Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Seniorsergent til økonomifunktionen i ARK Projektet ved Joint Movement & Operation Organization (JMTO)


Seniorsergent til økonomifunktionen i ARK Projektet ved Joint Movement & Operation Organization (JMTO)

Trives du i en hverdag med forskelligartede opgaver og har du et ønske om at arbejde med økonomistyring i forsvaret?

Er du struktureret, serviceminded og en god team-player, så er du måske vores nye kollega i JMTO.
Om os
ARK projektet (ARK) har til formål at skaffe ARK partnerne sikret adgang til strategisk søtransport, også i krise og krig.

ARK blev etableret som et dansk projekt i 2003 som støtte i form af strategisk søtransportkapacitet til NATO’s Response Force (NRF).

Siden 2006 har Danmark haft et samarbejde med Tyskland om strategisk søtransport-kapacitet.

ARK er derfor en fælles pulje af skibe for de to lande, hvor Danmark varetager driften gennem en ARK stab i JMTO.

ARK skibene benyttes også ved gennemførelse af specielle operationer, og har bl.a. med succes deltaget i bl.a. transport af kemiske stoffer fra hhv. Syrien og Libyen.

Ved oprettelsen af Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) i 2013 blev ARK forankret i JMTO, hvor direktøren for ARK refererer direkte til CH JMTO.

ARK er som resten af JMTO geografisk placeret på Flyvestation Karup.

ARK projektet indgår også i samarbejdet omkring ”Movement Coordination Centre Europe” (MCCE) i Eindhoven, Holland, hvor de militære transporter koordineres blandt MCCE medlemslande.

ARK projektet indgår ligeledes i Multinational Sealift Steering Committee (MSSC), som er et NATO samarbejde omkring strategisk søtransport.
Her er ARK Danmarks og Tysklands bidrag til samarbejdet.

Den nuværende bemanding i ARK består af 3 medarbejdere; To civile og en Seniorsergent. + Reserven
Om stillingen
ARK er en teknisk niveau II myndighed og økonomifunktionen i ARK varetager budgetlægning og opfølgning, afregning af charterhyre samt indtægter og udgifter i forbindelse med søtransport.

Herudover indebærer stillingen sekretæropgaver og korrespondance med leverandører og kunder.

Økonomifunktionen varetager endvidere udfærdigelse af ledelsesinformation og ledelsesrapportering, regnskab for ARK partnerne, aktstykkeopfølgning, årsrapporter samt budgetter og prognoser.

Endvidere bidrager økonomifunktionen til ARK-projektets bestyrelsesmøder og revision i alle led.

Som seniorsergent i ARK økonomifunktion vil du i høj grad have indflydelse på din egen hverdag, som rummer både faste opgaver og opgaver som opstår når ARK gennemfører transporter for Forsvaret eller allierede.
Om dig
Du skal være administrativt uddannet, gerne suppleret med en merkonomuddannelse indenfor økonomi.

Vi forestiller os, at du i dag er seniorsergent i forsvaret.

Du skal have indgående kendskab til og erfaring med arbejde i SAP, gerne med udarbejdelse af budgetter, indkøbsordrer og fakturabehandling.

Du skal kunne kommunikere på engelsk, og gerne tysk, og det vil være en fordel hvis du kan demonstrere et godt kendskab til afregning og principper for civil søtransport.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionschef Bo Tarbensen Nielsen, på mail JMTO-ARK-CH@fiin.dk eller mobil 41732505.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 5. juni 2023 jobsamtaler forventes gennemført i uge 23.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION

Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede.

Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed.

Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben.

Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.06.2023

Indrykningsdato

23.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent