Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Forsyningshjælper til Infirmeri Midtjylland under Forsvarets Sanitetskommando


Forsyningshjælper til Infirmeri Midtjylland under Forsvarets Sanitetskommando.

Er du en ørn inden for logistik og administration? Har du lyst til at arbejde i et sundhedsfagligt team på et infirmeri?
Så er det nu du skal søge!
Om os
Infirmeriet Midtjylland er beliggende på Flyvestation Karup, og er en kombineret læge- og tandklinik.

Vi varetager også konsultationer og undervisning på kasernerne i Skive og Holstebro.

På infirmeriet bliver overlæger, sygeplejersker, tandklinikpersonale, kontorassistent og en Medic dine kolleger – og vi mangler dig til at bistå med administrative og logistiske opgaver.

Vi foretager helbredsundersøgelser, flymedicinske undersøgelser, varetager de værnepligtiges sundhedsfaglige problemstillinger, vurderer akutte tilstande hos det fastansatte personel og støtter/rådgiver langtidssygemeldte medarbejdere.

Vi foretager skadestuearbejde, vaccinerer og udfærdiger diverse attester.

Kort sagt: Vi passer på dem, der passer på os!
Om stillingen
De primære arbejdsopgaver er af logistisk og administrativ art.

De består i at bistå med infirmeriets administrative opgaver med støtte fra FSK stab, herunder arbejdstidsregistrering, fakturabehandling, rejseafregning, ajourføring af stamdata, bestilling- og vedligeholdelse af køretøjer, årlig mønstring samt rekvirering af materiel.

Du vil få en central rolle i kernen af infirmeriets kontor og fungere som ansigtet udadtil, samt varetage diverse praktiske opgaver der løbende opstår i det daglige arbejde

Afhængig af din faglige baggrund og erfaring, vil du modtage relevant oplæring i disse procedurer.

Har du sundhedsfaglig interesse får du mulighed for at assistere med opgaver i forbindelse med helbredsvurderinger.

Vi lægger vægt på et uformelt trygt arbejdsklima til gavn for både medarbejdere og brugere.

Sammen skaber vi stillingen.
Om dig
Du skal have en militær baggrund.

Dine arbejdsopgaver forudsætter, at du har uddannelse og erfaring med DeMars inden for det logistiske område og også gerne inden for det administrative område.

Skulle du mangel enkelte af de ønskede kompetencer kan de oplæres efter tiltrædelsen.

Som person er du udadvendt, selvstændig, serviceminded og kvalitetsbevidst, da vi løser mange forskellige opgaver.

Du trives med at være en del af et team. Humoristisk sans og vilje til at løse uforudsete opgaver vægtes højt.

Du har kørekort til personbil.

Afhængig af dine forudgående kvalifikationer, må du påregne – især i starten – en del oplæring og kursusdeltagelse. Vi lægger vægt på udvikling af både dine faglige og personlige kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Anni Skou på tlf. 72 81 81 34 eller mail FSK-I-MJ04@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 30. maj 2023 og samtaler forventes afholdt i uge 24.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.05.2023

Indrykningsdato

04.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent