Fortsæt til indhold
Tolk arabisk

Tolk

Tolk i Arabisk

scroll down

Skal dit arabisk bruges for alvor?

Vil du deltage i internationale missioner med sproget som dit våben? Nu kan du bruge din baggrund til at gøre en forskel som tolk. Som civil-militær tolk udsendes du til Irak, hvor du stilles overfor varierende opgaver. Det kan bl.a. være tolkning under danske soldaters træning af irakiske sikkerhedsstyrker, tolkninger ved møder mellem militære ledere eller skriftlige oversættelser. Alle opgaverne kræver et stort sprogligt overskud på både arabisk, dansk og engelsk.

Gennem uddannelsen vil du blive undervist i færdigheder, der vil give dig både sproglige kvalifikationer og militær og kulturel viden, så du kan omsætte skrift og tale fra et sprog til et andet så præcist som muligt. Du vil derudover tilegne dig en bred viden om forskellige militære emner lige fra Forsvarets organisation og den daglige tjeneste som soldat, til viden om taktiske principper og komplicerede våbensystemer.

I umiddelbar forlængelse af uddannelsen forventes det, at du udsendes til Irak i ca. 6 måneder, hvor du vil indgå i en militærenhed. Du vil her skulle benytte både din kulturbevidsthed og dine sproglige færdigheder.

Hvis du ønsker en fremtid, hvor du arbejder med mange forskellige enheder, kulturer og nationaliteter i et udfordrende arbejdsmiljø, så er jobbet som civil-militær tolk måske noget for dig?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn under uddannelsen?
Ca. 25.000 kr./mdr.

Hvad bliver min løn under udsendelse?
Mellem 47.000 - 48.000 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 6 mdr.

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen kan pt. ikke søges

Hvornår starter jeg?
Dato for uddannelsesstart tilgår


ADGANGSKRAV

Taler du flydende arabisk og kan læse samt tale engelsk og dansk, så kan du søge direkte ind på Forsvarets uddannelse som civil-militær tolk. Vær opmærksom på, at du skal være mindst 18 år ved uddannelsesstart og have opholdstilladelse i Danmark.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du derudover have opholdt dig i Danmark eller et andet EU/NATO land de seneste 7 år!For at komme ind skal du

Bestå optagelsesprøven
Optagelsesprøven består af følgende elementer:
  • Skriftlige prøver
  • Interview med psykolog
  • Helbredsundersøgelse
Forsvarets basistest (styrke-/løbetest)
Kunne sikkerhedsgodkendes
Bestå Forsvarets basale og særlige helbredskrav

Du får svar på optagelsesprøven i din e-boks.


ØNSKELIGE KRAV

 • Du kan både læse og skrive arabisk.
 • Du har en forståelse for irakisk dialekt.
 • Du evt. har tolkeerfaring.
 • Du evt. har aftjent værnepligt i Danmark eller har anden militærerfaring.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen som civil-militær tolk i Forsvaret, så kontakt os på 72819000 mandag til torsdag kl. 10-14 eller fredag kl. 10-12.

Uddannelsens opbygning

 • Sjælland 1,5 måned

  Forløbet vil give dig en forkortet militær grunduddannelse, hvor du trænes i fundamentale, militære færdigheder, herunder bl.a. våbenbetjening, førstehjælp, basisteori og skyttetjeneste.

   

 • Forsvarets Sprogskole i København 2,5 måneder

  Undervejs i den specialiserede uddannelse til militær tolk vil du udvikle dine sproglige færdigheder, din kulturforståelse og dit militærfaglige kendskab. Forløbet vil introducere dig til et bredt, teknisk vokabular på både arabisk, dansk og engelsk, ligesom du vil blive trænet intensivt i tolkning (tolketeknik og tolkemæssig rutinering).

 • Sjælland/Jylland 1,5 måned

  Dette er et udsendelsesspecifikt forløb, som omfatter den resterende opstilling forud for udsendelse til Irak, og som foregår ved samt planlægges af opstillende enhed. Du vil undervejs i dette forløb få en forståelse for de strukturer, der gør sig gældende i det militære missionsområde i Irak. Du vil ligeledes øve samvirke med det øvrige personel og enheder, som du vil skulle samarbejde med under udsendelsen til Irak.

 • Irak 6 måneder

  Under udsendelsen vil du indgå som civil-militær tolk i Operation Inherent Resolve i Irak, hvor Forsvaret samarbejder i en international koalition om at uddanne og træne irakiske sikkerhedsstyrker. Du har en status som civil, der følger en væbnet styrke, derfor bærer du uniform og beskyttelsesudrustning ligesom dine militære kollegaer, men er ikke selv bevæbnet.

  Læs mere om udsendelse med Forsvaret

Tolk arabisk

Mirwais blev i 2003 udsendt til Afghanistan som tolk for den danske styrke

De seks måneders udsendelse ændrede hans liv

SE ØVRIGE UDDANNELSER