Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kompagnibefalingsmand ved 3. Vedligeholdelseskompagni i 1. Logistikbataljon


Kompagnibefalingsmand ved 3. Vedligeholdelseskompagni i 1. Logistikbataljon

Har du lyst til at være med til opbygningen af et kompagni, hvor vi skaber de uddannelsesmæssige og operative rammer, så vores professionelle mekanikere kan holde Brigaden kæmpende? Tør du vise initiativ og forfølge nye ideer?

Så er det dig, vi søger som kompagnibefalingsmand.
Om os
1. Logistikbataljon er en operativ bataljon under Hærens 1. Brigade. Bataljonen er primært placeret på Aalborg kaserne. Bataljonens opgave indebærer, at hverdagen for bataljonen varierer mellem en dagligdag på Aalborg kaserner og øvelsesaktiviteter i ind og udland.

Der er fire kompagnier i bataljonen, 1. Forsyningskompagni, 2. Sanitetskompagni, 3. Vedligeholdelseskompagni og 4. Transportkompagni. Fælles for alle kompagnier er, at de udelukkende består af fastansatte soldater, og at det soldatermæssig håndværk er i højsædet.

Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor der forventes gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed.
Om stillingen
Du vil som kompagnibefalingsmand indgå som en del af kompagniets Command Team sammen med kompagnichefen, og du vil have stor indflydelse på den retning, kompagniet bevæger sig i. Du forventes at være sparringspartner i forbindelse med ledelse, uddannelse og føring af kompagniet.

Du vil indgå i 1. Logistikbataljons befalingsmandsnetværk under bataljonsbefalingsmandens ledelse, herunder være med til at udvikle kompagnibefalingsmandens rolle og være kulturbærer for normer, holdninger og disciplin. Endvidere vil du blive en del af bataljonens Command Team samarbejde.

Det forventes, at du bringer egen viden og erfaring i spil for at støtte udviklingen af kompagniets befalingsmandskorps, herunder identificere, modne og udvikle kommende befalingsmænd blandt konstabler og korporaler samt understøtte befalingsmændenes udvikling i nuværende stillinger og i deres karrierevej frem mod næste stillings niveau, herunder relevante uddannelser, kurser og militær akademi uddannelse (MAU).

Du vil samtidigt være delingsfører for kommandodelingen og have ansvaret for ledelse, føring og uddannelse i delingen.

Dit fokus vil samtidig være på kompagniets føring, uddannelse og operative opgaver for at skabe forudsætningen for kompagniet indsættelse i rammen af 1. Brigade. Sekundært, via kompagnikontoret støtte kompagniet ift. rådgivning og formidling af data til bataljonens S1 og regimentets GSE.

Der er aftalt et midlertidigt funktionstillæg på stillingen.
Om dig
Du er seniorsergent med en operativ baggrund. Alternativt har du administrativ baggrund og lysten til at udvikle dig operativt eller er erfaren operativ oversergent.

Da størstedelen af 3. Vedligeholdelseskompagni består af designeret personel fra Hærens garnisoner i hele landet, er det væsentligt, at du er engageret og en rollemodel, som er klar til at indgå aktivt i kompagniets Command Team og holde enheden samlet.

Du har lysten og evnerne til at arbejde med uddannelse og operative opgaver. Du udviser selvstændighed og initiativ i opgaveløsningen og arbejder gerne sammen med andre for at opnå det bedst mulige resultat.

Du er loyal over for opgaven, dine kolleger og kompagniet, og du sætter en ære i at levere varen, også når tingene spidser til.

Det er ønskeligt, at du har udsendelseserfaring og erfaring inden for signaltjeneste eller vedligeholdelsestjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef Rasmus Kristensen på telefon 28 72 41 92.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 5. juni 2023 og samtaler forventes gennemført i forlængelse af ansøgningsfristen. Stillingen er til besættelse 1. august 2023 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.06.2023

Indrykningsdato

24.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent