Fortsæt til indhold

hos Forsvarets Sanitetskommando.

Lena, afdelingsdyrlæge

Lena er uddannet dyrlæge og har arbejdet med mange forskellige områder gennem sin karriere. Det indebærer bl.a. arbejde i Sverige som vildtpatolog, som forsker og lavet en phd-afhandling om dødelighed hos økologiske pattegrise i Danmark, i Fødevarestyrelsen som en del af det veterinære beredskab i forbindelse med udbrud af smitsomme husdyrsygdomme, og håndtering af sager om dyremishandling. I december 2022 startede hun som afdelingsdyrlæge hos Forsvarets Sanitetskommando. 

Et veterinært multi-tool
Lena blev opmærksom på forsvaret som en mulig arbejdsplads, da en af hendes tidligere kollegaer blev optaget i reserven. Da hun så, at der blev slået en fuldtidsstilling op som afdelingsdyrlæge i Forsvarets Sanitetskommando søgte hun stillingen og fik den. 

Lena

Uddannelse:
Dyrlæge.

Stilling:
Afdelingsdyrlæge hos Forsvarets Sanitetskommando.Lena citat

Min daglige motivation og glæde ved mit job, udspringer af kombinationen af sammenholdet indadtil i dyrlægegruppen og vores brede samarbejde med andre faggrupper på tværs af hele forsvaret.

Lena, afdelingsdyrlæge

”I Forsvarets Sanitetskommando arbejder vi med Force Health Protection, hvilket indebærer alle aspekter af sygdomsforebyggelse og minimering af smitte både hos de to og firbenede soldater. Derudover fylder Biological Border Protection også meget, hvilket er de samlede tiltag som vi gør, for at minimere risikoen for, at der i forbindelse med forsvarets aktiviteter i ind og udland indføres (eller udføres!) smitsomme husdyr- og plantesygdomme”. 

Lena beskriver sin funktion, som et veterinært multi-tool, da hendes opgaver strækker sig over alt fra sagsbehandling, udvikling, inspektion, rådgivning og undervisning. Og når hun skal løse de daglige opgaver trækker hun på hendes tidligere erfaring som dyrlæge. ”De problemstillinger jeg møder og som jeg skal tage stilling til er ikke nødvendigvis meget komplicerede, men at få skåret kagen sådan, at eksempelvis min rådgivning og undervisning giver mening og kan anvendes ude i en operativ setting, det er det der gør det spændende og udfordrende”. 

Et konkret eksempel på en opgave, kan være undervisning af messegaster i hygiejne:” Det er ikke raketvidenskab det jeg formidler, det er basisviden om eksempelvis vigtigheden i at huske at vaske hænder. Mit arbejde giver mening for mig, når det lykkes at få en flok monsterbællende unge mennesker til rent faktisk at forholde sig til fødevarehygiejne, og til at forstå hvorfor det er vigtigt”. 

Et arbejde der især viser sin vigtighed, når tingene ikke fungerer
Lige nu arbejder hun på et spændende udviklingsprojekt, som har til formål at indsamle viden, indkøbe test udstyr og tilegne sig praktiske færdigheder omkring sygdomsforebyggende tiltag, der kan implementeres under øvelser og missioner. Ambitionen med projektet er, at der kan ved behov, udsendes en dyrlæge på mission eller rådgivning og støtte til øverstbefalende vedrørende alt, hvad der omhandler sygdomsforebyggelse og smitteminimering. 

”Arbejdet med sygdomsforebyggelse og smitteminimering forekommer for nogen som værende irrelevant, fordi det som oftest virker og der er styr på det. Det er først når det ikke fungerer, at det bliver synligt. Når alle har dårlig mave eller det der er værre, så bliver det tydeligt, hvor vigtigt vores arbejde er”.

Lena ligger også vægt på, at sammenholdet og samarbejdet er motivationsfaktorer for hende: 

”Min daglige motivation og glæde ved mit job, udspringer af kombinationen af sammenholdet indadtil i dyrlægegruppen og vores brede samarbejde med andre faggrupper på tværs af hele forsvaret. ”