Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Major/Orlogskaptajn til Ledelses- og kommunikationssektionen


Major/Orlogskaptajn til Ledelses- og kommunikationssektionen

Er du udadvendt, nysgerrig og en god kommunikator? Vil du arbejde, hvor der er kort fra medarbejder til chef, og hvor opgaverne ofte har strategisk betydning for organisationen? Så er vi måske din kommende arbejdsplads.
Om os
Ledelses- og kommunikationssektionen i FVT støtter primært Planlægnings- og Koordinationsdivisionens arbejde samt direktionen. Sektionen består af en chef, en adjudant, tre kontorassistenter, en studentermedhjælper, en journalist og en journalistpraktikant.

Arbejdet i sektionen dækker intern og ekstern kommunikation, adjudantur, administration, personaleledelse og ledelsesstøtte til det strategiske arbejde for direktionen. Vores fokus er på at levere på et fagligt højt niveau, skabe rum for personlig udvikling og fordybelse samt fleksibilitet i hverdagen. Sektionen er udpræget af en venskabelig kollegial tone og en ”alle hjælper alle” mentalitet.
Om stillingen
Dine primære opgaver omfatter blandt andet sagsbehandling af høringer, ledelsesstøtte og projektledelse.

En vigtig og konkret fast opgave er styring af kompetenceudviklingsprogrammet KLAR TIL I MORGEN. Programmet kører i hele landet, og det vil blive dit ansvar at holde kontakt til de etablerede netværksgrupper.

Du vil, i samarbejde med netværksgrupperne, få ansvaret for, at der bliver afholdt møder, hvor der bliver fulgt op på gennemførte aktiviteter og kommende bliver planlagt.

Ud over dette vil du blive tildelt ad-hoc opgaver som en del af den normale dagligdag i vores stab.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn. Alternativt er du kaptajn/kaptajnløjtnant, der er godt i gang med at gennemføre MMS eller kan dokumentere optagelse på MMS. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil frem til en eventuel udnævnelse bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er nysgerrig og udadvendt og kan arbejde selvstændigt på projekter og opgaver. Du er analytisk stærk og ved, at en god idé først bliver fantastisk, når den er delt. Du er ikke bange for at skrive og tør stå ved din mening.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

Dit faste tjenestested er i Brabrand.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Rolf Verge på telefon +45 41 32 03 80.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Ansøgningsfristen er den 7. juni 2023. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

07.06.2023

Indrykningsdato

16.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent