Fortsæt til indhold

Officer

Taktisk Løjtnant i Søværnet

scroll down

GÅR DU FORREST, OG VIL DU UDDANNES TIL TAKTISK OFFICER?

Vil du indgå i et dynamisk ledelsesteam om bord i Søværnets enheder, og vil du være med til at løse militære opgaver i Søværnet?

Som uddannet taktisk officer i Søværnet vil du virke som vagtchef på de sejlende enheder og har således ansvaret for at sejle skibet og lede vagtholdet på broen efter chefens anvisninger.

Som taktisk officer vil du i samarbejde med øvrige officerer virke som leder i et miljø, hvor der er stort fokus på faglighed og udvikling af besætningens kompetencer. Du får indsigt i ledelsespraksis – hvorved du hurtigt opnår praktisk ledererfaring.

Så hvis du ser dig selv i en stilling, hvor du skal træffe beslutninger, også i svære situationer, og du vil indgå aktivt i et professionelt ledelsesteam,  vil vi gerne se din ansøgning til taktisk officer i Søværnet.

Er du allerede ansat i forsvaret og ønsker du at blive officer via den interne vej?  Tag testen og find den rigtige vej for dig!

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
På OBU og funktionsuddannelsen er din løn basisløn ca. 24.338,5 kr./md. + 3 % pension.

Som nyudnævnt løjtnant er din basisløn ca. 25.598,9 kr./md. + forsvars- og beredskabstillæg på ca. 2.067,2 kr./md. + 17,1 % pension.

Hertil kommer der ydelser for at sejle.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
2 år.

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en bolig i Nyboder.

Hvad er ansøgningsfristen?
28. april 2024.

Hvornår starter jeg?
29. juli 2024.

Hvornår er der afprøvning?
December 2023 og marts, april og maj 2024.Adgangskrav

En studentereksamen eller tilsvarende uddannelse (HHX, STX, HTX, HF eller EUX). Erfaringsmæssigt anbefales det, at du er god til dansk og engelsk og har opnået minimum 4 i matematik og fysik på B-niveau. Alle ansøgninger vurderes individuelt..

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

BESTÅ OPTAGELSESPRØVEN

Der vil være løbende sagsbehandling af ansøgninger fra februar og frem til to uger efter ansøgningsfristen. Når din ansøgning er blevet behandlet vil du få fremsendt mere information om afprøvningsforløbet, samt modtage et link til en personlighedstest. Derudover skal du lave en selvbiografi og udfylde et spørgeskema. Du vil herefter blive kontaktet af en psykolog med henblik på at aftale en tid til et telefonisk interview af 1 times varighed. Går du videre i ansøgningsprocessen vil du modtage et link, hvor du kan booke dig en plads til afprøvning.

Afprøvningen varer en dag, og gennemføres ved Forsvarets Rekruttering på Nyholm i København. Her skal du gennemgå en række tests, der tilsammen giver et billede af, om du er egnet som officer.  En vigtig del af afprøvningen til officer er at undersøge dit lederpotentiale. Det er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder, men en helhedsvurdering ud fra din ansøgning og dine resultater. Vi kigger bl.a. efter sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid.

På baggrund af optagelsesprøven vurderes det, om du kan optages på den taktiske officersuddannelse for Søværnet.

Afprøvningen indeholder følgende:

Derudover skal du kunne:

Du vil modtage svar i din e-boks snarest muligt efter optagelsesprøven. Her vil det fremgå, om du vurderes egnet, ikke egnet eller om vi gerne ser en ny ansøgning fra dig på et senere tidspunkt. Er du i tvivl om du er i form til at bestå den fysiske test, kan du få hjælp af ”Træn med Forsvaret” app’en, hvor du kan se de præcise krav og lægge et målrettet træningsprogram.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på 40 21 48 33 eller mail fak-sos-u04@mil.dk.
Uddannelsens opbygning

  • OFFICERSBASISUDDANNELSEN
    5 mdr. - Frederikshavn og sejlads
  • FUNKTIONSUDDANNELSE
    19 mdr. - København, Frederikshavn og sejlads
  • LØJTNANTKURSUS
    2 uger - København

Din fremtid

Hvis du optages på officersuddannelsen ansættes du som kadet og starter på officersbasisuddannelsen i august. Det foregår i Frederikshavn ved Søværnets Sergentskole, og består dels af et grundskoleforløb, dels af sejlads, dels af elementer fra sergentuddannelsen. 
 
Herefter overgår du til Søværnets Officersskole i København, og påbegynder din funktionsuddannelse, hvor du bliver klædt fagligt på til at kunne udføre tjeneste som vagtchef, når du er færdiguddannet. Efter funktionsuddannelsen skal du på et to ugers løjtnantskursus, inden du udnævnes til løjtnant. Herefter kan du frit søge løjtnantstillinger om bord på skibene. Din førstegangstjeneste vil typisk være som navigationsofficer på Søværnets fregatter på international operation med NATO i Middelhavet eller på Søværnets inspektionsskibe i Nordatlanten. Her får du som vagtchef ansvaret for hele besætningens sikkerhed, når du navigerer skibet gennem snævre danske farvande og over store oceaner. 

Der kan være mulighed for udsendelse:
Læs mere om udsendelse med Forsvaret

Mens du sejler og ellers gør tjeneste som løjtnant, skal du tage den Militære Akademiuddannelse (MAU) eller en civil og relevant akademiuddannelse, for at kvalificere dig til den Militære Diplomuddannelse. Diplomuddannelsen gennemføres på Søværnets Officersskole og tager 12 måneder, hvorefter du udnævnes til premierløjtnant. Under diplomuddannelsen ansættes du igen som kadet. Du kan maksimalt sejle fem år som løjtnant inden du skal starte på diplomuddannelsen.

Dit arbejde i Søværnet vil skifte imellem perioder hvor du sejler, perioder hvor du gør tjeneste i skibets basehavn og perioder, hvor du holder fri.

Du vil opleve, at mange af de nationale og internationale opgaver løses i tæt samarbejde med Flyvevåbnet, Hæren og Hjemmeværnet - samt civile myndigheder som Politiet, landets kommuner, Beredskabsstyrelsen og andre.
Du skal derfor kunne samarbejde – ikke kun internt på skibet, men også med eksterne myndigheder.

DINE KARRIEREMULIGHEDER

Der er mange karriereveje i Søværnet og i Forsvaret generelt, men som løjtnant forventes det, at du sejler mens du læser din akademiuddannelse for at kvalificere dig til at læse den Militære Akademiuddannelse og dermed færdiggøre officersuddannelsen på Søværnets Officersskole. Du kan sagtens skifte imellem flere skibsklasser. Det er noget, som du skal planlægge med din nærmeste leder.

 
Ansat i fast stilling som taktisk løjtnant og primært virke som vagtchef i de sejlende enheder, med ansvar for at sejle enhederne efter chefens anvisninger.