Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Værkstedsbefalingsmand til Garnisonsværksted Bornholm


Værkstedsbefalingsmand til Garnisonsværksted Bornholm

Har du lyst til at blive del af et professionelt og engageret team?
Garnisonsværksted Bornholm søger lige dig, hvis du er sergent eller er vurderet egnet til at gennemføre sergentuddannelsen - så send os din ansøgning.
Om os
Garnisonsværksted Bornholm består af 17 medarbejdere, hvoraf 2 er civile. Vi er alle rutinerede og varetager opgaver såsom vedligeholdelse, reparationer, analysereparationer og mindre opgraderinger af forsvarets køretøjer. Hovedtyperne er PIRANHA, EAGLE, MAN SX/HX, m.m. samt våben og elektronik. m.m., som indgår i Opklaringsbataljonens daglige beholdning. Derudover støtter vi også øens Skydeterræn, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet med mindre opgaver.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø.
Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.
Om stillingen
Dine primære arbejdsopgaver vil være at fungere som værkstedsbefalingsmand. Du skal sammen med den øvrige ledelse fordele og lede arbejdet blandt værkstedets mekanikere og skal således kunne skabe forudsætninger for, at de kan levere opgaveløsninger af høj kvalitet.

Du vil indgå i et erfarent og dygtigt befalingsmandskorps, hvor vi forventer, at du aktivt vil deltage i møder og samlinger, dette med henblik på at understøtte kolleger og medarbejdere.

Du skal støtte med uddannelse af vores lærlinge. Derudover skal du bidrage til opretholdelse af den certificering inden for kvalitetsledelse og arbejdsmiljø i henhold til ISO 9001 og 45001, som værkstedet skal indgå i fra 2023.

Vi vil i samarbejde med dig udfærdige en uddannelsesplan og løbende uddanne dig på aktuelle områder. Du skal forvente at indgå i øvelsesvirksomhed samt uddannelse til at indgå i beredskab.
Om dig
Du er sergent eller er vurderet egnet til at gennemføre sergentuddannelsen. Du har et svendebrev som lastvognsmekaniker, våbenmekaniker, elektronikfagtekniker eller lignende.

Du har kørekort til minimum kategori B og C.

Det være en fordel, hvis du har erfaring og kendskab til forsvarets materiel.

Som person er det vigtigt, at du er god til at motivere andre og kan skabe forståelse og accept for opgaven samt vilje til at gøre en indsats. Du har en handlekraftig og personlig autoritet til at træffe nødvendige og effektive beslutninger.

Som værkstedsbefalingsmand er dagligdagen ofte uforudsigelig, og det haster ofte med at få materiellet tilbage til kunderne.

Som person er det derfor vigtigt:
• At du er fleksibel i tilgangen til dit arbejde.
• At du kan udfylde rollen som daglig leder.
• At du har flair for god service.
• At du kan arbejde selvstændigt.
• At du har gode samarbejdsegenskaber.
• At du er god til at motivere og gå forrest.
• At du vægter ordentlighed og loyalitet.
• At du er mødestabil og vil gå den ekstra mil, når det kræves.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Seniorsergent Anders Hjorth Møller på telefon 41 72 92 24.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. maj 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

31.05.2023

Indrykningsdato

10.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent