Fortsæt til indhold

Nadja, civilingeniør med speciale i arkitektur

Nadja er uddannet civilingeniør med speciale i arkitektur, fra Aalborg Universitets afdeling for Arkitektur & design. Hun var heldig at få en plads på den første årgang efter uddannelsens tilblivelse, og uddannelsen var i Danmark et helt nyt bud på en kombination af ingeniør- og arkitektfagene. ”Det tiltalte mig at kombinere de to verdener og at kunne fungere som bindeled og mediator”. Det har hun haft stor glæde af gennem sit arbejdsliv, hvor rollen som projektleder har gjort det essentielt at kunne agere i mellemrummet mellem fagene og forstå og respektere alle parters aspekter. 

Bevaring af kulturarven
”Jeg har aldrig drømt om at stå som skaberen af et byggeri, men ser mig selv som én, der trækker i trådene og får de involverede parter til at bidrage med det, de hver især er bedst til, for derigennem at opnå det bedst mulige resultat.” Derfor var det også et lykkeligt sammentræf, da Nadja for 15 år siden, efter nogle år som projektleder i en privat virksomhed, så opslaget og fik jobbet som projektleder til forsvarets fredede bygninger. Hun har altid haft en forkærlighed for gamle bygninger. ”Her kunne jeg i den grad bidrage til at passe på vores kulturarv og søge at udnytte potentialet i bygningerne bedst muligt i forbindelse med skiftende brugere og ændrede behov."

Nadja

Alder: 
45 år.

Titel:
Projektleder og Kunstansvarlig.

Uddannelse:
Civilingeniør i Arkitektur.

Stilling.
Civilingeniør, sagsbehandler.Nadja

Arbejde i forsvaret er enormt alsidigt og har blandt andet budt på opgaver som vedligeholdelse af Frederiksberg slot, konservering af loftsmalerier...

Nadja, civilingeniør

"Arbejdet i forsvaret er enormt alsidigt og har blandt andet budt på opgaver som vedligeholdelse af Frederiksberg slot, konservering af loftsmalerier, varetagelse af vedligeholdstilsyn af fredede bygninger og fyrtårne, udarbejdelse af vedligeholdsplaner, tilpasning af en fredet redningsstation på Christiansø, fredningsgennemgang af bygninger og anlæg for sikring af de arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier, udbud og indgåelse af rammeaftaler om de kongelige bygningsinspektører og kunstansvarlig for cirkulærekunst – alt sammen i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere og de dygtigste specialister. Lige nu er det særligt et stort restaureringsprojekt af Lakajgårdsanlægget ved Frederiksberg slot og forvaltning af kunstcirkulæret, hun arbejder med.

Opgaverne med de fredede bygninger spænder således vidt og involverer altid mange parter. For Nadja er arbejdet med de fredede bygninger et spørgsmål om bedst mulig at passe på bygningernes helt særlige karakter og værdier, samtidig med at udvikle bygningerne til det behov, der efterspørges. ”Bygningerne har stået i mange hundrede år, og det er vores ansvar at tage bedst mulig vare på dem i den relativt korte tid, vi hver især varetager vedligeholdelsen af dem. Det vi gør ved bygningerne har betydning for deres fremtidige liv og forståelsen af deres værdi, og det ser jeg som et stort ansvar i mit arbejde”.

Kulturbevaring og klimansvar
De mangeartede arbejdsopgaver er en konstant udfordring. ”Jeg lærer hele tiden nyt gennem projekterne, uanset om det er i samarbejdet med konservatorer under restaurering af malerier, koordinering med dykkere under montering af rampe til en redningsbåd, sparring med restaureringsarkitekter omkring byggearbejder på en fredet bygning eller erfaringsopsamling med kunstkonsulenter omkring gennemførelse af kunstopgaver.”

Indsamling af viden har både inden for restaureringsfagene og kunst stor værdi for arbejdet, og Nadja holder af at udbygge sin viden kontinuerligt gennem kurser og workshops. Samtidig baner fagene vej for at beskæftige sig med et af dagens store temaer, klima og miljø. ”Vi har som bygherre i forsvaret et kæmpe ansvar i forhold til at udnytte ressourcerne bedst tænkeligt og tage vare på bygningerne, så de holder længst mulig - og kan være til inspiration og forståelse af vores fælles kulturarv, for os selv og vores efterkommere.”

Her kan du møde flere, der arbejder i forsvaret med eller uden uniform