Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Redningsudstyrstekniker til SUN-værkstedet på Flyvestation Karup


Redningsudstyrstekniker til SUN-værkstedet på Flyvestation Karup

Er du konstabel, eller har du som minimum aftjent værnepligt? Brænder du for håndværk og har lyst til at dygtiggøre dig indenfor et felt med høj prioritet ift. eskadrillernes operative kapacitet? Så er det dig vi søger til en stilling som skærme-, udrustning- og nødudstyrstekniker (SUN), der vedligeholder og udvikler kritisk materiel til de flyvende eskadriller
Om os
Den ledige stilling hører under Vedligeholdelsesområde Karup på Support Flights SUN-værksted, der består af et team på 15 dedikerede medarbejdere. På værkstedet håndterer vi alt redningsudstyr, der bliver brugt ved Helikopter Wing Karups eskadriller.

Vi er ansvarlige for pakning, eftersyn og vedligeholdelse af nødudstyr til alle helikoptertyper samt T17 fly ved Helikopter Wing Karup. Herudover yder vi støtte i forbindelse med nyudvikling og innovation af flyve- og nødudstyr.

Vedligeholdelsesdelen omfatter blandt andet sy- og limeopgaver i forskellige stof, plast og gummimaterialer samt arbejde på mindre elektriske og mekaniske systemer. Vi skal endvidere assistere i forbindelse med de flyvende enheders øvelsesaktivitet uden for normal arbejdstid.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Stillingen er faglært og kræver, at du har en udviklet teknisk forståelse og kan sætte dig ind i tekniske problemstillinger. Du skal kunne håndtere en hverdag, hvor kvaliteten af arbejdet er i højsædet - i sidste ende handler det om menneskeliv! Med reference til lederen af værkstedet indebærer hovedopgaverne vedligeholdelse, eftersyn og tilpasning af vandtætte flyvedragter, redningsveste og dinghy, store redningsflåder, hjelme og øvelsesudstyr, flysæder, centrallåse og hoistrelæer, fastrope, bårer og harness. Dertil vil du også skulle udføre sy- og limopgaver, kontrol på Skærme, Udrustning og Nødudstyr (SUN) samt deltage som hjælper i forbindelse med Dinghy Drill- og DUNKER-træning. Du vil modtage kurser og oplæring inden for ovenstående opgaver.
Om dig
Du tilhører konstabelgruppen i forsvaret eller har som minimum tidligere aftjent din værnepligt.

Hvis du er civil ansøger og alene har aftjent værnepligt, skal du til afprøvning, hvor du skal gennemgå helbredsundersøgelse, psykolog samt Forsvarets fysiske basistest inden en evt. ansættelse.

Du er bevidst om, at det er den dygtige medarbejder, der lægger grundstenene for den operative opgaveløsning. Du kan lide at samarbejde med ligestillede, og du formår at løse en given opgave, både individuelt samt i teams. Dertil er du nysgerrig og opsøgende samt har en sund interesse for teknik og mekanik, og du kan lide at finde løsninger på kendte og nye problemområder. Du sætter en ære i at yde et godt stykke arbejde, er omhyggelig og kan levere maksimal kvalitet, hver gang, og er opsøgende når du er i tvivl.

Ønskeligt har du godt kendskab til MS Office pakken og du besidder rimelige engelskkundskaber. Du har et gyldigt kørekort til kat. B og gerne C og D. Det er en fordel, hvis du har et gyldigt truckcertifikat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oversergent Mikkel mail: FVT-V-AKSU01@MIL.DK (alternativt FVT-V-AKSUV1@MIL.DK) eller på telefon 72 84 24 42. Alternativt kan du kontakte premierløjtnant, Peter på mail FVT-V-AKSF02@MIL.DK (Alternativt FVT-V-AKSU01@MIL.DK) eller på telefon 72 84 27 07.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 7. juni 2023. Samtaler forventes afholdt løbende. Ansættelse ønskes snarest muligt efter fristens udløb.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden
beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

07.06.2023

Indrykningsdato

24.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent