Fortsæt til indhold

økonomisk analytiker

Sarah, Cand.merc. (psyk)

En rejse fra Copenhagen Business School til Økonomidivisionen i Forsvarsministeriets- Materiel og Indkøbsstyrelse.

karrierevalg, udfordringer og jobindhold, der giver mening.

Sarah Brodthagen har fundet sin plads i hjertet af Økonomidivisionen (OD) i Ballerup, hvor hendes analytiske færdigheder og interesse for komplekse opgaver kommer til sin ret. En CBS-alumne med en kandidatgrad i erhvervsøkonomi og psykologi. Sarahs rejse fra studenterlivet til at blive økonomisk analytiker i OD er præget af karrierevalg, udfordringer og en dyb følelse af at finde mening i sine arbejdsopgaver.

"Jeg blev fanget af den analytiske del i stillingen," forklarer Sarah, da hun reflekterer over, hvad der trak hende mod forsvaret og jobbet i Økonomidivisionen. 

Sarah

Alder:
30 år.

Uddannelse:
Cand.merc. (psyk), Copenhagen Business School.

Stilling:
Økonomisk analytiker. 

Fra CBS til Økonomidivisionen
Sarah har været ansat tre år i OD, der understøtter Forsvarsministeriets- Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) på det økonomiske område. Hun sidder til dagligt i analyse- og omkostningssektionen. Med et eksamensbevis fra CBS var det oplagt at søge mod en karriere i det private erhvervsliv. Det er i hvert fald den gængse opfattelse, men Sarah ville noget andet.

”Der var mange veje, jeg kunne vælge at gå med min baggrund. Og jeg tror, at de fleste af mine medstuderende fra CBS er endt i noget HR-relateret. Men det er jo en kombination af psykologi og økonomi, jeg har læst. Så det var også naturligt nok for mig at prøve at søge arbejdspladser, der er mere økonomiorienteret,” siger hun.

Interessant forligsarbejde
Hendes daglige arbejde involverer dybdegående økonomiske analyser af materielanskaffelser og udarbejdelse af grundlag for rammer, økonomiske prognoser og budgetter. Hun er også dybt engageret i den økonomiske del af arbejdet med det historisk store forsvarsforlig, hvor de kommende 10 års planer for forsvaret bliver formet, og hvor hendes sektion har spillet en vigtig rolle i forhold til analyser i forbindelse med kasseeftersynet.

”Opgaver i forbindelse med forligsarbejdet har nok været noget af det mest spændende, jeg har været involveret i. Jeg kan godt lide at nørde mig ned i ting og være en smule detaljeorienteret omkring det, jeg laver. Men udover det, så synes jeg også, at politik generelt er interessant,” siger Sarah. 

Og hun uddyber:
”Det er nok også derfor, jeg har søgt til en offentlig styrelse frem for en privat virksomhed. Mange vil mene, at når du er i det offentlige, så bliver det meget hurtigt bureaukratisk. Men jeg mener, det er interessant, når der er forskellige interesser på spil, selvom vi alle er en del af forsvaret. Her er det vigtigt, at vi spiller sammen på tværs af særinteresser,” fortæller hun.

En vigtig brik i et komplekst puslespil
"Jeg har svært ved at se mig selv i et job, hvor det primært handler om bundlinje og indtjening," tilføjer hun og understreger vigtigheden af at finde mening i sit arbejde. 

Mens mange af hendes studiekammerater har valgt job i private konsulenthuse, 
mener Sarah, at jobbet i Økonomidivisionen tilbyder et større indblik i samfundet. Ikke overraskende var statskundskabsstudiet også et af favoritterne, da hun skulle vælge studie.

I den aktuelle tid, præget af globale udfordringer som krigen i Ukraine og komplekse politiske aftaler, finder Sarah en dyb mening i sit arbejde. 

"Det er ikke fordi, jeg sidder og tænker, at mit arbejde i OD spiller en afgørende rolle, men jeg føler, at jeg har en lille andel i at gøre det muligt for politikerne og den øverste ledelse i forsvaret at træffe beslutninger baseret på et validt grundlag," siger hun, og understreger den afgørende rolle, økonomiske analyser kan spille.

Det rigtige valg
Selvom mange i hendes generation ofte skifter job hvert andet år, føler Sarah sig hjemme i Økonomidivisionen. Hun har ingen planer om at søge væk.

"Jeg trives rigtig godt her, og mit forhold til mine kolleger betyder næsten mere for mig end jobindholdet" siger hun med et smil. 

Hun fremhæver den varierede arbejdsdag og stærke relationer til kolleger som afgørende for hendes trivsel. Hendes unikke position giver hende også mulighed for at følge resultaterne af hendes bidrag tæt og se effekten af hendes arbejdsindsats.

"Min rejse har været udfordrende, men jeg ville ikke have valgt anderledes," slutter hun af med at sige.