Fortsæt til indhold

Våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet

Fregatten Absalon har flere elektroniske systemer end DR-byen

En fregat er en fantastisk teknisk platform, mener Josef, nyuddannet elektronikteknisk officer med arbejdssted på fregatten Absalon. For ham er det en drengedrøm, der er gået i opfyldelse.

»Når man er glad for teknik, så er det bare et superspændende sted at være,« siger den nyuddannede premierløjtnant Josef, der siden sommeren har gjort tjeneste på fregatten Absalon med besøg i bl.a. Norge, Færøerne, Island og England.

Han er netop kommet i land efter seks ugers sejlads. At være ude og sejle er noget helt særligt, mener han. Hver dag byder på en ny udsigt og nye opgaver. Og ikke mindst elsker han det tætte samvær om bord.

»Der er ikke meget privatliv på et krigsskib. Man skal kunne lide at være omringet af folk, og man skal være åben og have lyst til at snakke. Det er noget af det bedste, jeg ved, og jeg er rigtig glad for at være tæt på det team, jeg er chef for, og at prøve at sørge for, at de har det godt.«

Ansvar for al elektronik
En fregat er propfyldt med kompleks elektronik. Josef husker, at han ved introduktionen til Absalon fik at vide, at skibet rummer flere elektroniske systemer end hele DR Byen tilsammen. Systemerne strækker sig fra luft- og overfladeradar og undervandssonar til internet og telefoni. Som elektronikteknisk officer har man sammen med sit team ansvar for det hele, mens skibets våbentekniske officer tager sig af skibets våbensystemer.

»For mig har det været en drengedrøm at arbejde med komplekse og avancerede våbensystemer og med f.eks. radar og ildledelse. Det har jeg altid syntes var enormt spændende, fortæller den 27-årige officer, der nærmest har Søværnet i familien.«

Faren var taktisk officer i Søværnet, og selv har Josef sejlet meget, da han var yngre. Derfor var det naturligt for ham at søge ind på Officersskolen, da han var ved at nærme sig afslutningen på sin uddannelse til maskiningeniør på Aarhus Universitet.

Josef våben- og eletronikteknisk officer

Jeg husker, at jeg blev ringet op tidligt om morgenen og fik besked om, at jeg var optaget. Jeg blev simpelthen så glad.

Josef, våben- og elektronikteknisk officer

Fra Bangsbo til Nyboder
Efter en kort militær basisuddannelse på Bangsbo i Frederikshavn rykkede han til København og ind i en lejlighed i Nyboder, stillet til rådighed af Forsvaret. På Center for Sømilitær Teknologi på Holmen begyndte han den tekniske del af uddannelsen. Ifølge Josef får man en enormt bred viden om teknikken om bord på et krigsskib, både når det gælder våben som missilsystemer, artilleri og torpedoer og ikke mindst den elektronik, der binder det hele sammen.

»Du får en kæmpe viden om alt lige fra lodning til programmering. Du lærer om eltavler og printkort og alle de andre basale ting, der skal til, for at du kan begå dig på et krigsskib. Vi gik særlig i dybden med sensorsystemer. Der er mange radarer og transmittere om bord, og du skal vide, hvordan de fungerer, hvad alle antennerne gør osv. Du lærer enormt meget på de halvandet år, den tekniske del af officersuddannelsen varer.«

Den sidste del af officersuddannelsen foregår på Svanemøllen. Den varer et år og fokuserer på ledelsesteorier og -filosofier og på ledelse i praksis.

Base i Frederikshavn
Siden sommeren 2023 har Josef fungeret som elektronikteknisk officer på fregatten Absalon, der sammen med Esbern Snare er hjemmehørende på Frederikshavn Flådestation, hvor Danmarks nordgående fregatter har base. Desuden er tre fregatter af Iver Huitfeldt-klassen stationeret i Korsør.

»Absalon er et fantastisk skib med en god besætning. I mit team har jeg en oversergent, en sergent og mellem seks og ti konstabler. De er typisk uddannede elektrikere, og mange af dem er garvede og 35 år og opefter og dermed betydelig ældre end mig selv. I starten var det lidt nervepirrende at skulle være chef som dengang 26-årig. Men samtidig er det også det, jeg altid har drømt om. Jeg elsker at arbejde med mennesker og med ledelse.«

Det er elektronikteamets opgave at holde skibets elektroniske systemer kørende, men arbejdet handler ikke alene om drift, servicering og reparationer. Der er også plads til udvikling. Bl.a. har teamet en 3D-printer, der kan fremstille små komponenter til forskellige anvendelser.

»Vi printer ikke kritiske reservedele, men 3D-printeren er rar at have ved hånden. Det er sådan et lille hobbyprojekt, vi har kørende i teamet.«

Beregner projektilbaner
Mere alvorligt bliver det, når han bruger sin viden om software og programmering til at regne på de data, skibets systemer producerer. F.eks. har han analyseret, hvordan kraftigt regnvejr påvirker et projektils bane sammenlignet med en affyring i sommervejr. Tilsvarende har han beregnet, hvordan skibets luftradar degraderes i dårligt vejr.

»Vi har selvfølgelig masser af data fra producenten. Men der er forskel på det, der står i papirerne, og på, hvordan udstyret faktisk fungerer i virkeligheden. Jeg er glad for, at der er mulighed for at gennemføre den slags udviklingsopgaver. Skibschefen giver os heldigvis plads til at afprøve nye løsninger og lave forbedringer. Hvis der er noget, der kan gøres bedre, så skal man gøre det. Det er den slags projekter, der opstår i hverdagen på skibet. Man går og tænker, at her er nogle data. Lad os bruge dem til noget!«

Næste drøm på Josef liste er at komme ud på en international operation. For ham er det det største, en karriere i Søværnet kan tilbyde, og han håber at få mulighed for at være med på en af de internationale operationer, de danske fregatter deltager i. Helt aktuelt kunne det f.eks. være beskyttelse af fragtskibe i Det Røde Hav. 

»Jeg håber, jeg får mulighed for det. Lad os se, hvad der sker. I hvert fald ved jeg, at Forsvaret generelt er meget behjælpeligt med at imødekomme de ønsker, man har. Det er de supergode til«, siger Josef, der ser sig selv som søofficer i mange år fremover. 

»Jeg har ingen præcise karriereplaner endnu. Det er jo kun ca. et halvt år siden, jeg blev færdiguddannet. Men det er spændende at være herinde. Og der sker virkelig meget rundtomkring i verden lige nu, så jeg ser mig selv i Søværnet mange år endnu.«

Tekst: Tech Relations / Illustration: Hans Christian Jacobsen