Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Oversergent til Elektronisk Krigsførelsescenter (EKC) i Frederikshavn


Oversergent til Elektronisk Krigsførelsescenter (EKC) i Frederikshavn

Er du interesseret i, at blive Subject Matter Expert (SME) inden for Elektronisk Krigsførelse (Radar), hvor du som leder kommer til at lede et hold af specialister, så tilbyder EKC et spændende og alsidig job i land, hvor du er med til at sætte rammerne for din dagligdag.
Om os
EKC er underlagt Søværnets Center for Dataanalyse (SCD), placeret på Flådestation Frederikshavn.

EKC er specialiseret inden for Elektronisk Krigsførelse (Radar). Vores dagligdag består i forberedelse til kommende operationer/øvelser, støtte til forsvarets ESM-bærende enheder, ”on the job training”, udvikling af egne sensorer og software, samt samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartner.

Vores fundament er medarbejdere, med høj faglighed og erfaring, der dagligt udvikler og styrker deres analytiske og strukturelle kompetencer inden for elektronisk krigsførelse.
Vi arbejder under udtrykket ”frihed under ansvar”, som for os betyder, at vores medarbejder tager ansvar for sig selv og vores organisation.

EKC er ansvarlig for:
• Indhentning, bearbejdning og analyse af radardata.
• Udvikling og vedligeholdelse af Forsvarets nationale emitter-database (EWare).
• Programmering af biblioteker til nogle af Forsvarets ESM-systemer.
• Support og samarbejde med Hæren og Flyvevåbnet.
• Dansk deltagelse i NATO-samarbejdet inden for relevante områder.

Vi er en enhed, hvor der bliver lagt vægt på familie, sammenhold, nytænkning og gensidig respekt.

Da EKC er placeret i Frederikshavn, er vi klar over, at der for nogen vil være geografiske udfordringer. EKC er åben for, at finde en løsning, der dækker alles behov.
Om stillingen
Du bliver leder af et element, hvor du som leder er ansvarlig for den daglig drift af dit element. Dit element kommer til at bestå af tre medarbejder. Du bliver underlagt Leder af EKC, hvor du sammen med øvrige befalingsmænd i EKC, skal levere operativ effekt til det maritime domæne.
Du bliver leder for i et team af specialister, hvor I sammen gennemfører de daglige opgaver.

Dine primære opgaver:
1. Planlægge den daglige tjeneste ved elementet.
2. Varte udsendelse af ESM biblioteker til forsvarets ESM bærende enheder.
3. Varte og udvikle EWare.
4. Deltagelse i relevante nationale arbejdsgrupper.
5. Deltagelse i sejladser med søværnets enheder.
6. Støtte udvikling og uddannelse for EKC.
7. Gennem teamet bidrage til SCD samlede produktion.

Vi tror på at god ledelse hænger sammen med, gode arbejdsforhold, motiveret medarbejder og høj professionalisme.

Du vil som leder skulle gennemgå EKCs EW uddannelse (EW-operatør). Vejen til at blive EW-operatør kan virke lang. Der er mange teorier, modulationstyper, funktioner mm. som skal læres. Vi tror på at den bedste læring sker gennem teori, praktik og mentorordning. Du vil således under uddannelse sendes ud og sejle for at påbegynde indhentning og efterfølgende databehandling. Din arbejdsdag bliver meget fleksibel, hvor der vil være tid til fordybelse.

Tjeneste væk fra tjenestestedet skal forventes i forbindelse med uddannelse og sejlads med søværnets skibe. Vi stræber efter minimum 3 måneders planlægning - en planlægning hvor du vil blive hørt og medinddraget.

Grundet følsomheden af vores arbejdsprocedurer og udstyr mm. er det ikke muligt at uddybe dette yderligere.
Om dig
Du har et åbent sind og er klar til at indgå i et team af specialister, hvor humor, faglighed og sans for ”kvalitet frem for kvantitet” er en cocktail.

Vi forventer, at du er nytænkende, er analytisk tænkende og har en struktureret tilgang til dine opgaver samtidig med, at du kan arbejde selvstændigt og kan trives i et arbejdsmiljø, der til tider er hektisk.

Vi er en mindre organisation, det er derfor vigtig, at du som leder har gode samarbejdsevner som gør, at du sammen med dine kollegaer, kan finde de nødvendige løsninger, så vores opgaver bliver udført med høj kvalitet.

Har du en eller flere af følgende egenskaber/kompetencer, så er du godt på vej ind, til EKC.
• Du har tidligere gjort tjeneste på søværnets sejlende enheder.
• Du har gennemgået Søværnets uddannelse i enten KI eller KU.
• Du har gennemgået kursus inden for EW.
• Du har erfaring med programmering.
• Du er matematisk funderet.
• Du er IT-kyndig.
• Du har erfaring med indhentning.
• Gennemført eller påbegyndt MAU

Dog har vi nogle krav.
• Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til behørigt niveau.
• Du skal kunne begå dig i engelsk både på skrift og tale.

Helbredskrav:
• Du skal have en godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
• Du skal have en godkendt og registeret træningstilstandsprøve.
• Du skal have grundvaccination.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Martin Stiller Jensen, SCD-EKC-LD@MIL.DK., telefon: 72 85 47 20.
Alternativt Orlogskaptajn Pernille Jensen, Chef SCD på 72 85 47 01

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. måned 2023 og samtaler forventes afholdt uge 23. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.05.2023

Indrykningsdato

08.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent