Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Administrativ medarbejder til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Høvelte


Administrativ medarbejder til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Høvelte

Er du motiveret af at give en professional service? Så skal du læse videre her.
Vi har brug for en administrativ medarbejder til en stilling i etablissementspartnerelementet ved Den Kongelige Livgarde som vil være med til at levere professionel og engageret service for vores mange brugere.
Om os
Vi har 28 etablissementspartnerelementer, som er fordelt på Forsvarsministeriets tjenestesteder, hvor vi skal sikre en optimeret lokal tilstedeværelse samt kontakt og nærhed til brugerne. Vi har blandt andet selvstændigt ansvar for bygningsdrift og mindre vedligeholdelsesopgaver. Det er vores rolle, at støtte tjenestestedscheferne i forhold til etablissementsdrift og udvikling af tjenestestedet.
Lokalt er vi tjenestestedets og brugernes primære indgangsvinkel til rekvirering af ydelser hos Ejendomsstyrelsen.

Etablissementspartnerelement ved Den Kongelige Livgarde består i øjeblikket af en leder samt driftsleder, 5 administrative medarbejdere og 20 ejendomsserviceteknikere. Alle har en baggrund inden for administration, ejendomsservice, bygningsvedligehold eller tekniske installationer.

Vores opgaver i partnerelementet omfatter håndtering af brugerhenvendelser, initiering af indkøb, støtte til arrangementer, mindre arealpleje, vedligehold, tilsyn, kvalitetssikring og stikprøver, varemodtagelse, kodning af nøgler og spørgsmål eller bestillinger i forbindelse med etablissementsdrift og bygningsvedligehold osv.

Alt i alt håndterer vi alle de spørgsmål, forespørgsler eller forhold, som relaterer sig til etablissementsdrift og til det at administrere faciliteterne på de lokale tjenestesteder.
Om stillingen
Du får en central og vigtig rolle som Ejendomsstyrelsens ansigt udadtil. Du er en del af de lokale repræsentanter og kontaktperson for brugerne på etablissementet. Her har du den daglige kontakt, skaber gode relationer og sikrer den gode oplevelse og service.

Du servicerer, betjener og støtter Forsvarets brugere, eksterne leverandører og Ejendomsstyrelsen inden for administrative drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver.

Du skal dagligt betjene, vejlede og støtte de brugere, der kontakter etablissementspartnerelementet både personligt, på telefon eller via mail.

Herudover kan stillingen indeholde følgende arbejdsopgaver:
• Behandle bestillinger i forhold til etablissements- og teknisk drift.
• Oprette indkøbsrekvisitioner og følge op på varemodtagelse af materiel- og leverandørydelser.
• Kontrollere de bestilte drifts- og vedligeholdelsesopgaver.
• Varetage kontakten og koordinere bestillingsydelser med eksterne leverandører, kollegaer mv.
• Bidrage til økonomiopfølgning samt - rapportering
• Administrere og forvalte brik- og nøglesystemer.
• Administrere arbejdstid
• Udarbejde og vedligeholde input til lokal informationsmateriale.

Du varetager også generel sagsbehandling samt dokumentations- og administrationsopgaver inden for området.

Som administrationsmedarbejder hos os servicerer du Forsvarets brugere og agerer mellemled mellem eksterne leverandører, Ejendomsstyrelsens Facility management leverandører og brugerne inden for administrative-, planlægnings- og udviklingsopgaver.
Spændet i dine samarbejdsflader er bredt, hvilket giver stor dynamik i hverdagen.

Din vigtigste opgave er at besvare tjenestestedets og brugernes henvendelser og få Forsvarets faciliteter til at fungere for døgnberedskabet og brugerne. Fokus er på at servicere brugerne samt at støtte kollegaer i Ejendomsstyrelsen med lokalkendskab.

Arbejdsstedet er Garderkasernen i Høvelte. Der vil forekomme mindre rejseaktivitet til andre etablissementer og en mindre del af arbejdet uden for normal arbejdstid.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse samt administrativ erfaring inden for kundeservice, bruger- og borgerhenvendelser eller lignende.

Du har en solid faglig profil gerne med en bred erfaring inden for administration, sagsbehandling, indkøb eller serviceformidling samt er vant til at have kontakt med offentlige myndigheder, borgere og kunder.

Gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner samt erfaring i anvendelse af it- værktøjer og Microsoft Office pakken er en forudsætning. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til SAP DeMars.

Åben kommunikation, løsningsorienteret tilgang, forståelse for processer og procedurer samt evnen til at samarbejde og rumme en hverdag, der er foranderlig og i højt tempo er en vigtig del af din personlige værktøjskasse.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Ansættelse er som overassistent med en basisløn på 27.519,42 kr. pr. måned.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte: Leder af Etablissementspartnerelement Niels Ørtoft Andersen på tlf. 7281 3560.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Lasse Bruhn Bull på mail FPS-LBU@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2023. Samtaler forventes afholdt løbende.
Stillingen er til besættelse pr. den 1. juli 2023, eller efter aftale.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og Facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.

Du kan læse mere på www.Ejendomsstyrelsen.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Høvelte, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Indrykningsdato

09.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent