Fortsæt til indhold

Leder

Maskinteknisk Løjtnant i Søværnet

scroll down

Går du forrest, og vil du uddannes til maskinteknisk løjtnant?

Vil du indgå i et dynamisk ledelsesteam om bord i Søværnets enheder, og vil du være med til at løse militære opgaver i Søværnet?

Som uddannet maskinteknisk løjtnant kommer du i samarbejde med øvrige officerer til at virke som leder i et miljø, hvor der er stort fokus på faglighed og udvikling af besætningens kompetencer.

Derudover er dine primære opgaver som maskinteknisk løjtnant at stå for drift og vedligehold af enhedens komplekse systemer i teknisk division.

Du får indsigt i ledelsespraksis og opnår derfor hurtigt praktisk ledererfaring.

Så hvis du ser dig selv i en stilling, hvor du indgår aktivt i et professionelt ledelsesteam, også i svære situationer, kan det være, at du skal søge uddannelsen som maskinteknisk løjtnant i Søværnet?

Hvis du er ansat i Søværnet og har en maskinmesteruddannelse fra Færøerne på akademiniveau, kan du ringe til Søværnets Officersskole for at høre nærmere om dine muligheder.

Er du allerede ansat i forsvaret og ønsker du at blive officer via den interne vej? Find din vej her

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn (april 2018)?
Under det civile uddannelsesforløb aflønnes du med basisløn (plus faste tillæg for konstabler), hvis du er konstabel. Er du sergent aflønnes du med basisløn (plus faste tillæg for sergenter). 

Under uddannelsen ved Søværnets Officersskole aflønnes du som løjtnantselev, hvor basislønnen er ca. 22.300 kr./md. Som udnævnt løjtnant er din basisløn ca. 23.250 kr./md. plus Forsvars- og beredskabstillæg på ca. 1.900 kr./md. Hertil kommer ydelser under sejlads.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Det kvalificerende civile uddannelsesforløb tager ca. 30 måneder.

Den maskintekniske løjtnantsuddannelse ved Søværnets Officersskole tager samlet ca. 10 måneder. Uddybende beskrivelse kan læses under punktet ”Uddannelsens opbygning”. 

Hvad er ansøgningsfristen?
Seneste ansøgningsfrist var den 23. november 2022. Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
1. august 2023.

Hvornår er der afprøvning?
-Adgangskrav

Hvis du er konstabel eller sergent i Søværnet og har en studentereksamen eller tilsvarende uddannelse (hhx, stx, htx, hf eller eux) eller er faglært med et svendebrev, kan du søge uddannelsen til maskinteknisk løjtnant i Søværnet. Erfaringsmæssigt anbefales det, at du har bestået matematik og fysik på B-niveau (minimum med karakteren 4). Hvis ikke du har de anbefalede kompetencer kan du med fordel supplere din studentereksamen eller tilsvarende uddannelse inden du starter på løjtnantsuddannelsen.

For at komme ind skal du

BESTÅ OPTAGELSESPRØVEN 

Optagelsesprøven varer en dag og gennemføres ved Forsvarets Rekruttering på Nyholm i København. Når du søger om optagelse til løjtnantsuddannelsen og opfylder de formelle adgangskrav, bliver du inviteret til optagelsesprøve. Her skal du gennemgå en række tests, der tilsammen giver et billede af, om du er egnet til at blive officer.  En vigtig del af afprøvningen til officersuddannelsen er at undersøge dit lederpotentiale. Det er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder, men en helhedsvurdering ud fra din ansøgning og dine resultater. Vi kigger bl.a. efter sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid.

På baggrund af optagelsesprøven vurderes det, om du kan optages på den maskintekniske løjtnantsuddannelse i Søværnet.

Afprøvningen indeholder følgende:

For ansatte i Forsvaret:

  • Hvis du er ansat i Forsvaret, skal du kunne fremvise gyldigt Blåt Bevis
  • Gruppeopgave
  • Digitale prøver
  • Psykologsamtale

Opdateret FOKUS
I ansøgningsprocessen skal du vedhæfte en opdateret FOKUS-bedømmelse. Bedømmelsen skal endvidere være påtegnet af myndighedens chef (eksempelvis skibschefen), som skal forholde sig til din egnethed til at indtræde på søofficersuddannelsen.

For andre ansøgere:


OBS: Hvis du ikke består den fysiske test, stopper afprøvningsforløbet, men du kan træne dig op og prøve igen næste gang der er åbent for tilmelding.

 
Derudover skal du kunne:


Du vil modtage svar i din e-boks snarest muligt efter optagelsesprøven. Her vil det fremgå, om du vurderes egnet, ikke egnet eller om vi gerne ser en ny ansøgning fra dig på et senere tidspunkt. Er du i tvivl om du er i form til at bestå den fysiske test, kan du få hjælp af ”Træn med Forsvaret” app’en, hvor du kan se de præcise krav og lægge et målrettet træningsprogram.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om løjtnantsuddannelsen i Forsvaret, så kontakt os (Forsvarsministeriets Personalestyrelse) på 7281 9000 mandag til torsdag kl. 10-14 eller fredag kl. 10-12. Du kan også ringe til Forsvarsakademiet på 7281 7000 inden for normal arbejdstid.Uddannelsens opbygning

Min fremtid

Som maskinteknisk løjtnant bestrider du en fast stilling om bord i et af Søværnets skibe som eksempelvis DRO eller ELO. Der kan være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelse med Forsvaret

For at blive premierløjtnant skal du gennemføre den Militære Diplomuddannelse, som tager 12 måneder på Søværnets Officersskole på Svanemøllens Kaserne. Her ansættes du på kadetkontrakt.

For at indtræde på den, skal du have to års erhvervserfaring, som du påbegynder, når du udnævnes til løjtnant. Herudover skal du færdiggøre den akademiuddannelse i Maritim Teknologi og Ledelse, du påbegyndte som en del af den justerede maskinmesteruddannelse. Der er tale om to teorimoduler og et afgangsprojektmodul – i alt 30 ECTS-point.

KARRIEREMULIGHEDER

Her kan du se en oversigt over uddannelses- og karrieremuligheder som maskinteknisk løjtnant i Søværnet. Efter endt uddannelse er det muligt at stige i graderne og gennemføre videreuddannelse - f.eks. Master i Militære Studier. Opsiger du din stilling, er det også muligt at tegne en rådighedskontrakt, således at du fortsat er tilknyttet Forsvaret og kan løse opgaver i et omfang, som du selv har indflydelse på.

 
Adgangskrav: Uddannet konstabel eller befalingsmand samt gennemført en af følgende: HTX, STX, HF eller EUX. Du kan også være faglært med svendebrev
Civilt uddannelsesforløb der indeholder adgangskursus ingeniøruddannelserne + IT teknologiuddannelse (32 mdr.)
Officersbasisuddannelse (5 måneder i Frederikshavn)
Funktionsuddannelse (17 mdr. KBH, KOR, FRH)
Løjtnantskursus (2 uger)
Ansat i fast stilling som maskinteknisk løjtnant med ansvar for drift og vedligehold af enhedens komplekse maskintekniske systemer.