Fortsæt til indhold

SPROGOFFICER

Din forståelse for sprog og kultur kan gøre en forskel

scroll down

HVAD LAVER EN SPROGOFFICER? 


Når Forsvaret løser opgaver i ind- og udlandet, er det ikke kun vigtigt, at man kan oversætte en samtale ord for ord. Det er også vigtigt, at man forstår betydningen af ordene.

Det er en uddannelse, som kræver en høj sproglig intelligens, men du skal også være empatisk og kunne læse sociale situationer.

Uddannelsen til sprogofficer tager to år, og på den tid vil du blive flydende på enten russisk eller arabisk. Herefter vil du fungere som militær tolk og kulturvejleder i Forsvaret, samt være i stand til at bevæge dig på tværs af kulturer og sikre forståelsen på tværs af sprog og sociale normer.

Sprogofficer i arabisk  

Sprogofficer i russisk 

Lær et sprog og gør en forskel på tværs af kulturer

Vil du være en del af et intensivt læringsmiljø og lære et nyt sprog på kun 2 år?

Sprogofficersuddannelsen

Sprogofficers-
uddannelsen fra a-z

Ofte stillede spørgsmål

Gennemsnitalderen ved optagelse er ca. 23 år og spænder fra 19 år til omkring de 30 år.

Der er stor forskel på arbejdsdagen på den grundlæggende militære uddannelse de første 4 måneder og den mere boglige uddannelse de sidste 18 måneder. Fælles for dem er, at arbejdsdagene er lange. Fra ca. 08.00 til 21.00. De første fire måneder er man meget ude ifm. eksercits, øvelser, skydebaner og fysisk træning. 

De 18 måneder på sprogskolen i København foregår hovedsagligt indendørs i form at klasseundervisning og aftener med lektier og forberedelse til næste dag. 

Men vi gør meget ud af, at kadetterne kommer ud og får brugt kroppen og luftet hovedet hver dag. Fx er der fysisk træning på skemaet tre gange om ugen, og der er regelmæssige skydelejre, øvelser og terrænsport.

Uddannelsen varer i alt 22 måneder.

De første 4 måneder bruges på den militære grunduddannelse (Værnepligt plus føring og ledelse)

De næste 18 måneder foregår i København fordelt på 3 moduler á ca. 6 måneders varighed:

Basismodulet – her lærer man grundlæggende russisk/arabisk og om områdernes historie og politik

Fortsættemodulet – her lærer man mere avanceret alment russisk/arabisk og om religion og identitet i områderne

Funktionsmodulet – her lærer man at bruge sproget som militær tolk, oversætter og kulturvejleder i forskellige militære sammenhænge.

Som minimum et niveau svarende til B2 (tale, lytte, læse) og B1 (skriftligt). De dygtigste når B2+ iht. CEFR.

For at kunne blive sprogofficer skal man først være soldat. Alle kadetter (det hedder vores studerende) gennemfører derfor den Grundlæggende Militære Uddannelse på Hærens Sergentskole. Her lærer du soldaterhåndværket, og hvad det kræver af mental og fysisk robusthed igennem fag som Eksercits, Våbenbetjening, Skyttetjeneste, Militær Fysisk Træning og øvelser i felten.  

Fordi du også skal være officer, lærer du på den Grundlæggende Militære Uddannelse at virke som instruktør, leder og vejleder for personel på manuelt niveau.

Se filmen ’Sprogofficeruddannelsen fra A-Z’ her på siden. 

Se uddannelsesordningen på fak.dk

Uddannelsesordningen sprogofficer hold 2022-2024