Fortsæt til indhold

i Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Center for HR-jura

Chantal, fuldmægtig

Chantal Alexandra Tiffany Holmén Kjøller-Hansen er 27 år gammel og uddannet som cand.merc.jur. Til dagligt sidder hun i Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Center for HR-jura, som civilansat ikke iført uniform. 

Forsvaret i blodet
Forsvaret har en del rødder i Chantals familie til alt fra sygepassere ved Flyvevåbnet til en tidligere ubådskaptajn i det svenske militær. Forsvaret har altid stået hende nært, og Forsvarets indsatser rundt omkring i verden har altid været noget, der har været en stor del af middagssamtalerne ved spisebordet i hendes familie. ”Jeg var derfor ikke ét sekund i tvivl om, at jeg skulle søge stillingen som fuldmægtig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, da de i sin tid slog en ledig stilling op”.

Fra jura til dialog
Min ekstroverte personlighed passer enormt godt med min stilling, idet jeg anvender en meget stor del af min arbejdstid på at tale, skrive samt holde møder med diverse chefer om personalesager på tværs af organisationen. ”Der er aldrig en dag, der er ens på arbejdet, og heri ligger også at alle de sager jeg sidder med er meget forskellige”. Chantal sidder med alle former for personalesager, herunder eksempelvis sager såsom sygefraværssager, sager omkring utilfredsstillende tjeneste og (køns)krænkende sager. Derudover rådgiver hun cheferne mere generelt, når der opstår almene spørgsmål, der ikke nødvendigvis vedrører en konkret personalesag. ”Jeg hjælper nogle gange med at oversætte juraen, da det jo er et sprog for sig – lige så vel som, at cheferne er dygtige til at oversætte det militære sprog for mig”. Dette henleder til det faktum, at Chantal er civil ansat uden en tidligere militær baggrund. ”Forsvaret som arbejdsplads er mangfoldig, og der er plads til alle. Forsvaret anerkender menneskets forskelligheder, og Forsvaret er en organisation med mange forskellige muligheder”. Udover at tale direkte med diverse chefer, arbejder medarbejderne ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse meget på tværs. Det er ikke unormalt, at Chantal ofte har dialog med Center for Rekruttering og Karriere, der kan gøre hende klogere på, hvad de respektive stillinger indeholder, hvilke krav der er til den pågældende stilling, etc. Derudover har hun dialog med Center for Overenskomst, der hjælper hende med at finde gældende overenskomster for bestemte medarbejdergrupper, samt hjælpe med at fortolke disse.

Chantal

Alder: 27 år

Titel: Fuldmægtig

Uddannelse: Cand.merc.jur

Stilling:
Fuldmægtig i Center for HR-jura i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.Chantal, fuldmægtig

Jeg hjælper nogle gange med at oversætte juraen, da det jo er et sprog for sig – lige så vel som, at cheferne er dygtige til at oversætte det militære sprog for mig

Chantal, fuldmægtig

Broen mellem jura og uniformen
Chantal er myndighedskontaktperson for henholdsvis Jydske Dragonregiment og Ingeniørregimentet. Det betyder, at der er hende, der som udgangspunkt er deres ”go-to-jurist”. Fordi Chantal ingen militærfaglig baggrund har, har hun været ude ved begge kaserner for at få et indblik i, hvad det vil sige at gå til soldat. Ingeniørregimentet har givet hende muligheden for at være i trøjen ad to omgange, således at hun har kunne mærke på egen krop, hvad det er for en dagligdag man har, når man har en uniform på. ”Det har hjulpet mig enormt ift., når jeg behandler personalesager, idet jeg har bedre mulighed for at forstå, hvad det er der rent faktisk sker i felten, og vigtigheden af, at man har de rette kompetencer”.

Her kan du møde flere, der arbejder i forsvaret med eller uden uniform