2022.

Hvornår er der afprøvning?
4.-5. eller 11.-12. eller 25.-26. november 2021.


ADGANGSKRAV

Taler, læser og skriver du ukrainsk, engelsk og dansk, så kan du søge direkte ind på Forsvarets uddannelse som civil-militær tolk. Vær opmærksom på, at du skal være mindst 18 år ved uddannelsesstart og have opholdstilladelse i Danmark.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du derudover have opholdt dig i Danmark eller et andet EU/NATO land de seneste 7 år!
 

For at komme ind skal du

Godkendes optagelsesprøven
Optagelsesprøven består af følgende elementer:
  • Skriftlige prøver
  • Interview med psykolog
  • Helbredsundersøgelse
Forsvarets basistest (styrke-/løbetest)
Kunne sikkerhedsgodkendes
Bestå Forsvarets basale og særlige helbredskrav

Du får svar på optagelsesprøven i din e-boks.


ØNSKELIGE KRAV

 • Du har tolkeerfaring.
 • Du har aftjent værnepligt i Danmark eller har anden militærerfaring.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen som civil-militær tolk i Forsvaret, så kontakt os på 72819000 mandag til torsdag kl. 10-14 eller fredag kl. 10-12.

Uddannelsens opbygning

 • Sjælland 1,5 måned

  Forløbet vil give dig en forkortet militær grunduddannelse, hvor du trænes i fundamentale, militære færdigheder, herunder bl.a. våbenbetjening, førstehjælp, basisteori og skyttetjeneste.
 • Forsvarets Sprogskole i København 2,5 måneder

  Undervejs i den specialiserede uddannelse til militærtolk vil du udvikle dine sproglige færdigheder, din kulturforståelse og dit militærfaglige kendskab. Forløbet vil introducere dig til et bredt, teknisk vokabular på både ukrainsk, russisk, dansk og engelsk, ligesom du vil blive trænet intensivt i tolkning (tolketeknik og tolkemæssig rutinering).
 • Ukraine 6 måneder

  Som uddannet bliver du klar til at løse tolkeopgaver i Ukraine. Disse opgaver vil vare fra 6-12 mdr. Men der kan også være tale om kortere rejser af 2-5 ugers varighed.

Tolk ukrainsk

Vladimir Doudka

Ukrainsk tolk

Tolk arabisk

Mirwais blev i 2003 udsendt til Afghanistan som tolk for den danske styrke

De seks måneders udsendelse ændrede hans liv

SE ØVRIGE UDDANNELSER